Jump to content

Herr Brun

Medlemmer
 • Content Count

  30742
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  22

Herr Brun last won the day on February 19 2018

Herr Brun had the most liked content!

Community Reputation

15901 :)

1 Follower

About Herr Brun

 • Birthday 05/26/1990

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

56663 profile views
 1. Ektefeller får allerede informasjon om gjeld dersom de spør, jf. ekteskapsloven § 39. Problemet er at du per i dag ikke vet hvem du skal spørre.
 2. Når grenseloven trer i kraft har staten rettslig grunnlag til denne overvåkingen der. (kapittel 4) Den er ikke trådt i kraft, og per nå er rettsgrunnlaget mer fragmentert. Siden Svalbard ikke er del av Schengen-området, er Norge pålagt grensekontroll ved innreise fra Svalbard i grenseforordningen (EU-forordning nr. nr. 562/2006) som er inntatt i norsk rett gjennom utlendingsforskriften § 2-1. Hjemmel for grensekontroll er også utlendingsloven § 15. (Utlendingsloven gjelder, til tross for navnet, i noen utstrekning også norske borgere, jf. dens § 2). Rettsgrunnlag for lagring og overvåkning er antageligvis GDPR art. 6 (e). Det er vanskelig å føre effektiv kontroll med grensene om du ikke kan vite om vedkommende har vært her før. Jeg ser ikke umiddelbart noen andre rettslige skranker for slik overvåking. Retten til privatliv etter EMK og grl. § 102 er langt fra ubetinget/ubegrenset. Det sagt: Hvis spørsmålet er om du har vært i utlandet de siste 10 dager, du sier nei, og grensekontrolløren hevder at du lyver fordi du passerte grensen inn fra Svalbard for 7 dager siden, så har grensekontrolløren misforstått regelverket eller så har du misforstått spørsmålet. Svalbardet er ikke utlandet, og om spørsmålet faktisk kun gjelder utlandet snakker du sant når du svarer nei selv om du har vært på svalbard.
 3. Tror ikke det er lovfestet, tror det er en prinsipputtalelse fra forbrukerombudet (nå forbrukertilsynet) eller markedsrådet om urimelige avtalevilkår etter markedsføringsloven. Forbrukertilsynet har en veileder, men den er ikke fullt så spesifikk som at 12 måneder er maks. Men noen annen kilde har jeg ikke funnet. https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/forbrukertilsynets-veiledning-om-avtalevilkar-digitale-tjenester#chapter-5-3
 4. Så vidt jeg vet går alle Onlyfans-betalinger gjennom Onlyfans. Du må legitimere deg overfor Onlyfans, men følgerne dine (herunder de som betaler) får ikke vite hvem du er.
 5. Du kan ha pengene stående. De fleste banker setter imidlertid ned renten etter at du har fylt 34. Så lenge BSU-renten er høyere gir det mer mening å ha pengene på BSU. Hvis renten settes ned vil det typisk ikke være tilfelle.
 6. Bare å vente til du får skatteoppgjør som normalt. Men det kan jo være lurt å sette av pengene du skal betale i skatt, da.
 7. Da risikerer du å tape (deler av) hovedstolen. Det er ikke sammenlignbare produkter.
 8. I utgangspunktet skal det ikke koste noe for aksjonærene. Det skal koste penger for selskapet, og om selskapet ikke har midler til å dekke avviklingskostnadene bør det i utgangspunktet melde oppbud. Om aksjonæerne også har roller i selskapets styre eller ledelse, og har drevet for kreditors regning eller for øvrig har noen skjelletter i skapet, kan det være mest hensiktsmessig med en styrt avvikling hvor aksjonærene dekker underskuddet. Men hele kjernen i et aksjeselskap er at aksjonærene ikke hefter ut over aksjeinnskuddet. 100 000 høres for øvrig ut som rimelig høye kostnader om en kun ser på de administrative kostnadene ved å legge ned et mer eller mindre tomt selskap. Om du lurer på hva det koster å legge ned en virksomhet i drift så får du like mange svar som du finner bedrifter. Hvor lang er et tau? Alltid gøy med "just fucking google it"-link til en artikkel som ikke svarer på spørsmålet.
 9. Enkelte utleiere har regler mot det nå ja.
 10. Om utleier misligholder kan leietager etter omstendighetene kunne heve. Det fremstår ikke som nærliggende ut fra førstepost at dette er tilfellet. Du får vanligvis ikke nøkler for du har betalt depositum.
 11. Du er bundet. Om du bryter kontrakten må du betale leie frem til utleier finner ny leietager, og du risikerer å måtte betale erstatning for ekstrautgifter og mellomlegg mellom din leie og det nestemann betaler.
 12. Skadepotensialet ved å kjøre bil er større, så bøtenivået er nok høyere om du kjører bil, og risikoen for at du blir gjeldsslave som følge av at du skader noen er høyere. Men klart. Det at du allerede er fratatt førerkortet når du kjører uregistrert motorkjøretøy virker jo straffskjerpende. Jeg vil tro tapstiden forlenges.
 13. Det er riktig at det er gang- og sykkelvei langs mosseveien. Det er sykkelvei vest for Aker brygge. Frognerstranda og forbi. Og i ytre øst er det en hel del sykkelvei. Mener det også er det fra Røa-krysset ned mot Smestad. Kun det jeg kommer på i farta. Gående opptreden i sykkelvei, samt sykkelfelt (som det er mye av i Oslo) reguleres av § 18 første ledd: "Gående skal nytte gangveg, fortau eller vegens skulder. Er det ikke rimelig på grunn av farten m.v. eller mulig å gjøre dette, kan gående nytte sykkelveg, sykkelfelt eller kjørebane." Ikke helt som i Danmark, mens ikke langt fra. At § 18 tredje ledd skal forstås slik Stokkan gjør, altså at den gjelder på gang- og sykkelvei, er for øvrig omstridt.
 14. Dette stemmer ikke. Vi har sykkelvei vi også, forbeholdt syklister. Vi bare bygget lite av det.
×
×
 • Create New...