Jump to content
Redaksjonen.

Statkraft-sjefen frykter at Tyskland ikke vil selge oss strøm til vinteren

Recommended Posts

Snowleopard skrev (2 timer siden):

Finnes allerede avtaler med bedrifter som det er aktuelt å stoppe for. Men disse avtalene er riktignok for korte perioder når det er størst press på kabler. Hva som skjer ved langvarige utfall, er jeg ikke sikker på om de har tatt tilstrekkelig høyde for.

Virker ikke som disse avtalene er opprettholdt de siste årene...

Sitat

I tillegg til de syv SAKS-tiltakene kan Statnett også kjøpe energiopsjoner. Det vil si å betale kraftkrevende industri for å stenge ned sin produksjon for å redusere strømforbruket.

Sist dette ble omtalt av Statnett var i 2018, og da var det en stund siden det var aktuelt. Ifølge SAKS-rapporten fra 2014 brukte Statnett 25 millioner kroner på å kjøpe slike energiopsjoner for sesongen 2014/2015. Etter det Europower forstår har det ikke blitt kjøpt inn energiopsjoner for årets vintersesong.

Hvor mye strømforbruket kan reduseres gjennom energiopsjoner er uansett usikkert. Totalt bruker den kraftintensive industrien ca. 9,5 TWh i løpet av årets tre første måneder. I løpet av de tre månedene brukes også ca. 2,0 TWh til elektrifisering av sokkelen. Det er grunn til å tro at det bare er en mindre andel av dette som kan stenges ned ved behov.

Bruk av energiopsjoner krever for øvrig godkjenning fra NVE.

(https://www.europower-energi.no/produksjon/norge-ma-overby-europeiske-strompriser-dersom-det-blir-stromkrise/2-1-1098170, artikkel fra 21. desember 2021)
Edit: For øvrig en ganske opplysende artikkel om hva "forsyningssikkerheten" som alltid nevnes i samme setning som utenlandskablene baseres på - vi må overby prisene i utlandet. Og hva skjer hvis det virkelig er energikrise på kontinentet, med strømpriser som kommer opp mot det som er satt som maksimum på kraftbørsen (3000 euro per MWh, dvs. ca. 31 kr/kWh), og vi ikke klarer å få importert nok strøm til Norge?

 

Sitat

Statnett har i tidligere år ofte sørget for å ha tilgjengelig noe som kalles energiopsjoner. Det gir Statnett muligheten til å betale industribedrifter for å skru av strømmen i en periode.

Statnett har for tiden ingen slike opsjoner.

(https://e24.no/norsk-oekonomi/i/1OEnxe/slik-kan-vinteren-bli-hvis-det-blir-stroemrasjonering, artikkel fra 1. juli 2022)

Edited by Frank Drebin
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
41 minutes ago, Fluor1 said:

Jeg håper inderlig på blackout i Norge. Og jeg blir ikke overrasket om noen setter fyr på både Statkraft bygg og andre kraftselskap sine bygg. Personlig vurderer jeg nødstrømsaggregat og noen tusen liter diesel. Det koster men så er jeg sikret mot idioter i regjeringen og Stortinget.

Ja for det er jo smart å brenne ned det som gir oss energien. Ellers minner jeg om at det er eierne av kraftselskapene, kommunene stort sett, som selger strømmen - ikke politikerne. 

Edited by The Very End
 • Like 2

Share this post


Link to post

Hvor ble det av de reservegasskraftverka Norge hadde tidligere ?
Går det eventuelt an å leie inn noen slike igjen ?

Hvis ikke må man konfiskere samtlige dieselaggregater i Norge og koble dem inn på nettet.

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Frank Drebin skrev (20 minutter siden):

Virker ikke som disse avtalene er opprettholdt de siste årene...

(https://www.europower-energi.no/produksjon/norge-ma-overby-europeiske-strompriser-dersom-det-blir-stromkrise/2-1-1098170, artikkel fra 21. desember 2021)
Edit: For øvrig en ganske opplysende artikkel om hva "forsyningssikkerheten" som alltid nevnes i samme setning som utenlandskablene baseres på - vi må overby prisene i utlandet. Og hva skjer hvis det virkelig er energikrise på kontinentet, med strømpriser som kommer opp mot det som er satt som maksimum på kraftbørsen (3000 euro per MWh, dvs. ca. 31 kr/kWh), og vi ikke klarer å få importert nok strøm til Norge?

 

(https://e24.no/norsk-oekonomi/i/1OEnxe/slik-kan-vinteren-bli-hvis-det-blir-stroemrasjonering, artikkel fra 1. juli 2022)

Takker for info. 

Ja, vi må nok overby, om vi skal få noe strøm fra Europa når vi ikke klarer å produsere nok selv. Har sagt det før, seinhøsten og vinteren kan gi stygge utslag om alle negative muligheter slår til.

Skal vi ha respekt for Acer-avtalen, så må Tyskland sine disposisjoner ettergåes. Bl.a. ble nedstengning av kjernekraftverkene bestemt etter at Acer var undertegnet. Dette kom nok som en liten overraskelse for mange.

Så har vi og det med at Tyskland betaler danske vindkraftverk for å ikke kjøre vindmøllene når de selv har nok av vindkraft. Slike avtaler bryter vel med intensjonen om fritt marked, så her må Tyskland og EU presses. Det er ikke rett at de skal få holde på slik.

Spesielt med tanke på situasjonen med krigen i Ukraine og skyhøye priser på alle energiformer, så må ddet og være i EU sin interesse at Danmark kan selge til Norge og Sverige når vinden blåser og de kan produsere. Disse avtalene må gjøres ugyldige og ulovlige. Alternativt må vi hevde at dette bryter med forutsetningene for Acer, og at vi inntil videre velger å å prioritere å øke magasinfyllingen.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 5

Share this post


Link to post

Vi burde i hvert fall sporenstreks gi beskjed om at vi trekker oss fra erklæringen som forrige regjering signerte i juni 2015 sammen med Belgia, Danmark, Frankrike, Luxembourg, Nederland, Polen, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.

I den heter det bl.a. at:

Sitat

We therefore agree, as a starting point, on the following “no-regrets” for regional cooperation:
[...]
• Policy interventions for security of supply should take into account cross-border effects
and minimise possible market distortion.
[...]
• We will not restrict cross-border trade of electricity including in times of high prices
reflecting market scarcity and we will follow EU-regulations on cross-border trade also
with respect to ensuring secure system operation.
[...]

As a first step we agree on the following flexibility “no-regrets”:
[...]
- we will allow flexible prices; we will particularly not introduce legal price caps and
we will avoid that national measures have the effect of indirect price caps;
[...]

Dette tolker jeg som at vi frasier oss mulighetene til å sette pristak eller regulere kraftflyten mtp. egen forsyningssikkerhet. Samtidig har altså Tyskland lagt om fra kullkraft og atomkraft som den stabile delen av kraftproduksjonen, til å nesten utelukkende basere seg på variable produksjonskilder.

Hele deklarasjonen ligger linket til som PDF på nyhetssiden fra regjeringen jeg linker til over.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Så lenge det er vann i magasinene, er de NØDT til å produsere kraft. Det spiller ingen rolle hvordan situasjonen er verken her hjemme eller ute i europa, de er forpliktet til å produsere.

Share this post


Link to post
The Very End skrev (5 timer siden):

Herregud mann, det er omtrent 20 år siden man anbefalte diesel (med påfølgende korrigering på bakgrunn av ny kunnskap). Det er ikke lengre et argument som kan brukes til noen ting.

Ellers vil jeg sterkt fraråde å hevde at en selv sitter med overlegne kunnskaper («vitner om lite kunnskap»), det kan fort slå tilbake på en selv.

 

20 år siden ??

Jeg byttet til diesel med partikkelfilter og katalysator i løpet av 2014 med myndighetenes applaus. Kort tid etter ble dette plutselig bannlyst. Nå er snart hele privatbilparken elektrifisert med myndighetenes applaus. Rekylen med for lav produksjon, for svakt nett, enorm eksport og skyhøye priser venter rett rundt hjørnet…..

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post

Alternativet til tomme bassenger er overfylte bassenger der vann må slippes forbi turbinene, intet i mellom påstår Statkraftdirektør Christian Rynning-Tønnesen. Mannen har med dette bevist sin inkompetanse (eller evne og vilje til hjernevasking) og bør umiddelbart miste sin jobb. Det samme bør skje med NVE's sjef Kjetil Lund og Statnett's sjef Hilde Tonne. Deretter bør vi skifte ut en rekke politikere i Ap og Høyre som lever i sin egen verden og som mener at markedssystemets opprettholdelse er viktigere enn Norges økonomi, opprettholdelse av industrier og arbeidsplasser og energisikkerhet!

Disse menneskene må gjerne tro de har rett til evig tid, men Norge har råd til at slike mennesker sitter med makten.

Et alternativt til dagens system kunne være at alle land tok ansvar for sin strømforsyning. Om et land har underskudd kjøper en fra et annet land til markedspris. Et land som har underskudd selger ikke ut sin kraft til andre land fordi de betaler en høyere pris. Dette er et enkelt system som gir stabilitet, lave priser og sikkerhet. Det er dårlig sikkerhet som forutsetter at vi alltid kan overby andre for å hente den strømmen vi behøver.

Dagens system består i at strømmen skal gå dit prisen er høyest. Altså like naturnødvendig som at vann bare kan bevege seg videre ned til et lavere nivå, ikke oppover.

Når strøm er en helt nødvendig faktor men i de fleste tilfellene en marginal kostnad, vil en underskuddssituasjon i Europa fort føre til sterkt økte priser når det som oftest ikke finnes et alternativ og ny produksjon ikke lar seg oppdrive på kort sikt. Svaret fra politikerne i EU er fri flyt av strømmen og bare de som betaler mest får tak i strømmen. Bare synd at dette markedssystemet ikke gir noen løsning på det grunnleggende problemet, strømmangel. Det eneste som oppnås er overføring av flere tusentalls av milliarder* av kroner (EU, Norge og UK) fra de fleste av oss til noen få. Ingen land som mener at de bør styres fornuftig, bør holde på slik de gjør i dag.

* Samlet strømproduksjon i EU, UK og Norge ca 3.500 milliarder kWh.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Var ikke mange sekundene strømmen gikk til Norge sist vinter så dette er en fiktiv problemstilling for å skjule at det er han selv som står bak hovedproblemet. Vi har nå tilsvarende en ekstrem lekkasje i alle vannmagasiner. En forsøker å forsvare utenlandskablene med at vi må kunne importere noen ganger, men nå har vi blitt satt i en situasjon hvor vi MÅ importere siden noen har solgt felles verdier til egen vinning,  men så er det ikke noe å kjøpe.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
kremt skrev (2 timer siden):

Så lenge det er vann i magasinene, er de NØDT til å produsere kraft. Det spiller ingen rolle hvordan situasjonen er verken her hjemme eller ute i europa, de er forpliktet til å produsere.

jeg har mistenkt det samme, -dvs. at energi-pakten med EU faktisk forbyr å la være produsere strøm.

da kan vi heller ikke holde igjen vann for å bygge opp reserver til kommende mulige kraftkrise. Og forestillingen vi naivt har trodd på, at regjeringen kan gripe inn overfor bransjen, bare er en illusjon.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Inspector skrev (1 time siden):

20 år siden ??

Jeg byttet til diesel med partikkelfilter og katalysator i løpet av 2014 med myndighetenes applaus. Kort tid etter ble dette plutselig bannlyst. Nå er snart hele privatbilparken elektrifisert med myndighetenes applaus. Rekylen med for lav produksjon, for svakt nett, enorm eksport og skyhøye priser venter rett rundt hjørnet…..

Du er temmelig treg i oppfattelsen om du tror at det var full applaus for diesel i 2014. En var da på tiende året om lokal forurensing, spesielt NO2 som hadde skutt i været sammen med antall dieselbiler. Partikkelfilter var selvsagt en god løsning for noen av partiklene, men det var mye om partiklene de ikke fikk tatt. Dieselbiler var en billig måte å nærme seg parisavtalen raskt og enkelt, men det ville aldri være nok, og den store kostnaden med lokal forurensing hadde en jo advart mot i mange år allerede da.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Er det ingen mekanismer eller lovverk som kan fysisk hindre de i å eksportere? Er ikke kraft til eget land også relatert til militær / nasjonal sikkerhet på noe nivå?

Synes det er veldig rart at Statkraft ignorerer Statnett, begge er staten. Lever de sine egne liv?

Edited by l0mf0mgl0mbl0og
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (2 timer siden):

Et alternativt til dagens system kunne være at alle land tok ansvar for sin strømforsyning. Om et land har underskudd kjøper en fra et annet land til markedspris. Et land som har underskudd selger ikke ut sin kraft til andre land fordi de betaler en høyere pris. Dette er et enkelt system som gir stabilitet, lave priser og sikkerhet.

Tja, det er vel forsåvidt slik det foregår i dag. Vi har jo ikke underskudd ennå. Problemet vårt er at forsyningen vår i hovedsak er væravhengig, og med magasinert energi som varierer fra år til år. Det som må endres er reglene rundt minimumsmagasinering slik at risiko for underskudd reduseres. Og innføre noen regler for innenlands markedspris, slik at norske forbrukere og industri prioriteres.

Share this post


Link to post

Det som overrasker mest her, er at dette ikke er hovedoppslag i nyhetssendinger.
Her har vi mange signaler som taler for en alvorlig energi-krise i sør-norge til vinteren.
Ikke bare kan strømmen blir enormt dyr, men vi kan risikere rasjonering.

Det er mange politikere som burde stå med lua i hånda denne vinteren, dette er villet politikk.

 

 • Heart 2

Share this post


Link to post
Frank Drebin skrev (1 time siden):

Tja, det er vel forsåvidt slik det foregår i dag. Vi har jo ikke underskudd ennå. Problemet vårt er at forsyningen vår i hovedsak er væravhengig, og med magasinert energi som varierer fra år til år. Det som må endres er reglene rundt minimumsmagasinering slik at risiko for underskudd reduseres. Og innføre noen regler for innenlands markedspris, slik at norske forbrukere og industri prioriteres.

Vi er sikket enige! Alt tyder på at vi gå inn i et stort underskudd og produsentene fortsetter å eksportere som om de var blinde (nei de er ikke blinde, de følger markedets logikk). Statkraft og politikere kommer med milde formaninger som strømprodusentene ikke vil følge.

 • Like 1

Share this post


Link to post
10 hours ago, The Very End said:

Herregud mann, det er omtrent 20 år siden man anbefalte diesel (med påfølgende korrigering på bakgrunn av ny kunnskap). Det er ikke lengre et argument som kan brukes til noen ting.

Ellers vil jeg sterkt fraråde å hevde at en selv sitter med overlegne kunnskaper («vitner om lite kunnskap»), det kan fort slå tilbake på en selv.

 

20 år siden? Dieselbiler ble aktivt promotert av norske myndigheter frem til Volkswagen skandalen i 2015. Og en stund etterpå også.

 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
TorHansen skrev (14 timer siden):

Vi kan blant annet som norsk rasjoneringstiltak, dvs. hvis vi ikkke mottar nok strøm, stenge ned alle elektrifiserte olje- og gassinstallasjoner samt alle landanlegg tilhørende olje og gassbransjen som ligger sør i landet (Mongstad, Kollsnes, Sture, Kårstø, Nyhamna, Tjeldbergodden og Vestprosess). 

Korleis gjekk det eigentleg med det omstridde gasskraftverket på Mongstad som felte Bondevik I-regjeringa, og som seinare vart stengt fordi straumprisen var for låg? Er dette demontert, og var det i så fall fornuftig?

Edited by torbjornen
 • Like 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
FrihetensRegn skrev (14 timer siden):

Acer, Nord Pool og strømkabler til utlandet har nå gitt oss 20 ganger så høy strømpris og mulig rasjonering. Vil man se hvilke strømpriser vi hadde hatt uten dette tullet, så er det bare å ta en titt på Nord-Norge der strømprisen nå ligger jevnt under 10 øre/kWt. Faktisk ligger den på under 2 øre/kWt i skrivende stund, mens den i Sør-Norge ligger på over 200 øre/kWt.

No er det vel også Nordpool som gjev ein straumpris på nokre få øre frå ytre Sogn og nordover.

Slik situasjonen er i dag blir det ikkje bygd ut nok ny kraft nord for Sognefjorden, fordi ingen tener pengar på det. Det kan bli eit problem når det norske forbruket om få år blir større enn produksjonen. Acer, Nordpool og straumkablar innanlands eller utanlands fører til at straumen går dit det er bruk for den, i staden for å gå til spille. Dette vil over tid vere samfunnsøkonomisk lønnsamt.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...