Gå til innhold
Spørsmål om bil og motor? Still spørsmål her ×

bompenger gått ut på dato


stamkunde

Anbefalte innlegg

10 minutes ago, Hanhijnn said:

Det høres ut som en fin drøm.

Men konkret, hvordan vil dere få til dette? Å skru tiden tilbake til da biler var unødvendige og uoppnåelige for vanlige borgere. Mødrene var jo hjemmeværende, så 50% av transportbehovet var jo ikke-eksisterende pga det.

Spent på om jeg får et saklig og konkret svar på dette. For dere har vel en gjennomtenkt løsning på dette? For det er vel ikke bare ideologi?

Strømmen var også mye billigere da. Og vi trengte også mindre: tross alt var det vel en betydelig del som fyrte med ved. Bare idyll da.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Hanhijnn skrev (42 minutter siden):

Men konkret, hvordan vil dere få til dette? Å skru tiden tilbake til da biler var unødvendige og uoppnåelige for vanlige borgere. Mødrene var jo hjemmeværende, så 50% av transportbehovet var jo ikke-eksisterende pga det.

Flere busser, større tog.

Utbygging av bedre nett for syklister og elektriske fremkomstmiddel. 

Billigere hus i nærheten av storbyer.

Innføring av større avgifter om en enkeltperson kjører større biler.

Utbygging av trikk eller elektrisk kontinuerlig transport i sirkler rundt storbyer. 

Til sist kan man også se på flyvende løsninger.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
3 hours ago, Hanhijnn said:

Men konkret, hvordan vil dere få til dette? Å skru tiden tilbake til da biler var unødvendige og uoppnåelige for vanlige borgere. Mødrene var jo hjemmeværende, så 50% av transportbehovet var jo ikke-eksisterende pga det.

Ja, det er rimeleg enkelt å svare på:

 • Fortetting og 15-minuttersbyen, slik at tilboda er tilgjengelege i nærmiljøet. Det reduserer behovet for transport.
 • Tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv. F.eks. Nederland har veldig stor sykkelandel, og det er ingen grunn til at vi ikkje skal kunne vri det i den retninga.
 • Auka bruk av heimekontor reduserer transportbehovet for ein god del.

Det er ikkje snakk om å skru tida tilbake, det er snakk om å tilpasse byen til menneska, og ikkje til bilane!

For meir informasjon kan du lese programmet til t.d. MDG, som har jobba for slik politikk i Oslo og andre byar.

 • Liker 5
Lenke til kommentar
4 hours ago, barfoo said:

Litt av poenget er jo at vi har organisert samfunnet rundt bil. Men bil er eit moderne fenomen; før 1960 fanst knapt biltrafikken. Konsekvensane var m.a. at folk budde nærare arbeidsplassen. Det er absolutt ingen som argumenterer for å fjerne bilen over natta. Poenget er å gjere det systematisk lettare å velje alternativ til bil, og litt verre å velje bil. Over tid vil det gjere at fleire tilpasser seg.

Det var også stort sett bare en i husstanden som jobbet, når det er flere så blir det med en gang vanskeligere at man skal bo nær jobben. Vi har også fått mer urbanisering på godt og vont. Mer urbanisering betyr mer produktive arbeidsplasser, men det betyr også at det ikke lengre er mulig for alle å bo nær der de jobber siden plassen er begrenset og en arbeidsplass tar mye mindre areal enn en bolig.

Det er mer en bare transport som har endret seg.

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
2 hours ago, Iki said:

Flere busser, større tog.

Det utvides konstant, så dette er å slå inn vidåpne dører.

2 hours ago, Iki said:

Utbygging av bedre nett for syklister og elektriske fremkomstmiddel. 

Erfaringen så langt i oslo er at det har hatt godt som null effekt. Her må man i så fall inn med noe nytenkning, for det man har gjort så langt har ikke merkbart endret sykkelandelen. Det beste man kanskje kan si er at andelen er opprettholdt.

Jeg mistenker at siden det å sykle eller andre åpne persolinge kjøretøy er såpass ubehageelig store deler av året at det blir aldri innarbeidet som noen vane for store deler av befolkningen og derfor blir det også et marginalt fenomen også i sommerhalvåret. Stort sett later man til å oppnå å veksle folk mellom kollektiv og sykkel, og da kan man jo spørre om man ikke likegodt kan primært bygge ut kollektiv.

For sykkelinfrastrukturen som bygges mener jeg man gjør feilen å satse på kvantitet over kvalitet. Alt for mye sykkelfelt alt for lite sykkelvei. Det hadde sannsynligvis gitt mer uttelling å ta sikte på mindre antall kilometer men fullt ut separerte sykkelanlegg og heller ha blandet trafikk andre steder. Sykkelfelt blir gjerne hverken her eller der. De gir lite til ingen reell sikkerhet (ofte tvert i mot siden man lett skaper konflikter med trafikk som svinger til høyre i de) , og tenderer til å øke farten på biltrafikken.

2 hours ago, Iki said:

Billigere hus i nærheten av storbyer.

Det er ikke noe man kan vedta i noen videre grad. Boliger blir billigere av at enten: Færre vil bo der, eller man bygger (mye) mer boliger, noe som jo ikke er rett frem når man er i de tetteste bygde arealene alt.

2 hours ago, Iki said:

Innføring av større avgifter om en enkeltperson kjører større biler.

Man kan ikke skattlegge seg til velstand. Å gjøre ting verre for andre betyr ikke at du får det bedre selv. Du må ha en bedre plan enn bare høyere skatter.

Det er alt svært dyrt å kjøre bil i byer i norge. Husk høye skatter alltid har en motsats. Alt av verdi man velger bort fordi skatter disincentiverer de er potensiell tapt verdiskaping. I.e. Tung skattlegging av transport fører raskt til at man velger bort å ta den jobben eller dra på den konserten, det betyr ikke automatisk at de istedet velger å gå sykle eller ta buss for å gjøre det samme.

2 hours ago, Iki said:

Utbygging av trikk eller elektrisk kontinuerlig transport i sirkler rundt storbyer. 

Hvorfor sirkler? Hvorfor trikk? Utbygging av kollektivtransport skjer som sagt konstant. Jeg skjønner imidlertid ikke disse veldig spesifikke føringene dine. Hva skal de være gode for?

3 hours ago, Iki said:

Til sist kan man også se på flyvende løsninger.

Eh... ok? Hva spesifikt?

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
1 hour ago, barfoo said:

Ja, det er rimeleg enkelt å svare på:

 • Fortetting og 15-minuttersbyen, slik at tilboda er tilgjengelege i nærmiljøet. Det reduserer behovet for transport.
 • Tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv. F.eks. Nederland har veldig stor sykkelandel, og det er ingen grunn til at vi ikkje skal kunne vri det i den retninga.
 • Auka bruk av heimekontor reduserer transportbehovet for ein god del.

Det er ikkje snakk om å skru tida tilbake, det er snakk om å tilpasse byen til menneska, og ikkje til bilane!

For meir informasjon kan du lese programmet til t.d. MDG, som har jobba for slik politikk i Oslo og andre byar.

At man har alt i nærheten av 15 minutter er jo slik det er alt, sånn teoretisk sett, norske byer har mye både handel og næringsliv spredt utover byen.

Med en gang man innser at hverken varer eller tjenester som hovedregel er kommoditeter innser man at bare fordi det er en rema 1000 i nabolaget så betyr det ikke at man ikke heller vil handle på meny lengre unna, eller at det at det finnes et lokalt vaskebyrå ved siden av betyr det ikke at man ikke heller søker seg på den ingeniørjobben man egentlig er kvalifisert for men som har kontor et annet sted. De som velger å betale for å bo i en større by har gjerne et ønske om å kunne bruke hele byen, ikke bare nærområdet dermed øker transportbehovet også når man distribuerer tjenester utover.

Dette med 15 minutts by er en artifakt fra amerikanske nyurbanister som (med rette IMO) reagerer på typisk amerikansk byplanlegging hvor du kan ha en suburban utbygging hvor det er flere mil til næreste butikk, men dette overfører ikke til norge i noen særlig grad som problemstilling. Norske og euorpeiske byer har alt en struktur hvor man kan finne det meste i nærheten. Norske og europeiske byer er også langt mer tilgjengelige for fotgjengere enn amerikanske, så denne importen av 'talking points' fra disse som i hovedsak klager på amerikanske forhold er svært malplassert.

 

Endret av sverreb
 • Innsiktsfullt 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Iki skrev (3 timer siden):

Flere busser, større tog.

Utbygging av bedre nett for syklister og elektriske fremkomstmiddel. 

Billigere hus i nærheten av storbyer.

Innføring av større avgifter om en enkeltperson kjører større biler.

Utbygging av trikk eller elektrisk kontinuerlig transport i sirkler rundt storbyer. 

Til sist kan man også se på flyvende løsninger.

Du drømmer du Baktus-bror...

 • Hjerte 2
Lenke til kommentar
barfoo skrev (1 time siden):

Ja, det er rimeleg enkelt å svare på:

 • Fortetting og 15-minuttersbyen, slik at tilboda er tilgjengelege i nærmiljøet. Det reduserer behovet for transport.
 • Tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv. F.eks. Nederland har veldig stor sykkelandel, og det er ingen grunn til at vi ikkje skal kunne vri det i den retninga.
 • Auka bruk av heimekontor reduserer transportbehovet for ein god del.

Det er ikkje snakk om å skru tida tilbake, det er snakk om å tilpasse byen til menneska, og ikkje til bilane!

For meir informasjon kan du lese programmet til t.d. MDG, som har jobba for slik politikk i Oslo og andre byar.

Ja jeg skjønte det på retorikken at du og @Iki var fra MDG. Og det respekterer jeg fullt ut. Men jeg ser ikke at dere har noe særlig bakkekontakt. However, det er greit at dere jobber for at vi skal bevege oss i den retningen. Men det kan ikke skje så raskt og drastisk at vi legger landet øde i prosessen. Jeg ønsker dere lykke til.

Lenke til kommentar
1 hour ago, Hanhijnn said:

Ja jeg skjønte det på retorikken at du og @Iki var fra MDG

Er fra? Eg har aldri vore med i MDG og aldri stemt på MDG.

 

1 hour ago, Hanhijnn said:

Men jeg ser ikke at dere har noe særlig bakkekontakt.

Jøss, difor du kjem med hersketeknikkar utan substans då? T.d dette innlegget som er reint forsøk på latterleggjering?

1 hour ago, Hanhijnn said:

Men det kan ikke skje så raskt og drastisk at vi legger landet øde i prosessen.

Eg skreiv eksplisitt at det ikkje kan skje over natta. Eg har all forståelse for at det må skje over tid. Det har MDG og. Det du kjem med her er ein stråmann.

Kort sagt får eg inntrykk av at du ikkje har stort anna å komme med?

 • Liker 3
Lenke til kommentar
sverreb skrev (3 timer siden):

Det utvides konstant, så dette er å slå inn vidåpne dører.

Det er jo bra det.

Da oppnår man resultater hurtigere.

sverreb skrev (3 timer siden):

Erfaringen så langt i oslo er at det har hatt godt som null effekt. Her må man i så fall inn med noe nytenkning, for det man har gjort så langt har ikke merkbart endret sykkelandelen. Det beste man kanskje kan si er at andelen er opprettholdt.

Jeg mistenker at siden det å sykle eller andre åpne persolinge kjøretøy er såpass ubehageelig store deler av året at det blir aldri innarbeidet som noen vane for store deler av befolkningen og derfor blir det også et marginalt fenomen også i sommerhalvåret. Stort sett later man til å oppnå å veksle folk mellom kollektiv og sykkel, og da kan man jo spørre om man ikke likegodt kan primært bygge ut kollektiv.

For sykkelinfrastrukturen som bygges mener jeg man gjør feilen å satse på kvantitet over kvalitet. Alt for mye sykkelfelt alt for lite sykkelvei. Det hadde sannsynligvis gitt mer uttelling å ta sikte på mindre antall kilometer men fullt ut separerte sykkelanlegg og heller ha blandet trafikk andre steder. Sykkelfelt blir gjerne hverken her eller der. De gir lite til ingen reell sikkerhet (ofte tvert i mot siden man lett skaper konflikter med trafikk som svinger til høyre i de) , og tenderer til å øke farten på biltrafikken.

1. Man kan ikke tenke på sykkelfelt, man må heller ha sykkelveier, hvor all biltrafikk blir fjernet.

2. De veiene kan være oppvarmet for å utvide brukstid, eventuelt plasser under tak / under bakken. 

3. Man må subsidiere slik at folk får større ønsker om å kjøpe elektriske sykler og transportmiddel, fremfor biler.

4. Oppheve noe av sperrene man har på hastighet på dagens elektriske transportmiddel. For eksempel øke til 45 km/t på sykkelvei. 

5. Tilrettelegging for parkering og lading av elektriske fremkomstmiddel, for eksempel vertikale garasjeanlegg. 

6. Dette nettet burde bygges ut de nærmeste 150 km til byene. Dette vil dekke så å si hele sør-norge, med noe mindre dekning nordover. 

sverreb skrev (3 timer siden):

Det er ikke noe man kan vedta i noen videre grad. Boliger blir billigere av at enten: Færre vil bo der, eller man bygger (mye) mer boliger, noe som jo ikke er rett frem når man er i de tetteste bygde arealene alt.

1. Man må bygge flere skyskrapere, med mindre leiligheter (~30 kvadrat) som staten har kontroll over.

2. Det bør gjøres ulovlig å leie / selge en leilighet man selv har kjøpt en lengre periode etter kjøpet, om det er nye boliger.

3. Det må også være ulovlig å kjøpe flere leiligheter i samme bolig, eventuelt innenfor et begrenset område, for å senke andelen utleiere som øker prisene.

4. Dagens boliger må rives / bygges om slik at det blir plass til flere personer per kvadratkilometer. 

5. Tenk Tokyo, Japan, ikke Rio, Brasil. 

sverreb skrev (3 timer siden):

Man kan ikke skattlegge seg til velstand. Å gjøre ting verre for andre betyr ikke at du får det bedre selv. Du må ha en bedre plan enn bare høyere skatter.

Det er alt svært dyrt å kjøre bil i byer i norge. Husk høye skatter alltid har en motsats. Alt av verdi man velger bort fordi skatter disincentiverer de er potensiell tapt verdiskaping. I.e. Tung skattlegging av transport fører raskt til at man velger bort å ta den jobben eller dra på den konserten, det betyr ikke automatisk at de istedet velger å gå sykle eller ta buss for å gjøre det samme.

1. Høyere skatter og avgifter for unødvendigheter minsker ønsker rundt dette. For eksempel vil færre enslige kjøpe store SUV om prisen økes i forhold til størrelsen på familien som kjøper bilen.

2. Ved høyere skatter og avgifter på slike unødvenge ting vil staten få høyere budsjett for flere løsninger, hvilket kan føre til gratis transport på kollektiv. 

3. Ved utbygging av kollektivtransport og sykkelveier vil ønsket om bruk av egne biler falle bort.

4. Igjen bør man se på Tokyo. 

sverreb skrev (3 timer siden):

Hvorfor sirkler? Hvorfor trikk? Utbygging av kollektivtransport skjer som sagt konstant. Jeg skjønner imidlertid ikke disse veldig spesifikke føringene dine. Hva skal de være gode for?

Rundveier rundt byene øker areal for by-bygging samt minsker behovet for å kjøre gjennom sentrum når man ikke trenger dette.

Dette senker kødannelse, og fører til mer effektiv trafikk. 

Trikker går kontinuerlig, er billige i drift, samt er svært sikre i trafikken. 

sverreb skrev (3 timer siden):

Eh... ok? Hva spesifikt?

For eksempel dronetaxi, slik dem har begynt å teste ut i større byer allerede.

 

Hanhijnn skrev (3 timer siden):

Ja jeg skjønte det på retorikken at du og @Iki var fra MDG.

Aldri stemt mdg, aldri vært særlig interessert i deres politikk. 

Endte med å stemme høyre nå sist.

Lenke til kommentar
12 minutes ago, Iki said:

1. Høyere skatter og avgifter for unødvendigheter minsker ønsker rundt dette. For eksempel vil færre enslige kjøpe store SUV om prisen økes i forhold til størrelsen på familien som kjøper bilen.

Altså diskriminering av "mindre attraktive" mennesker på datingmarkedet.

 

14 minutes ago, Iki said:

4. Oppheve noe av sperrene man har på hastighet på dagens elektriske transportmiddel. For eksempel øke til 45 km/t på sykkelvei.

Mulig dette er bra, men å ha masse barn med enkel tilgang til raske el-sykler vet jeg ikke om er så lurt.

 

 

 • Liker 3
Lenke til kommentar
3 minutes ago, Iki said:

2. De veiene kan være oppvarmet for å utvide brukstid, eventuelt plasser under tak / under bakken. 

Det er en vanvittig energibruk. Regn litt på hva det koster å rydde en vei for snø ved oppvarming.

 

10 minutes ago, Iki said:

4. Oppheve noe av sperrene man har på hastighet på dagens elektriske transportmiddel. For eksempel øke til 45 km/t på sykkelvei. 

Det kalles moped. Det er gode grunner til at når man kjører en slik doning så trenger man førerutdanning. Å blande dette med syklende som holder mye lavere fart er neppe noe bedre enn å sykle i blandet trafikk forøvrig.

11 minutes ago, Iki said:

1. Man må bygge flere skyskrapere, med mindre leiligheter (~30 kvadrat) som staten har kontroll over.

Hvorfor skal staten ha kontroll over de?

Hva gjør skyskrapere med et bymiljø?

12 minutes ago, Iki said:

2. Det bør gjøres ulovlig å leie / selge en leilighet man selv har kjøpt en lengre periode etter kjøpet, om det er nye boliger.

Hva tror du du oppnår med dette?

13 minutes ago, Iki said:

4. Dagens boliger må rives / bygges om slik at det blir plass til flere personer per kvadratkilometer. 

Og pokker ta alle som ikke vil bo akkurat som deg?

13 minutes ago, Iki said:

1. Høyere skatter og avgifter for unødvendigheter minsker ønsker rundt dette. For eksempel vil færre enslige kjøpe store SUV om prisen økes i forhold til størrelsen på familien som kjøper bilen.

Hven bestemmer hva som er unødvendig?

14 minutes ago, Iki said:

2. Ved høyere skatter og avgifter på slike unødvenge ting vil staten få høyere budsjett for flere løsninger, hvilket kan føre til gratis transport på kollektiv. 

Mennesker tilpasser seg skatter, ofte på måter du ikke forutser og ofte på måter som er til skade for samfunnsøkonomien. Jeg regner det som minst like sannsynlig at staten vil ha mindre å rutte med om noen med slike tanker får styre for mye. Gratis kollektivtransport har forøvrig blitt påpekt av transportforskere som noe som mest sannsynlig vil redusere sykling og gange, men ha minimal påvirkning på biltrafikken.

18 minutes ago, Iki said:

3. Ved utbygging av kollektivtransport og sykkelveier vil ønsket om bruk av egne biler falle bort.

Vis meg forskningen som viser dette.

18 minutes ago, Iki said:

4. Igjen bør man se på Tokyo. 

Tokyo, virkelig? Tror du løsninger for en by på 14 millioner innbyggere, og 40 millioner i pendleavstand er på noen måte overførbare til noen norsk by?

21 minutes ago, Iki said:

Rundveier rundt byene øker areal for by-bygging samt minsker behovet for å kjøre gjennom sentrum når man ikke trenger dette.

Kilde? Meg bekjent er erfaringene med ringveier noe tvilsomme. Det var forøvrig ikke veier du snakket om før, men trikk.

 

25 minutes ago, Iki said:

Trikker går kontinuerlig, er billige i drift, samt er svært sikre i trafikken. 

Kilde på det? Meg bekjent er trikk svært tvilsomt økonomisk, og er noe man velger av nostalgiske grunner mer enn noe annet. T-bane er billig pr. passasjer når du har det riktige grunnlagget, men det er vanskelig å se noen fordeler med trikk over buss.

23 minutes ago, Iki said:

For eksempel dronetaxi, slik dem har begynt å teste ut i større byer allerede.

Nøyaktig hvor er dette under utprøving (utover å lage enkeltstående konsept)? Hva er økonomien i de?  Hvordan skal det skalere?

 

 

 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
On 14.9.2023 at 11:57 AM, covah said:

Jeg tar tog til jobb hver dag.

Det er ikke plass til flere på toget.  Kapasiteten på banen er sprengt, så det er ikke plass til flere tog heller.  For å få plass til flere mennesker på toget må derfor kapasiteten utøkes kraftig.  Det er ikke gjort i en håndvending, selv om det både er ønskelig og nødvendig å gjøre det.

Løsningen på dette er rushtidsavgift på kollektivt. 

Dersom man også setter opp prisen kraftig for de som skal reise kort, så får man flere over på sykkel og gange. :)

5 hours ago, barfoo said:

Ja, det er rimeleg enkelt å svare på:

 • Fortetting og 15-minuttersbyen, slik at tilboda er tilgjengelege i nærmiljøet. Det reduserer behovet for transport.
 • Tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv. F.eks. Nederland har veldig stor sykkelandel, og det er ingen grunn til at vi ikkje skal kunne vri det i den retninga.
 • Auka bruk av heimekontor reduserer transportbehovet for ein god del.

Det er ikkje snakk om å skru tida tilbake, det er snakk om å tilpasse byen til menneska, og ikkje til bilane!

For meir informasjon kan du lese programmet til t.d. MDG, som har jobba for slik politikk i Oslo og andre byar.

Ja sammenlign med et land som er flatt og ligger 100@ mil lenger sør. 

Å tilpasse byen til mennesker er å legge til rette for individuell transport med klimaanlegg.

Lenke til kommentar
4 minutes ago, bzzlink said:

Ja sammenlign med et land som er flatt og ligger 100@ mil lenger sør. 

Tja, Oslo er rimeleg flatt. Bergen har litt motbakker, men det finst elsykler som gjer at det i praksis vert rimeleg marginalt problem. Og for buss og bane er ikkje det veldig stort problem uansett.

5 minutes ago, bzzlink said:

Å tilpasse byen til mennesker er å legge til rette for individuell transport med klimaanlegg.

Problemet er arealet det tar. Det er ikkje plass. Og det skaper utfordringer med lokal forureining som svevestøv.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
geir__hk skrev (53 minutter siden):

Altså diskriminering av "mindre attraktive" mennesker på datingmarkedet.

Du trenger ikke være stygg for å være singel. 

geir__hk skrev (54 minutter siden):

Mulig dette er bra, men å ha masse barn med enkel tilgang til raske el-sykler vet jeg ikke om er så lurt.

Dette løser man jo på samme måte som med moped-lettmotorsykkel-tungmotorsykkel.

Små barn trenger selvfølgelig ikke å oppnå 45 km/t, der kan man fint sette en aldersgrense.

Lenke til kommentar
sverreb skrev (49 minutter siden):

Det er en vanvittig energibruk. Regn litt på hva det koster å rydde en vei for snø ved oppvarming.

Bare å få igang noen kjernekraftverk. 

sverreb skrev (50 minutter siden):

Det kalles moped. Det er gode grunner til at når man kjører en slik doning så trenger man førerutdanning. Å blande dette med syklende som holder mye lavere fart er neppe noe bedre enn å sykle i blandet trafikk forøvrig.

Utdatert syn på et fremkomstmiddel som enkelt fungerer i utlandet. 

sverreb skrev (51 minutter siden):

Hvorfor skal staten ha kontroll over de?

For å senke prisene.

sverreb skrev (51 minutter siden):

Hva tror du du oppnår med dette?

Du fjerner utleiemarkedet som presser prisene opp. Da blir det billigere for folk flest, og man får ikke rikinger som kjøper opp bygninger for å bli enda rikere.

sverreb skrev (53 minutter siden):

Og pokker ta alle som ikke vil bo akkurat som deg?

Pokker ta folk som ikke tilpasser seg slik at det blir mulig for folk flest.

sverreb skrev (54 minutter siden):

Hven bestemmer hva som er unødvendig?

Dette må da gjøres av for eksempel politikere som ser på situasjonen. 

En enkelt person har ikke bruk for en bil med 7 seter.

En enkelt person har ikke bruk for et hus på 500 kvadratmeter. 

Etc.

sverreb skrev (56 minutter siden):

 Gratis kollektivtransport har forøvrig blitt påpekt av transportforskere som noe som mest sannsynlig vil redusere sykling og gange, men ha minimal påvirkning på biltrafikken.

Med dagens situasjon ja, hvilket er grunnen til at man må endre mer enn bare prisen på å ta en buss.

sverreb skrev (57 minutter siden):

Vis meg forskningen som viser dette.

https://www.drivesweden.net/en/news/lesson-tokyo-how-become-human-centric-city

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-07/how-amsterdam-is-closing-the-door-on-downtown-cars

sverreb skrev (1 time siden):

Nøyaktig hvor er dette under utprøving (utover å lage enkeltstående konsept)?

Dubai, Israel, sørkorea, Tyskland, USA, Russland, Norge. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
40 minutes ago, Iki said:

Utdatert syn på et fremkomstmiddel som enkelt fungerer i utlandet.

Hvor da? elmotorsykler krever førerutdanning i hele europa meg bekjent. For at man skal kjøre uten lisens må motortassistansen oppøre ved 27 km/h.

41 minutes ago, Iki said:

For å senke prisene.

Og hvordan skal så det foregå. Ting blir ikke billigere eller får mindre etterpørsel magisk av at staten driver butikken. Hvis du skal selge under markedspris betyr det bare at du erstatter en type kostnad for en annen siden hver bolig uansett bare bare så mye plass. Vi har vært her før og det førte bare til korrupsjon.

43 minutes ago, Iki said:

Du fjerner utleiemarkedet som presser prisene opp. Da blir det billigere for folk flest, og man får ikke rikinger som kjøper opp bygninger for å bli enda rikere.

Hvis du reduserer tilbudet på leiemarkedet går prisene opp ja, ikke ned. Med færre som er villige til å leie ut blir det dyrere å leie. Det er en del av grunnen til at leieprisene har gått masse opp nå. Staten endret skattereglene slik at det ble mindre gunstig å eie sekundærboliger, så nå fjernes en god del av de fra leiemarkedet ettersom eierne selger de.

44 minutes ago, Iki said:

Pokker ta folk som ikke tilpasser seg slik at det blir mulig for folk flest.

Hvem er folk flest?

45 minutes ago, Iki said:

Dette må da gjøres av for eksempel politikere som ser på situasjonen. 

Og om de politikerne så kommer til at sykkel er unødvendig og f.eks innfører bompenger på sykkel, ville du da vært like fornøyd med en slik ordning?

Forsiktig hva du ønsker deg. Du har ingen garanti for at alle fremtidige politikere er enig med deg i hva som er 'nødvendig' og 'unødvendig'.

47 minutes ago, Iki said:

En enkelt person har ikke bruk for en bil med 7 seter.

Hva vet du om det?

49 minutes ago, Iki said:

Jeg sa vis meg forskningen. Ikke avisartikler.

50 minutes ago, Iki said:

Dubai, Israel, sørkorea, Tyskland, USA, Russland, Norge. 

Du får bli mer spesifikk enn dette. Jeg har ikke hørt om at noen driver prøveprosjekter med persontransport via flyvende droner i norge.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
sverreb skrev (21 minutter siden):

Hvor da?

Asia.

sverreb skrev (21 minutter siden):

Og hvordan skal så det foregå.

Ting blir automatisk billigere om enkelte ikke kan kjøpe opp markede for å øke prisene.

sverreb skrev (22 minutter siden):

Hvis du reduserer tilbudet på leiemarkedet går prisene opp ja, ikke ned.

Tilbudet skal økes, ikke senkes.

sverreb skrev (23 minutter siden):

Hvem er folk flest?

De som utgjør en større andel av befolkningen enn andre.

For eksempel: folk flest i Norge har bosted.

sverreb skrev (25 minutter siden):

Og om de politikerne så kommer til at sykkel er unødvendig og f.eks innfører bompenger på sykkel, ville du da vært like fornøyd med en slik ordning?

Om vi hadde politikere som var flinke nok til at dem fant en så god alternativ løsning at sykler ble beregnet som unødvendige så hadde jeg jublet. 

sverreb skrev (27 minutter siden):

Hva vet du om det?

Alle vet dette. 

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...