Jump to content

Del

Medlemmer
 • Content Count

  8294
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Del

 1. Det er jo et helt annet tema. Jeg er for CO2 avgifter, og jeg mener vi snarest må få på plass en mer rettferdig måte å avgiftslegge på. For tilfellet elbiler, så burde utslipp ved produksjon blitt avgiftsbelagt. Slik det er nå vil land som driter i klima kunne eksportere varer til oss billigere enn land som tar kostnaden med klimakutt. Dette er svært uheldig, er du ikke enig i det? Hva som kalles CO2 avgift på engangsavgiften er også ren semantikk. Det eneste formålet er vel å kunne gi hybrider lettelser også, så jeg kan ikke se at spørsmålet ditt gir mening. Alle avgiftslettelsene på biler er vel i realiteten knyttet til reduksjon av klimautslipp? At en del av det faktisk kalles for CO2 er vel i denne sammenheng likegyldig. Når det gjelder elbiler spesielt, så har jeg vel mange ganger sagt at jeg inntil få år siden støttet norsk politikk helhjertet, nettopp fordi elbiler var i en sårbar fase og trengte starthjelp. At politikken fortsetter praktisk talt uendret neste år er et ran av verdier fra neste generasjon, gitt EU sin nye politikk på området.
 2. Sjekket nettopp samme kalkulator, og endte opp med omlag 800.000,- i avgifter for tilsvarende bensinbil. Etter drøyt ti års bruk runder vi millionen i tapte avgifter.
 3. Espen, du får ikke engang vinterdekk med billigste Model S for din pris. Hvilken premium fossilbil med innkjøpspris rundt 900.000,- fant du engangsavgiften til? Har du sett tallene Tesla selv oppgir ved bruk?
 4. Du må veie ordene dine på gullskål når du snakker om Tesla. Det heter avgiftslettelser, ikke subsidier. Hver Model S på veien er omtrent en million NOK totalt med lettelser. Andre land velger å gi det som subsidier. Det er selvfølgelig revnende likegyldig for alle praktiske formål om pengene er avgitt på statsbudsjettet som subsidie eller lettelse, men her inne er semantikken svært viktig for enkelte.
 5. I dag er dette riktig, men det er et par momenter du bør være klar over. Den strømmen som produseres fra vind er såkalt "wild AC", denne kan du ikke slippe direkte inn på nettet. Først likerettes den til DC for å stabiliseres, så vekselrettes den tilbake til AC for strømnettet. Det har vært aktiv innsats i lengre tid på å unngå det siste leddet med vekselretter (DC-AC inverter) når man produserer hydrogen fra vind. Her finner du kort oppsummert om wild AC fra vind: http://www.science-ebooks.com/wild-ac.html Her kan du lese om innsats for å koble elektrolysen direkte til vindkraften for å kunne bruke DC direkte: https://fuelcellsworks.com/news/itm-power-and-orsted-unveil-wind-turbine-electrolyser-for-bulk-hydrogen-production/ som Sturle forteller er det utfordringer med å ta ustabil strøm inn til elektrolysen, men jeg er redd han ikke har satt seg inn i hva de faktiske utfordringene er. Batteribanken Tesla satte opp i Australia tar nok DC rett fra vindkraften. Hovedformålet der var ikke mellomlagring av strøm, det var ytterligere stabilisering av strømmen for å kunne bruke den i strømnettet.
 6. Så du mente at diskusjonen ble off-topic, og mente det var jeg som dro den dit? Hm, det var jaggu ikke lett å forstå. Du fikk antagelig ikke med deg lenken jeg postet: https://www.greencarcongress.com/2019/03/20190308-kul.html mener du dette er off-topic? Derimot svarte Espen med at man kan jo bare mellomlagre strøm direkte fra solceller og vindmøller på batterier, for så å lade lastebiler uten at strømmen noen gang har vært i strømnettet. Ikke bare det, men vi kan forvente 98% effektivitet fra mellomlagringen. Det reagerte du ikke på, men når jeg stiller spørsmålstegn ved realismen reagerer du. Fascinerende.
 7. Her er jeg redd du har misforstått. Vi snakket om systemer for mellomlagring av strøm. Du lenker til en vitenskapelig artikkel som studerer degenerering av enkelt-celler i et laboratorieforsøk. Effektiviteten du henviser til er i tillegg coulomb. Hvis du mener at det er teoretisk mulig å mellomlagre strøm på batterier med 98% round-trip effektivitet hvis man totalt ser bort fra kostnader, så er det en helt annen påstand enn den jeg reagerte på. Jeg foreslår at du avstår fra kategoriske utsagn i fremtiden hvis grunnlaget ditt er så tynt. Det er et godt poeng, og det er mulig du har rett. Jeg skulle gjerne hatt bedre kilder hvor dette er eksplisitt. I kilden: https://cleantechnica.com/2015/05/09/tesla-powerwall-powerblocks-per-kwh-lifetime-prices-vs-aquion-energy-eos-energy-imergy/ er det kun Eos Eurora systemet som gir klart inntrykk av å inkludere inverter (se figuren), og der oppgis en effektivitet på 75%. Altså himmel og hav unna dine 98%. Så igjen spør jeg deg. Hva baserte du din 98% påstand fra? Var det virkelig kun artikkelen vi fikk som omhandlet noe helt annet?
 8. Jeg får vel finne noe dokumentasjon selv, Her er tallene 75-92% https://cleantechnica.com/2015/05/09/tesla-powerwall-powerblocks-per-kwh-lifetime-prices-vs-aquion-energy-eos-energy-imergy/ Så har vi denne: https://www.eesi.org/papers/view/energy-storage-2019 ingen over 95%. Men du påstår altså 98% uten å dokumentere noe som helst.
 9. Har du tenkt igjennom dette? Dersom hydrogen blir viktig i Europa, så kan det hende vi blir nødt til å bygge ut løsninger i Norge også. Verken du eller jeg har grunnlag til å vurdere hvor mye rør som er aktuelt å bruke da, så jeg foreslår vi lar den ligge død inntil det er aktuelt. Vel, den eneste gangen du påstod noe konkret her var det rørnettet i USA, og der var påstanden din 100% feil. Nå kommer du med generelle vendinger uten å dokumentere. Er det bare for å provosere?
 10. Det var kun i en tråd den diskusjonen pågikk, og det var snakk om teoretiske hydrogentall mot faktiske batteritall. Du har nok en gang ignorert hva det var snakk om. Jeg har derimot måtte minne deg på teoretiske og reelle tall for hydrogenkompresjon, ikke mange ukene siden sist.
 11. Vi hadde vel en diskusjon på dette tidligere hvor du påstod at eksisterende rørnett i USA ikke kunne brukes til hydrogentransport, men du fikk dokumentert at det var feil. Jeg ser også at du igjen har skiftet tema, nå handler det ikke om energieffektivitet lengre, men kostnader. Jeg skal ikke gå inn på behovet for å frakte hydrogen fra Oslo til Finnmark, jeg antar du skrev uten å tenke. Men ja, dette er et poeng som burde fylt mye større del av tråden. Utbygging av hydrogen infrastruktur vil antagelig bli mye dyrere i Norge enn i eksempelvis Danmark og Tyskland. Det var du som for fem år siden mente at batteribiler var 80-90% effektive også? https://www.tu.no/artikler/elbilen-er-langt-mindre-effektiv-enn-mange-tror/224002
 12. Tja. Alle vindmøller produserer såkalt "wild AC" denne konverteres først til DC for å stabilisere strømmen, før den så konverteres tilbake til AC for bruk i strømnettet.
 13. Ja, jeg har presentert deg for teoretiske tap ved hydrogen produksjon tidligere. Det var som et svar på at du mente det teoretisk var umulig for en hydrogenbil å komme ned på energiforbruket til batteribiler som var på markedet. Du har fått de samme teoretiske tallene presentert flere ganger etterpå. Dersom du er uenig i noen av dem foreslår jeg at du dokumenterer det. Det har du altså aldri gjort. At dagens løsninger har store tap er kjent, og det vil nok være tilfellet i nær framtid også. Men det er altså en annen diskusjon.
 14. Kanskje du skal tenke gjennom posten din en gang til. La oss ta kortform: -Du har skiftet tema. Det var snakk om naturlov-pålagte tap. Å anta at det handler om tap på diverse eksisterende løsninger blir da feil. -Nei man *må* ikke transportere hydrogenet (et svært enkelt moteksempel: https://www.greencarcongress.com/2019/03/20190308-kul.html ) -Hvis man transporterer hydrogenet, så er vel vanligste måte i dag rørtransport. Tapet der er neppe større enn i strømnettet (selv unntatt DC-AC konvertering). Se om du kan finne noe på det. -Ikke at det er veldig relevant for diskusjonen, men skal du lade lastebiler rett fra solcellepaneler eller vindmøller uten å gå via strømnettet? Kan du dokumentere noen prosjekter som ser på dette? Mener du at mellomlagring på batteri har mindre tap enn DC-AC konvertering?
 15. Strøm fra både solceller og vindmøller gir likestrøm (DC), så det er ved lading av elbilbatterier du må konverteres til vekselstrøm i strømnettet. Det er prosjekter som forsøker å generere hydrogen uten å gå via vekselstrøm, altså direkte fra strømproduksjonen. Virkeligheten er altså den motsatte av hva du sier, det er med batterier du må ta tapet via AC, det kan unngås med hydrogen. Nei, jeg påstår ikke at alle prosjekter rundt omkring i praksis vil generere hydrogen uten å gå via AC, men påstanden din er helt feil i den konteksten som er gitt. Dette har jeg også forklart tidligere, så da er det kjedelig når den samme feilinformasjonen blir gjentatt.
 16. Godt poeng, så artikkelforfatteren er virkelighetsfjern. Dette handler om mer enn fysikk.
 17. Hvorfor sier du det? Artikkelforfatter mener dette kun handler om fysikkens lover, de er vel like over hele universet? Du er altså uenig med artikkelen?
 18. Tyskland trenger variabel kraft, som sagt vil vi antagelig se endringer i utbyggingstakten der neste år. Ja, UK har fått bort det meste av kull ved overgang til fornybart og gass når vind og sol ikke dekker. Dersom Jens hadde fått gjort månelandingen sin, så ville kanskje gasskraften vært utslippsfri i dag også, hvem vet. Men her på berget er vi mer interessert i avgiftsfri luksus enn å bygge fremtidsrettet industri, så Jens har blitt mobbet helt siden forsøket.
 19. EU har egne regler for utslipp fra kraftverk og annen industri. Jeg har ikke satt meg inn i de reglene og hva det betyr. Det jeg derimot synes er synd er at Tyskland vil bruke atten år på å fase ut kull. Vi ser at både USA og Storbritannia har faset ut kull i rekordhastighet ved å bruke naturgass istedet. Tyskland sliter i dag med å øke sin fornybarproduksjon, vi vil høyst sannsynlig se konsekvensene av dette neste år. Men jeg forstår godt at de ikke vil stole på gassforsyning fra utlandet.
 20. Vi er enige i at reduksjon av CO2 utslipp er viktig. Som en del av det så må flest mulige land over på elbiler. Vi har gjort grep, EU er nå med på laget. Du har enten ikke lest tråden, eller ikke forstått innholdet.
 21. Ja, det er helt sant. Nå har nok effekten vært størst fra renseteknologi (husk omlag to tredjedeler av NOx kom fra tungtransport, og vi hadde knapt ti prosent elbilandel på veien så sent som i fjor). Uansett, alle monner drar, og det er gledelig at vi i Norge ser ut til å ha fått redusert de kjente helsekonsekvensene fra dieselbiler. Ingen i Norge bør få helseskader fra forurenset luft, hvis det skjer mener jeg politikerne bør skjerpe seg. Enten det skyldes diesel eller vedfyring, så er teknologien tilgjengelig.
 22. Dette er faktisk riktig. Reglene er ikke like strenge i år, men allerede i år er det nok en kraftig effekt. Den kan vi se på nybilsalget i Tyskland. De faktiske reglene er her: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en der kan du se at i år er de 5% bilene med mest utslipp fra hver produsent unntatt fra reglene. Neste år er det ingen unntak. Altså vil særnorsk politikk allerede i år forsinke overgangen til elbiler i resten av Europa. Norge er inkludert i ordningen. En fabrikant kan selge elbiler i Norge, og få godskrevet 0g/km for dem. Altså kan eksempelvis Mercedes for hver EQC de selger i Norge selge en bil med 190g/km utslipp fra eksos i Tyskland uten bøter. Det er gjennomsnittstall for hver fabrikant over hele EU+Norge (usikker på om hele EØS er med) som er grunnlaget for bøter, jeg tror det er her vi har misforståelsen: Så må jeg få si at dette er grunn til å juble. Med mindre man tilhører en del av befolkningen som nå tjener penger på særnorske regler, så bør dette være svært gode nyheter. Ideelt sett skulle vi fått til globale regler, men vi har faktisk nå fått til et samarbeid på tvers av store deler av Europa med svært ambisiøse utslippskutt. Alle burde forstå at Norge alene ikke kunne mer enn å vise vei. Det har aldri vært slik at våre utslippskutt ville bety noe i seg selv med mindre vi fikk til internasjonalt samarbeid rundt det. Hvor viktig den norske elbilsatsingen har vært er umulig å si sikkert, men vi liker jo å tro at det vi gjør betyr veldig mye. Vi kan nå flytte ressursene bort fra elbil subsidier (unnskyld, lettelser) over til å skape nye arbeidsplasser. Det er bare at det vil jo ikke skje, når noen først har fått sugerøret ned i statskassen er det kul umulig å få det opp igjen.
×
×
 • Create New...