Jump to content

TorHansen

Medlemmer
 • Content Count

  285
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

330 :)

Recent Profile Visitors

1228 profile views
 1. Det har knapt vært kraftunderskudd Norge. Men tapper en vann og eksporterer krafta på et tidlig tidspunkt, så må en selvsagt importere kraft på et senere tidspunkt. Hadde en aldri eksportert kraft i første runde, så hadde en sluppet å importere kraft.
 2. Da faller prisene og så kommer det ny industri innenlands. Og det vil være bra for miljøet om vannkraftverkene kan kjøres litt mer skånsomt.
 3. Ja, politikerne mener at det er bedre å bygge og drive utelandskabler samt grønnvaske sokkelen med elektrisk kraft enn å ha rimelige strømpriser for alle i Norge og ny grønn industri. Makan til misforstått politikk. Riv kablene til utlandet, dropp elektrifiseringen av oljeplattformene (all utvunnet olje/gass brennes uansett) og bygg kabler som kobler samme nord og sør Norge. Da får vi igjen strømpriser som industrien og husholdningene kan leve med. Det tristeste er at norske nettkunder/samfunnet subsidierer norsk kraftproduksjon gjennom grønne sertifikater og naturinngrep. Den subsidierte krafta eksporteres så til utlandet ved å bruke nettanlegg betalt av norske nettkunder. Hva sitter norske nettkunder igjen med for dette? Meget høye europeiske kraftpriser. Norske forbrukere av strøm er blitt lurt!
 4. K9 Vidar virker å ha vært en suksess, så koreanerne kan tydeligvis dette. Det er nok lurt å kjøpe moderne materiell fra noen som satser stort på dette selv. Og det gjør Sør Korea. Det blir spennende med vintertesten. K2 Black Panther er vel den mest moderne stridsvognen på markedet for oss. Og at de i tillegg vil montere dem i Norge er bra. Tyske Leopard 2 begynner å få ganske mange år på baken og er vel forrige generasjon.
 5. Det gjør jeg. Kostnadsdriveren for nett er i all hovedsak kapasitetsbruk (kW) og ikke energibruk (kWh). Og derfor er det riktig å betale ut fra kapasitetsbruk. En som forbruker 10 000 kWh i året med maks kapasitetsbruk på 10 kW har det samme behovet for nett som en som forbruker 20 000 kWh med samme maks kapasitetsbruk på 10 kW. De bør derfor betale nesten det samme i total nettleie selv om den ene bruker dobbelt så mye energi. Og en som bruker 15 000 kWh i året med maks kapasitetsbruk på 15 kW bør betale mer i total nettleie enn en som bruker 20 000 kWh med maks kapasitetsbruk på 10 kW.
 6. Nettleie er ingen avgift. Du betaler for en tjeneste som du kjøper. Desto mer kostbar nettkapasitet du bruker, desto mer må du betale. Og det er helt frivillig å bruke strøm fra nettet. Samt å kjøpe elbil. Har du lyst til å lade med 7,4kW-22kW, så er det vel helt greit å betale for det? Jeg ser ingen grunn til at du skal får en rabatt på lading av din elbil. Du får betale for nettkapasiteten som du bruker. Hvis du ikke betaler for nettkapasiteten som du bruker, så må noen andre ta regningen for dette. Og hvorfor skal pensjonister, sosialhjelpsmottakere og småbarnsfamilier uten elbil betale betale ekstra mye i nettleie for å subsidiere regningen til velstående elbileiere som absolutt vil lade elbilen dumt med høy effekt? Betal for det du bruker selv.
 7. Den nye nettleien gir incentiv til å lade smart om natten fordi dette gir et jevnere forbruk over døgnet. Da får samfunnet overført mer energi med den samme nettkapasiteten. Etterhvert vil nok de fleste ha elbil(er). Hadde nettselskapene innført gratis nettleie etter kl 00 og folk flest begynte å lade elbiler dumt med 7,4kW -22kW kl 00, så hadde det skapt store utfordringer i det lokale nettet om natta. En hadde bare flyttet problemet. Målet med ny nettleie er ikke å skape nye utfordringer nattestid, men dempe belastningen totalt sett ved å jevne ut forbruket over døgnet. Vil du å lade elbilen dumt kl 17 eller 00, så er vel det helt greit. Det koster deg bare litt mer i nettleie fordi du bruker mer av nettets kapasitet. Det er urimelig at andre skal ta kostnadene for du eller andre absolutt vil lade dumt.
 8. Dette er ingen avgift. Du betaler for tilgang til nettkapasitet fra en leverandør og betaler ut fra hvor mye nettkapasitet du bruker. Og det er helt frivillig å bruke strøm fra nettet. Det er helt utrolig så mye elbileiere syter og klager og forventer at andre skal betale for dem. Ikke vil de betale mva og vanlig skatt ved kjøp av elbilen, ikke vil de betale veiavgift, ikke vil de betale bompenger, ikke vil de betale for parkering og ikke vil de betale for lading. Isteden ønsker de å sende regningen som de selv skulle ha betalt, til fattigere pensjonister, sosialhjelpsmottakere og småbarnsfamilier som ikke har elbil. Det er vanskelig å kalle dette noe annet enn grådighet og egoisme.
 9. Det hadde vært greit at TU kvalitetssikret åpenbare misvisende påstander fra aktører som har sin egen agenda: «Med den nye nettleia vil insentivene for å lade om natta nesten bli borte, mener Kjetil Næsje i Easee og Erik Lorentzen i Elbilforeningen.» En god journalistisk vinkling ville vært å spurt intervjuobjektene om bakgrunnen for deres påstand og så konfrontert de med at det som de hevder, ikke stemmer. I dag gir nettleien ingen incentiver til å jevne ut forbruket og lade om natten. Prisen for bruk av nettet er den samme om en lader dumt med høy effekt om ettermiddagen eller om en lader smart om natten. Ny nettleie gir derimot incentiver til å jevne ut forbruket (kapasitetsleddet / fastledd som er differensiert etter effekt) og til å lade om natten (billigere energiledd om natten). Det som Easee og Elbilforeningen hevder er altså fullstendig feil. Med den nye nettleien må de som bruker mye nettkapasitet i større grad betale for dette selv. I dag er det desverre slik at pensjonister, sosialhjelpsmottakere og småbarnsfamilier over nettleien subsidierer (rikere) elbileiere som absolutt vil lade dumt med høy effekt. Dette er urimelig. Og blant annet derfor innfører NVE og nettselskapene ny nettleie. Hvorfor er elbileiere så store motstandere av å lade smart og betale en riktig pris på parkering, veibruk, drivstoff/lading, mm? De virker som om de mener at det er en menneskerett at de skal få fordeler på bekostning av andre og gjerne svakere grupper.
 10. Det er den maksimale kapasitetsbruken som bestemmer hvor mye nett som må etableres.
 11. Hvis du bruker maks 6 kWh/h, så er det vel greit å betale betale for 6 kWh/h også? (trinn 5-10). Om det er 6 personer i husstanden eller 2. Du hopper ikke opp i 10-15 kWh/h på grunn av varmtvann. En 300 L varmtvannstank fra Oso trekker maks 3 kW. Oppvask- og vaskemaskiner bruke egentlig relativt lite energi og timeseffekt. Noe vann må varmes opp over kort tid, men ofte til kun 30 eller 40 grader. Det rettferdige er å betale for kapasiteten en bruker. Alle har vi forskjellige liv og årsaker til forbruket.
 12. Det er kapasitetsbruk, kWh/h, som driver kostnadene i nettet og i liten grad energibruk, kWh. Kapasitetsleddet er vel et fastledd differensiert etter effekt. En betaler det samme/fast om maks i måneden ligger innenfor et bredt intervall: 0-5 kWh/h, 5-10 kWh/h, mm. Å betale for det en bruker er ikke å overbetale. Det er kapasitetsbruk/effekt som driver kostnadene i nettet. Med nye nettleie betaler alle som bruker 7,2 kWh/h hos et nettselskap akkurat det samme i kapasitetsledd. Det spiller ingen rolle om en heter Per, Pål eller Espen, om det bor 2, 3 eller 4 i boligen, om en har elbil eller ei, mm. En betaler basert på hvor mye en belaster nettet uavhengig hva årsaken til dette er. Det er vel rettferdig?
 13. Ingen legger opp til det du skriver. Det er nok ikke meningen at alle skal havne på det laveste kapasitetstrinnet. En enebolig med en storfamilie og elbil bruker både mer kapasitet og energi enn en liten leilighet. Og da er det riktig at nettleien blir høyere. En enebolig vil vel typisk havne på et lavere trinn om sommeren enn om vinteren. En overbetalter ikke for strømmen hvis en kommer på et høyere kapasitetsledd på nettleia. En bruker imidlertid mer kostbar nettkapasitet, og derfor betaler en mer i nettleie. Slik en bør. En overbetaler heller ikke for melk om en bruker mer penger på melk fordi en kjøper og drikker mer melk enn smådrikkere. Melkekostnadene øker fordi en nettopp drikker mer melk.
 14. Hvorfor skal du bruke tusenlapper på utstyr for strømstyring når du, som jeg har påpekt, enkelt kan gjøre de viktige tiltakene helt gratis og enkelt? Og hvorfor skal du bruke tusenlapper på tiltak som du vil tjene lite til ingenting ekstra på. Årsaken er i hvert fall ikke nettleien.
 15. Jeg kommenterer det som du konkret skriver og påpeker ting som ikke henger helt på greip / stemmer. Du svarer med personangrep. Det er virkelig seriøst.
×
×
 • Create New...