Jump to content

cuberen

Medlemmer
 • Content Count

  961
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

165 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. @Karltorbj Beklager OT, men du kan/vil ikke laste ned noe så du får Norsk tastatur?
 2. Hei. Om det er noen som leser dette og kjenner at de kunne tenke seg bønn/forbønn for noe, så er det mulig å be til Faderen, gjennom hans sønn Jesus Kristus. Send meg melding om det er noe som er på hjertet og vil dele.
 3. Nå var det ikke dette jeg responderte på. Men, dette var dokumentasjonen fra Wiki siden du gav. "and how it became entrenched in Christian doctrine that survived the fall of the Roman state and ensured its survival and spread in later European (and subsequently world) history" Det sier ikke så voldsomt mye annet at en antar at det er sånn kristen doktrine om monogami startet? (Uansett så er ikke kristen lære fra NT serie-monogamisk som virker var mer vanlig i Rom.) Samme fyr sier i et annet skriv "Pauline Christianity may well have been monogamous because it evolved in a Greco-Roman context and not because of anything that was specific to this movement, let alone its latently polygamous Jewish background." Men er det grunnen alene? Jeg ser ikke at dette debunker noe annen grunn klart. Det kan se ut som det var mulig for jøder å være mot polygami før Jesu tid, hvis dette stemmer. "But even if polygamy was permitted by tannaitic halakhah, other halakhic systems counseled otherwise. During the Second Temple period, monogamy was preferred even on the conceptual plane by, above all, the Dead Sea Sect whose halakhah explicitly prohibited polygamy. In the reworked version of the statutes of the king in the Temple Scroll, it is stated: "he shall not take another wife in addition to her, for she alone shall be with him all the days of her life" (LVII 17-8). In the Damascus Covenant, criticism is leveled against the 'builders of the wall' (Pharisees?) in the following terms: 'they shall be caught in fornication twice; once by taking a second wife while the first is still alive...' [HI:JWGRP:85] "it was known in Jewish society as represented in rabbinic literature, polygamy was not widespread in practice, especially not among the sages themselves." [HI:JWGRP:86] Uansett tenker jeg at det heller mer mot skapelsesberettningen i bånn, Jesus og Paulus er begge mer opptatt av det Gud har sagt enn annen lov slik jeg kan se i min ferd med NT så langt. Farisererne sier: "Hvorfor bød da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille sig fra henne?" Han sa til dem: For eders hårde hjertes skyld gav Moses eder lov til å skilles fra eders hustruer; men fra begynnelsen av har det ikke vært således." Ergo var noe tillatt som ikke var tillatt for alltid. Hvorfor kan ikke dette stemme evnt? Men det er å sant at de begge var opptatt av å gjøre riktig ved å betale skatt og toll og ikke gjøre feil slik sett mot romersk lov for å ikke gi unødvendlig anstøt osv, men det betyr vel ikke at de ser på monogami som riktig kun fordi at Romer rike krevde det.
 4. Stemmer nok at det ikke er noe norm i store deler av GT annet enn muligens monogami i skapelsesberettningen. Jesus kan jo virke til å tolke det sånn, men hoved poenget i sammenhengen der er å ikke skille seg og gifte seg på nytt (Matt 19). I moseloven skulle en konge ikke ta "mange" koner; 5 mos 17:7, men det holdt iallefall ikke Salomo. Som kanskje var den som har hatt flest og han kom på avveie. Det er nok mer norm likt i NT. Bla Paulus i 1 Kor 7 (men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann.) og 9:5 (Har vi ikke rett til å føre en søster med oss som hustru). Så er det også det med at en eldste/pastor/prest og en diakon/tjener i menighetene skal være "en kvinnes mann". Dette kan jo ses på som å være mot flerkoneri.
 5. Guds rike er inni de som får del i det. Det kan vi komme inni gjennom troen på Jesus, døpes i vann til han og få den Hellige Ånd som kom på Pinsedag til alt kjød, uansett alder, kjønn og stilling i samfunnet. Altså ikke bare til få enkelt personer som i Gamle Testamentet. Den store forandringen starter innenfra og ut. Ikke utenfra og inn. Dermed er den nye fødsel av åndelig art, som skal gjenomsyre seg ut og gjøre slik at vi bruker kroppen til det som er Guds vilje. Det er nok heller 'både og' isteden for 'enten eller'. Vi tenker ofte at det må være sånn eller sånn, men det er ikke alltid det er riktig. Guds rike er kommet og har ikke kommet. 'Alerede, men ikke ennå.' Si at du blir 16 år og nå åpnes en ny verden for deg, du får øvelseskjøre bil. Ja, nå får du virkelig smake på dette med å kjøre bil. Men det å kunne kjøre fritt som du selv vil, alene uten tilsyn osv, skjer ikke før du har bestått prøven (her prøvene) og er 18 år. Det er ikke her en motsettning i det at du kan kjøre bil, men ikke kan kjøre bil. Litt slik ville jeg sett Guds rike som. Det er noe en kan smake på og oppleve osv mens vi lever, men det fullbyrdes ikke fullt og helt før Jesus kommer (de fleste dør legemlig før det) for å regjere, når hans etterfølgere får en kropp som han fikk, fri fra synd og sykdom. Når naturen ikke lenger er forgjengelig, når alt blir nytt. Da vil det fulle Guds Rike ha kommet uten noen form av å holdes igjen. Så det trenger ikke å splitte, annet en for de som ikke kan godta 'både og'. Når en begynner å dabble i åndeverden og meditasjon, så skal en vite teologisk at dette er noe som kan være forførende ånder som kler seg om til noe lyst og godt. Dvs det er ikke Guds rike en tror en smaker og opplever, men en etteraping fra andre ånder enn den Hellige Ånd.
 6. Det handler ikke om ikke kunne like noe. Du er jo fri til å like Guds håndtverk. De fleste liker Guds natur. Vi kan like og nyte i en balansert forstand, men ikke utover slik at det bli misbruk og synd. Jeg liker og nyter kona mi i den fulle visshet at det er noe Gud ikke har noe i mot, men har velsignet som noe godt. Men hvis jeg forguder ho og ho blir alt, så er det noe annet. Eller om jeg plutselig fant meg i å forføre nabokona og lyktes med det, så er jeg ute å kjøre på dypt vann. Hvis du er æresyk etter mennskers bekreftelser så er du ute kjøre med din åndelige modenhet og tro på Gud. Men å arbeide godt og ærlig og vite at du har gjort et flott arbeid er ikke det samme som å synde med det. Om noen gir deg ære for ditt arbeide uten at du søker det aktivt, så ta det som noe positivt, men ikke la det gå til "hodet på deg".. Dette handler om balanse. Merk deg at å elske er et sterkt ord. Elsk ikke de ting i verden.. Du kan nyte en god biffmiddag e.l i god sammvittighet og takk til Gud, så en må ikke overtolke her. En må også ha overblikk, ikke kun litt innblikk i en sak/tema. Hvor har du at Barn ikke kan glede seg over en gave? Om jeg gav min datter en god middag, hvorfor skulle ikke ho kunne glede seg i den? Sånn generelt sett, så vil jo vi mennesker ikke like å måtte kutte med synden. Siden det ofte er digg for ei tid. Det er jo også derfor det koster. Det koster å bli en kristen, siden vi skal følge Kristus, og han kostet det mye å følge sin Far - Gud vilje, fremfor sin egen. Det er liksom litt av "den som ler sist ler best". "Først test, så fest". "Det beste er i vente". Selv om en også kan nyte innenfor regler mens vi lever. Skjønner du litt hva jeg mener? Men dette kan ikke fullt forståes før en også kjenner godene en kan få smake på nå med livet i Gud mens vi lever. Fred, glede osv som Gud gir de som er i Kristus og følger han.
 7. Som sagt av Mflj, Verden er her en betegnelse på det som står Gud og Guds vilje i mot - sagt på en annen måte, synd mot Gud og mennsker. Det er iallefall delvis definert "For all that is in the world—the desires of the flesh and the desires of the eyes and pride of life" Dvs at lystene/begjæret du har i inne i deg og lystene du får av å se, til feks å stjele, lyve, hore, misunne andres eiendeler, havesyke, hate ting som du ikke skal, som oftest for å tjene sitt eget ego (jeg'et) er bla ting som er i verden. Samtidig som å være stolt av livet sitt/levebrødet/eiendelene en har. Dvs feks om en har mye og eier mye så blir en stolt av seg selv og tror en er noe. Slikt er i mot Gud og dermed skal kristne ikke elske slikt, fordi da elsker man heller ikke Gud. Et annet sted er en grei forklaring på dette med lyst/desires(Lust) og synd; "Men enhver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst; derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død." Død er nok her den annen død - fortapelsen vekk fra Gud, lyset og det som er godt. Her vil jo feks noen griske penge-predikanter fra USA falle av fort.. Slike som kjøper seg luksus basert på andres hard tjente penger og er stolt av det og det de har skaffet seg i livet. Men det kan og vil gjelde Ola og Kari Nordmann hvis de elsker disse ting. Dermed er det godt at det finnes håp i Evangeliet (gode nyheter) om Jesus, at i og igjennom han kan vi få en ny start og kraft og vilje til å leve et liv etter Guds vilje.
 8. Ok. Det var du som skrev i en annen tråd; "Bare se på nidingene som har kommentert over her." Det var 2 stk som hadde kommentert. Du mente en av de brukte Hån og han er sannsynligvis ikke kristen. Jeg skrev spottere. Ser denne feks "håne v1, v2 (av hån) vise forakt for, spotte". Derfor spørr jeg om det gjelder andre. Kan du elske nidinger?
 9. Hva er egentlig definisjonen av niding i følge deg @Alf Reidar? Er det kun kristne og spottere eller er det alle andre inkl kristne og spottere?
 10. Ja, Jesus tok ikke betalt for å helbrede. Om Helbredelse står det en gang, "Helbred syke, opvekk døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det." Hvis en tror på Jesus og det åndelige i skriftene, så blir det rart å ikke tro på andre onde ånder, engler osv. Derfor overrasker ikke det meg om noen mener de blir bedre enn bare placebo av visse alternative, da vi ser etteraping osv i skriftene. Feks trollmannen/magikeren i Samaria ble sett på som stor av folket der, iallefall før Fillip kom og gjorde Herrens gjerninger. Denne magikeren tok til troen, selvom han ikke hadde et rent hjerte og ble ute av forundring over det han så Filip gjorde (Apg 8). Og senere i Apg, "Men det skjedde engang vi drog ut til bedestedet, at vi møtte en trælkvinne som hadde en spådomsånd, og som hjalp sine herrer til stor inntekt ved å spå. Hun fulgte efter Paulus og oss og ropte: Disse mennesker er den høieste Guds tjenere, som forkynner eder frelsens vei. Dette gjorde hun i mange dager. Da harmedes Paulus og vendte sig om og sa til ånden: Jeg byder dig i Jesu Kristi navn å fare ut av henne! Og den fór ut i samme stund. Men da hennes herrer så at deres håp om inntekt var ute, tok de fatt på Paulus og Silas og slepte dem avsted til torvet for å stille dem for retten," Det er i åndeverden mulig å tilkalle andre makter som faktisk gir/sier noe og man kan tjene penger på det.. Så jeg forstår ut fra mitt livssyn at folk går fem på, spess hvis de mener det er mer enn placebo også. Men jeg ville sagt teologisk at de leker med ting som ikke er fra den rene og hellige siden.
 11. Er nok inne på noe her ja. Mtp mirakler og spessielle ting Jesus gjør, så er jo det litt interassant at Jesus både viser til dem som bevis for hvem han er, "Tro meg at jeg er i Faderen og Faderen i meg; men hvis ikke, så tro det dog for selve gjerningenes skyld!" Men også samtidig neker å gi direkte mirakler/tegn som krav fra standhaftige religiøse ledere (som mange av fariserene og lovlærde var, som var hyklere, og masse annet han var i mot i følge han) utenom tegnet av hans oppstandelse. Det kan jo tilsi at om Gud finnes så bestemmer han hvem han vil åpenbare sine gjerninger for avhengi av ens persons "hjerte", holdning og ydmykhet osv. Isåfall ville jo mirakler/tegn/gjerninger bli personlig til en viss grad, med mindre det er store ting som omhandler mange på engang. En kan kanskje enes mer om det som ikke er åndelig. Feks om du finner Apg troverdig i å gjengi det som er historie, mtp navn, embeder, geografi, samtidshendelser osv. Hvis alt slikt var humbug og fri fantasi, så vil jo det diskreditere det åndelige veldig også. Hvis den derimot er ganske så klar og opptatt av å gjengi historie, så kan en iallefall få en fornemmelse av at denne forfatteren er opptatt av sannhet slik han kjente den, selv om det alene ikke beviser miraklene til de som ikke tror. Det er (for meg) en interessant teori om hvorfor Apg (og forsåvidt Lukas Evg) ble skrevet (kan så klart være mer en en grunn). Teorien er at Teofilus er også en dommer eller advokat. 'Kratistos' - "used in addressing men of prominent rank or office" blir brukt om Teofilus i Lukas evg. At Lukas som Paulus sin medarbeider er den som skriver, det står "vi" flere ganger i sammenheng med det Paulus gjør. At medarbeideren til Paulus gir med sine verk en god og utfyllende forklaring på hvorfor Paulus er fange. Vi ser også at Apg avsluttes brått der den gjør med Paulus i lenker, dog bor i et herberge med en viss frihet under oppsyn av en vakt. Ergo kan det være deler av historien om Kristendommen og Paulus opp til dette punkt. Jeg kan ikke nok om denne teorien, og det er kun en teori slik jeg har forstått, men det er noe som faktisk kunne være realistisk på noen hold når en leser. Da tenker jeg også at hvis dette var greia så er sannhet viktig å få frem for å forsvare/forklare Paulus mot alt han gikk igjenom spess blandt sine landsmenn. Her kan noen sikkert trekke frem at konsensus er at Apg er skrevet etter Paulus sin død. Men konsensus i noen slike spørsmål kan alltids være feil eller misforstått. Og om en teori slik denne var riktig så ville nok det også stille enda mer spørsmålstegn ved datering også. For meg er Apg en av de viktigeste verk åndelig talt. Siden det er kun her en ser helt klart i praktiske steg og hva som skjedde når en blir initiert inn i Kristus. Det er omvendelse, tro, dåp i vann (oppgjør med fortiden) og dåp i den hellige ånd (utstyrt for fremtiden). Som i korte trekk er det skal til for å bli født på ny slik Jesus sier. Brevene er skrevet til kristne som har opplevd dette og en kan se litt av dette såklart, men det kan bli misforståelser. Evangeliene er før Den hellige Ånds komme "for alle" og overlapper med Moseloven og dermed kan misforståes.
 12. @Capitan Fracassa Jeg har ikke oversett ditt tidligere innlegg, og takk for svaret Jeg er usikker på om jeg skal kommentere. Jeg har lyst å vise "litt fugleperspektiv" over litt av min forståelse frem til nå, men jeg tror nok ikke det gir så mye mtp din moral uansett og det er sikkert kjente ting for deg. Men da vet du det, at jeg ikke svarer andre uten å bry meg om det du skrev, for det gjør jeg!
 13. Jeg skjønte ikke helt ordleggningen i forrige innlegg, men regner med du mener Jesus er rasist siden du skrev dette? Du trenger ikke beklage deg ovenfor meg, men jeg vil nok ikke se på Jesus som rasist i det store bilde, selvom jeg kan tildels forstå hvorfor noen vil si det.
 14. Hvor har du dette fra? Jeg håper ikke du tar Dan Brown for god fisk og i tillegg anklager troende for fantasi og eventyr. 'Counsil of Nicea' er sikkert det du snakker om. Det omhandlet ikke det du hevder så vidt jeg kan se etter korte søk. Bart Ehrman vil også være uenig med deg, se ganske langt ned. https://ehrmanblog.org/widespread-misconceptions-council-nicea-members/ Den siste settningen din gir ingen mening. Hva mener du her? Mener du Tomas Evangeliet? Det er ikke rart det ikke godtas med sitat som feks dette "Simon Peter sa til dem: La Maria forlate oss, for kvinner er ikke verdige til livet. Jesus sa: Se, jeg skal selv lede henne, for å gjøre henne til mann, for at også hun kan bli en levende ånd, som ligner dere menn. For enhver kvinne, som gjør seg selv til mann, vil komme inn i himmelens rike" Dette er av en helt annen ånd og oppfattning om ting en det vi har i NT.
×
×
 • Create New...