Jump to content

Herr Brun

Medlemmer
 • Content Count

  30683
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  22

Herr Brun last won the day on February 19 2018

Herr Brun had the most liked content!

Community Reputation

15847 :)

1 Follower

About Herr Brun

 • Birthday 05/26/1990

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

56275 profile views
 1. Dnb Aktiv 50 kan ikke eies på aksjesparekonto.
 2. Enkelte banker tilbyr dette. Andre tillater det ikke fordi de ikke har tekniske systemer for det. Det vil ikke medføre at skattefordelen tapes, da det er eksplisitt angitt i skattelovforskriften § 16-10-4 (5) at betaling av både renter og avdrag skal regnes som kostnad til erverv av bolig. Simen1 kommer med et alternativ, men det forutsetter at du (etter innbetalingen) oppfyller vilkår for avdragsfrihet, i tillegg til at det vil medføre overkurs dersom du har fastrente.
 3. Nope. For å sikre at ikke arbeidsgiver skal ha incentiv til å ansette uorganiserte og motarbeide organisering, er også uorganiserte ansatte hos arbeidsgiver med tariffavtale omfattet av tariffavtalen. Verken organiserte eller uorganiserte arbeidstakere er part i tariffavtalen, så resonnementet faller allerede der. Det er arbeidstakerorganisasjonen som er part.
 4. Mulig jeg husker feil altså, men jeg mener vi fikk denne informasjonen kun etter budrunde.
 5. Siden selger vanligvis ikke får vite hvem han selger til så er jo sjansen for det forsvinnende liten.
 6. Det som følger av LB-2018-24730 er vel nettopp at det ikke kan tas ut søksmål hvis boet ikke er overtatt til skifte enten privat eller offentlig? Man kan ikke saksøke "enhver rettighetshaver i [et gitt formuesobjekt]", og man kan ikke saksøke eller begjære tvangsfullbyrdelse mot et flytende dødsbo. Så med mindre boet skiftes, så er det ingen å rette søksmål etter sameielova §§ 13 eller 15 mot.
 7. Det trenger ikke kalles garanti, nei. Reklamasjonsfristen kan forlenges ved avtale, uten at en kaller det noe som helst annet enn det. Det er vanlig å gjøre det i form av en garanti fra produsent eller butikk, men ikke nødvendig. Det følger da også direkte av lovens ordlyd (fkjl. § 27 annet ledd): "Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid".
 8. Vet du hva ordet "typisk" betyr?
 9. Reklamasjonsfristen kan forlenges etter avtale. Det følger av forbrukerkjøpsloven § 3 at den ikke kan fravikes ved avtale til skade for forbrukeren. Det innebærer at en kan avtale utvidede rettigheter.
 10. Den kan vel i grunn det. Hvis ikke kreditorene begjærer offentlig skifte blir gjelden en vakker dag foreldet, og da kan arvingene overta bruttoverdiene. Ellers vil de andre eierne kanskje selge hele hytta, og da må de nok sørge for at det blir skiftet. Men i prinsippet kan man ha evigvarende flytende dødsbo, så vidt meg bekjent.
 11. Det er vanskelig, om andelen er lite verdt. Et flytende dødsbo har ikke partsevne. Så vidt jeg vet må det oppnevnes offentlig skifte (eller noen må ta på seg ansvaret for avdødes eiendeler)for at andelen skal kunne skifte hender. Kostnader til bobehandling dekkes jo forlodds, så om det er nevneverdig med bruttoverdier etter avdøde blir nok det resultatet. Men den som begjærer må stille sikkerhet.
 12. 1: Kjøpslovens absolutte reklamasjonsfrist er 2 år, ikke 5. 2: Forbrukerkjøpslovens absolutte reklamasjonsfrist er aldri mer enn 5 år. Dette gjelder uansett hvor lenge produktet er ment å vare. (Det er et unntak for svik, men det er sjeldent relevant) Skal du klage etter at det har gått 5 år, må du ha avtalt lengre reklamasjonsfrist (typisk i form av "x års garanti")
 13. HR-2019-2384-A for lovanvendelse, HR-2019-1967-A for saksbehandlingsfeil. I disse to dommene, som begge er avsagt det siste året, oppheves frifinnende dom fra lagmannsretten. Å late som man faktisk vet hva man snakker om, når man egentlig bare bullshitter, er idiotisk.
×
×
 • Create New...