Gå til innhold

Nei, kraftkrisen er ikke enkel å løse


Anbefalte innlegg

Annonse

[1] Random productId 5172022 from global

Sentinelle skrev (1 time siden):

I Nord-Norge ser man en en løsning vi alle kan se. Nemlig å IKKE koble seg til utenlandskablene.
Strømekskport kan selvsagt enkelt begrenses gjennom lovforslag. Politikerne må bare ha vilje til å gjøre det.

Nord-Norge eksporterer ganske mye, både til Sverige, via Sverige til Norge og videre ut av Norge igjen, og gjennom Norge og ut. I juli produserte Nord-Norge 2039 GWh, men bare 1372 GWh gikk til å dekke eget forbruk. Resterende 667 GWh forsvant ut av prisområdet. Når da for eksempel NO3 mottok 346 GWh av dette og sendte hhv 310 videre til NO5 og 257 GWh videre til NO1 så er det klart at det er krafta fra NO4 som sendes videre pluss et bidrag fra NO3.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Frank Olsen skrev (3 minutter siden):

Pølsevev !

Når begynte prisene for alvor å stige i Norge, og hvordan var fyllingsgraden i magasinene da ?

Din påstand var at krisen «har ingenting med lav vannstand i norske magasiner å gjøre.»

Det er pølsevev ut av en annen verden, for det har det så definitivt noe med å gjøre, selv om betydningen blir stadig mindre oppi det hele.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
25 minutes ago, Simen1 said:

1I 1996 importerte vi 9 TWh, i 2003 importerte vi 8 TWh, i 2004 importerte vi 11 TWh og i 2010 importerte vi også 8 TWh. Dette var ikke ekstremt tørre år, men tørre år. Scenariet jeg svarte på var ekstremt tørre år.

Totalt siden 1995 har vi eksportert strøm for over 170 Twh og om man ser på disse tørre årene så er det ikke nødvendigvis slik at Norge i sin helhet manglet strøm men noen regioner. Norges forsyningssikkerhet hadde blitt like godt ivaretatt av kabler fra nord til sør siden det aldri er slik at hele Norge opplever tørke. Kablene til Sverige er fornuftige siden disse er billige og avstand mellom produksjon og forbruk er kort. Kablene til England og kontinentet ellers er det ikke. Disse er kun laget for profitt og politikk. Men kraftbransjen fikk det som de ville.

 

 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Simen1 skrev (30 minutter siden):

I 1996 importerte vi 9 TWh, i 2003 importerte vi 8 TWh, i 2004 importerte vi 11 TWh og i 2010 importerte vi også 8 TWh. Dette var ikke ekstremt tørre år, men tørre år. Scenariet jeg svarte på var ekstremt tørre år.

dette fremstår ikke spesielt skremmende da.

både lenge mellom hver gang det inntreffer og overkommelig mengde å dekke, ved å øke kraftproduksjonen noe.

husk at i krisetilfeller, kan også kraftkrevende industri bidra ved å frigi endel av sine kvoter på strøm. De rår over 40 TWh.

Norge har et luksusproblem når det kommer til forsyningssikkerhet på strøm.

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
Simen1 skrev (1 time siden):

I ekstreme tørrår kan vi mangle 10-20-30 TWh. Hvor skal dette komme fra?

Tørrår er definert som kalenderår der nyttbart energitilsig har gjentaksintervall 10 år. Det betyr at i Norge vil vi ha tørrår når tilsiget underskrider 96.8 TWh, mens midlere energitilsig er 118 TWh. Det laveste kjente energitilsiget siden 1931 var i 1969 med 84.5 TWh.

Det finnes ikke "ekstreme tørrår" der vi mangler 10 TWh.
Angående hvor det skal komme fra, så siterer jeg fra artikkelen til Jon Hustad i Dag og Tid:

Sitat

Ja, det har vore nokre sjeldne år der Noreg har hatt trong for nettoimport. I 2010 var det krise i Midt-Noreg då det var sprengkulde i januar. Straumprisen i Trondheim kom faktisk opp i 14 kroner, og det utan at det vart løyvd straumstøtte. Men etter 2010 har nettet internt i Midt-Noreg vorte utbygd, og det har kome til mykje ny kraft etter at elsertifikatordninga kom på plass. Midt-Noreg og Nord-Noreg er no meir enn sjølvforsynt med kraft i fleire år framover.

Sone 5, Vestlandet, og sone 2, Sørlandet og Sør-Vestlandet, har på si side vore fullt ut sjølvforsynte av kraft i mange tiår og har aldri hatt trong for nettoimport av kraft. Berre Austlandet har trong for hjelp i Sør-Noreg, ei hjelp dei har fått frå sone 5 og 2. Austlandet har i tillegg Sverige, som har nok kraft til å avhjelpa.

 

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Simen1 skrev (3 minutter siden):

Jeg synes det er helt greit at NO2 Sørlandet selger kraft til NO1 Østlandet. Like greit som å selge kraft til f.eks UK.

@scuderia @Mr.M og @sk0yern Mener dere at kablene fra utlandet ikke har noen funksjon i forhold til vår forsyningssikkerhet?

Hvis vi kutter ut forbindelser til Sverige, hvordan synes du kablene til UK, DK, NL og DE har påvirket forsyningssikkerheten vår?

 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
3 minutes ago, Simen1 said:

Jeg synes det er helt greit at NO2 Sørlandet selger kraft til NO1 Østlandet. Like greit som å selge kraft til f.eks UK.

@scuderia @Mr.M og @sk0yern Mener dere at kablene fra utlandet ikke har noen funksjon i forhold til vår forsyningssikkerhet?

Slik situasjonen er i dag er det ikke sikkert at kablene til England og kontinentet har noe som helst å si for vår forsyningssikkerhet.Det som der i mot er sikkert er at vi kan få et problem på grunn av disse kablene. Og en annen ting som er helt sikkert er at en kabel fra nord og ned til sør både hadde gitt oss bedre forsyningssikkerhet og vært billigere.

Så.. Mener du at en kabel fra nord og ned til sør ikke hadde hatt noen funksjon i forhold til vår forsyningssikkerhet (og vært billigere)?

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Simen1 skrev (4 minutter siden):

Mener dere at kablene fra utlandet ikke har noen funksjon i forhold til vår forsyningssikkerhet?

knapt nok.

vil heller definere det som forsyningsbekvemmelighet.

dette kan vi fint løse på egen hånd hvis det oppstår unormale år, ved å rokere litt rundt på strømmen vi allerede rår over.

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Det interessante her er at en journalist i et slags teknisk magasin, rykker ut med et entusiastisk forsvar av energi og klimapolitikken som har blitt ført, og som nå truer ikke bare krafttilgangen men konkurransekraften i Norge.

I den "konvensjonelle" verden før ca 1990 var jobben til journalisten å nettopp være generelt myndighets-kritisk, en vaktbikkje, som de fortsatt liker å kalle seg. Men innen klimafeltet finnes det ingen kritisk presse, de er alle som en hoppet over på aktivistlaget og er nå kun kritiske til at det ikke gjøres nok på klima/energi området. Vi ser dette tydelig avspeile seg nå, det er ikke mye tøff retorikk fra mainstream-media mot noen styrende myndigheter for situasjonen som har oppstått (vi kan forestille oss en litt annen tone om Erna fortsatt styrte men det er en annen sak).

Avslutningsvis avslører journalisten seg totalt, det virker som han oppriktig tror verden nå er 'inne i en overgang fra fornybar til fossil energi'.

"Grønt skifte" er et enormt narrespill; iscenesatt av fornybar lobby med support fra bla IPCC for dramaturgi/spesialeffekter, fremført av desperate politikere som har lovet umulige utslippskutt, markedsført og live streamet av massemedia.

Endret av elysium74
 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
1 hour ago, Simen1 said:

Kraftlinjer over land til Finland virker derimot potensielt mer regningssvarende. Med en km-kostnad på bare 10-20% av kabel og ofte høy prisforskjell kan det bli ganske lønnsomt. Hvis nettene er synkrone da. Hvis det må bygges AC-DC-AC så blir det jo straks dyrt igjen..

Her er det lange avstandar. Nettet er synkront så det er ikkje eit problem. Eventuell "back-to-back" HVDC i Varangerbotn er for å lettare styre flyt-retning.
Skal Finnane oppgradere til 400kV så er det snakk om rundt 500km med kraftlinje nordover til Varangerbotn frå Pirttikoski aust for Rovaniemi, og via Ivalo.
Så må jo Statnett også få bygd linje til Varangerbotn, men det kjem nok ikkje til å bli lett pga reindrift og saka som var i høgsterett.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
elysium74 skrev (19 minutter siden):

Det interessante her er at en journalist i et slags teknisk magasin, rykker ut med et entusiastisk forsvar av energi og klimapolitikken som har blitt ført, og som nå truer ikke bare krafttilgangen men konkurransekraften i Norge.

I den "konvensjonelle" verden før ca 1990 var jobben til journalisten å nettopp være generelt myndighets-kritisk, en vaktbikkje, som de fortsatt liker å kalle seg. Men innen klimafeltet finnes det ingen kritisk presse, de er alle som en hoppet over på aktivistlaget og er nå kun kritiske til at det ikke gjøres nok på klima/energi området. Vi ser dette tydelig avspeile seg nå, det er ikke mye tøff retorikk fra mainstream-media mot noen styrende myndigheter for situasjonen som har oppstått (vi kan forestille oss en litt annen tone om Erna fortsatt styrte men det er en annen sak).

Avslutningsvis avslører journalisten seg totalt, det virker som han oppriktig tror verden nå er 'inne i en overgang fra fornybar til fossil energi'.

"Grønt skifte" er et enormt narrespill; iscenesatt av fornybar lobby med support fra bla IPCC for dramaturgi/spesialeffekter, fremført av desperate politikere som har lovet umulige utslippskutt, markedsført og live streamet av massemedia.

Word!

 • Liker 2
Lenke til kommentar

«Et kraftnett uten utenlandskabler vil kreve langt mer vindkraft og vannkraft.»

 

Dette er en søkt og konstruert påstand fra TU som bommer på selve saken. Kall det gjerne en hersketeknikk. Vi har mange forbindelser på tvers av Norden og til resten av Europa. Ingen har foreslått å fjerne samtlige.

 

Eksportkablene med høy kapasitet til Tyskland, Nederland og Storbritannia samt en av de til Danmark kan fint fjernes uten at vi må etablere mer vind- og vannkraft. Å fjerne ekportkablene vil gi Norge billigere strømpriser og en bedre forsyningssikkerhet. Vinn-vinn!

 

Når de nevnte eksportkablene er fjernet, så kan vi vurdere å etablere nytt nasjonalt strømnett som knytter Nord- og Sør-Norge mer sammen. 

Endret av TorHansen
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Vindmøller lager dyrere strøm enn vannkraftverk. Jo flere vi bygger og kobler til nettet, dess dyrere blir det. Når strømmen eksporteres har vi ikke engang strømoverskudd.

Vi har aldri hatt så dyr og ustabil strøm som nå. Vi må rive begge deler for å få det bra igjen.

Om vi da bare skulle være 95% selvforsynt med vannkraft, må vi stoppe elektrifisering av oljeplattformene, og oppfordre til økt bruk av dieselbiler og fyringsolje for å komme helt i mål.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
4 hours ago, Simen1 said:

Ut fra kartet virker det som en god idé å videreføre NLS fra Kvildal til Fosen (NO3), altså nord for flaskehalsen mellom nord og sør. Regner man på det så kan det fort koste 8-10 milliarder, så spørs om det er regningssvarende.

Vi må tenke litt stort.  En slik kabel kan tjene inn 2 MNOK i timen.  Fornebubanen vil koste 3 ganger det. Og vil ha en maks inntekt på ca. 200000 kr/timen noen få timer om dagen.

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...