Jump to content

spiff42

Medlemmer
 • Content Count

  712
 • Joined

Community Reputation

1078 :)

Recent Profile Visitors

1976 profile views
 1. Poenget med bommer kan oppsummeres i ett ord: Kø https://www.nrk.no/valg/2013/ko-koster-76-mill.-per-dag-i-2030-1.11201678 https://www.toi.no/samfunnsokonomiske-analyser/dette-koster-veitrafikken-samfunnet-article36129-1648.html Kø på hovedfartsårene inn mot Oslo kostet i 2013 samfunnet 6,6 milliarder årlig i tapt arbeidstid og mindre effektiv varelevering. Kø står for en overveldende del av samfunnskostnadene fra veitrafikk i byområder. Bompenger, spesielt med rushtidsavgift, er effektivt for å begrense kø.
 2. 12 000 milliarder på bok og dobbelt så høyt utslipp per innbygger som nabolandet er veldig langt unna best i klassen. Det er ikke vanskelig å kutte mer enn det vi gjør. Det er lettere for oss enn de aller fleste andre land. Men vi velger å ikke gjøre det av kortsiktige bekvemmelighetshensyn.
 3. Påstander i IPCCs Summary for policymakers er systematisk etterfulgt av konfidensnivå. Fra introduksjonen: «Each finding is grounded in an evaluation of underlying evidence and agreement. A level of confidence is expressed using five qualifiers: very low, low, medium, high and very high, and typeset in italics, for example, medium confidence.» https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/ Altså det motsatte av bastant.
 4. 12000 milliarder i banken. Utslipp per innbygger som er omtrent det dobbelte av nabolandet.
 5. Det er bare helt fantastisk hvilke muligheter kryptovaluta gir oss. https://www.cnbc.com/2021/06/28/fireeye-ceo-spike-in-ransomware-attacks-absolutely-aligns-with-crypto-rise-.html
 6. Siden de ikke har tatt livet av titusenvis slik som tørke og oversvømmelser typisk gjorde i (spesielt) Afrika og Asia forrige århundre, så har brannene og oversvømmelsen i Europa i år blitt «taklet» greit? Jeg tror ikke de som ble rammet er enig med deg i det, og dette året er kun en forsmak.
 7. Du viser hvor positiv utviklingen har vært i et århundre med stabilt klima. Det er altså et argument for å unngå klimaendringer. Det sier ingenting om hvordan utviklingen vil bli de neste hundre årene om vi ikke klarer å begrense klimaendringene.
 8. Innbyggerne i Hellas, Italia, Tyrkia, Tyskland, Belgia, California, Madagaskar med flere vil nok kalle det de har blitt rammet av en katastrofe, og skulle ønsket at denne uttalelsen fra FN hadde blitt lyttet til. Men det er selvsagt lett å sitte i Norge og mene noe annet. Det kommer en ny rapport fra IPCC i 2022 med fokus på hva som kan/må gjøres.
 9. Bilder i iMessage blir kun sjekket hvis du har satt opp en iCloud barnekonto. En evt. melding sendes kun til den tilhørende foreldrekontoen. Ingenting angående innhold i iMessage sendes til Apple eller andre. Bilder i fotoalbumet sjekkes kun om du har aktivert iCloud Photo Library. Det scenarioet stemmer nok ikke. Det er kun bilder som lastes opp til iCloud Photo Library som sjekkes mot overgrepsmateriale. Bilder i iMessage flagges ikke for myndighetene, der er det kun snakk om en foredrekontroll.
 10. Definitivt en gladsak, og det burde vært hovedsaken istedenfor den relativt intetsigende endringen i hvor mange som vil reise kollektivt hvis tilbudet blir bedre. Men det er ved å stanse eller nedskalere gigantiske motorvei utbygginger skattebetalerne kan spares for milliardbeløp. Mer hjemmekontor vil påvirke arbeidsreiser og gi mindre kø i rushtiden. For kollektivtrafikken vil det føre til mindre trengsel og mer forutsigbar reisetid. Det er neppe mye å spare der på å fjerne enkelte ekstraavganger i rushtiden. For persontrafikk forsvinner det siste argumentet for motorvei utbygginger som E18. Der kan vi spare titalls milliarder ved å fokusere på støyskjerming og byutvikling fremfor mer vei.
 11. Det er helt andre ting enn befolkningsutvikling som vil påvirke trafikken den nærmeste tiden. 19% sier i denne undersøkelsen at de vil jobbe mer hjemmefra. Et stort antall bedrifter innfører nå hjemmekontor deler av uken. Det vil i så fall gjøre mye mer for å unngå kø enn en motorvei utbygging. Hverken du, jeg, Statens Vegvesen eller politikerne har i dag peiling på hvordan pandemien vil påvirke trafikken. Det er fullstendig uansvarlig å fortsette en utbygging til 40 milliarder før vi får den erfaringen.
 12. Det er bare glansbildet fra politikerne. Når veien nå har blitt vedtatt så er det åpenbart fritt frem for å droppe det som ble brukt som miljø-alibi. Buss-veien og sykkelveien er nedskalert eller delvis droppet, og byutviklingen i Sandvika er usikker. Utbyggingen vil føre til mer bilbruk. Vi vil derfor bare ende opp med en større kø, og siden bilene også eksisterer utenom motorveien betyr det mer trafikk i nærmiljøet, ikke mindre. Forøvrig er overskriften på saken feil. Undersøkelsen viser ikke at færre vil reise kollektivt, men at færre vil reise mer kollektivt hvis tilbudet blir bedre. Den viser også at hele 19% sier at de vil jobbe mer hjemmefra. Enhver ansvarlig politiker ville ha utsatt denne motorvei-utbyggingen for å se hvordan økt bruk av hjemmekontor påvirker behovet. https://www.budstikka.no/debatt/motorveibroen-ma-vekk/634565!/ https://www.budstikka.no/debatt/trafikkfarlig-sykkelekspressvei-langs-nye-e-18/614927!/
 13. Det er store variasjoner. Her er eksempel på en vogn som veier ca 40 tonn, ca dobbelt så mye som en typisk buss. https://no.wikipedia.org/wiki/Type_5_(personvogn)
 14. Egentlig skuffende lite, når bildekk på asfalt har ca 30 ganger høyere friksjon enn stålhjul på jernbane. En viktig årsak til at tog er langt mer energieffektivt som åpenbart ikke vil forandre seg. https://en.wikipedia.org/wiki/Rolling_resistance#Rolling_resistance_coefficient_examples
 15. Solaktivitet og temperatur har gått i motsatt retning de siste 20 årene, så det er ingenting som tyder på at det stemmer. Klimagassutslipp har langt større effekt enn variasjonen i solaktivitet. https://climate.nasa.gov/blog/2953/there-is-no-impending-mini-ice-age/
×
×
 • Create New...