Jump to content

Del

Medlemmer
 • Content Count

  8662
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1837 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

17853 profile views
 1. Tja, jeg la bare frem dokumentasjon hver gang. Jeg hadde ingen illusjon om å overtale vedkommende, det var utelukkende for å sikre at alle leserne hadde tilgang til korrekt informasjon. Greit at folk får se svart på hvitt hvem som forsøker å lure dem. Er vel litt vel utholden, tar det som et kompliment, takk skal du ha 🙂
 2. Nei, det gjør faktisk ikke det. Jeg debunket den utallige ganger, men en fra Teslamenigheten insisterte i flere år, han insisterer vel ennå. Det finnes et ord for det, religion. Ja nettopp, derfor er det nyttig med et forum hvor slikt kan imøtegås, så lærer vi gjerne noe på veien 👍
 3. Tja, norsk elbilpolitikk har vært et ekstremt dyrt klimatiltak. Det har dessuten vært en usosial omfordeling som undergraver velferdsamfunnet. Elbilpolitikken i Norge har mest fungert som avlat som trekker fokuset bort fra viktigere klimatiltak. At mange da tyr til forumet må du regne med. Jeg har vel heller vært sjokkert over hvor fanatisk elbilpolitikken har blitt forsvart både i trådene og av artikkelforfattere. Helt absurde påstander gjentas som i et ekkokammer (kanskje du også tror en Tesla har 90% energieffektivitet?). TU skulle være for teknologer, men har tidvis sett mer ut som et propagandatidsskrift for elbilforeningen. Nå ser det ut til at faktaresistensen er det eneste som er igjen. Tar neppe lang tid før fanatikere fra begge leire er representert. De som har kunnskap er borte.
 4. Dette var trist lesing. Dessverre er det nok mange av oss som setter pris på å kunne være anonyme. Det første de lærer i misse-konkurranser er å ikke ha sterke meninger noen vei, for da vil du skyve noen bort. Rasjonelle mennesker som bare ønsker å diskutere åpent, vil ikke stille opp med fullt navn på nett. Spesiell takk til @Simen1 og @uname -i Jeg har satt enormt stor pris på alle diskusjonene med dere.
 5. Den samme Ursula sa vel for en tid tilbake at EU bare trengte gass fra Norge nå, ikke om noen år. Så hun har gjort sitt ytterste for å holde gassinvesteringer i Norge nede, hvorfor gjorde hun det? Blir det noen som tør å innrømme at de tok feil? EU risikerer massiv industridød i årene som kommer. Nei, jeg tror ikke det er bra for klima heller.
 6. Selvfølgelig hadde det vært mye bedre. Det ville gitt enorme reduksjoner i globale klimautslipp. Så her skjønner jeg ikke hvordan du tenker, tror du verden (utenfor Kina) ville brukt dobbelt så mye kull dersom Kina hadde forsøkt å selge sitt? Så rent pragmatisk ville et slikt grep alene reddet svært mye av klimautfordringen i verden, da hadde 1.5 graders målet vært innen rekkevidde. Kina velger selv å være verdens fabrikk, med et totalitært regime som gir oss billig arbeidskraft, og et mål om økonomisk vekst som trumfer nødvendige klimatiltak. Dette har jeg også dokumentert, leste du lenken jeg ga? Det gir et godt øyeblikksbilde, her har du den igjen: https://www.carbonbrief.org/qa-what-does-chinas-new-paris-agreement-pledge-mean-for-climate-change/ Det er også dette den eneste globale avtalen som finnes er tuftet på, at hvert land plikter å redusere sitt utslipp. Ikke at den avtalen er perfekt, men det er altså alt vi har i øyeblikket.
 7. Til det positive, så er vel nå en del vindmøller i sør lønnsomm,e også samfunnsøkonomisk. Alt som er bygd ut langs kysten i Trøndelag er derimot et tapssluk. Noen har oversolgt.
 8. Takk for det, får jo av og til inntrykk av at jeg hisser folk veldig opp bare ved å diskutere. I denne saken tror jeg vi er mer enige enn de fleste i tråden 🙂 Samtidig er det jo når man er uenig at mange av de mest interessante diskusjonene kommer, så vi finner forhåpentligvis noe av det etterhvert også 😄
 9. Skjønner. Nå tenkte jeg ikke ensidig toll, og jeg håper da inderlig at det ikke er bare vesten som ønsker å begrense oppvarmingen. Likevel, du har kanskje rett i at en global karbontoll er urealistisk. Litt usikker på om global CO2 avgift er noe mer realistisk.
 10. Jeg er redd vi leser tallene forskjellig. Det er sant at kull hadde en lokal topp i 2012, men å si at de ikke har økt siden blir svært misvisende. Faktisk har kullforbruket nå gått forbi 2012 etter noen år med stor vekst. Så din påstand er faktuelt feil (ikke at jeg tror det er bevisst, nok av tall som ikke følger utviklingen helt til i dag). Det er også lite som tyder på at dette bildet vil bedre seg med det første. Her har du en kilde som gir et godt bilde av dagens situasjon: https://www.carbonbrief.org/analysis-what-does-chinas-coal-push-mean-for-its-climate-goals/ Angående andel av energi, så er jeg heller ikke imponert. Du finner utviklingen over tid fram til i fjor her: https://ourworldindata.org/energy/country/china Som du kan se et stykke ned i lenken økte energibruk fra kull med over 1000 TWh fra 2020 til 2021. Til sammenligning økte sol og vind energibruk totalt med under 660 TWh (gass med 214 TWh, olje med 516 TWh). Jada, 660 TWh er imponerende det (selv om vannkraft sank med 69 TWh, og ville dratt total fornybar under 600). I samme periode har Kina hatt en handelskonflikt med Australia, som har begrenset kullimporten. Siden du dro frem USA, er du imponert over USA på de samme parametrene? https://ourworldindata.org/energy/country/china Jeg er ikke spesielt sint, så må ha ordlagt meg litt uheldig om det inntrykket kom fram. Beklager det. Norge er ikke verstinger. Ja vi har vannkraft, men det har også vært en bevisst satsning på all kraftutbygging i Norge. Forbrukerne tar enorme kostnader og enorme naturinngrep for å får lagt høyspent, vindmøller og vannmagasin. I tillegg utsettes vi for Europeiske priser på grunn av eksportviljen. Alt elektrifiseres med en fart andre land bare kan drømme om. Så her skjønner jeg overhodet ikke hvordan du tenker. Ja, Norge kan gjøre utrolig mye mer, og vi kan atpåtil tjene masse penger på det. Det er egentlig helt fantastisk. Jeg mener bare at det er på tide med "positive reinforcement" framfor å sutre om at vi er så dårlige. Ære den som æres bør og så videre, jeg tror det vil være mer stimulerende enn urettferdig selvpisking. Antok du mente til, så tok en liten omskriving. Ja, dette har jeg kjempestor tro på. Klima er en global utfordring, og vi trenger nøytrale virkemidler for å påføre utslipp kostnader.
 11. Skuffende lavmål. Ingen carbontoll har blitt innført, så varer produsert i Kina kan utkonkurrere varer produsert i land med høye CO2 avgifter. Det har vært med på å opprettholde en økonomisk vekst i Kina som EU bare kan drømme om. Det er et frikort, og jeg trodde jeg hadde vært veldig tydelig på dette poenget. Jeg synes uttrykket frikort passet godt, mulig du legger noe helt annet i ordet. At det finnes land som er enda verre er ingen unnskyldning, USA har en lang vei å gå de også, jeg har vel ikke unnskyldt dem på noen måte. Nå er det likevel slik at Kina brenner halvparten av alt kull i verden. Så jeg gjentar, dersom verden skal nå klimamålene kan ikke Kina fortsette å øke utslippene sine i mange år til. Er dette virkelig for vanskelig å forstå? Ja, det er fortsatt viktig at Norge reduserer sitt utslipp, men hvis Kina bare durer på vil selv nullutslipp i Norge ikke hjelpe. Målet til Kina er å nå utslippstoppen før 2030: https://www.carbonbrief.org/qa-what-does-chinas-new-paris-agreement-pledge-mean-for-climate-change/ Det er simpelthen ikke godt nok etter min mening. Du synes kanskje det er helt OK, men da er det neppe jeg som ønsker krig velkommen av oss to.
 12. Nettopp! Selv om Norge har vært flinke, er det stort potensiale til å bli mye bedre samtidig som man skaper ny industri. Å gjøre knefall til Kina kommer det ingenting godt utav. På høy tid at de mister sitt frikort til utslipp.
 13. Du fikk presentert dokumentasjon på at CO2-utslipp fra Polen og Kina var minst på nivå med Norge, men du ville ikke ta til deg fakta. Jeg påpekte dette, beklager hvis det i din bok er rævva tone. Nå sist gjorde jeg deg oppmerksom på at drivhusgass og CO2 er to forskjellige ting. Igjen bare nekter du, og går til personangrep. Dersom du er uenig, så kan du jo istedet utfordre meg på påstanden. Drivhusgasser inkluderer typisk metan, og den er mye mer potent enn CO2. For land med betydelige metanutslipp vil dette bidra vesentlig. Noen av kildene tar kun med CO2, andre tar med alle drivhusgasser. Eksempelvis opererer SSB med CO2-ekvivalenter. Ikke ulikt nå man i Norge snakkker om fat olje og fat oljeekvivalenter (den siste inkluderer gass, og gir dobbelt så stor tall). Dersom du fortsatt bare ignorerer informasjonen jeg gir deg, kan du ikke bare være så snill å sjekke selv. Her har du tallene fra SSB: https://www.ssb.no/en/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/statistikk/utslipp-til-luft Se på andre fotnote: "Greenhouse gas emissions expresses in CO2-equivalents show how much warming effect a greenhouse gas has, converted to the amount of CO2." Det er klart at dette tallet er høyere enn om man bare legger CO2-utslipp til grunn. Dersom du virkelig er interessert i faktiske forhold bør du også tenke over at tallene er basert på det landene selv rapporterer. Her ligger det en usikkerhet, spesielt metanutslipp ser ut til å underrapporteres (observerte mengder utslipp fra satelitt rimer ikke med rapportert fra myndigheter). Mulig dette også gjelder CO2, men jeg har ikke sett noe dokumentasjon på det.
 14. Ok, så du er faktisk en av dem. Sånn av nysgjerrighet, du mente vel også at Norge burde sluttet med olje og gass for noen år siden også? At det ville gjort verden til en bedre plass liksom.
 15. Les tråden davel. Tallene i kilden din er seks år gamle og har blitt grundig tilbakevist med nyere tall. Norge har nå etter all sannsynlighet lavere CO2-utslipp per hode enn Kina, og det selv om vi er en liten oljenasjon. Skjønner at du bare ønsker å motivere til fortsatte klimatiltak (noe jeg synes er bra), men jeg tror ikke faktafeil er riktig måte å gjøre det på. Ved å fremsette den type propaganda havner du fort i kategorien gammelkommunist, sjekk skriveriene til Erik Solheim. Kina bør ikke tillates å øke sine utslipp slik de har forespeilet i Paris-avtalen, det er på høy tid at de blir konfrontert med det. Jeg kan ikke se at verden når klimamålene om Kina skal fortsette å øke utslipp i mange år til. En måte man kunne gjort dette på er å innført karbontoll på varer, håper det kommer på plass raskt. For de som har sett at Kina nå har gått forbi Norge, ser jeg de drar en kreativ ny vinkling, nemling at historiske utslipp er det som nå teller. Forstå det den som kan.
×
×
 • Create New...