Jump to content

J-Å

Medlemmer
 • Content Count

  986
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1274 :)

Recent Profile Visitors

1950 profile views
 1. Den nye motoren har altså kobberviklinger i rotoren. Det kan tyde på at det er en IEESM motor.
 2. Jeg synes dette med kjøreledninger og pantografer virker interessant. Det bør jo også kunne brukes når lastebilene står stille. For eksempel på hvileplasser og i fergekøer. Det er allerede buss-systemer med 500kW ladekapasitet per kjøretøy i drift. De trenger bare kjøreledning på ca. 20% av ruten. https://www.knorr-bremse.com/en/magazine/trolleybus-and-electric-bus-in-one-thanks-to-the-latest-in-motion-charging-drive-system.json
 3. Ehighway prosjektet til Siemens og Scania ble bare såvidt nevnt. Jeg har ikke studerte det i detalj, men jeg konstaterer at vi i Bergen allerede har trolleybussruter hvor bare deler av strekningen har kjøreledninger. Og de lader bare fra kjøreledningene etter det jeg forstår. De kjører allerede mer på batteri enn planlagt, da utbygging av kjøreledningene er forsinket.
 4. Utstyr som skal tilkobles trefase TN nett (unntatt biler) vil typisk ha denne pluggen: https://www.elektroimportoren.no/stoepsel-16a-3pol-n-j-400v-6h-ip44/1578217/Product.html Da er det mulig å koble seg til stjernekoblet 230V eller trekantkoblet 400V. Men en motor som er beregnet for 230V 3-fase IT kan ikke benyttes uten videre, da den forventer 230V trefase trekantkoblet. En slik motor vil gjerne ha denne pluggen: https://www.elektroimportoren.no/stoepsel-16a-3pol-j-230v-9h-ip44/1578214/Product.html? En bør ikke bytte plugg eller benytte en overgangsadapter mellom disse uten å være helt sikker på hva en driver med.
 5. Jeg synes det er helt greit at det er endel plug-in hydbrider. For mange er det overgangsbilen, som tar dem over skepsisen til elbil. Det kunne riktignok gjerne vært en noe sterkere favorisering av hybrider som er designet for å kjøre rent elektrisk. Har du statistikk for elektriske varebiler? Her ser det ut til å være en rask utvikling. I dag kom DHL glidende inn i gaten her med en grei elektrisk varebil i passe størrelse for trange boligstrøk. Bobiler bør bli det neste. Hvorfor tillate dieselbobiler langs verdensarvfjordene, når cruiseskipene skal være nullutslipp?
 6. En av grunnene til at dette kan bli vanskelig er at om 20 år er sannsynligvis de mest kostnadseffektive turbinene mye større. Dermed vil hverken veier eller fundament være egnet. Så faren er at anleggene bare blir forlatt, slik vi har sett for diverse militæranlegg av mellomeuropeisk opphav. Derfor er det mye bedre å gå offshore med en gang. Norge kan fortsatt bli ledende på installasjon og service på dypvanns havvind. På landinstallasjoner er vi utkonkurrert for lengst.
 7. Jeg tror skjemaet er riktig. Jeg forsøkte altså å indikere at lader 3 er koblet fra stjernepunktet (som i denne sammenheng er L3) og koblet til L1-L2.
 8. Tesla Model 3 gjør forsåvidt det, bare at de bruker "feil" leder etter ladestasjonen, altså N i stedet for L3. Men strømmen bryr seg jo ikke om at en leder bytter navn fra L3 til N underveis, så funksjonsmessig blir det ganske likt.
 9. Ja, det kan være litt vanskelig å se, men faseforskjellen mellom to faser er da bare 60 grader: =SQRT((16+16*COS(60/180*PI()))^2+(16*SIN(60/180*PI()))^2) Jeg vet ikke om dette hjelper, men hvis du tenker deg at du står sammen med N i midtpunktet av en likesidet trekant, så vil hvert hjørne L1,L2,L3 observeres i 120 graders vinkel fra de andre. Men hvis du, N og L3 står i et hjørne av trekanten, så vil de to andre hjørnene L1, L2 observeres i 60 graders vinkel.
 10. Nei 🙂. Etter min beregning er summen av to 16 A vektorer med 120 grader vinkel: √ (16A+16A*cos120)^2+(16A*sin120)^2=16A . I Excel format: =SQRT((16+16*COS(120/180*PI()))^2+(16*SIN(120/180*PI()))^2) Du ser det lett grafisk, de to vektorene vil danne to sider i en likesidet trekant, og resultanten blir den tredje siden.
 11. Det er interessant å se hvordan Zaptek har gjort dette. Her fritar de på en måte elektrikeren fra å "feilkoble" en faseleder til N, men så er det altså en liten strap lenger nede, som likevel kobler N og L3 sammen. At L3 er koblet på nettsiden betyr likevel ikke nødvendigvis at det settes spenning på L3 mot bilen.
 12. Joda, men da har den tre viklinger som ligger på hver sin fase. Så hvis den trekker 16A på hver faseleder går det bare vel 9A i hver vikling. Tilsvarende så kan en eksempelvis lade 3 biler enfase med 9A hver på hver sin fase i en 16A IT trefasekurs. . Men hvis en bil settes opp til 16A kan ikke de to andre lade. En kan også lade en bil på tofase 9-9-16 og en bil på enfase 9-9
 13. Det var forsåvidt ikke jeg som sa det, men det er korrekt for alle belastninger koblet mellom fasene i IT nett, altså trekantkobling. Hvis en enkel last allerede trekker 16A på to av lederene, så må jo strømmen øke hvis ytterligere laster kobles til. Selv om de er på en annen fase, så må de dele en av lederene med den første lasten.
×
×
 • Create New...