Jump to content
Redaksjonen.

Vi oljearbeidere bør stemme MDG

Recommended Posts

29 minutes ago, uname -i said:

 MDGs hovedsatsingsområde for nasjonen. Avviklingsindustri. 

De fortsetter simpelthen tradisjonen blant verdenskjennere som tror det skaper verdi å knuse vinduer. Jo, da får jo glassmesteren noe å gjøre..

 • Like 6

Share this post


Link to post

Oljearbeidere:

Hva er vitsen med å slutte å levere olje og gass til petrokjemisk industri i Europa?

Omtrent 10% av dagens olje og gass brukes til petrokjemisk industri (kunstgjødsel, plast og kjemikalier) og til slikt som asfalt, oljegrus og smøreoljer. Petrokjemisk industri må sikkert endres en del fremover, men man trenger ikke å legge ned hele verdens petrokjemiske industri og feks slutte å asfaltere veiene. Som Europas største oljeprodusent (med rørledninger til nesten hele Europa og med små CO2-utslipp ved utvinning og transport) bør Norge kunne være en stor og viktig leverandør av olje og gass til europeisk petrokjemisk industri i fremtiden ved det grønne skifte. Det må da være smart for Europa av geopolitiske hensyn å ha et stabilt NATO-land som leverandør av olje og gass i Europa fremfor å importere all olje og gass fra Midt-Østen, Afrika og Russland. Russland leverer allerede til Kina og Asia.

Kostnadene ved å bruke olje og gass kan være mye lavere enn å bruke noe som skal erstatte olje og gass (bioplast fra trevirke er feks mye dyrere enn dagens plast).

Man må ha litt ambisjoner her i landet. Målet kan ikke være å legge ned mest mulig virksomhet fortest mulig.

.

Man bør satse på produksjon av turkis hydrogen fra naturgass slik man nå gjør bla i USA. Det kreves mindre med strøm enn ved grønn hydrogen, omtrent 1/4 av strømforbruket som brukes ved elektrolyse ved grønn hydrogen. Det produseres dessuten fast karbon istedenfor CO2 og fast karbon kan selges og brukes til nyttige ting.

Det er på tide at man følger med på hva som skjer innenfor teknologisk utvikling i andre land og også i Norge.

https://monolith-corp.com/news-press

.

På sikt bør dagens oljeplattformer kunne bygges om til å bli geotermiske kraftverk (istedenfor å rives og plugges). Man har boret ganske dypt ned i undergrunnen mange steder og man har lagt strømkabel til land. Mye av jobben har allerede blitt gjort. Man kan her produsere strøm 24/7 (og ikke bare når vinden blåser).

https://forskning.no/alternativ-energi-geofag-sintef/jordvarme-blir-fjernvarme/558175

 • Like 3
 • Heart 2

Share this post


Link to post
Egil Hjelmeland skrev (21 minutter siden):

Bra at noen i bransjen forstår hvilken vei det vil gå, og at det er bedre å ligge i forkant av utviklingen.

Hvorfor jobber de da i bransjen? Hva venter de på?

 • Like 2

Share this post


Link to post
8 minutes ago, Lab Roy said:

Oljearbeidere:

Hva er vitsen med å slutte å levere olje og gass til petrokjemisk industri i Europa?

Omtrent 10% av dagens olje og gass brukes til petrokjemisk industri (kunstgjødsel, plast og kjemikalier) og til slikt som asfalt, oljegrus og smøreoljer. Petrokjemisk industri må sikkert endres en del fremover, men man trenger ikke å legge ned hele verdens petrokjemiske industri og feks slutte å asfaltere veiene.

Du skriver jo det i grunnen selv. 10%. Det er en helt annen og bitteliten oljeindustri i forhold til det vi har hatt. Realiteten er at den eneste fremtiden oljeindustrien har er å omdanne seg fra primært en energileverandør til en del av og leverandør til kjemisk prosessindustri, men den vil krympe ekstremt.

Egentlig burde det jo være strengt forbudt å direkte brenne opp en begrenset og viktig råvare.

 

9 minutes ago, Lab Roy said:

På sikt bør dagens oljeplattformer kunne bygges om til å bli geotermiske kraftverk (istedenfor å rives og plugges). Man har boret ganske dypt ned i undergrunnen mange steder og man har lagt strømkabel til land. Mye av jobben har allerede blitt gjort. Man kan her produsere strøm 24/7 (og ikke bare når vinden blåser).

https://forskning.no/alternativ-energi-geofag-sintef/jordvarme-blir-fjernvarme/558175

Å finne alternative bruksområder til infrastrukturen vi har offshore er både fornuftig og helt kompatibelt med det forfatterne av innlegget skriver. Poenget deres er jo at vi må begynne på det nå og ikke skyve på det enda flere tiår.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
15 minutes ago, Del said:

Hvorfor jobber de da i bransjen? Hva venter de på?

Hvis du ser nederst i innlegget står det tidligere tidligere tidligere tidligere.
Mange skarpe hoder har allerede skiftet beite eller blitt skubbet ut i en av de mange rundene med ustabilitet de siste årene. Det skal ikke mye ubalanse til før det blir kuttrunder og pakker, og alt ligger an til mye ubalanse i oljemarkedet fremover.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Norge produserer i følge denne infosiden fra OED og OD ca. 2 % av verdens oljeforbruk og ca. 3 % av verdens gassforbruk. Det argumenteres ofte med at siden disse andelene er så små så vil ikke en nedstenging i Norge "redde verden", og det er det vanskelig å være uenig i. Men jeg synes også det er verd å tenke på hvor ekstremt tett knyttet Norges økonomi er til denne produksjonen, og det at vi er så små i global målestokk gjør også at vi har liten påvirkning på markedet. Kombinasjonen av sterkt påvirket av markedet og liten påvirkning på markedet høres ikke ut som en spesielt hyggelig situasjon å være i.

Det er grunnen til at jeg er enig med disse nåværende og tidligere oljearbeiderne i at vi ikke bør la markedskreftene styre skjebnen til olje- og gassnæringen her i landet. Hvis jeg var en leteingeniør og fikk vite at om f.eks. to år vil det ikke letes mer på norsk sokkel, så gir det meg tid til å vurdere veien videre, og evt. se på om jeg skal etterutdanne meg. Hvis jeg som ungdom vet at det fra 2035 av ikke skal produseres mer olje og gass på norsk sokkel, så trenger jeg ikke begynne på en utdannelse innen dette i 2022. Statens utgifter til leteboring kan heller rettes inn mot teknologiutvikling, og f.eks. statlig eierskap i mineralutvinning som kan ha en lignende skattemodell som petroleumsnæringen har hatt.

En analogi til situasjonen er at man som huseier får en beskjed om at en gang i framtiden kommer det en gigantisk flom som kommer til å ta med seg huset. Vi vet ikke når flommen kommer, og den er uansett så stor at man ikke kan beskytte seg mot den. Det logiske er at man begynner allerede nå med å finne en ny tomt på et trygt sted, setter inventar på et fjernlager, og undersøker om man kan flytte selve huset. Alternativet er å bare få med seg det aller viktigste den dagen regnet øker og øker, og miste hele huset.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Sitat

...MDG er det eneste partiet som tar klima- og naturkrisen på alvor og har en konkret plan for hvordan vi skal ta Norge ut av oljealderen.

Dette må da være det største valgkampanje-løgnet noensinne skrevet av en skogsmatros som er like mye "oljearbeider" som jeg er en rosablogg-influencer.

Det utelukkende eneste MDG har både snakket om og vist i praksis med dies helt talentløse tilstedeværelse som bystyret i Oslo er at de:

- er virkelighetsfjerne  (ref utekontorer og "kloakkringer")

- er imot samfunnet og sunn fornuft (bilfrie byer)

- er imot private foretak (alle de som mister kundene pga punktet over)

- har egentlig ikke peiling annet enn det foreslåtte oljestoppet

- er så uansvarlige og evneveike at tross ekstremt mye sympati ble kjeppjaget pga mistillit, lol

 

Nå skrives det i tillegg så fint at nye jobber skal skal skapes ved hjelp av "statlige midler". Så ikke bare har de nå eksistert i gud vet hvor mange år men de er ikke i stand til å fortelle engang hva slags grønn manna fra himmelen - SOM INGEN HAR HØRT OM - skal plutselig skape like mange jobber og like mye inntekt. Men på toppen av det sier de nå - oljekranen stenges, statskassekranen åpnes. Fortell meg i hvilke til og med kommunistiske land er det slik i dag at statlige midler bygger opp en ny gigantisl næring? Trolig ikke en gang blandingsøkonomi-Kina har funnet på noe sånt.

MDG er kvintessensen i klassisk norsk politikk: der eneste virkemidler er forbud og skatt.

For de har for eksemoel ikke sagt "bygg flere vindmøller", de har heller ikke sagt "skattelette for høyteknologi", ikke minst har de heller ei sagt "legge til rette for attraktiv investeringsklima for utenlandske/norske investorer for lovende grønn industri".

For det er så dystert at man skal radbrekke hele landet så at man kan sykle langs Karl Johan og med "god samvittigget" planlegge neste forbudsrunde mot ett eller annet, mens man drikker organisk latte med soyamelk.

 • Like 8
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

«Som eneste parti har MDG en konkret plan»

jau.. eneste tanken de ha der er havvind og havvind og dett var dett. Flyktige vyer og ambiøse tanker er ikke samme greia.  Minnes en viss venstreside statsminister som ikke ville bli god på alt men skulle begrense norge til fisk og offshore. Det var ikke lurt… like lite lurt er det å begrense forståelsen av grønn teknologi til havvind og batterier. Feil er det og. At det kan skape noen arbeidsplasser er en ting men merkelappen og premissene er altså feil og vil neppe vare. Verden er i endring og de færreste land ønsker å være underlagt avhengighet av et annet. Og selv om noen tror det annerledes er nok vyene for hvilket industrieventyr dette skal bli og eksportmulighetenes himmelslott solgt litt for kraftigt inn, for å si det mildt…., 

klima er viktig, men realisme er enda viktigere…..  konsekvensene av MDG politikk  blir uroligheter og konflikter og klima og mennesket blir begge tapere.

 

 

 • Like 6

Share this post


Link to post

Min kommentar på Resett.no i dag:

(På en sak om Spetalen og grønne aksjer)

- Spetalen er sikkert klok og alt det der.

Han er også et resultat av sin samtid - påvirket av systemer og paradigmer. Han er ikke alene, det er vi alle. Og det er ikke godt å se igjennom og forbi, fordi vi alle blir påvirket.

Alle har vi våre motiver, og Spetalen har sine. Noen vil beholde staus quo, andre er litt mere visjonære.

Noen vil avslutte norsk olje, helst i går. Andre tviholder på den, som om vi går under som nasjon om vi ikke tyner ut til siste dråpe.

Begge er like dogmatiske, og hysteriske.

Men uansett hvordan vi velger å forholde oss til norsk olje - den er aktuell bare så lenge. Det var en tid den ikke var her. Nå er den her. Så er den "borte". Det bør vi forberede oss på. Både individuelt, men særlig som samfunn. Noe annet vil være kortsynt og naivt.

Og den overgangen (når den kommer, ikke hvis) bør vi klare å gjøre så god som mulig.

Glem at vindmøller skal erstatte alle KWh som fossile kilder står for i dag. Men de skal ta noe av jobben. Det må også de andre kildene gjøre. Men det starter et sted. Og det har allerede startet. Andelen fornybar energi øker. Det går ikke fort, og det hjelper ikke at kjernekraft taper andeler, globalt sett: https://ourworldindata.org/...

Det er lett å la seg irritere av radikale som vil stenge krana nuh!, men det er like trist å høre på dogmer fra andre leiren.

Norge er smurt av olje. Hvem tror at dette gjør oss i stand til å ta de riktige beslutningene for fremtiden, uten oljen.

Fremtiden tilhører de som løser disse utfordringene. Enten de vil eller ikke.

 • Like 3
 • Heart 1

Share this post


Link to post
terje-lk skrev (12 timer siden):

Min kommentar på Resett.no i dag:

(På en sak om Spetalen og grønne aksjer)

- Spetalen er sikkert klok og alt det der.

Han er også et resultat av sin samtid - påvirket av systemer og paradigmer. Han er ikke alene, det er vi alle. Og det er ikke godt å se igjennom og forbi, fordi vi alle blir påvirket.

Alle har vi våre motiver, og Spetalen har sine. Noen vil beholde staus quo, andre er litt mere visjonære.

Noen vil avslutte norsk olje, helst i går. Andre tviholder på den, som om vi går under som nasjon om vi ikke tyner ut til siste dråpe.

Begge er like dogmatiske, og hysteriske.

Men uansett hvordan vi velger å forholde oss til norsk olje - den er aktuell bare så lenge. Det var en tid den ikke var her. Nå er den her. Så er den "borte". Det bør vi forberede oss på. Både individuelt, men særlig som samfunn. Noe annet vil være kortsynt og naivt.

Og den overgangen (når den kommer, ikke hvis) bør vi klare å gjøre så god som mulig.

Glem at vindmøller skal erstatte alle KWh som fossile kilder står for i dag. Men de skal ta noe av jobben. Det må også de andre kildene gjøre. Men det starter et sted. Og det har allerede startet. Andelen fornybar energi øker. Det går ikke fort, og det hjelper ikke at kjernekraft taper andeler, globalt sett: https://ourworldindata.org/...

Det er lett å la seg irritere av radikale som vil stenge krana nuh!, men det er like trist å høre på dogmer fra andre leiren.

Norge er smurt av olje. Hvem tror at dette gjør oss i stand til å ta de riktige beslutningene for fremtiden, uten oljen.

Fremtiden tilhører de som løser disse utfordringene. Enten de vil eller ikke.

Godt sagt! Den der var vel populær på Resett tenker jeg. 😄

 • Like 1

Share this post


Link to post

Vi som jobber med tekniske løsninger både for å optimalisere eksisterende industri og utvikle fornybare alternativer skal være fornøyd med at mdg ble avspist med en liten observasjonspost på tinget.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Som eneste parti har MDG en konkret plan. I en overgangsfase på 14 år vil MDG bruke statlige virkemidler til å sikre at det skapes minst like mange grønne, fremtidsrettede jobber som vil gå tapt innen olje og gass.

Å blåse en haug statlige kroner på det diffuse begrepet "grønne jobber" er vel så lite konkret som det går an å bli.

Hvor mange er det som jobber med å sveise stål på norske verft? Disse jobbene har blitt outsorcet for lenge siden, å tro at dette vil bli noen stor industri i Norge med mindre lønningene går til bunns er grenseløst naivt.

Plugge brønner? Hva er grønt/"fremtidsrettet" med det? Ordet sysselsetting har vel gått av moten innen politikken, men hadde passet bra her.

Karbonfangst i Nordsjøen? Finnes det overhodet noen beregninger som viser at dette vil bli økonomisk bærekraftig med mindre man driver oljeutvinning i parallell? Selv med olje sliter man med å se lønnsomheten. Bare nok en MDG-ide hvor man skal bruke Oljefondet til å finansiere håpløse klimaprosjekter. Det er forøvrig ikke så mange år siden MDG kategorisk avviste CCS i sitt program.

Nå fikk vi heldigvis se at Norges befolkning stort sett har gjennomskuet MDG.

 • Like 6

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...