Gå til innhold
Spørsmål om bil og motor? Still spørsmål her ×

bompenger gått ut på dato


stamkunde

Anbefalte innlegg

Hvem er det som tjener på det, hvorfor er staten eller kommuner så aggressiv med å tjene inn penger på bomstasjoner? Hvilken stat bor vi i? 

Alle forstår at det er noe som ikke stemmer, så hvorfor hjelper ikke politikken at man en dag for alle avvikler bomstasjoner og lar folk være folk å leve et godt liv der man bor. 

 

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

To grunner:

1: Regulering av bruk. For veier utsatt for kø kan bompenger gjøre at man velger bort reiser og unngår at etterspørselen etter å bruke veien blir for stor (I.e. alt for mye kø) Veier og veibruk er som alt annet et spørsmål om kostnad vs nytte. Uten noen bompenger blir kostnadsspørsmålet slik at det bare er tiden og den marginale transportkostnaden som havner på konstnadssiden, og da risikerer man at nyttesiden blir veldig liten. I.e. man lar mye, lite produktiv trafikk skape kø.

2: Fiskale grunner. Å bygge vei er populært, men dyrt. Ved å kreve inn bompenger på bruken kan man på budsjettet vedta mer populær veibygging uten å måtte gjøre like mye upopulære bortprioriteringer.

Endret av sverreb
 • Liker 8
Lenke til kommentar
sverreb skrev (11 minutter siden):

To grunner:

1: Regulering av bruk. For veier utsatt for kø kan bompenger gjøre at man velger bort reiser og unngår at etterspørselen etter å bruke veien blir for stor (I.e. alt for mye kø) Veier og veibruk er som alt annet et spørsmål om kostnad vs nytte. Uten noen bompenger blir kostnadsspørsmålet slik at det bare er tiden og den marginale transportkostnaden som havner på konstnadssiden, og da risikerer man at nyttesiden blir veldig liten. I.e. man lar mye, lite produktiv trafikk skape kø.

2: Fiskale grunner. Å bygge vei er populært, men dyrt. Ved å kreve inn bompenger på bruken kan man på budsjettet vedta mer populær veibygging uten å måtte gjøre like mye upopulære bortprioriteringer.

Tror Norge trenger det siden norske er veldig egoistiske. 

Endret av stamkunde
 • Liker 1
Lenke til kommentar
5 minutes ago, geir__hk said:

3: Opprettholde eller øke forskjellene mellom fattig og rik.

De som nok penger har uansett råd, men bor typisk mer sentralt slik at bompengene ikke rammer så hardt. De som har lite penger har ofte ikke råd til å bosette seg nær sentrum i en typisk norsk storby og blir nødt til å pendle - det er også disse som tar regninga for høye drivstoffpriser og bompengepasseringer.

Tror du virkelig på at det er en motivasjon for å ha bompenger? At det kan være en konsekvens skal jeg være til dels enig i, men at dette skal være en begrunnelse er vel mest på tegneserieskurk-nivå.

 • Liker 8
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
geir__hk skrev (7 minutter siden):

De som nok penger har uansett råd, men bor typisk mer sentralt slik at bompengene ikke rammer så hardt. De som har lite penger har ofte ikke råd til å bosette seg nær sentrum i en typisk norsk storby og blir nødt til å pendle - det er også disse som tar regninga for høye drivstoffpriser og bompengepasseringer.

Alternativ transport eller arbeidsplasser nærmere bostedet er da noe de kan velge selv.

Har man ikke råd til å kjøre bil så trenger man ikke gjøre det.

Lenke til kommentar
3 minutes ago, Iki said:

Alternativ transport eller arbeidsplasser nærmere bostedet er da noe de kan velge selv.

Har man ikke råd til å kjøre bil så trenger man ikke gjøre det.

Hvis man tenker at alle skal bo i storbyene med trikker og gode bussforbindelser så er argumentet ditt gyldig. 
Men vi trenger at folk bor i distriktene også. 

 • Liker 4
Lenke til kommentar
Just now, Iki said:

Alternativ transport eller arbeidsplasser nærmere bostedet er da noe de kan velge selv.

Har man ikke råd til å kjøre bil så trenger man ikke gjøre det.

Det er nok ikke uten videre riktig. Noen har ambulerende arbeidssted. Andre har arbeidssteder i områder som er priset ut av hva de kan tåle, atter andre bor i en familienhet med andre som har sitt daglige virke et helt annet sted, slik at hvertfall en må belage seg på å reise.

Det varierer også i hvilken grad alternative reisemåter vil fungere. Ikke alle steder har godt utbygd kollektivdekning (men når det er sagt så er det en tendens til mer bompenger, ihvertfall av den trafikkregulerende typen som ligger på akkurat slike steder), noen ar avvikende arbeidstider, eller igjen ligger slik til at kollektivtransport blir en veldig stor byrde.  (F.eks bor du i utkanten av oslo men jobber i sentrum, da er kollektiv stort sett veldig greit. Men bor du i utkanten og har arbeidssted også i utkanten, da kan du oppleve med litt uflaks at arbeidsreisen din med kollektiv tar 1-2 timer hver vei men bare 10-20 minutter med bil, da blir asymetrien i kost nytte noe vel stor)

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Man kan jo av og til lure litt på hvem staten er til for. Det er hvertfall ikke innbyggerne, så mye skjønner jo de fleste. Så griske som staten har blitt virker det som at deres oppgave er å loppe innbyggerne for så mye av deres opptjente midler som mulig, få de til å jobbe hele livet, helst til de er 75 år. Samtidig som de gir bort så mye makt over landet som går an til EU (Brussel) og USA (Washington).

Så sender de alt som er til overs nedover til EU og over dammen til Wall Street. Så får vi enda litt svakere valuta og kjøpekraft. Leste en artikkel som sa at nordmenn flest nå har dårligst kjøpekraft i Norden. Folk må begynne å våkne opp. Det såkalte "demokratiet" som enkelte snakker om har forlengst blitt forgiftet og manipulert. Det er ikke for folket lenger.

 • Liker 5
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
39 minutes ago, sverreb said:

1: Regulering av bruk. For veier utsatt for kø kan bompenger gjøre at man velger bort reiser og unngår at etterspørselen etter å bruke veien blir for stor (I.e. alt for mye kø) 

Eneste gyldige argumentet for bompenger så vidt jeg kan se. Bompenger rammer svært skjeivt og er et størst problem for dem som har minst. Bilister betaler dessuten veiavgift og store avgifter gjennom bensin/diesel. I tillegg har du utgiftene for å kreve inn bompenger med brikker og stasjoner, som er svært kostbart. Det finnes ingen som ikke bruker direkte eller indirekte veier, fortauer og kollektivtransport. Veier bør derfor betales av staten som alt mulig annet som folk heller ikke nødvendigvis bruker gjøres. 

 

Endret av debattklovn
 • Liker 3
Lenke til kommentar
22 minutes ago, sverreb said:

Tror du virkelig på at det er en motivasjon for å ha bompenger? At det kan være en konsekvens skal jeg være til dels enig i, men at dette skal være en begrunnelse er vel mest på tegneserieskurk-nivå.

Nei det har du selvsagt rett i, det er da ingen politikere med hodet i behold som går ut og sier det.

Men når det er sagt, enhver litt oppegående person i dagens sammfunn (og ja, det inkluderer beslutningstakerne óg) må kunne forventes å inneha nok kunnskap til å forstå at økte levekostnader slik som bompenger, drivstoffavgifter, strømpris etc. nødvendigvis må få langt større konsekvenser for de som allerede knapt har nok til å få det til å gå rundt.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
sverreb skrev (1 time siden):

To grunner:

1: Regulering av bruk. For veier utsatt for kø kan bompenger gjøre at man velger bort reiser og unngår at etterspørselen etter å bruke veien blir for stor (I.e. alt for mye kø) Veier og veibruk er som alt annet et spørsmål om kostnad vs nytte. Uten noen bompenger blir kostnadsspørsmålet slik at det bare er tiden og den marginale transportkostnaden som havner på konstnadssiden, og da risikerer man at nyttesiden blir veldig liten. I.e. man lar mye, lite produktiv trafikk skape kø.

....

Men da burde man gradere bompenger etter hvor mye trafikk det er på veiene.

De stedene det er forskjell mellom "rush" og "ikke-rush" er denne forskjellen vanligvis veldig liten(Edit: Og i tillegg er prisen uavhengig av om det er kø der man kjører og om man kjører mot køen eller med køen), så begrense kø er i de færreste tilfeller årsaken til bompenger.

Grunnene er nok 2- delt:

1. Begrense biltrafikk generelt, uavhengig av kapasitet og trafikk på veiene.

2. Tjene penger. (Noen steder går pengene til faktisk finansiering av veier, mens I Oslo er det primært en ren inntektskilde)

Endret av KalleKanin
Lenke til kommentar
stamkunde skrev (1 time siden):

Hvem er det som tjener på det, hvorfor er staten eller kommuner så aggressiv med å tjene inn penger på bomstasjoner? Hvilken stat bor vi i? 

Alle forstår at det er noe som ikke stemmer, så hvorfor hjelper ikke politikken at man en dag for alle avvikler bomstasjoner og lar folk være folk å leve et godt liv der man bor. 

 

Staten kan da vel ikke bare finansiere alt sånn uten videre.

 

Du og jeg og veldig mange andre bruker disse bruene/tunellene/veiene som vanlige arbeidere har vært med på å lage. Da gir det jo logisk mening at vi må betale for det vi bruker.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
stamkunde skrev (2 timer siden):

Hvem er det som tjener på det, hvorfor er staten eller kommuner så aggressiv med å tjene inn penger på bomstasjoner? Hvilken stat bor vi i? 

Alle forstår at det er noe som ikke stemmer, så hvorfor hjelper ikke politikken at man en dag for alle avvikler bomstasjoner og lar folk være folk å leve et godt liv der man bor. 

 

Legg merke til at alle andre eksterne kostnader for veitrafikk blekner fullstendig mot det rushtid kø i storbyene koster samfunnet.

image.jpeg.727e177e2be4b58512c5150e25fd7394.jpeg

https://www.toi.no/samfunnsokonomiske-analyser/dette-koster-veitrafikken-samfunnet-article36129-1648.html

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
29 minutes ago, spiff42 said:

Legg merke til at alle andre eksterne kostnader for veitrafikk blekner fullstendig mot det rushtid kø i storbyene koster samfunnet.

Legg merke til tendensen ved at lavtlønnede arbeidstakere - i motsetning til direktørene - gjerne ikke har råd til å bosette seg nær arbeidsplassen.

Da gir det naturligvis mening å kreve mer avgifter fra "de som velger å jobbe i lavtlønnede stillinger" fordi det er de som sliter mest på veiene.

Endret av geir__hk
Lenke til kommentar
Quote

SV er for bompengar i byane som har so mål å redusere biltrafikken og finansiere kollektivtrafikk. Samstundes er vi sterkt imot den massive auka i bompengar som går til å byggje miljøfiendtlege motorvegar.

Kilde: https://www.sv.no/blog/a-aa/bompenger/

Slik er sosialistene med å øke klasseskillet. Busser er for de fattige, mens biler er for de rike. De fattige skal liksom gå glipp av alle mulighetene bilen gir.

Endret av PosteMonopolet
 • Liker 3
Lenke til kommentar
geir__hk skrev (1 time siden):

Legg merke til tendensen ved at lavtlønnede arbeidstakere - i motsetning til direktørene - gjerne ikke har råd til å bosette seg nær arbeidsplassen.

Da gir det naturligvis mening å kreve mer avgifter fra "de som velger å jobbe i lavtlønnede stillinger" fordi det er de som sliter mest på veiene.

Den sammenhengen er nok litt mer kompleks enn som så. Det er nok flere lavtlønnede enn direktører som reiser kollektivt, og alder mer enn inntekt som påvirker om man bor nær arbeidsplassen.

Uansett bør selvsagt ulikheter i samfunnet løses med skattesystemet og offentlige tilbud og støtte. Milliarder i økte samfunnskostnader på grunn av mer kø vil til syvende og sist også gå mest ut over de som har minst.

Endret av spiff42
 • Liker 1
Lenke til kommentar
5 hours ago, debattklovn said:

Eneste gyldige argumentet for bompenger så vidt jeg kan se. Bompenger rammer svært skjeivt og er et størst problem for dem som har minst.

Gjer dei?

Dei som har minst har ikkje bil. Viare så er bil ekstrautgift som glatt kan finansiere ein million ekstra i boliglån. Viare hadde mykje av problemet vore løyst om 20-30 av matpakkebilistane hadde parkert bilen; det hadde redusert køer, forurensing også viare, og fjerna behovet for vegutbygging.

Eg er med på at bompenger råkar nedre middelklasse. Men ikkje dei som har minst. For dei er bil ein uoppnåeleg draum.

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
 • Opprett ny...