Gå til innhold

SIAN blir kjørt av veien (Video)


Anbefalte innlegg

Mr.Duklain skrev (5 timer siden):

Hun var sterkt ruset, og passasjeren ropte "drep dem". Tviler på at påkjørslen var ment for å skremme, men skade eller drepe. 

Hadde noen av dem omkommet, så hadde det ikke vært uaktsomt drap. 

En av Norges fremste advokat er også uenig med deg.

To kvinner er tiltalt for grov kroppsskade etter å ha presset Lars Thorsens bil av veien på E6 i fjor sommer. Thorsens bistandsadvokat John Christian Elden klaget mandag tiltalen inn for Riksadvokaten.

– Tre påkjørsler etter hverandre, der den siste i minst 60 km/t var en torpedering, kombinert med fyllekjøring og knivtrusler, gjør at det er vanskelig å se for seg hvorfor det ikke er fem drapsforsøk, sier Elden til Document. 

Det er jo påtalemyndigheten og til syvende og sist retten som avgjør dette.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
19 minutes ago, Abigor said:

Den forsto jeg ikke. Er da mengder med drap (og forsøk på drap) som er impulsive? At noen som er rusa (og tilsynelatende gal) er impulsive i sin kriminalitet peker såklart bort fra planlegging. Men ikke bort fra drapsforsøk!

 

 

49 minutes ago, Kakkelfant said:

https://nn.wikipedia.org/wiki/Drapsforsøk

«For at saken skulle blitt ført som et drapsforsøk krever det beviser for forsett hos gjerningsmannen etter uskyldspresumsjonen i strafferetten: Man er uskyldig til det motsatte er bevist.»

 

Drapsforsøk krever bevis for forsett.

 

 

Lenke til kommentar
11 hours ago, MrL said:

Vet du hva forsett er?

Forsettlig vil si at drapet er begått med vilje, men ikke planlagt.Overlagt vil si at drapet er planlagt. 

Impuls er derfor ikke noe fritak for å bli dømt for drapsforsøk. 

Ja jeg er ikke noen advokat slik at det kan nok hende jeg klabber litt med begrepene.

https://snl.no/forsett

"Innen jus brukes forsett om bevissthet om følgene, i motsetning til uaktsomhet."

"Gjerningsmannen må imidlertid ha truffet et aktivt valg og vurdert om han skal handle. Den som ikke har tenkt på muligheten og deretter foretar et valg, har ikke utvist forsett."
 

 

En slik impulsiv handling faller innenfor dette - man har ikke tenkt gjennom saken og tatt et bevisst valg, man har kun reagert med umiddelbar handling i affekt. Dermed foreligger det ikke forsett og ei heller noe drapsforsøk.

Om det var uforsvarlig og dumt, direkte livsfarlig? Ja selvfølgelig var det slik, men neppe drapsforsøk i lovens forstand.

 

11 hours ago, Abigor said:

Hvorfor det?

 

Fordi man opererer med noe som heter uskyldspresumsjon her i landet, det vil si at man skal anta at noen er uskyldige og har "god vilje" inntil det motsatte er bevist. Det i seg selv er en form for "god vilje" hos den som antar.

Om det ikke skulle være slik kunne man jo gå ut med påstand om drapsforsøk i alle tilfeller som normalt sett ville falt inn under betgnelsen "et uhell" eller "en ulykke", og hvordan skal man forsvare seg mot en slik påstand i disse tilfellene om kravet ikke var bevis for forsett?

 

 

Lenke til kommentar
Kakkelfant skrev (11 minutter siden):

Om det ikke skulle være slik kunne man jo gå ut med påstand om drapsforsøk i alle tilfeller som normalt sett ville falt inn under betgnelsen "et uhell" eller "en ulykke", og hvordan skal man forsvare seg mot en slik påstand i disse tilfellene om kravet ikke var bevis for forsett?

Hvis du snur på det, så er det vel i denne saken relativt vanskelig å overbevise noen i retten om at dette var et hendelig uhell eller en ulykke? 

Det som er vanskelig, er å bevise om de gjorde dette for å drepe eller for skade/skremme. Som aktor ville jeg gått for drapsforsøk, siden det involverer kjøretøy i stor hastighet, gjentatte forsøk på å treffe bil. Samtidig, så går de ikke til angrep med kniven og prøver å drepe når kjøretøyet velter, så sånt sett er vel det en indikator på at tanken ikke var å drepe. 


 

 • Liker 3
Lenke til kommentar
1 minute ago, Baranladion said:

Hvis du snur på det, så er det vel i denne saken relativt vanskelig å overbevise noen i retten om at dette var et hendelig uhell eller en ulykke?

Hun var ruset og i sterk affekt - husk på at denne personen nettopp hadde observert SIAN brenne koranen.

Man trenger ikke overbevise om at dette var en ulykke eller et hendig uhell, man trenger kun legge frem disse indikasjonene på at dette ikke var noe hun hadde tenkt over og tatt et valg om når hun satte seg inn i bilen og kjørte på dem.

Det er ingen som forsøker overbevise om at dette var "sånt som skjer" eller "et uhell", hun gjorde hva hun gjorde og skal stå for det - men det var en uaktsom handling utført i øyeblikkets og omstendighetenes affekt, ikke et mord som feilet (drapsforsøk).

Lenke til kommentar
Kakkelfant skrev (29 minutter siden):

Hun var ruset og i sterk affekt - husk på at denne personen nettopp hadde observert SIAN brenne koranen.

Man trenger ikke overbevise om at dette var en ulykke eller et hendig uhell, man trenger kun legge frem disse indikasjonene på at dette ikke var noe hun hadde tenkt over og tatt et valg om når hun satte seg inn i bilen og kjørte på dem.

Det er ingen som forsøker overbevise om at dette var "sånt som skjer" eller "et uhell", hun gjorde hva hun gjorde og skal stå for det - men det var en uaktsom handling utført i øyeblikkets og omstendighetenes affekt, ikke et mord som feilet (drapsforsøk).

Poenget mitt var, at man kan ikke enkelt påberope drapsforsøk i etthvert uhell slik du fremmet en tanke om. I denne saken kan det fremmes, siden det brukes biler i høy hastighet, og de fleste bør forstå at å krasje inn i og forsøke ramme noen av veien i høy hastighet fort kan resultere i dødsfall. Det er også dialog som indikerer at ihvertfall den ene har et ønske om å drepe sian. 

Det er ikke for meg opplagt om de prøvde å drepe, eller om de bare prøvde å skremme, men jeg hadde forstått det dersom aktor hevdet og prøvde å føre bevis for at det var et drapsforsøk. 

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
8 minutes ago, Baranladion said:

Poenget mitt var, at man kan ikke enkelt påberope drapsforsøk i etthvert uhell slik du fremmet en tanke om. I denne saken kan det fremmes, siden det brukes biler i høy hastighet, og de fleste bør forstå at å krasje inn i og forsøke ramme noen av veien i høy hastighet fort kan resultere i dødsfall.

Poenget mitt er at det er irrelevant om "...det brukes biler i høy hastighet, og de fleste burde forstå..." osv. Det som betyr noe er om hun i den situasjon hun befant seg i (eller situasjonen som oppstod fortløpende) har tenkt over handlingen og tatt et bevisst valg, altså om det forelå forsett eller ei.

Lenke til kommentar
Kakkelfant skrev (7 minutter siden):

Poenget mitt er at det er irrelevant om "...det brukes biler i høy hastighet, og de fleste burde forstå..." osv. Det som betyr noe er om hun i den situasjon hun befant seg i (eller situasjonen som oppstod fortløpende) har tenkt over handlingen og tatt et bevisst valg, altså om det forelå forsett eller ei.

Du glemte dialogen om å drepe, og at de også hadde med seg kniv. Som sagt, det er ikke opplagt for meg om de ville drepe eller bare skade/skremme, men å bruke bil i fart til å skade/skremme, samt bevæpne seg med kniv taler for at det ikke er utenkelig at ønsket utfall var at noen døde, ergo drapsforsøk. 

 • Liker 6
Lenke til kommentar
Mr.Duklain skrev (20 timer siden):

Ganske sykt at hun ikke er tillatt for drapsforsøk på fem personer. 

Om dette var eit reelt forsøk på å drepe, og ikkje berre påføre kroppsskade som er det ho er tiltalt for så var det eit ganske så halvhjerta forsøk på å fullføre drapshandlinga.

Den viktigaste grunnen til at ho ikkje er tiltalt for drapsforsøk er fordi påtalemakta vil være sikker på at dei har sterke nok bevis til å få ho dømt. Påtalemyndigheita tek ut sikting på det dei er ganske sikre på at dei skal klare å bevise. Dersom ein hadde tatt ut sikting for drapsforsøk og då ikkje klart å føre bevis for det så ville ho måtte frikjennast for siktelsen.

 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
9 hours ago, The Avatar said:

Om dette var eit reelt forsøk på å drepe, og ikkje berre påføre kroppsskade som er det ho er tiltalt for så var det eit ganske så halvhjerta forsøk på å fullføre drapshandlinga.

Den viktigaste grunnen til at ho ikkje er tiltalt for drapsforsøk er fordi påtalemakta vil være sikker på at dei har sterke nok bevis til å få ho dømt. Påtalemyndigheita tek ut sikting på det dei er ganske sikre på at dei skal klare å bevise. Dersom ein hadde tatt ut sikting for drapsforsøk og då ikkje klart å føre bevis for det så ville ho måtte frikjennast for siktelsen.

Halvhjertet drapsforsøk av en ruset og gal person høres ikke utenkelig ut. Det kan ikke utelukkes at tanken var å drepe i det gasspedalen ble trykket ned og bilen siktet inn på målet. Drap med påkjørsel er noe annet enn drap med kniv, og ønsket om å drepe kan fort endres når man plutselig står tett på en person og ser mennesket, istedenfor målet skjult i et kjøretøy. Ref eksploderende tanks blir sjeldnere sensurert enn mennesker som blir sprengt i krig.

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Folk blir jo ikke dømt for drapsforsøk om de kaster et bananskall på gata, selv om det er en sjanse for at noen kan skli på det og slå seg ihjel. Sannsynligheten for å bli drept når bilen din blir påkjørt bakfra i 60-70 kmt på en motorvei med midtdeler kan vel ikke være veldig høy. Hadde hun hatt et genuint ønske om å drepe folka i SIAN-bilen ville hun vel gjort en litt større innsats enn det der.

Hvorvidt det var et faktisk drapsforsøk er det vel bare hun selv som kan vite sikkert, men jeg ville synes det var veldig rart om hun ble dømt for det.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
Abigor skrev (13 minutter siden):

Drap med påkjørsel er noe annet enn drap med kniv, og ønsket om å drepe kan fort endres når man plutselig står tett på en person og ser mennesket, istedenfor målet skjult i et kjøretøy.

Sant nok, men det er reint fysisk vanskeleg å drepe ved at to køyretøy i same fartsretning kjem i kontakt med kvarandre, eller ved å presse det andre køyretøyet ut i ei flat grøft. 

Hadde samanstøtet vært front mot front, eller bilen vart forsøkt pressa inn i motgåande trafikk eller solide objekt langs vegen så hadde skadepotensialet vært så openbart at ein kunne forsøkt å føre bevis for at ho hadde til hensikt å drepe. 

Men slik saka står no så er det ikkje gitt at ein klarar å overbevise retten om at ho er skuldig i drapsforsøk, men det er nok rimeleg klart at det kan bevisast utover rimeleg tvil at ho hadde til hensikt å skade personane i den andre bilen. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Tja, med alt fokuset på drepte i trafikken kan man få inntrykk av at det ikke skal mye til. Men litt enig at samme retning uten noe hardt å kræsje mot ikke er mest effektivt. Det kan to relativt normale mennesker som oss tenke oss frem til. Hvem vet hva en gal og ruset bildesperado er klar over i øyeblikket.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...