Jump to content
Simen1

Koronaviruset i NORGE [Les første innlegg]

Recommended Posts

Høie annonserer at Regjeringen følger FHIs faglige råd og endrer vaksinestrategi fra midten av mars. Det blir skjevfordeling basert på smittetrykk over tid og ikke skjevfordeling kun etter antall eldre som det har vært til nå.

20% flere doser vil en periode gå til Moss, Fredrikstad, Lørenskog, Sarpsborg, samt Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand.

Sitat

– Regjeringen mener at fordeling av vaksiner er et veldig faglig spørsmål og vi legger stor vekt på FHIs anbefaling. Derfor ber vi dem nå begynne arbeidet med en beskjeden geografisk skjevfordeling, sier Høie.

– Heldigvis er det snakk om kun kort tid får vi tilgang til større mengder vaksiner. Vi anslår at vi får om lag 650.000 doser i løpet av mars måned, inkludert en stor leveranse i påsken. Det blir ikke en påskeferie fra vaksineringen, sier Høie.

– Nå gjenstår to måneder til med hardt arbeid. Det må vi klare sammen, sier Høie.

Pressekonferanse nå: https://www.nrk.no/norge/fhi-anbefaler-a-skjevfordele-vaksinene-1.15385689

Edited by Snikpellik
 • Like 1

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (Akkurat nå):

Høie annonserer at Regjeringen følger FHIs faglige råd og endrer vaksinestrategi fra midten av mars.

20% flere doser vil en periode gå til Moss, Fredrikstad, Lørenskog, Sarpsborg, samt Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand.

Pressekonferanse nå: https://www.nrk.no/norge/fhi-anbefaler-a-skjevfordele-vaksinene-1.15385689

Kanskje viktigere er at de umiddelbart endrer til fordeling etter folketall, og ikke aldersfordeling. Slik vil kommuner med yngre befolkning få flere doser enn de får med dagens fordelingsnøkkel.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Snikpellik skrev (28 minutter siden):

Ikke ifølge FHIs rapport.

Så når det står at det ikkje vil ha nokon effekt å bringe R-talet ned frå 1,5 til 1,1, så er dette ein påstand som Vg kjem med og som ikkje står i rapporten frå FHI?

(Forresten så er dette ein merkeleg påstand).

Share this post


Link to post

Om Oslo (og nokre få andre stader) får 20% fleire vaksiner i mars enn utan skeivfordeling vil dette uansett vere ein drope i havet så lenge det kjem så få vaksiner som det gjer no. Ein bydel som elles ville ha fått 100 dosar får no 120. Det vil gå ørlitegranne raskare å få vaksinert risikogruppene i Oslo, men det vil ha null effekt på smittespreiinga.

Strategien ligg fast ved at ein vaksinerer risikogruppene fyrst. Endringa har nok størst effekt ved symbolverdien av at Oslo og Raymond Johansen får ei handsrekning samstundes som ein ikkje tek frå distrikta i nevneverdig grad.

Dersom ein går over til i fyrste omgang å vaksinere med berre ein dose av Pfizer/Biontech-vaksinen vil nok dette ha langt meir å seie for å vinne over pandemien raskast mogeleg.

Edited by torbjornen

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (1 time siden):

Dette er bare en personlig mening og fremmer ingen bevis fot at det stemmer. Mange folk er lei av disse halvhjernene som ødelegger for resten og ser de gjerne låst inn bak lås å slå. Igjen, en mening uten beviser.

Vel, forskning tyder på at det gir liten effekt å øke straffene når det kommer til nye lovbrudd hos den som straffes: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ffct-prsn/index-en.aspx

Tall for hvordan strengere straffer påvirker lovbrudd i hvert enkelt land, er det vanskeligere å undersøke, men ser man på straffenivået i ulike land opp mot kriminalitetsraten, er det ikke noe holdepunkt på at strenge straffer = lav kriminalitet, snarere finner man holdepunkt for det motsatte: https://www.bbc.com/future/article/20180514-do-long-prison-sentences-deter-crime

At uforhåndsmessige straffer er en faktor som bryter ned tilliten til det offentlige, kan man lese ut av de undersøkelsene som går på hvordan befolkningen stiller seg til spørsmål rundt den alminnelige rettsoppfattelse. Tillit avhenger av at befolkningen generelt opplever at det myndighetene foretar seg er fornuftig. Når man så leser de undersøkelsene som ser på hvordan mennesker stiller seg til strafferett, er det en kjensgjerning at flertallet er mer opptatt av rehabilitering og alternative straffemetoder som sikrer rehabilitering, fremfor høye strafferammer: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/~/media/Publikationer/2006 Danskernes syn på straf Hovedrapport_final.ashx

 • Like 4

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (2 minutter siden):

Om Oslo (og nokre få andre stader) får 20% fleire vaksiner i mars enn utan skeivfordeling vil dette uansett vere ein drope i havet så lenge det kjem så få vaksiner som det gjer no. Ein bydel som elles ville ha fått 100 dosar får no 120. Det vil gå ørlitegranne raskare å få vaksinert risikogruppene i Oslo, men det vil ha null effekt på smittespreiinga.

Strategien ligg fast ved at ein vaksinerer risikogruppene fyrst. Endringa har nok størst effekt ved symbolverdien av at Oslo og Raymond Johansen får ei handsrekning samstundes som ein ikkje tek frå distrikta i nevneverdig grad.

Dersom ein går over til i fyrste omgang å vaksinere med berre ein dose av Pfizer/Biontech-vaksinen vil nok dette ha langt meir å seie for å vinne over pandemien raskast mogeleg.

Jeg er enig, ser på dagens avgjørelse som ren symbolsk for å prøve å blidgjøre folk, jeg kan og garantere at dette blir gull verdt for Senterpartiet når folk skal avlegge stemmer litt senere i år, grur meg til 4 år med statsminister Trygve :(

 • Like 1

Share this post


Link to post

Altså, 20% mer er 20% mer. Selv om det er viktig at alle skal bli behandlet likt, så gjelder det først og fremst om å redde flest mulig liv i Norge, då er det logisk å prioritere mest utsatte områder.

Det eg ville også satset på, men noe våre pyse-politikere aldri kjem te å gjøre, er å prioritere de med norsk pass. Alle andre skal også få tilbud om vaksine, men i siste rekke. 

Share this post


Link to post
aomt skrev (3 minutter siden):

Det eg ville også satset på, men noe våre pyse-politikere aldri kjem te å gjøre, er å prioritere de med norsk pass. Alle andre skal også få tilbud om vaksine, men i siste rekke. 

Så lenge man bor og lever i Norge bør man ikke stille noe annerledes. Samme hva passet sier, det utgjør ingen forskjell.

Har uansett ikke sett noe om at ikke norske statsborgere skal prioriteres..?

Edited by Snikpellik
 • Like 1

Share this post


Link to post

 

Evil-Duck skrev (10 minutter siden):

(...) at dette blir gull verdt for Senterpartiet når folk skal avlegge stemmer litt senere i år, grur meg til 4 år med statsminister Trygve :(

Dette blir litt off-topic, men sjølv kunne eg ha tenkt meg Erna som statsminister, Støre som utanriksminister og Vedum som finansminister e.l. Ei slik fleirtalsregjering ville ha halde fløypartia utanfor, og ville ha kunna ført ein politikk som var bra for heile landet. Men dette blir nok diverre aldri noko av, og då har ein valet mellom pest eller kolera.

 • Like 1

Share this post


Link to post
aomt skrev (14 minutter siden):

(...) å redde flest mulig liv i Norge, (...) Det eg ville også satset på, men noe våre pyse-politikere aldri kjem te å gjøre, er å prioritere de med norsk pass. Alle andre skal også få tilbud om vaksine, men i siste rekke. 

At eigenskapen å ha norsk pass disponerer for å døy av korona var nytt for meg. I så fall bør ein kanskje emigrere.

Edited by torbjornen
 • Like 2

Share this post


Link to post

Jeg tror de fleste her er enige om at brannvesenet må sendes dit det brenner.

Det kan være Oslo i dag, men det kan fint også være Ytre Lofototen i morgen.

Share this post


Link to post
Sitat

21 smittet på treningssenter i Harstad

21 personer har nå testet positivt etter coronautbrudd på et treningssenter i Harstad.

Etter utbruddet på treningssenteret Family Sports Club på Seljestad, ble rundt 800 personer satt i karantene og nye, strenge restriksjoner ble innført i helgen.

Harstad kommune satte i gang en storstilt testing søndag, med 683 tester.

– Det er ny rekord, og rundt tre prosent av Harstads befolkning. Forrige rekord var 200 tester på en dag, sier kommuneoverlege Jonas Holte.

 

Av dem som ble testet søndag, var det 10 positive tester. Dermed er det til sammen 21 fra dette treningssenteret som har testet positivt

– Det er for tidlig å si at vi har kontroll, men vi er lettet over at det ikke var flere positive prøver fra søndag. Dette styrker også grunnlaget for å si at vi ikke har skjult smitte i Harstad, sier Holte.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/GawMy6/21-smittet-paa-treningssenter-i-harstad

 • Like 1

Share this post


Link to post
Thorny skrev (1 minutt siden):

Jeg tror de fleste her er enige om at brannvesenet må sendes dit det brenner.

Det kan være Oslo i dag, men det kan fint også være Ytre Lofototen i morgen.

Problemet er at det ikke hjelper å sende ut brannvesenet når huset allerede er brent ned, slik som i ulvik. Vaksinering er et proaktivt grep ikke et reaktivt grep

 • Like 2

Share this post


Link to post
Just now, Evil-Duck said:

Problemet er at det ikke hjelper å sende ut brannvesenet når huset allerede er brent ned, slik som i ulvik. Vaksinering er et proaktivt grep ikke et reaktivt grepDet er klart det må foretas vitenskapelige og objektive vurderinger. Men slik situasjonen er nå er det naturlig at f.eks Oslo og særlig innvandrerbydelene får vaksine først, da det er de som bor tettest og tydeligvis har dårligst hygiene.

Så får vi ta konsekvensene av ræva innvandringspolitikk en annen gang.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det burde være grunnlag for en større samfunnsmessig debatt om kostnadene rundt innvandring også, inkludert de vi vanligvis ikke ser. Man sier mangfold er en styrke, men det virker det vel heller som om homogenitet er på global basis. Innvandringsdebatten får vi ta siden. Nå må innvandrere vaksineres fordi de også sprer det rundt seg til oss andre.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Thorny skrev (21 minutter siden):

Jeg tror de fleste her er enige om at brannvesenet må sendes dit det brenner.

Det kan være Oslo i dag, men det kan fint også være Ytre Lofototen i morgen.

Problemet er at det går fleire veker frå det byrjar å brenne til jobben (fullvaksinasjon) er gjort og brannen sløkt. Då kan liv vere gått tapt i mellomtida.

Det er betre å jobbe førebyggjande ved å installere brannsløkkjingsapparat (vaksiner) hos risikogruppene.

Oslo er spesiell, sidan ein der har hatt vedvarande høgt smittenivå lenge.

Edited by torbjornen

Share this post


Link to post
Sitat

Kvinner viste falsk coronatest – dømt til fengsel

To tsjekkiske kvinner viste fram hver sin falske coronatest ved to anledninger. Det resulterte i 30 dagers fengsel.

Kvinnene viste den falske testen da de ankom Svinesund dagen før Norge i praksis stengte grensene 29. januar. De viste den også noen dager senere da politiet kontrollerte leiligheten i Oslo de oppholdt seg.

Duoen var i Norge fordi de ønsket å arbeide. De har tidligere coronatestet seg ved innreise, men de mente de ikke rakk å vente på en vanlig test før grensestengingen 29. januar. Derfor bestilte de falske tester fra et svensk firma.

Straffen ble 30 dagers fengsel. Det gjøres fradrag for 29 dager i varetekt. Retten mente at straffen burde vært 45 dagers fengsel hvis kvinnene ikke hadde tilstått.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Irritasjon innad i Høyre: Ordførere refser Molde-kollega

Sitat

Flere av Høyres ordførere er oppgitte over kritikken mot Oslo fra deres partifelle Torgeir Dahl i Molde – en kritikk som Dahl fikk drahjelp til fra Erna Solbergs og Bent Høies nærmeste rådgivere.

– Jeg begriper ikke vitsen med å komme med noe sånt i det hele tatt. Raymond Johansen har sikkert mye å tenke på. Det er Norges største by, og jeg tenker at de må håndtere ting på sin måte, sier Geir Varvik, Høyres nordligste ordfører i Storfjord kommune i Troms.

Han ber ordførerkollegaene sine om å slutte å blande seg inn i hvordan corona håndteres i andre kommuner.

– Jeg har ingen forutsetninger for å si at de har gjort det sånn og sånn. For jeg har ikke peiling på hva de har gjort. Og det tviler jeg også på at Molde-ordføreren vet, sier Varvik.

Det har kommet sterke reaksjoner på Dahls uttalelser, blant annet fra Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Det har Storfjord-ordføreren forståelse for.

– Jeg hadde også blitt sur og sint om en ordfører i en annen kommune hadde kommet og fortalt meg hvordan jeg skal gjøre min jobb, sier Varvik og understreker: – Hvordan de gjør det i andre kommuner har ikke jeg noe med. Jeg hadde ikke kommet med et sånt utspill, for å si det sånn, sier Varvik.

Også flere andre Høyreordførere VG er snakket med er kritiske til utspillet fra kollegaen i Molde.

– Jeg hadde ikke sansen for det utspillet, for å si det sånn. Det kunne vi ha spart oss for. Jeg ser ingen grunn til å krangle innbyrdes, sier Karstein Totland (H), ordfører i Masfjorden.

Han får støtte fra Høyres ordfører i Askøy, Siv Høgtun.

– Jeg tenker at Oslo er i en helt annen situasjon enn Molde. Jeg er ikke enig med Molde-ordføreren, for å si det sånn. Jeg skjønner ikke helt baktanken med utspillet, sier Høgtun.

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) sier han synes utspillet var uklokt.

– Ja, det synes jeg. Hvis han er sitert riktig, mener jeg det kunne ha vært unngått. Her prøver vi alle å gjøre vårt beste, sier Pedersen.

I motsetning til Dahl roser han Raymond Johansens innsats. – Jeg vil tvert imot rose Raymonds innsats. Jeg synes Oslo har håndtert det ganske bra, sier Pedersen.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/zg6Ab5/irritasjon-innad-i-hoeyre-ordfoerere-refser-molde-kollega

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...