Jump to content

Vaniman

Medlemmer
 • Content Count

  3152
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Vaniman last won the day on October 4 2018

Vaniman had the most liked content!

Community Reputation

2495 :)

3 Followers

Recent Profile Visitors

5959 profile views
 1. Et flertall av personer jeg kjenner eller har snakket med om saken tror ikke på menneskeskapte klimaendringer, eller de tviler. Men det kommer vel an på hvilke miljøer man vanker i. Personlig tror jeg heller ikke på menneskeskapte klimaendringer. 0,8-1 grad økt temperatur over 100-150 år er innenfor normalen etter hva jeg kan se. Det er bare en naturlig avslutning på en noe kaldere periode.
 2. Det synes nå klart at dette er et islamistisk terrorangrep. Det er jo det vi har trodd hele tiden selvfølgelig. Men de siste dagene har det kommet frem hvordan terroristen var del av et større nettverk. Det kan bli viktig under rettssaken. Forsvarer Elden ønsker nok å gå for utilregnelig narrativet. Han forstår vel at mange på venstresiden ønsker dette velkommen, fordi det er mer beleilig for dem. Det er forresten utrolig hvordan venstresiden kjefter på USA, Trump og høyresiden angående denne saken. Dette har absolutt ingenting med islam og terrorisme å gjøre. Det er helt absurd.
 3. Sosialisme fungerer ikke. Det virker forlokkende på mange, men det fungerer bare ikke i praksis.
 4. Det virker som en del tror at boligsituasjonen i Oslo gjelder hele landet. Det gjør det altså ikke. Boligmarkedet er et relativt fritt marked og det fungerer. Når prisene går opp, fører det til større lønnsomhet for utbyggerne og derfor flere boliger. Markedet blir mettet, og prisene stagnerer og går ned. Dette ser vi gang etter gang, over hele landet. Men Oslo og omegn befinner seg i en spesiell situasjon, der prisene har gått opp over lengre tid. Ellers kan jeg være enig i at skatt på aksjer burde vært lavere enn skatt på sekundærbolig. Men Oslo-folket må ikke forveksle situasjonen i sin egen by, med den i resten av landet. Boligmarkedet fungerer stort sett fint.
 5. Politiet er nok ikke 100% sikre på at han faktisk handlet alene. Og så kommer det at slike hendelser kan ha en farlig smitteeffekt.
 6. Det er vanskelig å beskytte seg mot denne type terrorisme. Det finnes ingen organisasjon å slå ned på, bare isolerte, enslige ulver som slår til uten forvarsel. (Går ut i fra at gjerningspersonen handlet alene). Uansett er det for tidlig å dele ut skyld til kriminalomsorg, psykisk helsevern etc. Jeg syns også strafferammene generelt er for lave i Norge. Men hva hjelper det å øke straffene med et par år for slike personer som dette?
 7. Jeg tror du kan ha rett i dette. Politikk er et skittent spill. Men jeg postet innlegget fordi dagboken sannsynligvis avslører noe om presidenten. F eks ser jeg nå at datteren beskylder ham for følelsesmessig manipulasjon og kontroll. Og hun sliter med rusavhengighet, noe også Hunter Biden gjør. Virker som en dysfunksjonell familie. Men ja, slike saker er betenkelige fordi datteren ikke har valgt å være en offentlig person. Det gjelder jo også vårt eget kongehus f eks. Men at Biden er dement er jeg ganske sikker på. Videoer på YouTube som er bare 5-6 år gamle viser at han var en helt annen person på den tiden. F eks snakket han koherente setninger, noe han sjelden gjør nå lenger. Han var faktisk svært dyktig retorisk, tro det eller ei. Han har også et stivt gangelag, tar små skritt, ser forvirret ut osv, typisk for dementia.
 8. Hva er det med denne dagboken til Ashley Biden, presidentens datter? Et par raske Google-søk avslører ikke så mye, og jeg har heller ikke sett nyheter på tv på lenge. Er det sant at hun tok upassende dusjer med faren, og mener å ha blitt seksuelt misbrukt i barndommen? Eller er det bare et falskt rykte eller en konspirasjonsteori som svirrer rundt på nett? Hvis det er det siste, burde jeg ikke skrevet denne posten og må bare beklage. Men det er vanskelig å stole på amerikansk media når det gjelder akkurat Biden og Trump, for politikken har blitt så polarisert. Media skriver jo f eks ingenting om Bidens helsetilstand, som hans to hjerteoperasjoner og tegn på dementia. Da skriver de kanskje ikke noe om en sak som dette, heller?
 9. Alle kjente samfunn er religiøse. Og religionen har politisk betydning. Religion er rett og slett en grunnleggende institusjon i samfunnet, slik som statsstyre, økonomi og familie. Det har en funksjon, det binder samfunnet sammen og skaper mening, inspirasjon og engasjement. Hvis man fjerner et religiøst troselement, blir det bare erstattet av et annet. Tro på de ti bud blir erstattet av tro på menneskerettigheter. Kristendommens dommedagslære blir erstattet med klimafrykt eller en annen type apokalypsefortelling. Det er genetisk, det ligger innprentet i vårt DNA, vi kommer ikke vekk fra det. Det finnes et paradoks her. Religiøse mennesker vet selv at de religiøse. De tror, de vet ikke. Men ateister og sosialister vet ikke selv at de er religiøse. De tror ikke, de vet. Men religiøse er de like fullt, de tror på moralbud og frykter dommedag og apokalypse akkurat som resten av menneskeheten. Hvilken gruppe kommer da til å utgjøre den største trusselen i Vesten mot ytringsfrihet og vitenskap i fremtiden? Kristne, eller ateister? Vesten sin dominerende religion de siste 1600-1700 år har vært kristendom. Det kunne vært en annen religion. Men en type religion ville det vært uansett, for uten religion oppstår det et vakum, og naturen tillater ikke vakum. Det er bare naivt å tro noe annet.
 10. Jeg vet heller ikke stort om forskning på mytologi. Men jeg vet at det finnes myter som er vidt utspredt fra et felles opphav, f eks fra det antikke Hellas. Mange Hollywood-filmer, TV-serier og dataspill er basert på gamle myter, så de er fortsatt levende og har påvirkning på vår tids mennesker. Fortellingene er delvis indo-europeiske i sitt vesen slik jeg har forstått det, og avviker fra andre kulturkretsers mytologi. Det blir f eks sagt at den individualistiske kulturen i Vesten går like tilbake til indo-europeisk tidsalder. Øst-asiatiske kulturer var mer kollektivistiske alt den gang. Ihvertfall kan ikke indo-europeere i dag underkaste seg autoriteter slik kinesere og Nord-Koreanere gjør. Personlig tror jeg dette kan stemme fordi hellenerne var individualistiske. Det finnes f eks flere kjente individer fra antikken som ikke var kongelige, noe som er ganske unikt i historisk sammenheng. Ellers er det rimelig å anta at den indo-europeiske kulturen var som du beskriver. Opp mot moderne tid (1500 e kr) var nesten alle samfunn slik. Men historiefaget er ofte preget av sin samtid, slik at en historisk periode gjerne beskrives ikke bare som det den faktisk var, men også som et samfunn med normer og tankemønstre som stemmer overens med det som er politisk korrekt i samtiden. F eks eldre samfunn skildres som globaliserte og multikulturelle, ikke fordi det er en rimelig beskrivelse, men fordi forskerne er påvirket av egen tidsalder. Da hører eller leser man kanskje ikke så mye om krigerske og hierarkiske kulturer. Noen forskere går for langt og blir rene politiske aktivister. Men de fleste er nok dyktige og har mye kunnskap om sitt forskningsfelt. Hvis du ønsker å vite mer om indo-europeerne, anbefaler jeg at du tar kontakt med nasjonalbiblioteket. Send en e-mail, og forklar at du er interessert i perioden og ønsker å oppdatere deg på forskningen.
 11. Merkelig tid å streike på. SAS er nær konkurs, og må kutte milliarder NOK for å overleve. Og så bestemmer man seg for å streike! Kanskje de skandinaviske statene har reddet selskapet en gang for ofte med folk sine skattepenger, og at det egentlig hadde vært bedre å la selskapet gå konkurs?
 12. Vi vet ikke så mye om den indoeuropeiske kulturen. Det kan være en av grunnene til at det står lite i skolebøkene om teamet. Lingvister har visstnok lykkes i å rekonstruere et ur-indoeuropeisk språk som viser at folkeslaget drev jordbruk og kjente til metaller. Men lite er kjent om f eks religion og samfunnsstruktur. Det gjør at det er vanskelig å si hvilke indoeuropeiske kulturelementer som har overlevd opp til våre dager. Forskning på feltet er nok krevende, og beheftet med usikkerhet. Det ligger langt tilbake i tid, før historisk tid, altså før skriftspråket ble innført, og det finnes sparsomt med arkeologisk materiale. Til syvende og sist er kanskje språket det beste utgangspunktet for å bli kjent med kulturen. Dette er noe av et puslespill. Far, fader, father, pater, padre tyder på et felles opphav som er indoeuropeisk. Spyd, spear etc. Ver, altså hangeit, kommer av indoeuropeiske verra, som betyr mann. Kanskje noe lignende kan gjøres med religion, myter og legender, slik at man finner frem til et felles opphav, som er indoeuropeisk? Ellers har jeg ikke inntrykk av at teamet er kontroversielt eller tabubelagt. Man har lenge kjent til det indoeuropeiske folket. Det fortrengte og hersket over andre folkeslag, og man har derfor antatt at teknologien og kulturen var høyere utviklet.
 13. Ja merkelig det der, hvordan venstrefolk bestandig mener at media og akademia ikke er venstrevridd. Lurer på hva det kan skyldes? Vel, jeg har tatt den debatten et par ganger før på forumet, så tror jeg lar det være denne gang. Men kan nevne at det finnes unntak som Nettavisen blant media, og det er selvfølgelig ikke 100% av forskerne som er venstrevridde.
 14. Media og akademia har utviklet organisasjonskulturer som innebærer at de står til venstre politisk. Det er en kjent sak. Det bestemmer bl a hvilke saker de skriver om, og hvordan de vinkler sakene. Vi trenger sårt en høyreavis i Norge, slik at den offentlige debatten blir mer balansert. Resett derimot fungerer ikke. Den journalistiske kvaliteten er for lav, og hele prosjektet er liksom ladet med negativitet og aggresjon, noe som gjør at folk flest vender seg bort fra avisen. Men Resett skal ha kreditt for å ha avdekket alvorlige samfunnsforhold knyttet til tabubelagte emner som innvandring og klima. Hvis noen er i tvil om Norge har ytringsfrihet, så er det bare til å lese Resett og Document og kommentarene under artiklene, så levnes det liten tvil om den saken. Resett er et klart bevis for at Norge har ytringsfrihet. Men ja, det vi trenger er en høyreavis som rekrutterer talentfulle og smarte journalister. Medarbeiderne i Resett er lite ressurssterke tror jeg, og opplever derfor at de har et lite handlingsrom i livet, noe som gjør at de syter og klager for mye. Men jeg liker måten Resett avslørte medias løgner da klima og Trump stod på dagsorden. Da humret jeg for meg selv et par ganger, og jeg tenkte at en høyreavis i Norge bør ha stort potensial. Det er nok av saker å ta tak i.
 15. Jeg er enig i en del av det du skriver. Men etter å ha sett de nevnte filmene i går, tenkte jeg på hvordan det var før, og hvor stor forandringen igrunnen har vært. Hollywood-filmer var liksom en stor ting, noe "alle" snakket om, enten man var på skole, jobb, fotballtrening, familieselskap eller et annet sted. Men i dag hører jeg ingen snakke om film lenger. Samfunnet har ulike trender. Film vil bestå, men det havner kanskje mer i skyggen av andre ting. Tidligere var jo hopp og skøyting populært innen sportens verden. I dag er det særlig fotball og langrenn som tar folks oppmerksomhet.
×
×
 • Create New...