Jump to content
Simen1

Koronaviruset i NORGE [Les første innlegg]

Recommended Posts

4 minutes ago, Evil-Duck said:

Jeg ser og hører Erna står beinfast og sier at TRENGER de utenlandske arbeiderene for å holde hjulene i gang, uten det vil bedrifter gå under og flere nordmenn bli arbeidsløse. Jeg er ikke så sikker på det, og det forundrer meg at i en slik situasjon at det ikke engang forsøkes å be arbeidsgiverne å tenke litt kreativt for å se om det er andre måter å løse dette på. Vi har og begynt å få en ganske stor pool med kvalifiserte arbeidstakere som går på dagpenger nå, hvorfor kan vi ikke prøve å sette disse i arbeid å større grad istedenfor å fortsette å ta inn leiearbeidere på skift fra Øst-Europa? 

Jeg jobber og i en bransje der jeg selv har sett hvordan Norske arbeidere har blitt presset ut litt etter litt til fordel for billig arbeidskraft fra Øst-Europa, og det er langt ifra kun "drittjobber" som nordmenn ikke bil ha som nå blir tatt over av østeuropeisk arbeidskraft, det er alt fra stillasbyggere og malere til elektrikere og ingeniører. Jeg tenker at under corona pandemien hvor vi helst vil ha så lite innreise som mulig at det er tiden for litt statsstøttet eksperimentering for å se om vi faktisk kan klare oss uten all den østeuropeiske arbeidskraften, eller i det minste få redusert den betydelig. 

Veldig kurant problemstilling, og jeg tenker at dette viser hvor hjertet til Høyre virkelig ligger hen, handling vs. ord. 

 • Like 5

Share this post


Link to post

@Evil-Duck Helt enig! Det vil hjelpe mange ut av arbeidsledighet nå og inn i arbeidslivet også på sikt. Mye bedre å ta en skikkelig dugnad på å få nordmenn i arbeid enn å bare fortsette den gamle grådige planen med utflagging av arbeidskraft med økt lønnspress og ulikhet som resultat.

Skattebetalerne betaler i dyre dommer for å ha folk gående ledig, men det er gratis for skattebetalerne å la østeuropeere gå ledige i sine hjemland. Er det manglende bidrag fra NAV som gjør at arbeidsgiverne velger østeuropeisk til 180 kr/t i stedet for norske til 200 kr/t? I så fall burde det være uhyre mye bedre for skattebetalnerne om NAV bidrar med de 20+ kronene som skal til.

Dessuten tror jeg at bartendere, dørvakter osv kan ha godt av en arbeidsuke eller fem i et annet yrke. Det har vi sikkert alle godt av i blant :p

Edited by Simen1
 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Før så var klagingen fra serveringsbransjen mest om kompensasjon og ikke så mye om smittevernstiltak. Nå stiller flere og flere spørsmål rundt skjenkeforbudet i seg selv. Dette er ikke en god måte å få folket med seg på. 

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (3 timer siden):

Er det manglende bidrag fra NAV som gjør at arbeidsgiverne velger østeuropeisk til 180 kr/t i stedet for norske til 200 kr/t?

Er det bare 20 kroner det dreier seg om? Østeuropeere vil i tillegg ikke ta noen sak til arbeidsdomstolen. Og de kan jobbe effektivt hele dagen, fra morgen til kveld. De godtar lang arbeidstid, og primitive boforhold. Her i Norge har vi vent oss av med å jobbe fra morgen til kveld. Skjer nok også med dem om et par generasjoner. Det å dra en spillavhengig nordmann ut av sofaen, er ikke det samme. 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Simen1 skrev (3 timer siden):

@Evil-Duck Helt enig! Det vil hjelpe mange ut av arbeidsledighet nå og inn i arbeidslivet også på sikt. Mye bedre å ta en skikkelig dugnad på å få nordmenn i arbeid enn å bare fortsette den gamle grådige planen med utflagging av arbeidskraft med økt lønnspress og ulikhet som resultat.

Skattebetalerne betaler i dyre dommer for å ha folk gående ledig, men det er gratis for skattebetalerne å la østeuropeere gå ledige i sine hjemland. Er det manglende bidrag fra NAV som gjør at arbeidsgiverne velger østeuropeisk til 180 kr/t i stedet for norske til 200 kr/t? I så fall burde det være uhyre mye bedre for skattebetalnerne om NAV bidrar med de 20+ kronene som skal til.

Dessuten tror jeg at bartendere, dørvakter osv kan ha godt av en arbeidsuke eller fem i et annet yrke. Det har vi sikkert alle godt av i blant :p

Nå er det vel slik at de som i dag er uten arbeid i serveringsbransjen og barer/nattklubber ikke har samme kompetanse som det som øst-europeerne som kommer hit har. 

Ser vanskelig for meg at jeg skal klare å få en permittert servitør til å begynne med trefelling og stolpeskift. 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Andre1980 skrev (1 minutt siden):

Nå er det vel slik at de som i dag er uten arbeid i serveringsbransjen og barer/nattklubber ikke har samme kompetanse som det som øst-europeerne som kommer hit har. 

Ser vanskelig for meg at jeg skal klare å få en permittert servitør til å begynne med trefelling og stolpeskift. 

Det er fryktelig mange jobber som settes vekk til øst europeere som ikke krever stort mer enn litt kursing, eller en arbeidsleder med den nødvendige kompetanse, vertfall i verftsindustrien.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Fnugle skrev (På 16.1.2021 den 10.27):

 

Jeg tror fasiten på mandag blir lettelse på noen få tiltak, vi får lov å omgås noen flere personer, f.eks. at man anbefaler 5 til 10 nærkontakter i uken utenom egen husholdning. I tillegg tror jeg barn vil få gå tilbake til aktiviteter på fritiden så lenge restriksjoner følges og at skjenkeforbudet oppheves, men at det fremdeles vil være strenge retningslinjer for utelivet, f.eks. skjenkestopp etter midnatt eller fra klokka 22.00. 

Så tror jeg man må belage seg på to nye uker med rødt nivå på VGS, hjemmekontor for de fleste og digital undervisning for studenter. Og fortsatt begrensing i sosiale kontakter (men ikke "besøksforbud")

Utenom disse nasjonale tiltakene tror jeg også de anbefaler strengere lokale tiltak der det er nødvendig.

Traff ganske godt på lettelsene av tiltakene, minus skjenkeforbudet og rødt nivå på skolene.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Budeia skrev (1 time siden):

Er det bare 20 kroner det dreier seg om? Østeuropeere vil i tillegg ikke ta noen sak til arbeidsdomstolen. Og de kan jobbe effektivt hele dagen, fra morgen til kveld. De godtar lang arbeidstid, og primitive boforhold. Her i Norge har vi vent oss av med å jobbe fra morgen til kveld. Skjer nok også med dem om et par generasjoner. Det å dra en spillavhengig nordmann ut av sofaen, er ikke det samme. 

Du har helt rett i det med arbeidsdomstol. Utlendinger er stort sett ikke klar over hva de har rett og krav på. Det blir selvfølgelig utnyttet.

Punktet rundt losji, forstår jeg dog ikke. Jada, det stemmer at mange østeuropeere lar seg stue sammen i kummerlige forhold betalt av arbeidsgiver. Kostnaden for hyre inn en nordmann ville her vært kr 0,-. De fleste har tross alt allerede en bolig, og trenger ikke å få dekket kost/losji av arbeidsgiver!

Jeg kan forstå at en del arbeidsgivere ikke ønsker faste ansatte, da det gir enorme utgifter dersom oppdragsbunken skulle bli tom. Hvorfor ikke gjøre som helsevesen o.a. statlige bedrifter: bruk vikarbyråer for alt det er verdt? Jeg er personlig ikke glad for den måten å omgå ansettelse på, men muligheten ligger nå der. Så det er faktisk mulig å bruke norsk arbeidskraft på prosjekt-basis uten fast ansettelse. Er det kun lønn som er drivkraft for å velge østlig arbeidskraft? Har vi nok personell i eget rike, dersom alle nav-ere ble tilbudt en slik mulighet?

Share this post


Link to post

Firerbanden på Stortinget overkjører regjeringen og lanserer en helt egen krisepakke: 
 

Sitat

Saken oppdateres.

Flertallet i Stortinget vil videreføre en forsterket permitteringsordning og den forhøyede dagpengesatsen fram til 1.oktober. og ikke til 1. juli slik regjeringen ønsker.

Opposisjonen er også enige om å forlenge kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter til 1. juli.

Inntektssikringen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges til 1. oktober.

Studentene får 1 milliard kroner i ekstra stipend.

Solberg og regjeringen har varslet at en ny krisepakke vil være på plass 29. januar. Dette mente opposisjonen er for sent.

AP, Frp, Sv og V har hatt flere møter i løpet av helgen og mandag for å komme fram til felles forslag om endringer i forhold til regjeringens krisepakker.

– Vi er enige nå, om noen punkter som vil forbedre situasjonen for arbeidsfolk og bedriftene. sier Terje Aasland (A), nestleder i næringskomiteen.

Her er punktene:
1. «Stortinget ber regjeringen utvide permitteringsperioden til 01.10.2021»

2. «Stortinget ber regjeringen forlenge forhøyet sats på dagpenger, 80 % av dagpengegrunnlag opp til 3G, til 01.10.2021»

3. «Stortinget ber regjeringen vurdere å utsette arbeidsgiverperiode 2 til 1. juli 2021»

4. «Stortinget ber regjeringen oppheve ventetid på tre dager for å motta dagpenger til 01.10.2021»

5. «Stortinget ber regjeringen forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger til 01.10.2021, også for de tilfeller som gikk ut over maksimal periode fra 1. november til datoen endringen er implementert»

6. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere til 01.10.21 med sammenligningsgrunnlag 2019»

7. «Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye tilfeller) fram til 01.10.2021»

8. «Stortinget ber regjeringen forlenge midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende til 01.07.2021»

10. «Stortinget ber regjeringen videreføre veilederen om avhending av bolig eller andre eiendeler for å få innvilget sosialhjelp til 01.10.2021»

11.«Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet koronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt fra en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner»

12. «Stortinget ber regjeringen sørge for at delvis permitterte drosjesjåfører må på meldekort kunne registrere den tid man faktisk har hatt kjøring, ikke all ventetid mellom oppdrag»

13.«Stortinget ber regjeringen styrke mulighetene for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer, også for store industribedrifter».

14. «Stortinget ber regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar fremme forslag om en pakke på minimum 1 mrd. med forsterkede arbeidsretta tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud»

15. «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, senest i løpet av februar, fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert»

16. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forlenge den generelle kompensasjonsordningen fram til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad på 85%»

17. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å inkludere myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn i kompensasjonsordningen for faste utgifter»

18. «Stortinget ber regjeringen foreslå tilpasninger i støtteordningene som bidrar til at bedrifter med egne ansatte/som eier egne driftsmidler likebehandles med bedrifter som leier personell/leaser utstyr»

19. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å videreføre og styrke ordningen med å tilføre midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet slik som ble gjort i nysalderingen av statsbudsjett 2020. Denne ordningen skal særlig komme bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak eller nedstengninger til gode»

20. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke omstillingsordningen som går via Innovasjon Norge til reiseliv, eventbransjen, serveringsbransjen og andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene, innenfor en ramme på 1 mrd.»

21. «Stortinget ber regjeringen sikre at støtteordningen for publikumsåpne arrangement videreføres fram til 1. juli 2021, og at grensen for størrelse på arrangement reduseres og tilpasses smittevernbegrensning»

22. «Stortinget ber regjeringen opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen»

23. «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utsette krav om innbetaling av mva., arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021».

I tillegg er Ap, Sp og Frp, som sammen kan danne flertall på Stortinget, enige om følgende forslag:

24. «Stortinget ber regjeringen opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse som har drevet over tid i Norge. Formålet med ordningen skal være å sikre det norske rutetilbudet, trygge norske arbeidsplasser i luftfarten, og det skal stilles krav som sikrer at støtten ikke går til selskapenes kreditorer og aksjonærer. Støtten skal bidra til å sikre faste og direkte ansettelser med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten»

https://www.nrk.no/norge/overkjorer-regjeringen---her-er-den-nye-krisepakken-1.15331780

 • Like 1

Share this post


Link to post
Sitat

383 NYE REGISTRERTE SMITTETILFELLER

Mandag ble det registrert 383 nye smittetilfeller av coronaviruset i Norge. Dette er 72 tilfeller færre enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 455.

Forrige mandag ble det registrert 431 smittetilfeller i Norge, mens det søndag ble registrert 206.

Færre blir generelt sett registrert smittet på helligdager og i helgene enn i ukedagene.

Totalt er det bekreftet 59.034 smittetilfeller i Norge siden pandemiens start. Trenden i registrert smitte er ifølge VGs beregning nå synkende, mens 30 kommuner har en stigende smittetrend.

 

Share this post


Link to post

Slik går det når man ikke bruker munnbind på sykehus i pandemi. Norge er ganske likt Sverige der. 

Sitat

Reidun døde etter å ha blitt koronasmittet på sykehuset

Etter en vellykket hjerteoperasjon skulle 71-åringen samle krefter før hjemreisen. Men så langt kom hun aldri.

Reidun Juklerød hadde nettopp klart å komme seg opp av senga etter en operasjon av hovedpulsåren. Hun hadde allerede overlevd både hjerte- og nyresvikt.

Det så lovende ut, var tilbakemeldingen fra legene.

Men etter å ha blitt overført fra Rikshospitalet i Oslo til Sykehuset Telemark i Skien ble formen hennes raskt verre.

– Brukte ikke munnbind

I starten av desember fikk datteren Elisabeth Bergedal og mannen lov til å besøke Reidun.

De hadde tatt på munnbind for sikkerhets skyld. Det trodde de var en selvfølge at man brukte på sykehuset.

Først da de var på vei hjem stusset Bergedal på at sykepleierne ikke hadde beskyttelse på seg.

– De brukte verken munnbind eller hansker. Det synes vi var rart, særlig med tanke på hvor utsatt mamma var.

I ettertid har hun tenkt på at hun burde ha sagt fra, men da var det allerede for sent.

Hun er en av seks pasienter som har dødd etter å ha blitt koronasmittet ved Sykehuset Telemark. Hittil har sykehuset hatt 69 innlagte pasienter med covid-19. Av disse har 15 pasienter sannsynligvis blitt smittet på sykehuset.

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/moren-dode-etter-a-ha-blitt-koronasmittet-pa-sykehuset-1.15323347

 

Edited by Kryptodebunker
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Er det dette som er poenget med å vaksinere helsepersonell før risikogruppene? Å unngå smitte til pasientane?

Framleis gledelege smittetal, men nedgangen frå forrige måndag kunne godt ha vore større. Eg er elles godt fornøgd med lettelsane i smittevernstiltaka (prioritering av born og unge framfor utelivsbedriftene). Eg hadde elles trudd at også studentane skulle få fysisk undervisning, men akkurat der bomma eg.

Share this post


Link to post
3 hours ago, torbjornen said:

Er det dette som er poenget med å vaksinere helsepersonell før risikogruppene? Å unngå smitte til pasientane?

Vi har ikke bevis på at vaksinene hindrer smitte, kun at de hindrer alvorlig sykdom... 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Sitat

Ble lagt inn på sykehuset med hjerneblødning. Fikk med seg koronaviruset hjem.

Cathrine Sundhaug fortviler etter at nært familiemedlem ble lagt inn på sykehuset med hjerneblødning. Uten å få informasjon om et pågående smitteutbrudd.

TØNSBERGS BLAD: I slutten av forrige uke ble det kjent at det er et koronautbrudd på Sykehuset i Vestfold.Minst to pasienter og to ansatte på nevrologisk avdeling har testet positivt på covid-19, ble det sagt fredag.

– Da vi besøkte et nært familiemedlem, overhørte vi at det var en koronasmittet pasient på avdelingen og at kveldsvaktene var sendt hjem i karantene, sier Cathrine Sundhaug, som var på sykehuset for å følge opp et nært familiemedlem.

Pasienten var også i ytterste risikosone for død etter covid-19, ifølge Helsedirektoratets oppdaterte oversikt mandag formiddag. Pasienten krysser av for blant annet hjerneblødning og kreft med spredning.

Kritiserer smittevernet

Pasienten ble lagt inn onsdag 6. januar. Allerede dagen etter overhørte flere familiemedlemmer det snakkes om koronasmitte i naborommet.

– Da vi kom inn på avdelingen og ble spurt om hvem som hadde avtalt med oss, fikk vi beskjed om at vedkommende var sendt hjem i karantene på grunn av smitte på avdelingen. Og at det var mye å gjøre fordi mange ansatte var satt i karantene, fortsetter hun.

Mens de ventet i avdelingens resepsjonsområde, overhørte de samtaler mellom ansatte – om den koronasmittede pasienten og ansatte i karantene. Det viste seg senere at pasienten med koronasmitte var i naborommet til familiemedlemmet deres.

– Pleiepersonale, leger og portører, går ut og inn av pasientrom uten munnbind eller hansker, og overholder ikke anbefalt avstand verken til andre ansatte eller til pasientene. Det er kritikkverdig, sier Sundhaug, som frykter flere kan ha blitt smittet.

– Jeg har full forståelse for at covid-19 også kommer på sykehuset. Det er mangelen på informasjon jeg reagerer på. Vi fikk ikke vite noe om at familiemedlemmet var utsatt for koronasmitte.

– Mangelfull informasjon

Mandag 11. januar var det tid for hjemreise. Pasienten ble sendt hjem i taxi, tynnkledd og uten munnbind.

 

– Rett etter hjemkomst oppdager vi at den det gjelder har økende problemer med pusten, hoster og har feber som stiger mye utover kvelden og natta. Det blir faktisk så ille at det blir tilkalt ambulanse natt til tirsdag 12. januar, sier hun.

 

Det ble ingen retur til sykehuset, men hjemmesykepleien, som kom tirsdag morgen, ba vedkommende ta en koronatest. Tirsdag kveld kom telefonen fra smittesporingsteamet i Færder. Testen er positiv.

 

– Familiemedlemmet hostet mye. Jeg ble blant annet hostet rett i ansiktet, sier Sundhaug, som nå skal ta koronatest nummer to.

Den første var negativ.

– Sykehuset skrev vedkommende ut, uten informasjon om at pasienten hadde vært utsatt for smitte, uten at det ble satt inn smitteverntiltak ved transport hjem eller hjemkomst, om at personen burde være i karantene ved hjemkomst, og at det skulle tas en koronatest for å følge opp mulig smitte. Ingen av oss pårørende fikk heller beskjed om noe av dette, påpeker Sundhaug.

Mandag 18. januar forteller hun at det går bra med familiemedlemmet, og at vedkommende kjenner til omtalen i Tønsbergs Blad.

Hun mener imidlertid at det hadde vært naturlig å slå alarm, og følge pasienter tett opp, når ansatte settes i karantene og pasienter får påvist korona eller viser symptomer på korona mens de er innlagt.

– Vil evaluere smitteutbruddet i etterkant

Smittevernoverlege ved Sykehuset i Vestfold, Maria Vandbakk-Rüther, har følgende å si til hvorfor familien ikke ble varslet:

– Pasienten det er snakk om ble ikke definert som nærkontakt, det vil si ikke regnet som smitteutsatt i aktuell smitteoppsporing, derfor ble ikke denne informasjonen gitt.

Sundhaug viser til at det var en annen pasient som var smittet av covid-19, og som medførte at flere ansatte og pasienter ble smittet av korona. Hva er sykehusets kommentar til dette?

– Dette er ikke korrekt, da ingen videre smitte fra denne pasienten er påvist. Det var flere ansatte i karantene, men ingen positive.

 

Ifølge Vandbakk-Rüther er det påvist smitte på fire ansatte og en pasient per nå.

– Det pågår smittesporing og det utføres testing av ansatte og pasienter. Forsterkede tiltak er igangsatt som besøksrestriksjoner og munnbind ved all pasientkontakt på den avdeling hvor det pågår smittesporing, sier Vandbakk-Rüther.

– Kunne denne situasjonen vært håndtert annerledes?

– Ikke ut fra det vi vet i dag. Personalet er godt trent når det gjelder å unngå å spre smitte fra en pasient til en annen. Blant annet ved nøye renhold, bruk av personlig beskyttelsesutstyr, og god håndhygiene, inne på pasientrommet, svarer Vandbakk-Rüther.

 

Med tanke på at ingen går med munnbind inne på selve sykehuset er jeg ikke overrasket. 

Dette må være noe sentralt bestemt fordi man ikke har klart å kjøpe inn nok munnbind i sommer og høst. Sparer de nok til mutanten kommer om en måneds tid. Da må alle bruke munnbind. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (4 timer siden):

Er det dette som er poenget med å vaksinere helsepersonell før risikogruppene? Å unngå smitte til pasientane?

Framleis gledelege smittetal, men nedgangen frå forrige måndag kunne godt ha vore større. Eg er elles godt fornøgd med lettelsane i smittevernstiltaka (prioritering av born og unge framfor utelivsbedriftene). Eg hadde elles trudd at også studentane skulle få fysisk undervisning, men akkurat der bomma eg.

Det er ikke sikkert vaksinen stopper at man blir smittsom. 

Virker ikke akkurat som om Universitetet i Sør-Øst Norge bryr seg så mye om myndighetenes råd. 

Sitat

Høyere utdanning

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig.

 

Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

 

Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.

Sitat

Kjære USN-student!

Regjeringen har i dag justert de nasjonale smittevernreglene. Nå kan studenter i områder uten høy smitte delta i fysisk undervisning. Universitetene har fått ansvar for å bestemme fordelingen av digital og fysisk undervisning, i samråd med helsetjenestene i vertskommunene.
USN har mange studenter, men hver campus er ikke så stor. Hos oss kan vi gjennomføre undervisning på campus på en måte som gjør det mulig for alle å holde avstand og følge smittevernrådene. Det fikk vi til i høst, og det vil vi fortsette med denne våren.
Fra og med onsdag 20. januar åpner vi for undervisning på alle USN-campusene. Fra denne datoen skal vi følge timeplanen som er lagt for våren. Det betyr at alle studenter vil få noe undervisning på campus, men også digital undervisning. Følg med på din timeplan og i canvas for detaljer.
Samlingsbaserte utdanninger er unntatt fra dette. Vi har tidligere bestemt at samlingene skal være digital ut februar, og dette gjelder fortsatt. Mange studenter må reise for å delta i samlinger på campus. Regjeringen ønsker at vi begrenser reiseaktiviteten, men de understreker også at hvis du går på en heltidsutdanning er det nødvendig å reise mellom hjemstedet ditt og studiestedet.
USN følger nøye med på smittesituasjonen i kommunene der vi har campuser. Det kan bli endringer hvis smittesituasjonen endrer seg. Det vil vi bestemme i samråd med den aktuelle kommunen.
Obligatorisk veiledet og vurdert praksis skal så langt som mulig gjennomføres som planlagt. Vi vet at dette i noen tilfeller ikke er mulig. De studentene det gjelder, blir fulgt opp av sine faglærere.
Det er trygt å oppholde seg på campus, men vi må alle følge smittevernreglene, slik vi lærte i høst. Hold avstand, vask hendene ofte eller bruk håndsprit, unngå å hoste eller nyse på andre. Hvis du er syk, må du holde deg hjemme. Det er lurt å begrense antallet medstudenter som du treffer og sitter i nærheten av.  Last gjerne ned smittesporings-appen fra helsenorge.no

Vi ser frem til å møte dere igjen!
Med vennlig hilsen rektor Petter Aasen

Definer ikke så store campus 

Sitat

Åtte campusar

Bø – Studentar: 2525 

Drammen – Studentar: 3565 

Kongsberg – Studentar: 1340

Notodden – Studentar: 1555 

Porsgrunn – Studentar: 2770 

Rauland – Studentar: 120 

Ringerike – Studentar: 1185

Vestfold – Studentar: 5005 

(Tall frå oktober 2020. Kjelde: DBH)

 

Edited by Kryptodebunker
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Sitat

ANSATTE VED PANDEMIPOST PÅ STAVANGER UNIVERSITETSSYKEHUS MÅ I KARANTENE

Smitte blant ansatte på den ene pandemiposten ved Stavanger universitetssykehus fører til at alle ansatte på avdelingen må i karantene, melder Aftenbladet.

 

Mandag fikk de ansatte ved avdelingen en SMS om at de må gå i karantene fra siste arbeidsdag og ti dager fram i tid, ifølge avisa.

 

De ansatte må også teste seg tre ganger.

 

Det er for tiden tre pandemiposter ved Stavanger universitetssykehus. Hver post har plass til ti pasienter.

 

Tirsdag i forrige uke var to ansatte ved den ene posten smittet, men nå skal flere ha blitt smittet.

Brukte ingen munnbind eller er det mutasjons viruset fra UK? 

Share this post


Link to post
torbjornen skrev (4 timer siden):

Er det dette som er poenget med å vaksinere helsepersonell før risikogruppene? Å unngå smitte til pasientane?

Framleis gledelege smittetal, men nedgangen frå forrige måndag kunne godt ha vore større. Eg er elles godt fornøgd med lettelsane i smittevernstiltaka (prioritering av born og unge framfor utelivsbedriftene). Eg hadde elles trudd at også studentane skulle få fysisk undervisning, men akkurat der bomma eg.

Det man tenkte sikkert, men siden den ikke stopper smitte, så hjelper det jo ikke. 

Share this post


Link to post
Golf'ern skrev (2 minutter siden):

Det man tenkte sikkert, men siden den ikke stopper smitte, så hjelper det jo ikke. 

Det vet man ikke enda. Det kan godt være vaksinen også stopper smitte. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...