Jump to content

krikkert

Moderatorer
 • Content Count

  17971
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  24

krikkert last won the day on July 2 2018

krikkert had the most liked content!

Community Reputation

17613 :)

About krikkert

 • Rank
  Moderator
 • Birthday December 23

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

49179 profile views
 1. Pål har lånt 3 millioner kroner, kjøpt en hytte for 3 millioner kroner, og arvet 1,5 millioner kroner. Han betaler ned lånet. Pål har nå en hytte på 3 millioner og et lån på 1,5 millioner kroner. Hvor store verdier har Pål? Per har arvet 1,5 millioner kroner. Hvor store verdier har Per?
 2. Skader ikke å fremme kravet. Det er ingen beløpsbegrensning for feil og mangelfulle opplysninger.
 3. Etterretning, kriminaletterforskning, Svalbardskatteregimet - finnes mange grunner til at den norske stat ønsker å føre sporbar kontroll med besøkende og bosatte. For eksempel inntrer Svalbardskatteregimet ved sammenhengende opphold på 30 dager, og faller bort dersom vedkommende oppholder seg utenfor Svalbard mer enn 183 dager i løpet av en tolvmånedersperiode. Når en særskilt del av Norge har et eget skatteregime som baserer seg på antall dager man oppholder seg der er det naturligvis interessant for myndighetene å kontrollere dette.
 4. Bedriftens ansvar overfor den ansatte følger av arbeidsmiljøloven med forskrifter, tariffavtaler, og arbeidsavtalen. Bedriften kan klart nok ikke pålegge en ansatt å utsette seg selv for betydelig helsemessig risiko uten videre (det er i strid med arbeidsmiljølovens krav om forsvarlig arbeidsmiljø), men vilkårene for dette må fremforhandles. Har arbeidstakeren ikke fremforhandlet noe har han heller ikke krav på noe.
 5. Hva bedriften kan fakturere sine kunder er et resultat av avtalen mellom bedriften og kundene. Hva den ansatte kan kreve av sin arbeidsgiver er et resultat av avtaleverket mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er ingen nødvendig sammenheng mellom dette. Det er for eksempel ikke nødvendigvis slik at bedriften kan fakturere sine kunder dobbel timepris bare fordi en ansatt må jobbe overtid med prosjektet, selv om den ansatte har krav på 100 % overtidsbetalt i sin avtale.
 6. Regelen om at frittliggende bygning under 50 kvadratmeter ikke er søknadspliktig ble innført fra 1. juli 2015, se endringsforskrift 8. mars 2015 nr. 206. Før dette var regelen at frittliggende bygning måtte være mindre enn 15 kvadratmeter. Så reglene var slik i deler av 2015. Hvis du må punge ut for ferdigattest er dette et resultat av en mangel, nemlig mangelfull informasjon om eiendommen. Dette kan du kreve dekket av selgers eierskifteforsikringsselskap.
 7. Det er unaturlig å si at du er på "reise" når du ikke er på reise. "Reise" defineres ved at man har forlatt sitt hjem (eller vanlige oppholdssted). Reisetillegg og ventetillegg er vanligvis kompensasjon for ulemper og merkostnader som oppstår fordi man nettopp ikke er hjemme. Ved karantene i hjemmet har man ikke disse merkostnadene, men noen av ulempene vil bestå. Det at man har samme ulemper som om man er på reise er ikke nok til å etablere et krav på reisetillegg.
 8. Utlendingsloven gjelder ikke for Svalbard, jf. utl. § 6 fjerde ledd, men i samme bestemmelse gis det hjemmel for at Kongen i forskrift kan gi regler om kontroll med norske og utenlandske reisende til og fra Svalbard. Forskriften gjelder eksplisitt også for norske borgere. Slike bestemmelser er gitt i utlendingsforskriften § 1-15, som bestemmer at alle reisende til og fra Svalbard skal kontrolleres etter reglene i utlendingsloven kapittel 2 og utlendingsforskriften kapittel 2 til 4, også norske borgere. Det finnes altså hjemmel i lov for kontroll av reisende til og fra deler av kongeriket Norge. EMKs fjerde tilleggsprotokoll artikkel 2 bestemmer om bevegelsesfrihet innad i eget land at: Utgangspunktet er at "innenrikskontroll" for nordmenn som vil reise til Svalbard er i strid med P4-2 nr. 1. Men nr. 4 åpner for at rettigheten kan innskrenkes for "bestemte områder" (som Svalbard) hvis det er i samsvar med lov (det er det), og begrunnet med samfunnsmessige hensyn i et demokratisk samfunn.
 9. Hvis man har en form for klagerett eller den aktuelle instansen kan omgjøre egne avgjørelser så kan supplerende informasjon tas hensyn til som en forlengelse av den eksisterende søknaden. Slikt varierer fra rettsområde til rettsområde, og fra land til land.
 10. Fra et skattemessig perspektiv vil det være gunstigst om familiemedlem F kjøper og eier boligen for lånte penger av deg, dvs. at du låner pengene og låner dem videre ut til ham. Banken og du kan begge ha pantesikkerhet i boligen (dog vil banken antagelig forlange første prioritet). Du vil få rentefradraget for banklånet, men det vil nulles ut av renteinntekten fra F. F vil få rentefradrag for betalte renter til deg. Dette kan eventuelt også oppnås ved at du stiller tilleggssikkerhet for at F kan låne pengene direkte fra banken. Det oppstår da ingen skatteplikt på din hånd. Hvis det er en forutsetning at du eier boligen vil man ikke komme rundt at betalinger til deg som kompenserer deg for bruk av boligen i utgangspunktet er skattepliktige for deg som leieinntekter. Du kan trekke fra kostnader, men dette vil ikke hjelpe deg mtp avdragsbetalingen, i og med at avdrag ikke er en kostnad.
 11. Etter arbeidsmiljøloven § 10-2 plikter arbeidsgiver å tilrettelegge for fleksibel (dvs arbeidstakerstyrt) arbeidstid med mindre det medfører vesentlige ulemper for virksomheten. På samme måte har en arbeidstaker med omsorg for barn rett til å få redusere sin arbeidstid slik at omsorgen kan ivaretas. Uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker løses av Tvisteløsningsnemnda. Arbeidstilsynet er sekretariat for nemnda, og kan vise deg hvordan tilsvarende saker er avgjort tidligere.
 12. Fordi Lånekassen ikke har hjemmel til å kreve opplysninger fra utenlandske skoler.
 13. Som regel anses du skattemessig sett å tilhøre UK hvis du bor og arbeider i UK. Din arbeidsgiver vil da måtte forhokde seg til UK-regler om skatt og skattetrekk og arbeidstillatelse.
 14. Vann- og avløpsavgifter bygger vanligvis på et fastledd som er likt per abonnent og et forbruksledd som enten beregnes via vannmåler eller stipuleres basert på boligstørrelse.
×
×
 • Create New...