Gå til innhold

Nei, kristne er ikke slaver, men sønner og døtre


Anbefalte innlegg

I desember skal revisjonen av Bibelen 2011 vedtas. Revisjonen betyr at mange vers i Norges mest brukte bibel blir endret. Blant annet vil man bytte ut ordet tjener med slave. En Guds tjener blir dermed Guds slave, men dette beror etter min mening på store missforståelser.

Bibeloversetterne velger ofte ordet «tjener i stedet for «slave» når de skal oversette det greske ordet «doulos», men nå vil man bruke ordet slave. Den kristne er Guds slave!

«En ulykke», sier biskop Halvor Nordhaug om at «slave» er foreslått som erstatning for «tjener» i Bibelen. «En gledelig utvikling», sier Oslomet-forsker Anders Martinsen til Vårt land.

Og det forundrer meg at mennesker som titulerer seg som professor i teologi, og til og med er ordinert som prest i den norske kirke, eller er Cand. Theol og Ph.d. i teologi, ikke kjenner bibelens budskap.

Tjener eller slave?

I den greske ordboken ser man at ordet «Doulos» brukes forskjellig alt etter som hvilken setting det brukes. F.eks brukes det som slave om en som er underlagt alkoholavhengihet, om syndens tjenere og de negative følgene av det gale en gjør. I Romerbrevet fører synden til død, mens de frigjorte går til evig liv.

Vi kan også se i Romerbrevet at ordet også skrives noe forskjellig.

 • - Syndens tjenere - "Doulos" (Rom 6,17)
 • - Frigjort fra synden og trådt inn i Guds tjeneste – "Douloo" (Rom 6,22)

King James versjon i The Word bruker det greske leksikon og der kan man se hva de greske ordene som er oversatt betyr.  Det greske ordet doulos har flere betydninger, alt etter hvilken setting det brukes i.

 • Er det ufrivillig som i tvang, så betyr det slave.
 • Er det av nødvendighet, så oversettes det til en tjener av bånd.
 • Er det figurativt så betyr det en frivillig og hengivende tjener.

Guds barn, sønner og døtre

..Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Enhver som har dette håp til ham, renser seg, slik Kristus er ren. (1. Joh 3,1 - Matt 5,9 - Joh 1,12 - Rom 8,14 - Gal 3,26 - Fil 2,15)

- Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. (Galaterbrevet 5,1)

- Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» (Rom 8,14)

- jeg vil være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den allmektige. (2 Kor 6,18)

Så det at de kristne er slaver er basert på både missforståelser og grov uforstand, og nå skal bibelen omskrives igjen for n'te gang, enda det finnes en rekke advarsler om å legge til eller trekke noe fra i skriften. (5. Mos 4,2 – Ordspr 30,6 – Åp 22, 18-19)

For meg er 2011 utgaven allerede ubrukelig, og med den reviderte utgaven blir det enda verre. Jeg anbefaler å bruke 1930 utgaven.

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Xadrian skrev (49 minutter siden):

I desember skal revisjonen av Bibelen 2011 vedtas. Revisjonen betyr at mange vers i Norges mest brukte bibel blir endret. Blant annet vil man bytte ut ordet tjener med slave. En Guds tjener blir dermed Guds slave, men dette beror etter min mening på store missforståelser.

Bibeloversetterne velger ofte ordet «tjener i stedet for «slave» når de skal oversette det greske ordet «doulos», men nå vil man bruke ordet slave. Den kristne er Guds slave!

Uten å gå inn i teologien rundt dette, så er såvidt jeg forstår hovedbetydningen av ordet "doulos" faktisk "slave" og ikke "tjener". Denne endringen har vel som formål å tolke mindre, men heller få en tekst som er nærmere originalen, og det er jo utvilsomt en god ting, er du ikke enig?

 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Xadrian skrev (1 time siden):

For meg er 2011 utgaven allerede ubrukelig, og med den reviderte utgaven blir det enda verre. Jeg anbefaler å bruke 1930 utgaven.

Er ikke mye av problemet med bibelen at de tidligste tekster ble dårlig oversatt fra hebraisk og arameisk til gresk og så videre dårlig oversatt fra gresk til hva nå enn det ble oversatt til ? Er det virkelig et problem at man fjerner tolkning og oversetter de korrekt ? I så fall er man kanskje ikke så interessert i hva bibelen sier i utgangspunktet.

Endret av skaftetryne32
 • Liker 2
Lenke til kommentar
skaftetryne32 skrev (6 minutter siden):

Er ikke mye av problemet med bibelen at de tidligste tekster ble dårlig oversatt fra hebraisk og arameisk til gresk og så videre dårlig oversatt fra gresk til hva nå enn det ble oversatt til ? Er det virkelig et problem at man fjerner tolkning og oversetter de korrekt ? I så fall er man kanskje ikke så interessert i hva bibelen sier i utgangspunktet.

Det Nye Testamentet ble skrevet på (en form for) gresk originalt, så i hvert fall for NT sin del er de greske ordene høyst relevante. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Man velger selv hvilken bibel man vil bruke. Kristne kan boikotte oversettelsen, hvis de ikke liker den. 

Ellers høres det underlig ut å oversette med "Guds slave", istedenfor "Guds tjener". Det er kanskje en bevisst nedvurdering av kristne av oversetteren, fordi han/henne ikke selv er kristen?

Det går fort politikk i slike diskusjoner, sosialister og ateister ønsker å ramme de kristne med et lite støt. 

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Vaniman skrev (2 minutter siden):

Ellers høres det underlig ut å oversette med "Guds slave", istedenfor "Guds tjener". Det er kanskje en bevisst nedvurdering av kristne av oversetteren, fordi han/henne ikke selv er kristen?

Eller kanskje det er sånn det var den gang, kristendommen er blitt jævla mye tammere i Norge enn den var og fremdeles er enkelte steder, en konservativ amerikansk kristen hadde nok spydd av en standard norsk kristen. At de kristne var guds slaver, og ikke tjenere den gang da høres ganske realistisk ut i mine øyne, øye for øye, ødeleggelsen av byer med litt morro osv. Guden kalt gud har ikke alltid vært like trivelig som noen vil fremstille denne guden i dag. 

Da er spørsmålet vil de kristne skrive om bibelen og guden deres sånn de liker den eller skal de la den være som den er/var ? 

Lenke til kommentar

Dette er jo ofte problemet med oversettelser, spesielt med ord som har flere betydninger. Masse eksempler på bibeloversettelser til feks engelsk, som gjør teksten, og dermed meningen bak ordene, alt for spesifikk, eller i verste fall direkte feil. 

Å ha vært slave for synden, men nå er slave for gud, leser jo litt rart på norsk (og engelsk). Men med et ord (Doulos) som kan ha flere betydninger, så leser det plutselig mye bedre (og mer åpent for tolkning).

Med det sagt er jeg helt enig i at oversettelser bør etterstrebe å være så lojale/korrekte til originalspråket som mulig.

Lenke til kommentar
skaftetryne32 skrev (23 minutter siden):

Eller kanskje det er sånn det var den gang, kristendommen er blitt jævla mye tammere i Norge enn den var og fremdeles er enkelte steder, en konservativ amerikansk kristen hadde nok spydd av en standard norsk kristen. At de kristne var guds slaver, og ikke tjenere den gang da høres ganske realistisk ut i mine øyne, øye for øye, ødeleggelsen av byer med litt morro osv. Guden kalt gud har ikke alltid vært like trivelig som noen vil fremstille denne guden i dag. 

Da er spørsmålet vil de kristne skrive om bibelen og guden deres sånn de liker den eller skal de la den være som den er/var ? 

Kristnes forhold til Gud har variert gjennom historien og varierer mellom kulturer.

Mosebøkene i Det gamle testamentet er kanskje 3000 år gamle, kulturen tekstene oppstod i er så fjern og fremmed at hvem vet stort om den? Jeg kan godt forestille meg betegnelsen "Guds slave" brukt i Det gamle testamentet, men da i en kontekst der begrepet "slave" kan ha hatt andre assosiasjoner enn i dag. 

Å oversette "Guds slave" i Det nye testamentet er høres derimot feil ut, det bør nok være "Guds tjener", man må jo sette begrepene inn i en videre kontekst, en større sammenheng, hvis ikke kan ordene tolkes feil. 

Endret av Vaniman
 • Liker 1
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (3 timer siden):

Denne endringen har vel som formål å tolke mindre, men heller få en tekst som er nærmere originalen, og det er jo utvilsomt en god ting, er du ikke enig?

Hvis du legger merke til hvor dette kommer fra så er det nok snarere omvendt mtp formål. Man kommer med forutinntatte ideologiske briller (kritisk teori, kjønnsteori, identitet etc) til tekstene.

Anders Martinsen som det refereres til i Vårt Land-artikkelen synes svært opptatt av slikt. Fra hans Oslo Met profil:

Emner

Paulusbrevene   Den historiske Jesus   Allmen etikk   Evangeliene   Kristendom og andre religioner   Feminisme   Etikkundervisning   Religions- og livssynsundervisning   Maskuliniteter   Antikkens kultur   Hermeneutikk   Paulus   Slaver   Filosofi med barn   Filosofi didaktikk   Etikk i barneforskning   Kjønn og religion   Historie og filosofi

Vitenskapelige publikasjoner

Oversettelsesproblematikk og slaveri: En kritisk analyse av oversettelsen av doulos, pais, oiketes og soma i Bibelselskapets oversettelser. (2018)

"Se, en etiopisk mann, en evnukk, en embetsmann til Kandake": Dynamisk maskulinitet i Apg 8,26-40. (2013)

Was there new life for the social dead in early Christian communities? An ideological-critical interpretation of slavery in the Household Codes. (2012)

God as the Great Parasite?: Ideology and Ethics in Interpretations of the Parables. (2011)

Jesus i bevegelse : feministiske og etiske perspektiver på Jesus. (2011)

Om Marianne Bjelland Kartzow står følgende på hennes profil:

Faglige interesser

Jeg er intressert i Det nye testamentet og alle de ulike sammenhengene disse tekstene inngår i. Særlig viktig er det å utforske hvordan NT kan plasseres inn i sin sosial-historiske kontekst (jødisk, gresk-romersk), og undersøke hvordan tidlig kristen litteratur på ulike måter interagerer med sin samtid. I boken min Gossip and Gender: Othering of Speech in the Pastoral Epistles (2009) var dette avgjørende perspektiver. Men NT-tekstene har også en effekt-historie som strekker seg til vår tid: Tekstene fortsetter å skape sammenheng, identitet og erindrings-strukturer, eller bidrar til å legitimere makt og posisjon. Her har særlig innsikter fra kjønnsforskningen vært avgjørende, og det nye teoretiske konseptet "interseksjonalitet" har gitt meg viktige perspektiver på NT-tekstene. Tverrfaglighet står også sentralt; jeg mener det er en vesentlig utfordring for bibel-forskningen å bidra til den bredere teori-utviklingen, og er jeg er glad for å tilhøre et fagmiljø hvor dette har høy prioritet. I min nyeste bok, Destabilizing the Margins 2012 står dette sentralt.

Noen eksempler på kurs jeg har undervist:

Innføring i Det nye testamentet (Trospilotene)

Seksualitet og kjønn i tidlig kristendom 

Jesus in Cultural Complexity

Publikasjoner:

Destabilizing the Margins: An Intersectional Approach to early Christian Memory. 

Gossip and Gender: Othering of Speech in the Pastoral Epistles.

Som vi vet er dette fagretninger som forsøker å vende om på alt mulig (ikke bare teologi, men også rasisme og kjønn). Heller ikke naturvitenskapen slipper unna identitetspolitisk beleiring

Ateisten James Lindsay har fordypet seg grundig og dypt i hvor dette anti-liberale drittet stammer fra. Her er en podcast med Danby Choi hvor han svarer litt på hvorfor du bør lese Helen Pluckrose og James Lindsay.

Så.. jeg ville vært mer skeptisk var jeg deg.

Endret av Fustasjeopphengsforkobling
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Fustasjeopphengsforkobling skrev (17 minutter siden):

Hvis du legger merke til hvor dette kommer fra så er det nok snarere omvendt mtp formål. Man kommer med forutinntatte ideologiske briller (kritisk teori, kjønnsteori, identitet etc) til tekstene.

Nå drar du inn spekulasjoner om skjulte motiv, den debatten er ikke jeg interessert i. 

Mitt poeng er at det greske ordet faktisk betyr "slave" og at det på et tekstfaglig grunnlag dermed er det riktigst ordet å bruke. Jeg er ikke gresk-filolog så jeg kan selvsagt ta feil, i så fall tar jeg gjerne imot en korreksjon. 

Nå har jeg hørt mange kristne som argumenterer for at Gud er i sin fulle rett til å ta livet av de menneskene han ønsker, og i å gi mennesker straff for ikke å følge hans påbud. Ut fra det synes jeg faktisk ordet "slave" ikke er helt feil heller. 

Endret av Capitan Fracassa
 • Liker 4
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (20 minutter siden):

Nå drar du inn spekulasjoner om skjulte motiv, den debatten er ikke jeg interessert i. 

Mitt poeng er at det greske ordet faktisk betyr "slave" og at det på et tekstfaglig grunnlag dermed er det riktigst ordet å bruke. Jeg er ikke gresk-filolog så jeg kan selvsagt ta feil, i så fall tar jeg gjerne imot en korreksjon. 

Du skrev: Denne endringen har vel som formål å tolke mindre, men heller få en tekst som er nærmere originalen.

Det er hva jeg responderer på. Det antar bare at det dreier seg om et godt formål, og det å tolke mindre. Jeg antar at du ser at det tydelig har relasjoner til det jeg skriver? Det innrømmes jo dessuten at det er et mål å gi bibelen "et kjønnsinkluderende språk"Vi vet også at det bedrives endringer av definisjoner og oppslagsverk, men du må jo bare fortsette å anta gode formål om du ønsker det.

Ordet du refererer til kan bety flere ting avhengig av kontekst, hvis det er riktig hva som skrives i første post her. Jeg kan ikke gresk, så det kan jeg ikke uttale meg om. @Aiven ?

Endret av Fustasjeopphengsforkobling
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Capitan Fracassa skrev (1 time siden):

Ut fra det synes jeg faktisk ordet "slave" ikke er helt feil helle

Slave blir vel korrekt, selvom jeg kan forstå at tjener høres mye koseligere ut. 

Er man ikke slave, når man overgir seg til en "herre" og utfører det "herren" måtte ønske av deg, uten å få betalt eller lønn?

Så kan man diskutere om det å komme til paradis er lønn, og om dette er frivillig "arbeid", men som troende så blir det vel ikke frivillig eller snakk om lønn, når alternativet er som det er, dersom man ikke tjener herren. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Xadrian skrev (4 timer siden):

I desember skal revisjonen av Bibelen 2011 vedtas. Revisjonen betyr at mange vers i Norges mest brukte bibel blir endret. Blant annet vil man bytte ut ordet tjener med slave. En Guds tjener blir dermed Guds slave, men dette beror etter min mening på store missforståelser.

Bibeloversetterne velger ofte ordet «tjener i stedet for «slave» når de skal oversette det greske ordet «doulos», men nå vil man bruke ordet slave. Den kristne er Guds slave!

«En ulykke», sier biskop Halvor Nordhaug om at «slave» er foreslått som erstatning for «tjener» i Bibelen. «En gledelig utvikling», sier Oslomet-forsker Anders Martinsen til Vårt land.

Og det forundrer meg at mennesker som titulerer seg som professor i teologi, og til og med er ordinert som prest i den norske kirke, eller er Cand. Theol og Ph.d. i teologi, ikke kjenner bibelens budskap.

Tjener eller slave?

I den greske ordboken ser man at ordet «Doulos» brukes forskjellig alt etter som hvilken setting det brukes. F.eks brukes det som slave om en som er underlagt alkoholavhengihet, om syndens tjenere og de negative følgene av det gale en gjør. I Romerbrevet fører synden til død, mens de frigjorte går til evig liv.

Vi kan også se i Romerbrevet at ordet også skrives noe forskjellig.

 • - Syndens tjenere - "Doulos" (Rom 6,17)
 • - Frigjort fra synden og trådt inn i Guds tjeneste – "Douloo" (Rom 6,22)

King James versjon i The Word bruker det greske leksikon og der kan man se hva de greske ordene som er oversatt betyr.  Det greske ordet doulos har flere betydninger, alt etter hvilken setting det brukes i.

 • Er det ufrivillig som i tvang, så betyr det slave.
 • Er det av nødvendighet, så oversettes det til en tjener av bånd.
 • Er det figurativt så betyr det en frivillig og hengivende tjener.

Guds barn, sønner og døtre

..Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Enhver som har dette håp til ham, renser seg, slik Kristus er ren. (1. Joh 3,1 - Matt 5,9 - Joh 1,12 - Rom 8,14 - Gal 3,26 - Fil 2,15)

- Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen. (Galaterbrevet 5,1)

- Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått Ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper: «Abba, Far!» (Rom 8,14)

- jeg vil være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den allmektige. (2 Kor 6,18)

Så det at de kristne er slaver er basert på både missforståelser og grov uforstand, og nå skal bibelen omskrives igjen for n'te gang, enda det finnes en rekke advarsler om å legge til eller trekke noe fra i skriften. (5. Mos 4,2 – Ordspr 30,6 – Åp 22, 18-19)

For meg er 2011 utgaven allerede ubrukelig, og med den reviderte utgaven blir det enda verre. Jeg anbefaler å bruke 1930 utgaven.

Et gammelgresk ord kan ikke gis en slik verdi du gjør. Det kan ha betydd forskjellige ting i forskjellige århundrer.

Man vet f.eks. ikke om Cæsar ble tillagt kai sy teknon?  Fordi forfatteren mente 'du også gutten min?' Eller det som på engelsk tilsvarer 'you punk'. Altså om Cæsar var skuffet eller forbannet. Fordi teknon gikk fra å bety barn, til gutt til lømmel. 

Å oversette gammelgreske tekster er nok best overlatt de med doktorgrad tenker jeg. Ikke bombastiske kjappe løsninger på nettet.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Baranladion skrev (31 minutter siden):

Slave blir vel korrekt, selvom jeg kan forstå at tjener høres mye koseligere ut. 

Er man ikke slave, når man overgir seg til en "herre" og utfører det "herren" måtte ønske av deg, uten å få betalt eller lønn?

Så kan man diskutere om det å komme til paradis er lønn, og om dette er frivillig "arbeid", men som troende så blir det vel ikke frivillig eller snakk om lønn, når alternativet er som det er, dersom man ikke tjener herren. 

Å være noens tjener i tiden da nytestamentet ble skrevet tilsvarte vel omtrent å være lønnsmottaker i dag.

Slave er nok en mye vanskeligere institusjon å oversette språklig, historisk og kukturelt.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Jeg, som bibeltroende og elsker å studere ny-testamentet er enig med @Capitan Fracassa.

Teologisk sett mener jeg trådstarer, som jeg har sikkert har mye mer til felles med trosmessig, har misforstått en del også.
Noe fra hode, beklager om det er litt rotete.

1 Kor 6:20 "for I er dyrt kjøpt. Ær da Gud i eders legeme!"
Kristne er da kjøpt. Slik språk henviser vel ikke til å være en allminnelig tjener, men til å være en slave? (Spessielt på Paulus sin tid).
Hele poenget med sann kristendom, er nettopp disippelskap - være en lærling av mesteren/Herren sin.
Der sier jo Jesus at vi må jo gi opp vårt eget for å kunne ta del i den vandringen, enten det er ens egen ego og livs ambisjoner osv, eller feil bindinger til familie og relasjoner, rikdom osv, så må dette oppgis for å i sannhet kunne følge han. Slik passer mye bedre med ordet slave enn tjener, siden en tjener kan strengt talt tjene flere formål.

Vidre har vi "Dere kan ikke tjene(doulos) Gud og Mammon (rikdom)". Vel, man kan tjene flere steder, men man ikke ikke slave flere. En slave er kjøpt og eid av sin Herre (Jesus(Gud) og dermed ikke fri til å tjene begge deler. Derfor mener jeg slave er best oversatt her også.

Vidre så sier Jesus "Men Jesus kalte dem til sig og sa: I vet at fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn bruker makt over dem. Så skal det ikke være blandt eder; men den som vil bli stor iblandt eder, han skal være eders tjener (Diakonos), og den som vil være den første blandt eder, han skal være eders træl(Doulos)"

Her har vi diakonos og doulos. Diakonos er et ord som er ofte oversatt tjener. Så vi ser at Kristne får begge ordene som en betegnelse. Så den første blandt alle er alles slave/trell(doulos). Det er et enda sterke ord og uttrykk.

Når disiplene sier til Jesus "Øk vår tro"
Så svarer Jesus med to ting. Det ene svaret har jeg aldri hørt noen forkynne om. Merkelig?

"Men hvem av eder som har en tjener (doulos) som pløier eller gjæter, vil si til ham når han kommer inn fra marken: Kom straks hit og sett dig til bords? 
Vil han ikke heller si til ham: Gjør i stand det jeg skal ha til aftensmat, og bind op om dig og gå mig til hånde til jeg får ett og drukket, så skal du få ete og drikke? 
Takker han vel sin tjener(doulos) fordi han gjorde det som var ham pålagt? Jeg tror det ikke. 
Således skal også I, når I har gjort alt det som er eder pålagt, si: Vi er unyttige tjenere(doulos); vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. 

Her ser vi et scenario som minner mye mer om et slags slaveri enn tjeneste. Det er da også en måte for å øke sin tro ifølge Jesus, å ha en slik holdning ovenfor sin Herre. Men som med mye, stopper det ikke med det. Gud viser kjærlighet til sine barn.

Basically, er et av budskapene i NT, at kristne er mange ting. Ja, vi er slaver av Jesus og Far, og tjenere, men også søsken av Jesus, barn av Far, vennen til Jesus, kommnende medregenter med Jesus, prester osv. Derfor mener jeg at den fulle sannhet trenger å ta med alt, å ikke bare overfokusere på en av sidene og nedtone andre. Det er ikke ærlig etter min mening, spessielt hvis man har kunnskapen da.

Det vi er frigjort fra og skal frigjøres fra er åket under Moseloven, syndens grep over menneske osv. Dermed, så må sammenhengen bestemme, men ikke bruk ordet frihet feil, vi er fri fra lovens krav, men bare hvis vi er I Kristus (som oppfylte den) og vandrer i Ånden (Guds vilje) og ikke i kjødet (egen vilje) (Rom 8:4). 
Så Gal 5:1 handler nettopp om frihet fra Moseloven og slaveriet under den. Dette skjønner vi når vi studerer kap 3 og 4, sammenhengen tilsier det.
Paulus sier jo selv i Kap 1:10 " Taler jeg nu mennesker til vilje, eller Gud? eller søker jeg å tekkes mennesker? Søkte jeg ennu å tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener (doulos)" Han viser at han ikke kan tekkes to viljer, men er slave av den ene. Videre,
"For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud; jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, og det liv jeg nu lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket mig og gav sig selv for mig. Jeg akter ikke Guds nåde for intet; for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves. "
"Korsfesta" folk tjener ikke her og der.. Han lever for Gud. Han er Guds slave som han flere ganger kaller seg.

Det står også om falske lærere.. "idet de (Falske) lover dem frihet, de som selv er vanartens træler (doulos); for det som en ligger under for, det er han og blitt træl(doulos) av." Alle mennesker ligger under for noe, poenget er at Kristne skal ligge under for Guds vilje og leve deretter i DHÅ's kraft. Slik som Jesus gjorde når han var på jorden, han som er "troens opphavsmann og fullender" Fra denne siden, kan vi mennesker ikke unngå ikke være slaver av noe.

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...