Jump to content

likferd

Medlemmer
 • Content Count

  5746
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

likferd last won the day on November 23 2018

likferd had the most liked content!

Community Reputation

2239 :)

About likferd

 • Birthday 10/19/1983

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

9702 profile views
 1. Om Fitbit connect og muligheten til å overføre musikk var en del av tjesten ved kjøpstidspunkt, har du reklamasjonsrett og kan heve kjøpet om klokken innenfor reklamsjonstiden, og om mangelen er vesentlig. Å kunne spille musikk vil jeg mene er vesentlig for en treningsklokke.
 2. Det varerer litt mellom det man kaller "fullelektrifisert" og "delelektrifisert". F.eks Goliat som du nevner er delelektrifisert, fordi kraftnettet på land ikke har kapasitet til å levere nok strøm til alle tider. Den må derfor ha sin egen produksjon i tillegg. Om kraftnettet bygges ut tilstrekkelig, vil nok gassturbinene fjernes av økonomiske og tekniske grunner, som anbefalt av OD. Dette skal gjøres på blant annet Troll C, som fullelektrifiseres.
 3. Fullskala gasskraftverk dimensjonert for å drive produksjon og transport av gass/olje holdes ikke i reserve på oljeplattformene som elektrifiseres. Man vil ha backup løsninger for å holde "lysene på" ved strømbrudd, men det vil ikke bli noen produksjon uten landstrøm.
 4. Hahaha, for en herlig svindel. Man kan altså kjøpe en "opprinnelsesgaranti" fra et land man ikke engang er fysisk koblet til, for å gi forbrukere en "følelse av å kunne velge". Man får tydeligvis en ærligere handel ved å gå til Sjaman Durek enn hos det europeiske kraftmarkedet..
 5. Der skal jeg være enig. Det blir for dumt når et gigantselskap som Equinor bare kan legge ned sin egen strømproduksjon, for så å kreve at norges befolking betaler for å bygge ut mer produksjon for å dekke underskuddet. Equinor har rebrandet seg et "energiselskap", det er på høy tid de viser at de ikke bare har det i kjeften.
 6. Så om vi oppsummerer. Arbeiderpartiet i regjering vil: Øke norsk strømforbruk med 10% og påfølgende prisøking, hovedsaklig i sørvest, i en tid med allerede lokal, regional og global knapphet og ekstremt høye priser på energi. Utsette norsk petroleumsnæring for unødig risiko for produksjonsstopp ved å gjøre de avhengig av tilførsel av ekstern kraft. Og dette uten å engang kunne dokumentere en miljø eller klimagevinst, utenom lokalt i nordsjøen. Altså en ren grønnvasking av oljebransjen, der alle utslippene delegeres til noen andre utenfor norske reguleringer og utslippskontroll.
 7. Om man under konsekvensutredningen ikke forutså at hverken krig i Europa eller tørke kunne være en mulighet, så lurer jeg veldig på hvordan konsekvensutredninger foregår i Norge. Det er i hvert fall ganske bra vi ikke har atomkraft..
 8. Hvor mange av de vage planene om vindkraftutbygging på vannet har kabler kun til Norge?
 9. For TU's redaktør er altså ikke målet å sikre strømforsyningen til ny næring og industri i nord-norge, men å bygge kabler slik kraften kan eksporteres sørover, og høye strømpriser importeres til nord-norge også. Det er billig strøm i nord-norge nå på grunn av rekordmye nedbør. Det er ikke en normalsituasjon. Den nye elektrisitetsproduksjonen som er utbygd, hovedsaklig vindkraft, er til å drive blant annet nåværende og fremtidig petroleumsutbygging i nord, og andre nye næringer. Om man ikke skal få noe lokal gevinst for naturingrepene av hundrevis av vindturbiner, kan man rive ned alle sammen og flytte de til nordmarka.
 10. Dette stemmer ikke helt. For korte svingninger i produksjon, som plutselige fall i forbruk, kan man rett og slett lede dampen bort fra turbinen og rett til kjøleloopen. For mer planlagte og lengre svingninger i forbruket, som daglige svingninger, helger osv, kan man også redusere den kjernefysiske reaksjonen. Dette blir gjort både i Frankrike og Tyskland. At kjernekraft helst kjører på 100% er mer av økonomiske enn tekniske grunner. Et kjernekraftverk sparer veldige lite på å redusere produksjonen, sammenlignet med et gasskraftverk f.eks som ikke bruker opp dyrt drivstoff mens de er nedstengt. Et kjernekraft har veldig lave drivstoffkostnader, men har høye investeringskostnader som de er avhengig av å betale ned gjennom å produsere så mye som mulig.
 11. Om det ikke er Equinors oppgave å sikre Norge energi i krisetider, er det vel ikke skattebetalerenes oppgave å sikre Equinor energi heller? Kutt alle former for subsidier og skattefordeler Equinor har gjennom å koble seg på strømnettet. Om deres anlegg skal elektrifiseres, skal hver kilowatt og meter kabel betales av Equinor i sin helhet.
 12. Fastpris vil over tid alltid være dyrere enn spotpris. Om det var billigere, hadde ikke tilbudet eksistert. Akkurat hvilket problem er det regjeringen mener fastpris vil løse?
 13. Om det er patetisk vile jeg ikke vurdere, men det er i hvert fall som de sier, "lies, damned lies, and statistics. 7.1TWh mindre tilsig enn hva? 2020? 2020 var et historisk rekordår over alle rekordår når det gjelder nedbør. Sjekker du tilsiget for NO2 her, ser du at tilsiget er bare rett under 20 års gjennomsnittet, og sammenlignbart med tilsiget for 2019. Det er altså milevis unna ett tørrår, som f.eks 2010, som du kan se på samme verktøy. Et tørrår er definert som et år med tilsig under 105 TWh. 2021 hadde et tilsig på 122,8TWh over hele landet. NO2 hadde over 10 TWh mer tilsig i 2021 enn i tørråret 2010. 2021 er altså med andre ord hva vi kaller et normalår.
 14. Mange vet ikke at midt-norge har i snitt hatt høyere strømpris enn sørnorge i flere tiår. At det er billig nå er bare tilfeldig, og kommer av ekstremnedbør. Vanligvis er det omvendt.
 15. Når man "bommer grovt" mesteparten av døgnet, hver dag, er det ikke en feil.
×
×
 • Create New...