Jump to content

spiff42

Medlemmer
 • Content Count

  639
 • Joined

Community Reputation

907 :)

Recent Profile Visitors

1848 profile views
 1. Ikke noe problem, takket være våre geniale politikere. Hvis oljeselskapene klarer å selge olje betyr det økte inntekter og økte klimaendringer og natur-ødeleggelser. Hvis ikke vil staten sponse utgiftene til oljeselskapene. Regjeringen pluss FRP, SP og AP synes begge alternativer er kjempemessig. Og fordi vi har tjent masse penger på olja fram til nå finnes det visstnok ikke argumenter mot denne ordningen.
 2. Vi har en løsning som er bedre. Mye bedre. En løsning som har helt minimale klimagassutslipp ved produksjon. Den går på elektrisitet eller muskelkraft, og er grovt regnet 20 ganger mer energieffektiv enn en elbil. Den krever også langt mindre plass og vil på en gitt vei ha flere ganger større kapasitet enn personbil. Ikke bare det, helseeffekten ved bruk er så god at samfunnet tjener ca 20 kr per km per person. Rekkevidden er riktignok noe begrenset, men ikke mer enn at den kan dekke en stor del av behovet for mange (65% av bilreiser er under 1 mil). Det er nok til at denne transportløsningen har potensiale å løse det aller meste av problemet med kø og forurensning, og gi en langt større nedgang i klimagassutslipp enn en overgang til elbiler. Dessverre blir denne kunnskapen totalt ignorert av regjeringen og de involverte offentlige etatene. I stedet for å prioritere endringer som vil øke bruken av sykkel låser de oss til økt bilbruk gjennom bl.a. den enorme motorvei-utbyggingen.
 3. Obligatorisk graf som viser hele utviklingen siden satellittmålinger startet i 1979. Utviklingen er tydelig. https://cryo.met.no/en/arctic-seaice-september-2020
 4. Det kommer helt an på passasjerbelegg og om det er diesel eller el-tog. Økt satsing på tog må selvsagt innebære overgang til el-tog og endringer som gir større passasjerbelegg. Derimot er det ingen tvil om at det suverent beste fremkomstmiddelet både for klima, forurensning, effektivitet og helse er sykkel (el og vanlig). Og det er samtidig det fremkomstmiddelet som regjeringen satser minst på.
 5. Med bussene i gang igjen og mange på hjemmekontor er det nå bedre plass enn normalt på kollektivtransport, i hvert fall i Oslo. Alle som reiser mye kollektivt vet at den største faren for overfulle busser og trikker er forsinkelser på grunn av kø. Endringer som gir mer biler og dermed mer kø i sentrum er derfor en særdeles dårlig ide for å begrense smittefaren. Da er det langt smartere å satse på utvidet kollektivtilbud og alternativer som ikke skaper mer kø som sykkel og gange.
 6. Kunne kanskje tatt med at bilavgiftene totalt er 25 milliarder mindre enn i 2007 og over 13 milliarder mindre enn i 2013. For det store flertallet så har det aldri vært billigere å være bilist i Norge. https://ofv.no/politikk/bilavgifter Regjeringens samferdselspolitikk er så krise at selv de som får mest i form av avgiftslettelser og utbygginger er misfornøyde.
 7. Og løsningen på dette er selvsagt ikke å stoppe overgangen fra forbrenningsmotorer til elmotorer. Løsningen er å kombinere det med mindre reising, prioritering av mer effektiv transport som jernbane og sykkel fremfor personbiler, og strenge reguleringer for å sikre gjenbruk. Som denne vitenskapelige rapporten viser: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X20300961
 8. Håpløs argumentasjon. Hvorfor skal en enkeltperson bidra med noe positivt til noe som helst. Det vil jo bare ha en mikroskopisk effekt så lenge ikke mange andre også bidrar. Og hvorfor skal noen andre begrense sin oljeproduksjon så lenge vi ikke gjør det? Med et av verdens største pengefond på bok, naturressurser til å både dekke energibehovet og gi fortsatt rikdom, og minimal fattigdom så er det knapt noen andre land som er i nærheten av å ha et like godt utgangspunkt som oss til å gjøre det.
 9. Til: Verdens unge som må rydde opp, noen hundre millioner fattige som får livene rasert av havstigning, og utallige mennesker i fremtidige generasjoner. F.U. Vi skal tjene maks penger på olja vår, og vi skal gjøre det NÅÅ! Hilsen: Høyre, Krf, Venstre, FRP, Senterpartiet og Arbeiderpartiet.
 10. Men i motsetning til sparkesykler (og alle andre transportformer unntatt gange), så gir sykkel en helsegevinst som langt overgår kostnadene ved skader.
 11. MDG ønsker reguleringer. Det ønsket ikke FRP og Solvik-Olsen, og et argument var "mer moro i hverdagen." Så det korrekte er: Så lenge det er gøy så betyr det ingenting. Hilsen FRP
 12. Fornuften forsvant da Solvik-Olsen kom inn korridoren og begynte å basere trafikksikkerhetstiltak på ideologi. Den kommer ikke tilbake før vi får en helt ny regjering med en minister som faktisk tar vitenskap om transport, miljø og sikkerhet på alvor. https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/samferdselsminister-blokkerer-livreddende-fotobokser?publisherId=4757226&releaseId=6361241
 13. At målingene starter i 1979 er ikke cherrypicking men skyldes at kontinuerlig overvåkning med satellitt startet i 1979. Eldre estimater, spesielt fra før 1950, er langt mer usikre. https://nsidc.org/cryosphere/icelights/2011/01/arctic-sea-ice-satellites On-topic: Dette er interessant sett i sammenheng med regjeringens motvilje mot å støtte anlegget på Klemetsrud. Blir spennende å se om de tar til vettet i årets statsbudsjett.
 14. Samfunnskostnaden til en biltur er mer avhengig av tid og sted enn noe annet, fordi det som koster samfunnet mest er kø. Milliarder hvert år bare i Oslo. Det viser at bompenger eller veiprising er nødvendig for både en rettferdig innkreving av det bilturen koster samfunnet, og for å begrense køene. Og det viser at avgifter for elbiler er håpløst underpriset i forhold til andelen de utgjør av samfunnskostnader. https://www.toi.no/samfunnsokonomiske-analyser/dette-koster-veitrafikken-samfunnet-article36129-1648.html https://www.nrk.no/valg/2013/ko-koster-76-mill.-per-dag-i-2030-1.11201678
 15. At endringer i utslipp av aerosoler og klimagasser motvirker hverandre som denne rapporten viser, er jo akkurat det klimaforskere lenge har påpekt. Om dette kan gi oss mer kunnskap om effekten av aerosoler så er det veldig bra. Men det vil kreve mer enn å se på temperaturendringer, siden det som kjent også påvirkes av været. En webside som styres av en av folkene bak "Klimarealistene" fortjener en særdeles stor dose skepsis.
×
×
 • Create New...