Gå til innhold

Kongsberg Politivold


Melding lagt til av Uderzo,

Navn og annen identifiserende informasjon er fjernet. Det er ikke aktuelt med "doxxing" her.
Enn så lenge er ikke navn på de involverte, utover de fornærmede, offentliggjort.
Videre forsøk på å dele navn og annen informasjon som leder til identifisering, vil bli premiert med en advarsel.

Anbefalte innlegg

Uderzo skrev (2 timer siden):

Bra at eks-politimannen anket til høyesterett, det vil sette en tydelig presedens en gang for alle.
Jeg håper at Politiet her til lands etterhvert også begynner å bruke kamera. Det vil være bra for oss og dem. Det vil belyse saker langt bedre.

Så lenge han blir funnet skyldig der også. Veldig skummelt hvis han skulle slippe unna i høyesteretten. Utifra det jeg har lest så virker det jo som fyren absolutt fortjente julingen, så det er ikke krise når man tar med alt man vet i ettertid, men på det tidspunktet han fikk juling så hadde man jo et politi som virkelig hadde passet inn i USA og ikke Norge. Og så har du hele greia med at de ødelegger bevis som i praksis er enda verre.

Jeg har som oftest god tillit til politiet i Norge, men det saker som det her svekker den mye. I tillegg til hvordan de behandler hele rus-politikken, der er de faktisk verre enn USA på flere områder 🤷‍♂️

Endret av Comma Chameleon
 • Liker 4
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Comma Chameleon skrev (6 minutter siden):

Så lenge han blir funnet skyldig der også. Veldig skummelt hvis han skulle slippe unna i høyesteretten. Utifra det jeg har lest så virker det jo som fyren absolutt fortjente julingen, så det er ikke krise når man tar med alt man vet i ettertid, men på det tidspunktet han fikk juling så hadde man jo et politi som virkelig hadde passet inn i USA og ikke Norge.

Jeg har som oftest god tillit til politiet i Norge, men det saker som det her svekker den mye. I tillegg til hvordan de behandler hele rus-politikken, der er de faktisk verre enn USA på flere områder 🤷‍♂️

Jupp, det er definitivt skummelt. Men jeg håper og tror at Høyesterett kommer til samme konklusjon. Dommen fremstår som et godt stykke arbeid.

Ja, jeg har egentlig bare positive opplevelser med Politiet, og har egentlig hatt tillit til dem, men denne saken var en øyeåpner, spesielt når det gjaldt politifolkene sine vilje til å lyve i rapportene sine. 
Det er alvorlig, etter min mening, kan man stole på rapportene de skriver heretter?
 

 • Liker 5
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Skal man ha ei ordensmakt må den i alle fall holdes styr på. Det var ei positiv vending i denne saken, vil jeg si. Dette er ikke bare viktig for folket men også for andre individer i ordensmakten som ikke er av den typen som tar til rå makt som første virkemiddel, før andre mildere og forhåpentlig de-eskalerende midler er forsøkt. Man kan beholde ei viss tiltro til systemet og til menneskeheten generelt.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
17 minutes ago, Uderzo said:

Jupp, det er definitivt skummelt. Men jeg håper og tror at Høyesterett kommer til samme konklusjon. Dommen fremstår som et godt stykke arbeid.

Jeg tror det jeg også. Spesielt siden det var såpass sprik fra tingretten til lagmanssretten. Fra full frikjennelse til 120 dagers fengsel.

Om noe så tror jeg kanskje at straffa kanskje blir redusert - antagelig til det aktor opprinnelig la ned påstand om (60 dager) - men håper og tror at skyldsspørsmålet forblir.

 

Lenke til kommentar

Høyesterett behandler ikke bevisspørsmålet, så bevisene og hva som er skjedd er nå endelig avgjort av lagmannsretten.

Høyesterett kan behandle straffutmålingen, og om lagmannsretten har brukt regelverket riktig. Straffutmålingen vil nok slippe inn, men jeg tviler på at en lovanvendelsesanke gjør det. 

 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
krikkert skrev (45 minutter siden):

Høyesterett kan behandle straffutmålingen, og om lagmannsretten har brukt regelverket riktig. Straffutmålingen vil nok slippe inn, men jeg tviler på at en lovanvendelsesanke gjør det. 


Er det ikke kun dersom det er behov for rettsavklaring at anke om straffeutmåling slipper inn, eller tar Høyesterett generelt inn slike anker?

Skyldspørsmålet kan altså ikke ankes til Høyesterett, kun straffutmålingen, saksbehandlingsfeil og lovanvendelsen?

Kan man da med en viss grad av sikkerhet si at dommen blir stående, og at politimannen nå er dømt for volden, og ved en anke så er det egentlig kun straffen som kan endres, eventuelt dersom det er gjort feil så kan saken sendes tilbake?

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Dagsnytt 18 var av det litt spesielle slaget i dag. Det var visst ikke politivold men fritt vilt på grunn av lover og vedtekter. "Rett og plikt til å bruke makt." Sagt av ei som ikke hadde lest dommen. Det blir som å gi en filmanmeldelse uten å ha sett filmen.

Vold er vold uansett om det menes berettiget eller ikke. Å hindre noen i gjøre som de vil ved hjelp av maktbruk eller trusler om maktbruk.

Sakens kjerne er at det er overdreven bruk av makt som verken er eller bør være tillatt.

Endret av BadCat
 • Liker 5
Lenke til kommentar

Det er bemerkelsesverdig hvor mye slag personen tåler og likevel kan skrelle unna og hoppe og sprette etterpå. Det kan holde med ett slikt slag å bli paralysert. Det sr nesten ut som en slags rus som gjør at smerten ignoreres. Eller bare kombi av alkohol og adrenalin?

 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Abigor skrev (36 minutter siden):

Det er bemerkelsesverdig hvor mye slag personen tåler og likevel kan skrelle unna og hoppe og sprette etterpå. Det kan holde med ett slikt slag å bli paralysert. Det sr nesten ut som en slags rus som gjør at smerten ignoreres. Eller bare kombi av alkohol og adrenalin?

Adrenalinet er nok det, og særleg i kombinasjon med alkohol som er bedøvande. 

Slag har stort skadepotensial men samtidig er ikkje nødvendigvis alle slag effektive. Hjernen er godt beskytta særleg når hodet forheld seg relativt sett i ro slil som når ein ligg på bakken. Dei farlegaste slaga er slag som får hodet i bevegelse og særleg om akselerasjonen blir negativ eller skifter retning. 

Om du ser til boksesporten så varer dei fleste kampane mykje meir enn 10 sekund med slag, men med rett type slag så er det mogleg å ta knockout på fyrste slaget. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
0laf skrev (4 timer siden):


Er det ikke kun dersom det er behov for rettsavklaring at anke om straffeutmåling slipper inn, eller tar Høyesterett generelt inn slike anker?

Skyldspørsmålet kan altså ikke ankes til Høyesterett, kun straffutmålingen, saksbehandlingsfeil og lovanvendelsen?

Ja, men det er relativt få saker om politivold, så hensynet til rettsavklaring veier tungt. Det er også det faktum at han ble frifunnet i tingretten og dømt i lagmannsretten, slik at han i utgangspunktet har en utvidet rett til toinstansbehandling (straffutmåling er jo bare behandlet i én instans). 

Sitat

Kan man da med en viss grad av sikkerhet si at dommen blir stående, og at politimannen nå er dømt for volden, og ved en anke så er det egentlig kun straffen som kan endres, eventuelt dersom det er gjort feil så kan saken sendes tilbake?

Ja. 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
bojangles skrev (2 timer siden):

Jeg er glad for dommen i lagmannsretten. Men det er likevel mye som skulle vært annerledes. Hvorfor fikk politimannen som slettet bevis i saken kun bot? Er ikke det å slette beviser mot en politimanns berserkgang i tjeneste alvorlig nok til at det burde vært en rettssak, og egentlig en fengselsstraff? Og hva med voldsmannens kolleger? Hvorfor grep de ikke inn og la den voldelige politimannen i håndjern og tok ham med i arresten?

Denne saken er så alvorlig at her skulle nok langt flere tjenestemenn og kvinne(r) involvert i saken endt opp i fengsel. 

Hvorfor er du så glad for en dom du svært tydelig ikke har lest spesielt godt selv? 

 • Hjerte 4
Lenke til kommentar
minim skrev (På 5.4.2024 den 9:18 PM):

Markii har ikke sett videoen eller satt seg inn i saken det er ganske åpenbart på de siste postene. 

Jeg har gjort rede for, til dels ned til sekundet, innholdet i videoen. Ingen av dere har klart å svare på mine redegjørelser, men hopper bare glatt over det.

 • Liker 3
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
minim skrev (På 23.4.2024 den 12:37 PM):

Godt nytt. Får vi en analyse av den nye dommen @Markiii

Ja, den virker svært svak, og er også selvmotsigende. Det er bra de anker dommen videre.

Jeg har en rekke punkter jeg reagerte på i dommen, og nevner noen her:

Eksempel 1: Dommen slår fast at personene politiet ville snakke med (blant annet Simensen) ikke var farlige, men Simensen hadde vært aggressiv og truende, og hadde også drapstruet folk. Han hadde også gjort politiet oppmerksomme på seg tidligere på kvelden med sin spesielle oppførsel. Å påstå at det ikke er holdepunkter for at en ruset, aggressiv person som drapstruer folk ikke er farlig er svært spesielt.

Dommen slår også fast at "det var ingen konkret fare for politifolkenes eller andres liv og helse", noe som er åpenbart galt. Simensen var ruset og aggressiv, og hadde drapstruet folk. Han gjorde også voldsom fysisk motstand da politiet forsøkte å ta kontakt med ham.

Videre, i ettertid viste det seg at vedkommende faktisk var bevæpnet, og at han hadde en historikk som tilsa at han var farlig. Her gjorde altså politimannen en korrekt bedømmelse av hvor farlig vedkommende er. Dette ser dommen bort ifra.

Eksempel 2: Dommen påstår at "tiltalte kunne fortsatt å bruke vanlige arrestasjonsteknikker" uten å si noe mer om hva slags teknikker de viste til. De har nettopp hatt blant annet lærere i arrestasjonsteknikk i salen, og likevel klarer de ikke å komme med noe mer konkret? Her skal altså sivilister helt uten kunnskap og kompetanse overstyre fagpersoner og komme med ren synsing.

Retten tar heller ikke hensyn til beskrivelsen av hvor voldsom motstand Simensen gjorde (og det at han opprettholdt denne voldsomme motstanden i nesten 20 minutter, noe som bekrefter politimannens vurdering av hvor farlig denne personen var).

Eksempel 3: Retten mener at Simensen burde bli sluppet løs da han gjorde så voldsom motstand at de ikke fikk kontroll på ham. Dette er mildt sagt en spesiell holdning. Man skal altså gi en potensielt farlig person som er ruset og aggressiv, og som har drapstruet andre, muligheten til å komme seg på beina og gå til reelt angrep (som han også gjorde da han faktisk klarte å komme seg på beina)?

Videre, politimannen ble frikjent for slag med batong mot hodet, nettopp fordi Simensen angrep politiet etter å ha kommet seg opp. Ja, dere vet, det som lagmannsretten mener tiltalte burde ha gjort. Altså latt ham slippe løs så han kunne gå til angrep! En åpenbar selvmotsigelde.

(Hva skjedde forresten med å bruke alternative arrestasjonsteknikker? Først mente retten at det skulle brukes andre arrestasjonsteknikker, men nå skulle det ikke brukes likevel, men den farlige personen måtte få lov til å reise seg og gjøre seg enda bedre klar til kamp? Enda selvmotsigelse.)

Eksempel 4: Dommen slår fast at det som gjorde at situasjonen eskalerte var slagene mot Simensen, noe som fikk Simensens venner til å reagere og blande seg inn i politiets arbeid. Her mener altså retten at politiet har skylden dersom andre blander seg inn og forstyrrer arbeidet deres. Hva?!

Faktum er at dommen er full av selvmotsigelser og faktafeil, og jeg ønsker å gjenta dette poenget igjen:

Dommen:  "Det var riktignok ikke grunn til å forvente at tiltalte skulle slå fornærmede slik han gjorde, og det var et sterkt misforhold mellom fornærmedes motstand straks etter nedleggelsen og tiltaltes bruk av slag."

Dette er beviselig feil, da

1) retten selv motsier seg selv og mener først Simensen burde bli sluppet for å få anledning til å ta initiativet og angripe, og så innrømmer at han nettopp gikk til angrep da han kom seg løs, og

2) retten tar ikke hensyn til det faktum at Simensen var aggressiv, hadde drapstruet folk og gjorde voldsom fysisk motstand.

Som sagt, en meget svak dom med selvmotsigelser, faktafeil og ukvalifisert synsing.

Dessuten vanskeliggjør det operativt politiarbeid, da retten både mener at polisiære vurderinger som viser seg å stemme i etterkant (hvor farlig Simensen faktisk var) ikke rettferdiggjør den nødvendige bruk av makt for å håndtere en åpenbar trussel, samt at retten mener at politiet har skylden dersom de bruker fysisk makt og dette får publikum til å blande seg.

Endret av Markiii
 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
19 hours ago, Markiii said:

Dommen slår også fast at "det var ingen konkret fare for politifolkenes eller andres liv og helse", noe som er åpenbart galt. Simensen var ruset og aggressiv, og hadde drapstruet folk. Han gjorde også voldsom fysisk motstand da politiet forsøkte å ta kontakt med ham.

Det er ikke slått fast at Simonsen faktisk har drapstruet dørvakten såvidt jeg kan erindre? Jeg minner om den aktuelle dørvakten håndterte saken så dårlig på jobb denne kvelden at eieren av uteplassen avsluttet hans engasjement etter at saken sprakk. 

Tvert imot kan jeg vagt erindre at det fantes 2 vitner blant gjestene som ikke var i følge med Simonsen som har sagt at det ikke stemmer dette med drapstrusler?

 

Endret av bojangles
 • Liker 8
Lenke til kommentar
bojangles skrev (6 minutter siden):

Det er ikke slått fast at Simonsen faktisk har drapstruet dørvakten såvidt jeg kan erindre? Jeg minner om den aktuelle dørvakten håndterte saken så dårlig på jobb at eieren av uteplassen avsluttet hans engasjement etter denne kvelden. 

Tvert imot kan jeg vagt erindre at det fantes 2 vitner blant gjestene som ikke var i følge med Simonsen som har sagt at det ikke stemmer dette med drapstrusler?

Det er egentlig ikke så viktig. Jeg mener det er bevist at han drapstruet folk, men det som teller her er politiets oppfatning, og de hadde fått informasjon om drapstrusler. Dette støttes blant annet av Simensens atferd både før og under hendelsen.

Og ikke minst det vi har funnet ut om Simensen ekstremt belastede fortid (og til og med nåtid). Han er ikke en god mann, og er en typisk slik som kan finne på å gå rundt og drapstrue folk hvis han ikke får ting som han vil.

Den konkrete faren her er altså en ruset og aggressiv person som politiet også hadde merket seg i negativ kontekst tidligere på kvelden, og som de ble fortalt hadde drapstruet folk.

Visste du at trusler om drap er en av prediktorene for nettopp drap? Dette særlig sammen med rus og/eller psykisk ubalanse/sykdom/psykiske problemer/antisosial atferd.

Endret av Markiii
 • Liker 2
 • Hjerte 2
Lenke til kommentar
Markiii skrev (3 timer siden):

Å påstå at det ikke er holdepunkter for at en ruset, aggressiv person som drapstruer folk ikke er farlig er svært spesielt.


Angivelig drapstruer folk. Det er ingen bevis for at Simensen drapstruet noen, utover en forsmådd dørvakt som hevder han "dro fingere over strupen".

Simensen ble forøvrig rustestet, og var ikke ruset ( på annet enn alkohol ),

 

Markiii skrev (3 timer siden):

Dommen slår også fast at "det var ingen konkret fare for politifolkenes eller andres liv og helse", noe som er åpenbart galt.

 

Det er mulig du synes det, men de andre politifolkene på stedet vitnet om at de ikke oppfattet noen fare, og han sto rolig med hendene i lomma.

Det er heller ikke slik at politiet kan angripe alle de ser, fordi de selv føler at noen er farlige, det bør tross alt være en reell og kvalifisert fare før politiet går til fysisk angrep på folk.
 

Markiii skrev (3 timer siden):

Dommen slår fast at det som gjorde at situasjonen eskalerte var slagene mot Simensen, noe som fikk Simensens venner til å reagere og blande seg inn i politiets arbeid. Her mener altså retten at politiet har skylden dersom andre blander seg inn og forstyrrer arbeidet deres. Hva?!


Og i dette tilfellet har domstolen rett.

Når politiet utfører ulovlig politivold på denne måten, så bør de også forvente at borgere trer inn for å avverge slik politivold.
 

Markiii skrev (3 timer siden):

Som sagt, en meget svak dom med selvmotsigelser, faktafeil og ukvalifisert synsing.

Dessuten vanskeliggjør det operativt politiarbeid, da retten både mener at polisiære vurderinger som viser seg å stemme i etterkant (hvor farlig Simensen faktisk var) ikke rettferdiggjør den nødvendige bruk av makt for å håndtere en åpenbar trussel...


Det er en legitim mening å ha, men jeg tror de fleste er uenig med deg.

Det virker som om folks rettsfølelse er styrket av at politimannen dømmes for det som ikke kan beskrives som stort annet enn et enormt voldelig og unødvendig overfall.

De eneste som får sitt politiarbeid vanskeliggjort av denne dommen, er enkelte av kollegaene til den tiltalte, som hevdet i retten at de drev med lignende når de var ute på patrulje, og mente at slik politivold var forbilledlig.
Som den spikk spenna gærna Arne Guddal, som i følge eget vitnemål mener det er en fantastisk kapasitet av politiet å banke opp uskyldige folk på lørdagkvelden.

Endret av 0laf
 • Liker 4
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
 • Opprett ny...