Jump to content
bo1e

Corona-virus - Bør man selge fond eller aksje?

Recommended Posts

Siste nytt: 1 av 3 amerikanere er nå i karantene og foreslåtte stimulus pakken gikk ikke igjennom i Senatet.. og dette kom etter 7,5% ble barbert bort for en halvtime siden. Dette blir bloody monday det lover jeg dere!

Share this post


Link to post
Havm skrev (6 timer siden):

Å være norsk investor i s&p 500 gir jo en smoothere ride siden kronen pleier å svekke seg mot alle store valutaer under kriser. Skulle jeg valutasikret  noe av investeringene mine måtte det vært en meget marginal andel. Spesielt når jeg har inntekt, eiendom og kontanter i NOK. Iallefall halvparten av det jeg kjøper hver måned er importert. Så hvorfor skulle jeg ville øke eksponering min mot NOK? Jeg driver ikke med valutaspekulasjon, og jeg er sårbar nok i NOK som det er.

Mogleg eg misforstår, men er ikkje eit fond utan valutasikring meir eksponert mot Norge og NOK? Er ikkje poenget med valutasikring at du følgjer kursen til den valutaen indeksen står i, i staden for at fondet svinger med den norske krona? Det er jo svakare krone som gjer at usikra fond har gitt meir avkastning den siste tida. 

Om du hadde kjøpt direkte i S&P 500 så ville det tilsvart eit valutasikra fond i Norge, td. DNB USA Indeks A? 

I perioden 2001 til 2009 gjekk dollarkursen frå 9.3 til 5, som gav negativt utslag på usikra fond, så i den perioden ville eit sikra gjort det betre. Eg fann i farten ikkje norske fond som gjekk tilbake til den tida.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Zeph skrev (2 timer siden):

Mogleg eg misforstår, men er ikkje eit fond utan valutasikring meir eksponert mot Norge og NOK? Er ikkje poenget med valutasikring at du følgjer kursen til den valutaen indeksen står i, i staden for at fondet svinger med den norske krona? Det er jo svakare krone som gjer at usikra fond har gitt meir avkastning den siste tida. 

Om du hadde kjøpt direkte i S&P 500 så ville det tilsvart eit valutasikra fond i Norge, td. DNB USA Indeks A? 

I perioden 2001 til 2009 gjekk dollarkursen frå 9.3 til 5, som gav negativt utslag på usikra fond, så i den perioden ville eit sikra gjort det betre. Eg fann i farten ikkje norske fond som gjekk tilbake til den tida.

Motsatt. Valutasikring gjør deg mer eksponert mot Norge. Når krona svekker seg får du lavere avkastning, og når krona styrker seg får du høyere avkastning. 

Det ligger jo i ordet. I utgangspunktet tar du risiko på den valutaen verdipapirene du kjøper er denominert i. Valutasikring fjerner denne, og dermed tar du mer risiko på utenlandsk valuta/mindre (ingen) risiko på NOK. 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Annonse

For nordmenn gir det generelt mer mening å ha fond som ikke er valutasikrede, ettersom man allerede er eksponert mot den norske kronen ved arbeidsmarkedet, boligmarkedet etc. 

Share this post


Link to post
logaritmemannen skrev (9 minutter siden):

For nordmenn gir det generelt mer mening å ha fond som ikke er valutasikrede, ettersom man allerede er eksponert mot den norske kronen ved arbeidsmarkedet, boligmarkedet etc. 

Ja og nei. Pengene skal jo en dag gå til forbruk i Norge, så det gir i et visst perspektiv mening å valutasikre til NOK. Og obligasjonsfond er normalt sikret til NOK, blant annet fordi noe annet vil gi relativt store svingninger i et aktiva som vanligvis svinger lite. Men det som synes å være mest vanlig er å valutasikre obligasjonsfond, og å la aksjefond være usikret. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Herr Brun skrev (48 minutter siden):

Motsatt. Valutasikring gjør deg mer eksponert mot Norge. Når krona svekker seg får du lavere avkastning, og når krona styrker seg får du høyere avkastning. 

Det ligger jo i ordet. I utgangspunktet tar du risiko på den valutaen verdipapirene du kjøper er denominert i. Valutasikring fjerner denne, og dermed tar du mer risiko på utenlandsk valuta/mindre (ingen) risiko på NOK. 

Eg må visst ha det inn med teskei, 🐻 with me. Kvifor blir du meir eksponert mot Norge samtidig som du tar mindre (ingen) risiko på NOK? 

Eit valutasikra fond har i desse dagar kanskje gått ned 30%, på lik linje med indeksen den skal følgje. Her har ikkje kronekursen noko effekt, riktig? Eit fond som ikkje er sikra har blitt påverka av svekka krone og gitt redusert tap, ca. 15% frå topp.

Om krona styrker seg så går det andre veien for det som ikkje er sikra, mens det som er sikra stort sett følgjer indeksen sin. 

Sidan det usikra fondet blir påverka at kronekursen, kvifor er ikkje det fondet då meir eksponert mot NOK og Norge? 

Edited by Zeph

Share this post


Link to post
logaritmemannen skrev (30 minutter siden):

For nordmenn gir det generelt mer mening å ha fond som ikke er valutasikrede, ettersom man allerede er eksponert mot den norske kronen ved arbeidsmarkedet, boligmarkedet etc. 

Om alle inntekter og kostnader kun hadde hatt basis i NOK så hadde du ikke vært eksponert for valutaendringer. Det er ikke det at du har alt i NOK som gjør deg sårbar, men du har stort sett inntekt i NOK og mange kostnader i utenlandsk valuta(indirekte). Det meste av forbruk er utenlandske varer, og når de blir dyrere pga valutaendringene så blir også dine utenlandske aksjer dyrere og veier da opp til en viss grad. Det er dog litt vanskelig å generalisere, for det er mange andre faktorer i spill her da vi er en økonomi som i stor grad påvirkes av ting der ute.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er eit godt poeng at me er ganske eksponert mot utlandet gjennom innkjøp som er importert. I desse dagar går prisane på daglegvarer opp, men det gjer visst dei norskproduserte òg. Om det er for å halde eit prisforhold mellom norsk og import eller fordi produsentane sine utgifter går opp pga. svak krone veit eg ikkje.

Mange bedrifter er òg i sterkt påverka av det som skjer utanfor landegrensene, så det er ikkje lett å dele eksponering så enkelt som Norge eller utland.

No kan me få dyrare varer, mindre kjøpekraft pga. permisjonar og dårlege tider for bedriftene og dårlege lønnsoppgjer. Det som svinger andre veien er lågare styringsrente og lånerente for dei som har sånt. Bustadprisar er meir usikkert. Kan kanskje gå ned, men om styrignsrenta blir liggande lågare og det meste av bedrifter kjem i gang igjen så kan det dytte prisane opp. 

Edited by Zeph

Share this post


Link to post
Zeph skrev (Akkurat nå):

det er ikkje lett å dele eksponering så enkelt som Norge eller utland.

En annen generell tommelfingerregel på det med valutasikring er også at dersom det går dårlig med norsk økonomi, så går det også dårlig med kronekursen. Litt vanskelig å vise i praksis akkurat i disse Corona-tider, men hvis du f.eks. ser tilbake på oljekrisen som var spesielt sårbar for Norge så ser du at samtidig som mange mistet jobbene sine, dårlige lønnsoppgjør og lignende så svekket kronekursen seg og de som da ikke hadde valutasikret fikk da en bedre utvikling på sparepengene sine.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Nimrad skrev (3 minutter siden):

En annen generell tommelfingerregel på det med valutasikring er også at dersom det går dårlig med norsk økonomi, så går det også dårlig med kronekursen. Litt vanskelig å vise i praksis akkurat i disse Corona-tider, men hvis du f.eks. ser tilbake på oljekrisen som var spesielt sårbar for Norge så ser du at samtidig som mange mistet jobbene sine, dårlige lønnsoppgjør og lignende så svekket kronekursen seg og de som da ikke hadde valutasikret fikk da en bedre utvikling på sparepengene sine.

Heilt klart. Usikra har slått sikra siste 10 år. Med usikra så tar du på ein måte sjansen på at krona vil svekke seg over tid og at du får meir igjen med å ikkje sikre den. 

Om ein ser over lang nok tidshorisont så kan det jamne seg ut, men det er heilt avhengig av tidspunktet ein kjøpte. 

Her er krona mot dollar tilbake til 1980. Om du kjøpte stort rundt 2009 så har det gitt veldig god avkastning i usikra fond. Kjøpte du derimot i starten av 2000 så har du blitt med både ned og opp. Eg får ikkje hovudet heilt rundt korleis dette påverkar avkastning og verdien i eit fond over så lang tid. Nokon som har gode data som kan samanlikne usikra og sikra fond tilbake til 1980? Eventuelt eit tips om korleis du reknar på det. Dei globale, norske fondene eg har funnet går ikkje så langt tilbake.

Ved kjøp over lang tid vil det sjølvsagt fordele seg på heile tidslinja, men akkurat no er det interessant å tenke litt over saken. Krona er historisk svak for tida og Norges Bank verka ikkje veldig interessert i at den skal bli svakare. 

Screenshot_20200323-102755_Chrome.jpg

 • Like 1

Share this post


Link to post
Zeph skrev (23 minutter siden):

Eg må visst ha det inn med teskei, 🐻 with me. Kvifor blir du meir eksponert mot Norge samtidig som du tar mindre (ingen) risiko på NOK? 

Eit valutasikra fond har i desse dagar kanskje gått ned 30%, på lik linje med indeksen den skal følgje. Her har ikkje kronekursen noko effekt, riktig? Eit fond som ikkje er sikra har blitt påverka av svekka krone og gitt redusert tap, ca. 15% frå topp.

Om krona styrker seg så går det andre veien for det som ikkje er sikra, mens det som er sikra stort sett følgjer indeksen sin. 

Sidan det usikra fondet blir påverka at kronekursen, kvifor er ikkje det fondet då meir eksponert mot NOK og Norge? 

Når du ikke valutasikrer tar du "motsatt" risiko på NOK: Fondet blir mer verdt når krona blir mindre verdt, og motsatt. Du er med andre ord *short NOK* ved å kjøpe utenlandske papirer. Dette er "naturtilstanden". Ved å valutasikre fjerner du den "motsatte" risikoen på NOK: Fondets verdi påvirkes ikke av kroneendringer. Du går altså fra å være short NOK til å være nøytral NOK. Å hedge en short-posisjon er å øke risikoen på det du før var short. Ergo tar du *mer* risko på verdien av krona ved å valutasikre. 

(Jeg er ikke økonom og er dårlig på tallene her, men forsøker så godt jeg kan å forklare med ord hva jeg mener. Så bear with me too...)

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Det er nok diverse økonomiske omgrep eg ikkje har heilt grep på som er forklaringa, men det var litt oppklarande ja. Eg ser at mine lekmannstankar ikkje betraktar ordene eksponering og risiko på same måte som finansen gjer. Når eg les "eksponering" så tenker eg at du blir påverka av kva som skjer med krona, om det er opp eller ned. Krona blir styrka og du får mindre avkastning. Krona blir svekka og du får meir avkastning. Med valutasikra er krona tatt ut av reknestykket og du er ikkje eksponert mot den gjennom fondet (er sjølvsagt det gjennom andre økonomiske forhold). 

"Risiko" er nok òg eit omgrep eg betraktar ulikt. Valutarisikoen er der heile tida i usikra fond og kan slå ut i positiv eller negativ favør. I usikra fond tar ein sjansen på at NOK blir svekka over tid.

I 2012 var det omvendt av dagens situasjon. Då hadde valutasikra gitt best avkastning siste 12 år. 

MSCI_World_NOK_vs_USD.PNG

https://www.morningstar.no/no/news/97456/Valuta-og-hvordan-det-påvirker-fondene.aspx

 • Like 1

Share this post


Link to post
Zeph skrev (20 minutter siden):

"Risiko" er nok òg eit omgrep eg betraktar ulikt. Valutarisikoen er der heile tida i usikra fond og kan slå ut i positiv eller negativ favør

Det jeg har sett av forskning sier at valuta ikke har noen signifikant effekt på risiko(definert som svingninger), og de argumenterer med at det da ikke er noe man bør betale ekstra for dersom formålet er å redusere risiko. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
DukeRichelieu skrev (11 timer siden):

Førhandelen i S&P futures stengte ned 5 % etter mindre enn 5 minutts handel i dag. Denne søndagen som de to forrige.

Har hentet seg brukbart inn igjen nå. Fortsatt lavere enn fredag, men 'kun' ned omtrent 2 % nå. 

Limit Down betyr ikke at handelen faktisk stenger. Prisen kan fortsatt stige om noen ønsker å kjøpe og det ser vi nå. Vi var Limit Up i forrige uke for så å falle, men jeg mener bestemt at de gangene vi har vært Limit Down har prisen stått stille frem til åpning. 

Share this post


Link to post
Nimrad skrev (1 time siden):

Det jeg har sett av forskning sier at valuta ikke har noen signifikant effekt på risiko(definert som svingninger), og de argumenterer med at det da ikke er noe man bør betale ekstra for dersom formålet er å redusere risiko. 

Takk. Sånn krona normalt oppfører seg viser vel det same. Har difor ikkje vurdert det tidlegare, men når no krona har blitt svekka 22% på 14 dagar så er det vanskeleg å ignorere det. 

Ser for meg to scenario for min del. Kjøpe usikra og la det stå til, eller kjøpe sikra og håpe at krona styrker seg igjen framover, for så å flytte over til usikra på sikt. Potensiell nedside er å gå glipp av meir avkastning i usikra fordi krona svekkar seg endå meir. Potensiell oppside er å unngå "tapet" dersom krona styrkar seg igjen til rundt 9-10 kroner.

Det blir ein form for valutaspekulasjon uansett kva ein gjer eigentleg. Om du trur krona skal bli sterkare, svakare eller bli liggande der den er. I sistenemnde tilfelle betyr det ingenting kva ein går for. Prisforskjellen er ikkje all verden, i alle fall over ein kort periode (DNB 0.20% og 0.22%, KLP 0.18% og 0.23%). 

Ei ulempe med sikra er at DNB sitt fond har minstebeløp på 1m og kjøp av KLP gjennom DNB kan ta lengre tid.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Selvfølgelig blir det verre. Det er kun starten av COVID vi ser nå. USA har berre begynt å merke konsekvensene. Når USA går i full shut-down om noen uker/månad, då vil aksjene rase den i enormt fart.
Det er slik eg ser situasjonen, men eg er langt i frå noe ekspert da.

Share this post


Link to post

Det de aller fleste burde gjøre hverfall under trangere tider og generelt, er å flytte banklånet til en mye billigere bank. Regner med de fleste i denne tråden har allerede gjort det, men det er mange naive der ute som ribbes for mange tusen i måneden pga innbilsk lojalitet som er ingenting verdt. Bankenes grådighet og risikovilje kommer veldig godt frem i kriser som dette. 

Share this post


Link to post
aomt skrev (21 minutter siden):

...då vil aksjene rase den i enormt fart.
Det er slik eg ser situasjonen, men eg er langt i frå noe ekspert da.

Situasjonen er den at aksjemarkedet alt har rast i en enorm fart og det mye også. Derfor er det vanskelig å vite hvor mye som nå er priset inn av nedside-risiko. Helt ærlig tror jeg det er få som greier å prise dette riktig uansett. 

Min forventning er mer nedside fremover, men vi har samtidig gått så langt ned at det ikke er for tidlig å begynne å være forberedt på en bunn.

Tidligere nedgangsmarked har hatt kraftige oppturer mellom fallene. Det gjør også denne nedturen rimelig unik hittil. Vi har mer eller mindre falt i en strak linje. :)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...