Jump to content
PgUp

Er gud ond eller god - eller nøytral?

Recommended Posts

8 minutes ago, Baranladion said:

Skjønner! Er det slik at man kan regne med at gud snakker gjennom alle disse menneskene som preker guds ord, eller må man forsøke sile ut de som er "falske", som feks Jan Hanevold? 

Hel siden det først århundre, har det vært den enkeltes oppgave å sile ut hvem som snakker.

1 Joh 4:1 «Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud»

 • Like 1

Share this post


Link to post
IHS skrev (1 minutt siden):

Hel siden det først århundre, har det vært den enkeltes oppgave å sile ut hvem som snakker.

1 Joh 4:1 «Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud»

My point excactly.... helt umulig å forstå hva det der skal bety

Edited by Baranladion
 • Like 2

Share this post


Link to post
2 minutes ago, Baranladion said:

My point excactly.... helt umulig å forstå hva det der skal bety

Det man må skille ut, er om det er en hellig ånd eller en uren ånd som snakker.

 • Like 1

Share this post


Link to post
IHS skrev (11 minutter siden):

Det man må skille ut, er om det er en hellig ånd eller en uren ånd som snakker.

Ja, og hvordan gjør man så det? Det er forøvrig akkurat det jeg skrev, jeg ser ikke hvorfor du må gjøre det så ekstremt komplisert? 

Kan jeg få lov å gjøre et forsøk på en slik siling? 

@Tionbai er en bruker jeg er ganske uenig i når det kommer til mye, allikevel er det tilsynelatende slik at denne personen faktisk håper jeg ser lyset, treffer jesus og kommer til himmelen.

@IHS, er en bruker jeg er ganske uenig i når det kommer til mye, denne brukeren fremstår i mine øyne som en som ikke har noe imot at meningsmotstanderne faktisk havner i helvete. 

begge anser jeg for å være kristne. Med min begrensede kunnskap til bibelen, gud og jesus, så har jeg forstått kristendommen slik at nestekjærlig er alfa og omega, at man ønsker andre godt. Er en av dere falske, eller har begge den rette ånd, iogmed at det fremstår som at dere ser på akkurat dette på litt forskjellige måter? 

Eller foregår silingen på en annen  måte? Jeg har forstått det sånn at gjerninger ikke betyr noe, dersom du ikke har troen. 

 

Edited by Baranladion
 • Like 3

Share this post


Link to post
8 minutes ago, Baranladion said:

Ja, og hvordan gjør man så det? Det er forøvrig akkurat det jeg skrev, jeg ser ikke hvorfor du må gjøre det så ekstremt komplisert? 

Når en person sier det samme som eller snakker som Jesus, så er det Gud som snakker.

Joh 14:10 «Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger»

Guds røst har skapende kraft, derav Gud gjør sin gjerninger.

 • Like 1

Share this post


Link to post
IHS skrev (5 minutter siden):

Når en person sier det samme som eller snakker som Jesus, så er det Gud som snakker.

Joh 14:10 «Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger»

Guds røst har skapende kraft, derav Gud gjør sin gjerninger.

Så det er bare å løpe rundt og sitere jeus? evt komme slenge ut noen bibelvers i ny og ne? 

Edited by Baranladion
 • Like 2

Share this post


Link to post
10 minutes ago, Baranladion said:

Så det er bare å løpe rundt og sitere jeus? evt komme slenge ut noen bibelvers i ny og ne? 

Sier du det samme som Jesus sier er du med på skape den nye verden ja. Det gamle testamente begynner med at Gud snakker igang den gamle verden, bli lys osv. Gjennom Jesus og alle hans etterfølger skaper Gud en ny verden.

 • Like 1

Share this post


Link to post
14 hours ago, Baranladion said:

Ja, og hvordan gjør man så det? Det er forøvrig akkurat det jeg skrev, jeg ser ikke hvorfor du må gjøre det så ekstremt komplisert? 

Kan jeg få lov å gjøre et forsøk på en slik siling? 

@Tionbai er en bruker jeg er ganske uenig i når det kommer til mye, allikevel er det tilsynelatende slik at denne personen faktisk håper jeg ser lyset, treffer jesus og kommer til himmelen.

@IHS, er en bruker jeg er ganske uenig i når det kommer til mye, denne brukeren fremstår i mine øyne som en som ikke har noe imot at meningsmotstanderne faktisk havner i helvete. 

begge anser jeg for å være kristne. Med min begrensede kunnskap til bibelen, gud og jesus, så har jeg forstått kristendommen slik at nestekjærlig er alfa og omega, at man ønsker andre godt. Er en av dere falske, eller har begge den rette ånd, iogmed at det fremstår som at dere ser på akkurat dette på litt forskjellige måter? 

Eller foregår silingen på en annen  måte? Jeg har forstått det sånn at gjerninger ikke betyr noe, dersom du ikke har troen. 

 

Dette spørsmålet var ikke rettet til meg, men jeg kommer med noen tanker.

Først er jeg glad for at du opplever at jeg vil deg vel. :)

14 hours ago, Baranladion said:

Skjønner! Er det slik at man kan regne med at gud snakker gjennom alle disse menneskene som preker guds ord, eller må man forsøke sile ut de som er "falske", som feks Jan Hanevold? 

Dette er et kjempeviktig spørsmål.

1 Johannes 4:1-3 (NB) : " Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden."

1 Korinter 12: (NB) : "Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! - Og ingen kan si: Jesus er Herre! - uten i Den Hellige Ånd."

Merk at det ikke betyr at en person som bekjenner Jesus Kristus som Herre er perfekt og alltid vil si og gjøre alt riktig. Se på apostlene til Jesus; de gjorde masse feil. Måten å kjenne igjen Gud på er rett og slett å se på Jesus. Med én gang mennesker skal fortelle deg hvem Jesus er med egne ord og forklare intellektuelt hvordan man skal forstå Bibelen og Jesus, da er vi med én gang på tynn is og vil veldig lett dra inn våre egne forestillinger, tolkninger og menneskelige begrensninger. Se i Bibelen hvem Jesus er. Se hva Jesus sa og gjorde. Se helheten og hva Jesus ba oss om å gjøre. Se hva Gud forteller oss om å gjøre, og hva vi er kalt til som kristne. Når en kristen ikke er på linje med det, da er de ikke i Ånden. Det betyr ikke at de ikke lenger er kristne eller tror på Jesus eller er frelst, men det betyr at i den handlingen speilet de ikke Gud. Vi er ikke perfekte mennesker, og vi vet at vi alle trenger Guds nåde. Vi vet at det eneste som redder oss er en anerkjennelse av det faktum og at vi ikke klarer å redde oss selv, men vi trenger virkelig Guds hjelp. Vi trenger Jesus.

Kolosserne 1:15 (NB) : "15 Han er et bilde av den usynlige Gud, den førstefødte fremfor enhver skapning."

Johannes 1:1-5, 9:14 (NB) :

"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

"Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12 Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13 De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 14 Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet."

14 hours ago, IHS said:

Sier du det samme som Jesus sier er du med på skape den nye verden ja. Det gamle testamente begynner med at Gud snakker igang den gamle verden, bli lys osv. Gjennom Jesus og alle hans etterfølger skaper Gud en ny verden.

Her kommer vi inn på noen teologiske idéer som ikke alle kristne er enige om. Dette er diskusjoner blant troende som ofte skaper mye uenighet, som er veldig leit, fordi vi ikke skal ha splittelse eller strid blant troende. Problemet er at vi har omtrent like mange trosretninger som vi har kristne.

Romerne 12:3 (NB) : "For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn en bør. Men en skal tenke sindig, i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik er vi også ett legeme i Kristus, enda vi er mange. Men hver for oss er vi hverandres lemmer."

Vi er skapt forskjellig og ser ting på forskjellige måter med de styrkene og svakhetene vi har. Noen mennesker er naturlig mer intellektuelle, mens andre er naturlig mer empatiske. Dette burde ikke egentlig splitte oss, men vi burde møtes og utfylle hverandre og den forståelsen vi får av Gud. Men heller blir vi så opptatt av formuleringer og definisjoner og blir helt blendet av at ting må baseres rundt oss selv og vår egen tolkning. Ofte tror jeg kristne er enige om veldig mye mer enn det virker som, men at man henger seg opp i bruken av et ord eller et begrep, og misforstår hverandre og hverandres intensjon basert på det.

For eksempel, hva er forskjellen på "Dere er frelst av tro, og troen bringer frem gode gjerninger. Ingen gode gjerninger er bevis på ingen tro" og "Dere er frelst av tro og gode gjerninger"? For noen er dette uhyre viktig å skille på, mens for andre betyr dette akkurat det samme. Denne forskjellen er opphavet til reformasjonen og Martin Luther's 95 teser. Det var også andre teologiske idéer som kom etter det, og det er nå en større forskjell i hvordan man praktiserer den kristne troen, men i bunn og grunn er det dette som skiller de to. Og det skaper massiv splittelse, uenighet og debatt. Det er rett og slett tragisk.

Problemet er jo dog at for mange så er den protestantiske formuleringen blitt til en lisens til å "tro" og gjøre ingenting, og uansett hva du gjør så er du frelst. Så man lever ikke som en kristen, men gir seg ikke over til Jesus, man bærer ikke sitt kors, og gjør stort sett som man vil etter sin syndige natur uten frykt for Guds vrede. Problemet på den andre siden er at mange katolikker enten utnytter seg av formuleringen til å pålegge "gode gjerninger" til kristne som en tung byrde, og at mange kjenner på dette som nettopp en tung byrde, hvor de hele tiden må gjøre gode gjerninger og forsøke å vinne Guds nåde og frelse, og kjøpe seg selv fri.

Vi kjøper ikke oss selv fri, vi er kjøpt fri av Jesus Kristus. Men vi er kjøpt fri til gode gjerninger. Den som forstår og finner den riktige balansen her har mye visdom. Jeg selv synes det er vanskelig, men jeg takker Jesus for at vi ikke er frelst av hvor god vår teologi er, men vi er frelst av at vi tror på Ham og at hjertet vårt er på riktig sted. Gud ser hjertene og intensjonene våre. Vær ydmyk av hjertet, se dine egne feil og be Gud om nåde. Tro på at Gud redder deg og har vist deg veien, sannheten og livet gjennom Jesus Kristus. Det er Jesus som redder. Da er du frelst.

Efeserne 2:8-10 (NB) : "For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem."

14 hours ago, IHS said:

Når en person sier det samme som eller snakker som Jesus, så er det Gud som snakker.

Joh 14:10 «Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger»

Guds røst har skapende kraft, derav Gud gjør sin gjerninger.

Det jeg tror IHS mener her er at Jesus er det perfekte bilde av Gud, og alt Jesus gjorde var av Gud, og var Gud. Jesus var 100% Gud. Den Hellige Ånd er Guds Ånd. Den Hellige Ånd er Jesu Kristi Ånd. Fordi de er samme Ånd. Gud er Gud, Gud er én. Så hvis noen gjør noe Jesus ville gjort, da er det av den Hellige Ånd, fordi de kan ikke gjøre imot hverandre. Og du vil gjenkjenne en person ved hvordan de imiterer Jesus i livene sine. Men betyr det at et menneske som gifter seg er av en uren ånd, fordi Jesus var singel? Nei, selvfølgelig ikke. Dette handler om Ånden, ikke om verdslige ting.

Kort og godt, teologi er veldig spennende, og å studere Gud og Hans dybde og storhet er en uendelig lang reise og oppgave. Det er så spennende at jeg finner ikke ordet som fanger følelsen av hvor tilfredsstillende det er, men det er ikke dette som frelser oss. En person uten noen som helst idé om teologi kan være frelst ved å tro på og følge Jesus. Så lenge hjertet ditt skriker ut etter Gud og rettferdighet og nåde.

Dette er hvordan vi vet at vi er frelst: Vi har fått et nytt hjerte. Verden er ond, den er mørk, og det er så mye urettferdighet. Jeg ser ikke hvordan det er mulig å faktisk oppleve det på seg selv og se det på de man er glad i og ikke bli påvirket, hardnet, og "korrupt". Men Jesus gir oss håp. Jesus sier at vi må bli "født på ny". Vi må bli født på ny i den Hellige Ånd. Det er ikke noe vi kan gjøre for oss selv, det er noe Gud gjør for oss. Han gjenoppliver oss og gir oss en ny ånd og et nytt hjerte som er mykt, et som kjenner igjen Ham, et som er rent og vasket og kjenner Ham. Ikke av verden, ikke av jord, men av Ham selv. Av Jesu blod.

Johannes 3:1-10, 16:21 (NB) : "

"1 Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham. Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny! Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden. Nikodemus svarte og sa til ham: Hvordan kan dette skje? 10 Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?
"16 For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. 17 For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.
19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. 21 Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud."
 
Du kan ikke kjøpe din billett inn til himmelen. Du kan ikke gjøre nok gjerninger for å fortjene himmelen. Det er ikke slik det fungerer at vi skal gjøre masse "gode gjerninger" med intensjon at Gud skylder oss frelse. Forskjellen på å gjøre gode gjerninger fordi du har fått et nytt hjerte og ser at de gode gjerningene Gud ber deg gjøre faktisk er gode og rette og verdt å gjøre, og å gjøre dem fordi du skal fortjene paradis, er veldig stor, og er en hjertesak. Den ene er rettet mot å gjøre det rette fordi det er det rette, og handler om Gud og om andre. Det andre er rettet mot deg selv, og i praksis opphøyer deg selv og gir deg en grunn til å være stolt og skryte. Da kan du se ned på andre som ikke har gjort like mange gode gjerninger. Dette er ikke godt, og bygger ikke opp mennesker rundt deg. Det er ingen nåde i det. Å forstå og forklare dette er veldig vanskelig, fordi Gud bedømmer hjertene og gjerningene våre, og vi vil nok mange bli overrasket over hvordan Gud dømmer hva som er riktig. Vi kan tro at vår intensjon er god, men så handler den egentlig bare om oss selv. Det er ikke hva Gud ber oss om. Han ber oss om å vise andre ekte kjærlighet. Å legge ned våre liv og dø for hverandre.
 
Johannes 15:12-13 (NB) : "12 Dette er mitt bud at dere skal elske hverandre, likesom jeg har elsket dere. 13 Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for vennene sine."
 
Historien om den rike mannen som ville fortjene himmelen illustrerer det godt:
 
Matteus 19:16-26 (NB) : "16 Og se, det kom en til ham og sa: Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?
17 Men han sa: Hvorfor spør du meg om det gode? Det er bare én som er god! Men vil du gå inn til livet, så hold budene! 18 Han sa til ham: Hvilke bud? Disse, sa Jesus: Du skal ikke slå i hjel! Du skal ikke bryte ekteskapet! Du skal ikke stjele! Du skal ikke vitne falskt! 19 Du skal hedre din far og din mor! Og du skal elske din neste som deg selv! 20 Den unge mannen sa da til ham: Alt dette har jeg holdt. Hva er det så jeg mangler? 21 Jesus sa til ham: Vil du være fullkommen, da gå og selg det du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg! 22 Men da den unge mannen hørte dette, gikk han bedrøvet bort, for han hadde stor rikdom. 23 Jesus sa til disiplene sine: Sannelig sier jeg dere: Det er vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike.
24 Igjen sier jeg dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. 25 Da disiplene hørte dette, ble de rent forferdet og sa: Hvem kan da bli frelst? 26 Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.
Edited by Tionbai

Share this post


Link to post
On 7/30/2021 at 1:40 AM, afterall said:

@Tionbai, ville du vært min slave under reglene i mosebøkene? 

Hvis alternativet er å være din slave uten noen lovgivning, så ja. :)

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Matteus 7: 15—20 sier jesus Vær på vakt mot de falske profeter, som kommer til dere i saueham, men som innvendig er glupske ulver. På deres frukter skal dere kjenne dem. 

Etter at Jesus hadde snakket om gode og dårlige frukter, sa han: «Ikke enhver som sier til meg: ’Herre, Herre’, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje

1. Korinter 6: 9—11.Vet dere ikke at urettferdige ikke skal arve Guds rike? Bli ikke villedet. Verken utuktige eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn som blir brukt til unaturlige formål, eller menn som ligger med menn, eller tyver eller griske eller drankere eller spottere eller utpressere skal arve Guds rike.

hvis du fortsetter å søke etter den som etter sølv og lete etter den som etter skjulte skatter  Ordsp 2:4

Står mye om hvordan man kan finne den relgion som gud godkjenner

https://wol.jw.org/no/wol/d/r3/lp-n/1996680?q=leve+behager+gud&p=doc

 

Share this post


Link to post
51 minutes ago, Tionbai said:

Vi kjøper ikke oss selv fri, vi er kjøpt fri av Jesus Kristus. Men vi er kjøpt fri til gode gjerninger. Den som forstår og finner den riktige balansen her har mye visdom. Jeg selv synes det er vanskelig, men jeg takker Jesus for at vi ikke er frelst av hvor god vår teologi er, men vi er frelst av at vi tror på Ham og at hjertet vårt er på riktig sted. Gud ser hjertene og intensjonene våre. Vær ydmyk av hjertet, se dine egne feil og be Gud om nåde. Tro på at Gud redder deg og har vist deg veien, sannheten og livet gjennom Jesus Kristus. Det er Jesus som redder. Da er du frelst.

 

Du kan se sånn her på det. Det er gode gjerninger som frelser deg. Men dine gode gjerninger er ikke god nok til å frelse deg. Derfor har Gud laget ferdig et opplegg hvor du bare trer inn i Kristus som har gjort det du skulle ha gjort. Slik at du ved hjelp av ham eller i ham er fullkommen i Guds øyne.

Ef 2:10 «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.«

 • Like 1

Share this post


Link to post
19 minutes ago, kingpig said:

Matteus 7: 15—20 sier jesus Vær på vakt mot de falske profeter, som kommer til dere i saueham, men som innvendig er glupske ulver. På deres frukter skal dere kjenne dem. 

Etter at Jesus hadde snakket om gode og dårlige frukter, sa han: «Ikke enhver som sier til meg: ’Herre, Herre’, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje

1. Korinter 6: 9—11.Vet dere ikke at urettferdige ikke skal arve Guds rike? Bli ikke villedet. Verken utuktige eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn som blir brukt til unaturlige formål, eller menn som ligger med menn, eller tyver eller griske eller drankere eller spottere eller utpressere skal arve Guds rike.

hvis du fortsetter å søke etter den som etter sølv og lete etter den som etter skjulte skatter  Ordsp 2:4

Står mye om hvordan man kan finne den relgion som gud godkjenner

https://wol.jw.org/no/wol/d/r3/lp-n/1996680?q=leve+behager+gud&p=doc

 

Urettferdige skal ikke arve Guds rike, det er riktig. Men hvordan blir du rettferdig ifølge deg ?

 • Like 1

Share this post


Link to post
On 7/30/2021 at 6:27 AM, Capitan Fracassa said:

Jeg har ikke noe problem med at du synes tanken om at alle Bibelens forfattere hadde den hellige ånd over seg, er vakker. Men jeg synes det er fordummende at du påstår at noe er en sannhet, når alt du har er en tro som ikke har fnugg av bevis.

Når vi i tillegg vet at Bibelen har innbyrdes motsigelser, sentrale skrifter som er motbevist av vitenskap, og til dels er så utydelig og vagt skrevet at mennesker fortsatt krangler om hva det betyr, så er det en ubegrunnet, irrasjonell påstand basert på tro.

Du kommer også med mange påstander om sannhet uten fnugg av bevis, men som baseres på tro. Og du kommer med påstander uten å vise til noen som helst kilder. Kom med eksemplene dine på motsigelser og hva som er motbevist av vitenskap. Og kom samtidig med den absolutte korrekte forståelsen av Bibelen begrunnet i originalteksten på Hebraisk og Koine Gresk.

Til og med oversettelser av Bibelen er formet av oversetternes teologiske overbevisninger. Du trenger ikke å forstå alt i Bibelen på én spesifikk måte for å se hva budskapet er. Budskapet er det fullstendig enighet om. Originaltekstene av Mosebøkene har etter hva jeg vet til og med grammatikkfeil, og det er nok få som mener at vi må rettferdiggjøre det på en eller annen guddommelig måte. Det vi er enige om er hva Bibelen forteller. Hvis 1 Mosebok sier at verden ble skapt på 6 dager, må det bety 6 dager ut fra vår forståelse for å være sant, eller kan det være 6 symbolske dager? Kristne er uenige. Forsvinner noe av betydningen enten eller? Nei, det betyr akkurat det samme. Hva vi trenger å forstå ut av det er at

1. Gud skapte verden. (Tallet 6 brukes (menneskets tall) - som symbolsk, så vi kan forstå noe av når vi ser på betydningen av tallet 6 generelt i Bibelen, og bruke tallet 6 til å hjelpe oss med å forstå dypere sannheter både i 1 Mosebok og andre steder i Bibelen ved hjelp av hverandres bruk av tallet 6 og i sin gitte kontekst.)

2. Det var et fall som førte med seg døden.

3. Gud lover å ødelegge døden ved å gjennom kvinnens ætt knuse slangens hode (Jesus).

Historien om Jesus går igjen og igjen og igjen symbolsk igjennom hele gamle testamentet. Frem til Jesus faktisk kommer i det nye testamentet.

Alt i vår tro handler om Jesus, at Gud redder.

On 7/30/2021 at 6:27 AM, Capitan Fracassa said:

Hvorfor det er sadistisk, nådeløst eller grusomt å drepe alle førstefødte, inkludert dyr for å statuere et eksempel? Hvis du trenger forklaring på det, kan jeg nok ikke hjelpe deg, eller gjøre så mye mer enn å uttrykke min avsky for den totale mangelen på moral.

Men står det i Bibelen at alle Egypternes førstefødte (inkludert dyrene) kom til himmelen, eller er dette noe du finner på for å unnskylde en ellers ond gjerning? Gjelder det også alle mennesker og dyr som led en sakte og grusom drukningsdød under syndfloden, og alle stammene som Israelittene utførte folkemord på ved Guds ordre? Vet vi med sikkerhet at også alle disse til himmelen?

Jeg henviste til dette et annet sted i tråden.

On 7/29/2021 at 1:29 AM, Tionbai said:

5 Mosebok 1:39 (NB) : "39 Og deres barn, som dere sa ville bli til krigsbytte, deres sønner, som ennå ikke kan skille godt fra ondt, de skal komme dit inn. Dem vil jeg gi det, de skal ta det i eie." (Det gode landet Gud lovte Israelittene)

Matteus 18:1-7 (NB) : "I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: Hvem er den største i himlenes rike? Han kalte da et lite barn til seg og stilte det midt iblant dem, og sa: Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike. Den som gjør seg liten som dette barnet, han er den største i himlenes rike. Og den som tar imot ett slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. Men den som forfører én av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham og han ble senket i havets dyp. Ve verden for forførelser! For forførelser må komme, men ve det mennesket som forførelsen kommer ved!"

Matteus 19:14 (NB) : "14 Da sa Jesus: La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg, for himlenes rike hører slike til."

Markus 10:13-16 (NB) : "13 Og de bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene truet dem som bar dem. 14 Men da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: La de små barna komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. 15 Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det!

16 Og han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem."

Lukas 18:16-17 (NB) : "16 Men Jesus kalte dem til seg og sa: La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til! 17 Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det!"

Så la oss anta at barn som ikke vet forskjellen på godt og ondt kommer til himmelen.

Her er din definisjon på ondskap: https://naob.no/ordbok/ondskap: "det å være ond ; tilbøyelighet, trang til å påføre andre smerte"

Hvem blir påført smerte av at de førstefødte blir sendt opp til himmelen mens de sover om natten?

Ikke barna. Foreldrene opplever smerte, ikke barna. Det er jo foreldrene som mister barna sine og må sikkert savne dem eller kjenne på skylden i at de døde for all den grusomheten de påførte Jødene over 400 og ikke lot dem fri selv etter at Gud advarte dem med både ord, mirakler (vann til blod), plager og sykdommer (frosker, lus, fluer, pest, byller, tordenstorm, hagl, flammer, gresshopper, mørke i tre dager) og til slutt, død. (https://en.wikipedia.org/wiki/Plagues_of_Egypt)

En annen ting du glemmer er at Gud ga dem en vei ut. Den natten Gud skulle straffe ondskapen til Egypterne ber Han Israels menighet om å ta et lams blod på dørposten, og da vil Han gå forbi det huset og ikke ramme det.

2 Mosebok 12:5-7, 12:13 (NB) : "Det skal være et lam uten lyte, av hannkjønn, årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta.

Dere skal ta vare på det til den fjortende dagen i denne måneden. Da skal hele Israels samlede menighet slakte det mellom de to aftenstundene*. Så skal de ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter det.
"12 For samme natt vil jeg gå gjennom hele landet Egypt og slå i hjel alt førstefødt i landet Egypt, både folk og fe. Og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. 13 Blodet på de husene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt."
 
Gud viser nåde til dem som ber om det og tror på Ham. De som setter blod på dørposten viser ydmykhet og tror på at Gud vil straffe ondskap, og ber om nåde og om at Gud skal redde dem fra Hans vrede.
 
Høres dette kjent ut? Det burde det - Jesus. Alt handler om Jesus.
 
Hvem som helst kunne jo ta blod på dørposten sin, så Egypterne kunne også redde sine førstefødte ved å sette sin lit til Gud. Hvem er Israel?
 
Romerne 2:28-29 (NB) : "28 For ikke den er jøde som er det i det ytre. Heller ikke er det omskjærelse, det som gjøres i det åpenbare, på kjødet. 29 Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud."
 
De er Jøder som er det på innsiden - de som elsker Gud med sitt hjerte og stoler på og følger Ham.
 
Hva så med farao? Viste han samme nåde til Israelittene? Nei, han tok livet av alle førstefødte uten nåde. Han ga ingen en vei ut.
 
2 Mosebok 1:15-22 (NB) : "15 Og kongen i Egypt sa til de hebraiske jordmødrene - den ene av dem hette Sjifra og den andre Pua:
16 Når dere hjelper de hebraiske kvinnene til å føde, så skal dere se etter i fødestolen. Er det da en gutt, skal dere drepe ham, er det en pike, kan hun få leve. 17 Men jordmødrene fryktet Gud, de gjorde ikke som kongen i Egypt bød dem, men lot guttebarna leve. 18 Da kalte kongen i Egypt jordmødrene til seg og sa til dem: Hvorfor gjør dere dette og lar guttebarna leve? 19 Jordmødrene svarte farao: De hebraiske kvinnene er ikke som de egyptiske. De er sterkere, og før jordmoren kommer til dem, har de født. 20 Og Gud gjorde vel mot jordmødrene. Folket økte og ble meget tallrikt. 21 Og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem etterkommere. 22 Da ga farao hele sitt folk dette påbudet: Hver sønn som blir født hos Israel, skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve."
 
Og hva betyr det her å frykte Gud? Det at jordmødrene fryktet Gud gjorde at de nettopp ikke adlød farao, men lot barna leve. Hva forteller det oss om Guds vilje? At det ikke var godt det farao gjorde. Jordmødrene løy og risikerte livene sine for å adlyde Gud og la guttebarna leve. Men farao viser ingen nåde og ber sitt folk om å ta livet av alle guttebarn.
 
Hva var grunnen til at farao gjorde dette?
 
2 Mosebok 1:9-14 (NB) : "Han sa til sitt folk: Se, israelittenes folk er større og mer tallrike enn vi. 10 La oss nå gå klokt til verks mot dem, så de ikke blir enda mer tallrike. For om det blir krig, vil de kanskje slå seg i lag med fiendene våre og stride mot oss og dra ut fra landet. 11 Så satte de slavefogder over dem for å plage dem med tvangsarbeid. De måtte bygge for farao to forrådsbyer, Pitom og Ra’amses. 12 Men jo mer de plaget dem, dess flere ble de og dess mer bredte de seg ut, så egypterne begynte å grue seg for Israels barn. 13 Egypterne tvang Israels barn til å trelle for seg. 14 De forbitret livet for dem med hardt arbeid i leire og tegl og med all slags arbeid ute på markene - alt det slavearbeidet som de tvang dem til å gjøre."
 
Farao fryktet at hans makt skulle bli tatt fra ham, fordi Israelittene ble for mange. Dette er slaveriet som er ondt og som fortsetter i 400 år før Gud redder Israelittene ut gjennom Moses. Og dette er opphavet til lovverket om slaveri som nettopp forhindrer at slaveriet som ble holdt under Egypterne ikke fortsetter under Israelittene, fordi Gud forbanner denne behandlingen av andre mennesker. Så den lovgivningen som ble gitt, den beskyttelsen som ble gitt "slaver", var revolusjonær, og Gud minner Israelittene på hvordan de ble behandlet for å gi dem empati for mennesker som er under dem, så de ikke skal være grusomme mot dem.
 
Gud viste nåde til Egypterne, selv etter 400 år med deres ondskap. Farao viste ingen nåde. Gud redder oss, og Gud er god. Jesu blod redder oss uansett hva vi har gjort, hvis vi kommer til Ham med et ydmykt hjerte og ber om nåde og stoler på Ham.

Share this post


Link to post
On 7/30/2021 at 6:40 AM, Capitan Fracassa said:

Jeg antar du er klar over at dette ikke bare er en udokumentert påstand, men en påstand som er i direkte strid med all moderne bibelforskning? 

Okei, hva mener du er feil? At det var 40 forfattere? Det er den informasjonen jeg finner fra samtlige kilder når jeg søker opp hvor mange forfattere som skrev Bibelen...

On 7/30/2021 at 6:40 AM, Capitan Fracassa said:

Moderne bibelforskning er da helt klar på at ingen av evangeliene er skrevet av vitner (og definitivt ikke av noen av disiplene), men at alle er skrevet nærmere det første århundreskifte. Moderne bibelforskning viser også at det er all grunn til  å tru at Markus var skrevet først, og at Matteus og Lukas er variasjoner av denne skriften, men at Johannes ble skrevet noe seinere, med et ganske annet fokus - men fortsatt tydelig at forfatteren kjente til de andre evangeliene. 

Er det noe annet enn tro du har som grunn til at de skal ha vært skrevet av vitner uavhengig av hverandre, eller har det dukket opp ny forskning jeg ikke kjenner til?

 

On 7/29/2021 at 5:33 PM, Tionbai said:

Det er riktig at evangeliene ikke er kopier eller duplikater av hverandre, de er skrevet av forskjellige forfattere som vitner på alt som skjedde.

Ja, du er veldig streng i måten du ønsker å finne feil i hva jeg skriver. Evangeliene vitner om hva som skjedde. Jeg hevder ikke at forfatterne alle er vitner på hva som skjedde.

Dog skal det sies at det du skriver er feil, moderne bibelforskning er ikke helt klar på at ingen av evangeliene er skrevet av vitner.

https://evidenceforchristianity.org/if-matthew-and-john-were-eyewitness-accounts-then-why-do-they-not-identify-themselves-in-the-gospel-why-do-they-say-they-not-us-and-matthew-not-i-how-can-we-believe-therefore-that-t/

Det er uenighet, som det vil være når det står så enormt mye på spill. Hvis evangeliene Matteus og Johannes faktisk viser seg å være skrevet av dem så forsterker det validiteten av evangeliene, og de som lever for å motbevise kristendom vil selvsagt ikke det.

Så ikke plukk ut enkelte forskere og hevd at det er sannhet, som du kritiserer oss kristne for å gjøre. Dette er i så fall din tro.

Uansett, hvis Matteus skrev Matteus, så er han en av de 12 disiplene og et øyevitne på det som skjedde. Hvis Markus skrev Markus så er han ikke en av de 12 disiplene, men sannsynligvis et vitne på mye av det som skjedde. Hvis Lukas skrev Lukas så er han en troverdig kilde som kunne samle svært mye informasjon fra forskjellige vitner og danne et narrativ over hendelsene. Hvis Johannes skrev Johannes så er han en av de 12 disiplene og et øyevitne på det som skjedde.

Jeg har ikke studert de historiske bevisene nok til å ha noen videre fruktbar diskusjon på dette. Jeg vil gjerne lære mer om det, men jeg innrømmer at min kunnskap i dag er begrenset. Det jeg dog vet er at mange forskere både for og imot evangelienes troverdighet fremdeles argumenterer og diskuterer og er ikke enige. Mange av disse argumentene bygger ikke på fysiske bevis, men antakelser og forsøkte logiske slutninger som "siden det, så må det være sånn", "hvis det, så kan ikke det", "siden ikke slik, så derfor". Dette er også mye på grunn av tilsynelatende "feil" i evangeliene som sekulære forskere kommer med fordi de forsøker å rive Bibelen til filler (metaforisk). Og når selv kristne har så mye uenighet og mistolkning når det kommer til Bibelen og ikke kan svare på alle spørsmål, så ville det vært et mirakel om sekulære forskere klarte det.

Så hvis en sekulær forsker forsøker å vise at Bibelen ikke er sann basert på et skriftsted i Bibelen, så vil en kristen forsøke å vise at Bibelen er sann basert på et skriftsted i Bibelen. Og så kan vi forsøke å bygge opp om påstandene våre med så mye historiske fakta vi klarer å finne. Litt som vi holder på med nå, og mennesker som har diskutert Gud, Jesus, Kristendom og Bibelen i all tid.

Og til sist: Et litt annet fokus har vel Johannes strengt talt ikke. Fokuset er Jesus Kristus, at Han døde for våre synder, sto opp igjen, og at vi er frelst ved vår tro på Ham. ❤️ 

Share this post


Link to post

ingenting av dette er i følge meg men hva som står i bibelen.

Esekiel 33: 12Den rettferdiges rettferdighet kommer ikke til å redde ham hvis han gjør opprør.+ Og den ondes ondskap kommer ikke til å føre til undergang for ham hvis han vender om fra sin ondskap.

Om vi bestreber oss på å leve i samsvar med den veiledning Gud gir i sitt Ord, vil han spare vårt liv.

Jakob skriver derfor følgende: «Hva nytter det, mine brødre, om en sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? hopper litt ned: mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene. . . . For liksom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger.» Jak. 2: 14—26.

Så man må jobbe for å følge jesu fotspor og be om hjelp til å endre på ting som gud ikke liker.

 Jesus brukte en hyperbol. Han sa at en person bør være villig til å kvitte seg med noe så verdifullt som en hånd, en fot eller et øye hvis noe av dette får ham til å snuble. Det er bedre å gjøre det enn å handle illojalt og synde Mt 18:9

Hebreerne 10: 10Jesus ofret på den måten sitt fullkomne menneskeliv «én gang for alle».

Man kan bli tilgitt fordi ens synder blir båret bort av Messias, eller Kristus offer.

 • Heart 1

Share this post


Link to post
Tionbai skrev (2 timer siden):

Hvis alternativet er å være din slave uten noen lovgivning, så ja. :)

Mener du lovene rundt slaveri i bibelen er moralsk gode? 

Synes du det er helt greit og moralsk at du er min eiendom, og at du dermed er uten frihet, som i bibelen? Synes du det er moralsk at jeg som eieren din kan skade deg så mye jeg vil (så lenge du ikke mister tenner eller øyne, så klart) så lenge du ikke dør?

 

2 Mosebok 21

20 Når noen slår en slave eller slavekvinne med stokk, så slaven dør for hans hånd, da skal det hevnes. 21 Men lever slaven en dag eller to, skal det ikke hevnes; slaven er jo hans eiendom.

 

Hadde det vært greit om du var min slave mot din vilje, fordi du var krigsbytte, eller fordi jeg som israelitt kjøpte deg fra folkeslagene rundt meg? Og at du da som min eiendom gikk i arv til mine barn?

 

3 MOSEBOK 25

45Dere kan også kjøpe treller blant barna av de innflytterne som bor hos dere som fremmede. Blant dem og deres etterkommere, som bor hos dere og er født i deres land, kan dere kjøpe treller eller trellkvinner. De skal være deres eiendom. 46Og dere kan etterlate dem som arv til deres barn etter dere, så de kan ha dem til eiendom. Dere kan for alltid bruke dem som treller.
 
Jeg skjønner ikke hvor hjernevasket og umenneskelig en må være for å ikke fordømme slaveriet i bibelen. En moralsk god gud ville sagt "ikke kjøp slaver". Vi ville alle gjort dette selv, så det å komme med en haug unnskyldninger synes jeg er forkastelig. 
Edited by afterall

Share this post


Link to post

Dette blir mere svar på hoved tema.

Noen problemer er tilfeldigheter Forkynneren 9: 11 Jeg har også sett noe annet under solen: Det er ikke alltid de raske som vinner løpet, de sterke som vinner krigen,+ de kloke som har noe å spise, de intelligente som er rike,+ eller de med mye kunnskap som lykkes.+ For alle blir rammet av uventede hendelser på uventede tidspunkter.*

andre kan være av dårlige valg men hovedårsaken er noe annet, og kommer frem i jobs bok.

Gud tillot lidelsene til job men var ikke årsaken.  Da Jobs uklanderlige livsførsel ble nevnt, sa Satan utfordrende: «Er det for ingenting Job har fryktet Gud? . . . Rekk til en forandring ut din hånd og rør ved alt han har, og se om han ikke kommer til å forbanne deg like opp i ansiktet.» — Job 1: 9—12.

Hvis du analyserer omstendighetene bak det Job opplevde, kan du se hva stridsspørsmålet dreide seg om: Vil mennesker tjene Jehova av kjærlighet, trass i vanskeligheter?

men det er ikke gud som står bak det som er ondt.

«La ingen si når han blir prøvd: ’Jeg blir prøvd av Gud.’ For Gud kan ikke prøves med onde ting, og han prøver heller ikke selv noen med onde ting.» — Jakob 1: 13.

For å forstå hvorfor det skjer så mye vondt, må vi være innforstått med at lidelser skyldes ulykker, menneskenes syndige tilbøyeligheter, menneskenes vanskjøtsel av jorden og Satan Djevelens innflytelse.

1. Johannes 5: 19 Vi vet at vi lar oss lede av Gud, men hele verden er i den ondes makt.+

Edited by kingpig

Share this post


Link to post
42 minutes ago, afterall said:

Mener du lovene rundt slaveri i bibelen er moralsk gode? 

Synes du det er helt greit og moralsk at du er min eiendom, og at du dermed er uten frihet, som i bibelen? Synes du det er moralsk at jeg som eieren din kan skade deg så mye jeg vil (så lenge du ikke mister tenner eller øyne, så klart) så lenge du ikke dør?

 

2 Mosebok 21

20 Når noen slår en slave eller slavekvinne med stokk, så slaven dør for hans hånd, da skal det hevnes. 21 Men lever slaven en dag eller to, skal det ikke hevnes; slaven er jo hans eiendom.

Siterer du meg uten å lese hva jeg skriver?

2 hours ago, Tionbai said:

Hvis alternativet er å være din slave uten noen lovgivning, så ja. :)

2 Mosebok 21:20 (NB) : "20 Når en mann slår sin trell eller trellkvinne med en stokk så de dør under hans hånd, da skal han straffes for det."

Hvis alternativet er at du kan drepe meg uten å bli straffet for det, er dette bedre.

2 Mosebok 21:21 (NB) : "21 Men dersom trellen blir i live en eller to dager, skal han ikke straffes, siden han er hans eiendom."

Denne er litt vanskeligere å forstå og utfordrende, men slik jeg tolker det er at det blir gitt beskyttelse for begge parter. At "en eller to dager" representerer at det ikke var på grunn av slaget eller at drapet ikke var med vilje. Siden slaven er hans eiendom så har eieren rett til å straffe slaven - det er ikke snakk om urettferdig behandling, men å straffe for gal oppførsel.

Og du glemte:

2 Mosebok 21:16 (NB) : "16 Den som stjeler et menneske og selger ham eller holder ham fanget, skal dø."

2 Mosebok 21:26-27 (NB) : "26 Når en mann slår sin trell eller trellkvinne i øyet så det blir ødelagt, da skal han til vederlag for øyet gi dem fri. 27 Slår han ut en tann hos en trell eller trellkvinne, da skal han til vederlag for tannen gi dem fri."

Det er tydelig at det handler om rettferdighet og at alle skal behandles på en god og trygg måte. Her står det ikke "En mann har lov til å slå sin trell i øyet så det blir ødelagt, han må bare gi trellen fri for det". Dette fordømmer slik oppførsel, og sikrer at trellen ikke skal fortsette å leve under slike forhold hvis eieren deres behandler dem på den måten.

Det var for eksempel ikke noe politi på denne tiden, men dette var vel den første ordentlige lovgivningen vi kan dokumentere. Så Israelittene blir bedt om å håndheve loven Gud gir til Moses. De er selv politiet, og Moses er høyesterettsdommer frem til han dør. Ikke fordi Israelittene blir løftet og ansett som noe bedre enn andre, men de ble gitt denne loven av Gud og skulle håndheve den og sette et eksempel. Til sammenligning hadde slavehold ellers ingen offisiell lovgivning, så eieren av slaven kunne gjøre som han ville. Det ser vi jo på hvordan Egypterne behandler Israelittene, og hvordan Romerne og Grekerne holdt slaver.

La oss si at slaven din voldtar datteren din. Da er det vel på sin plass å straffe dette. Det var ikke noe fengsel å snakke om, men eieren ville vel straffe og disiplinere slaven sin. På samme måte får foreldre beskjed om å disiplinere barna sine osv. Dette handler ikke om "gjør som du vil", fordi Gud har allerede gitt de ti bud, og gitt regler for hvordan vi skal behandle hverandre. Så det vil uansett ikke være snakk om å behandle noen dårlig. Så hvis slaven din da bryter Guds bud og opptrer uaktsomt så skal det straffes. Hvis de nekter å arbeide eller gjøre som de får beskjed om (igjen, det er ikke snakk om urettferdige formaninger eller behandling av mennesker) så skal de straffes.

42 minutes ago, afterall said:

Hadde det vært greit om du var min slave mot din vilje, fordi du var krigsbytte, eller fordi jeg som israelitt kjøpte deg fra folkeslagene rundt meg? Og at du da som min eiendom gikk i arv til mine barn?

 

3 MOSEBOK 25

45Dere kan også kjøpe treller blant barna av de innflytterne som bor hos dere som fremmede. Blant dem og deres etterkommere, som bor hos dere og er født i deres land, kan dere kjøpe treller eller trellkvinner. De skal være deres eiendom. 46Og dere kan etterlate dem som arv til deres barn etter dere, så de kan ha dem til eiendom. Dere kan for alltid bruke dem som treller.
 
Jeg skjønner ikke hvor hjernevasket og umenneskelig en må være for å ikke fordømme slaveriet i bibelen. 

Problemet med spørsmålet ditt er jo at jeg i ditt scenario allerede er uten eiendeler, uten muligheter, uten autoritet og myndighet, og fullstendig hjelpeløs på alle mulige måter. Jeg har kanskje ingen familie, ikke noe mål og mening, og vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Hva er ditt alternativ, la meg gå "fri"? Hvor fri er jeg under disse forholdene?

Slaveri var helt vanlig i oldtiden. Det som ikke var vanlig var at slavene hadde rettigheter. Det ga Moseloven dem.

Det er veldig vanskelig å gå tilbake tusener av år i tid og sammenligne kulturen med vår egen uten å se på den historiske konteksten rundt. I tillegg er det hebraiske ordet "slave" som du refererer til også brukt til "tjener" og "arbeider". Det samme er overført til det greske i nye testamentet; noen oversettelser av Bibelen kaller oss Jesu slaver. Andre kaller oss Jesu tjenere.

Har du satt deg inn i kulturen og vet hvordan slavehold fungerte? Hvordan andre folkegrupper tok slaver som krigsbytte, og hvilke forhold de levde under?

Vi er alle slaver, myndighetene og evt. vår arbeidsgiver er også våre eiere i varierende grad. Måten slaveri og tjenestehold gjøres har blitt utviklet, forbedret, forverret osv. over tid og over kultur- og landegrenser, men at alle mennesker skal være "frie" er ikke engang ønskelig for folk flest, som faktisk setter pris på å ha en myndighet som kan lønne dem for et rettferdig arbeid og tilby dem trygghet, fremfor å bli kastet ut i ødemarken og klare seg på egenhånd.

Disse slavene ble gitt kost og losji og trygghet, og Moseloven ga dem rettigheter som sikret at myndigheten deres behandlet dem rettferdig. Det er det vi får av vår myndighet også, når vi følger reglene som blir gitt. Ellers blir vi straffet og i verste fall satt i fengsel.

Edited by Tionbai

Share this post


Link to post
1 hour ago, Tionbai said:

Det som ikke var vanlig var at slavene hadde rettigheter. Det ga Moseloven dem.

Gratulerer med mislykket rosemalingsforsøk da dette er hundre prosent feil.

Det var slaveeiernes rettigheter som ble ivaretatt her. Kvinner, slaver og buskap var mannens eiendom, så selvfølgelig tilfalt erstattningen ham.

Hele moseloven er rappet fra Mesopotamia-kongen Hammurabis lov-stele med 282 reviderte lover fra 1770 fvt. som stammer fra enda eldre lovtavler med kileskrift fra 2100 fvt.

Selv i U.S. Capitol henger Hammurabis portrett.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...