Jump to content

krikkert

Moderatorer
 • Content Count

  17886
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  24

krikkert last won the day on July 2 2018

krikkert had the most liked content!

Community Reputation

17521 :)

About krikkert

 • Rank
  Moderator
 • Birthday December 23

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

48711 profile views
 1. krikkert

  Sak henlagt

  Hvis det blir oppdaget "bevis av vekt", straffeprosessloven § 74. En signatur på et forelegg kan utgjøre slikt bevis.
 2. krikkert

  Sak henlagt

  Du kan ikke vedta et forelegg når straffeforfølgningen er frafalt. Henleggelsen går foran.
 3. Nei. Hvis avtalen begrenser gjenlevendes rett til å disponere over fast eiendom bør den tinglyses for å sikre vern.
 4. krikkert

  Bruksrett til kai

  Det kommer an på hva som ble avtalt da bruksretten oppsto og hva som ble avtalt når eiendommen ble fradelt.
 5. Hvem informerte kjøper av hus 4 om at garasjeplass ikke fulgte med? Selger av hus 4, eller noen andre?
 6. En forkjøpsrett faller automatisk bort etter 25 år, som hunus skriver. I tillegg kan man bruke "use it or lose it"-regelen i løysingsrettslova § 10, som går ut på at man kan fremme et forhåndstilbud og kreve at forkjøpsrettshaver erklærer forkjøpsrett eller taper den.
 7. Noen siktede vet at de er skyldige, og forsvarer kan selvsagt uavhengig av dette konkludere med at her er det overveldende bevis og anbefale samtykke. Ikke alle krangler bare for å krangle. Det er en del plunder og heft for siktede i å nekte samtykke. Nekter man samtykke må siktede fremstilles, det må avholdes rettsmøte, mv. Hvis siktede samtykker kan fengslingsspørsmålet tas som kontoravgjørelse. Det gir besparelser, og hvis siktede også ellers bidrar til å oppklare saken kan det gi utslag i form av strafferabatt.
 8. Opptjening i folketrygden (pensjonsbeholdning) er personlig og kan ikke arves. Folketrygden og de fleste tjenestepensjonsordninger bygger på at man ikke arver pensjonsbeholdning, men at etterlatte ivaretas gjennom f.eks. etterlattepensjoner og barnepensjoner.
 9. Det er ingenting rettslig i veien for at man bruker en "ferdig"/"full" BSU til dette, men Skatteetaten vil ikke godskrive nye innskudd som sparing etter at du har disponert over sparebeløpet. Du kan altså ikke sette BSU-en som trekkonto og fortsette å spare på den. Det følger av skatteloven § 16-10 første ledd som etablerer at det ikke gis skattefradrag fra og med det året skattyteren disponerer over sparebeløpet.
 10. 72 000 kjøretøy per måned, si 850 000 kjøretøy i året. Forvaltningskostnad på ca. 4,70 kr per kjøretøypassering. Dette skal dekke fakturering, (manuell) skiltavlesing, IT-drift, vedlikehold, etc. Fjellinjen har driftskostnader på 1,63 kr per passering, Vegfinans har 0,84 kr. At driftsutgiftene er høyere i en oppstartsperiode er ikke unaturlig.
 11. Etter forskrift om bruk av kjøretøy § 2-28 kan Statens vegvesen fatte vedtak om eierskifte uten at melding om eierskifte er forskriftsmessig levert hvis særlig tungtveiende grunner tilsier det. I praksis må du kunne dokumentere at den som krever å få kjøretøyet registrert på seg er rettslig eier av kjøretøyet, og at det ikke er mulig å sende ordinær melding om eierskifte.
 12. Regelen er at du skal opplyse om det kjøper har grunn til å forvente å få opplysninger om. Hvis du skulle kjøpt boligen, ville du ønsket å få disse opplysningene?
 13. Som regel vil noen kjøpe, om ikke annet vil spekulanter kjøpe for under markedspris og utnytte seg av oppløsningsretten for å skaffe seg fortjeneste.
×
×
 • Create New...