Jump to content

Del

Medlemmer
 • Content Count

  8537
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1677 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

17253 profile views
 1. Du fleiper med jobben til hundretusener, og du har en agenda. Det er ikke greit.
 2. Først kan du jo heve presisjonsnivået ditt, og si letestans, eventuelt tidfeste når du mener Norge skal kutte (til null?). Så kan du jo forsøke å forklare hvor du har dette fra, og akkurat hva du tror det hjelper for.
 3. På hvilken måte vil letestans i Norge hjelpe ville dyr i verden? Jeg trodde den største trusselen mot ville dyr var omdisponeringer av land, blant annet for produksjon av biobrensel som erstatning for olje? Klima vil heller ikke ha godt av norsk letestans, så dette er ubegripelig for meg.
 4. Vi snakker om det samme Danmark som blåholder på den bittelille produksjonen sin i tredve år til. Det samme Danmark som kunne fase ut fossil kraft takket være billig norsk vannkraft. Det samme Danmark som importerer kortreist og klimavennlig olje fra Norge. "Utakk er verdens lønn" ville vært en mer passende overskrift på artikkelen.
 5. Aha, så de lyver og bedrar allerede i overskriften. De er ikke oljearbeidere, de er MDG politikere. Korrekt overskrift på artikkelen er altså "Vi MDG'ere bør stemme MDG". Jeg skjønner jo at det ikke slår an like godt. Da ble jeg plutselig usikker på om jeg kan stole på det som står i resten av artikkelen. Også jeg som trodde de bare ventet på at et leteselskap skulle tilby dem jobb i avviklingsindustrien. For det skjønte jeg ihvertfall ikke noe av. @Inge Bakke du som ser ut til å forstå dette godt, kan ikke du forklare meg litt om hva som var klarsynt? Akkurat nå er det bare tjukk skodde for meg. Akkurat hva er denne avviklingsindustrien? Og akkurat når vil verden slutte å bruke olje, hva med gass?
 6. Dette har jeg jo allerede utfordret deg på, hvis du mener det er så usikkert, hvorfor 78% skatt? Hva er det du vet som ikke alle andre vet? Hvor har du fått for deg at det er høyst usikkert? Detter er feil, nå spør jeg deg igjen, hvor har du dette fra?
 7. På den positive siden kan vi endelig tjene litt på vindkraft 🙂
 8. Jeg er redd du har blitt lurt av retorikken som har versert lenge. Selskapene betaler sin del av kostnadene, selv med leterefusjon. Deres andel av kostnadene er lik deres andel av gevinsten, nemlig 22%. Dersom du senker skatteprosenten fra 78% til det andre bransjer betaler, 22%, så vil du snu dette på hodet. Da vil selskapene ta det meste av risikoen, og .... få det meste av gevinsten. Du skjønner sikkert ikke at det jeg sier nå er helt korrekt, men da foreslår jeg at du spør istedet for å fortsette å tro på noe noen har sagt. At selskapene vil fortsette med dette, også i Barentshavet, er det all grunn til å tro. Dersom skatten reduseres vil ikke interessen bli mindre. Du skjønner, norsk olje og gass produksjon er ekstremt profitabelt, og vil med all sannsynlighet fortsette å være profitabelt i mange år til. Du ser fortsatt ikke ut til å ta inn over deg to enkle observasjoner: Norsk olje og gass er profitabelt (faktisk ekstremt profitabelt). Dersom du ikke innser dette, bare tenk på hvorfor det er 78% skatt. Det andre er at det nettopp er inntektene fra olje og gass som gir Norge en unik mulighet til å bygge infrastruktur, enten det er veier, sykehus eller jernbane. Alle de gode formålene du ønsker deg kan lett finansieres med pågående oljeaktivitet, selv uten å tappe oljefondet. Prøv samme øvelse med det svenske statsbudsjettet. Vennligst sjekk tallene fra det norske og svenske statsbudsjettet.
 9. I følge SSB har vi drøyt 5% arbeidsledighet, og svært mange permitterte. I tillegg til enorme antall på trygd, og stor offentlig sektor. Du synes ikke det er en mer naturlig plass å starte?
 10. Hvorfor jobber de da i bransjen? Hva venter de på?
 11. Ja, og din egen kilde bekrefter min påstand. La oss ta det første først. Du påstod at funn ikke kunne produseres før på 2030 tallet. Nå har du endret påstanden dramatisk, nå snakker du kun om funn som leder til ny feltutbygging. Selv her teller jeg altså atten feltutbygginger som gikk fra funn til produksjon innen fem år. Jeg teller 46 som gikk på under ti år, og flere som tok ti år. Totalt er det 90 felt i drift, og 114 som har totalt vært i drift. En del av feltene har ikke oppgitt funndato. Får jeg noen erkjennelse fra deg denne gangen? Dette er jo bare tull. Det er private selskap som står for begge deler. Kanskje du egentlig mente at det er funnet på for å få statstøtte? Hvordan har du tenk å tiltrekke investorer og private selskap til å investere i alt det du foreslår her? På hvilken måte mener du avvikling av olje for 15 år siden ville gjort det lettere å få til ladenettverk, hydrogen og jernbane i dag?
 12. Ja, da ser du vel at det er flere feltutbygginger som skjer innen fem år fra funn. I tillegg kommer funn i tilknytning til felt, de er ikke med på listen. Jeg vil tro disse har mye raskere utbygging i snitt, og i følge Jonas er det disse det fokuseres på nå. Skjønner du nå at å påstå at det tar ti år fra funn til produksjon er feil? Hvor i all verden har du dette ifra? Tror du leting ikke lønner seg på norsk sokkel? I så fall er det enkel løsning på det. La oljeselskapene betale vanlig skatt, 22%, på eventuelle funn. Så får de både brorparten av risikoen og gevinsten. Kanskje du mener det er en bedre løsning? Ikke? Akkurat hva er det du vil da? Her snur du ting på hodet. Leterefusjon ble vel innført nettopp for å la nye aktører konkurrere på lik linje med de store aktørene. Slike som AkerBP og Lundin kom vel ut av det. Her må du forklare hva du vil frem til? Tallene dine er feil. De 5% handler kun om utslipp knyttet til produksjon. Ta med transport og raffinering, så blir tallene mye verre. Nå blir raffinering flyttet ut av Norge, istedet for å bli elektrifisert i Norge: https://www.tu.no/artikler/esso-legger-ned-sitt-eneste-raffineri-i-norge-ingen-olje-etter-juni/509664 arbeidsplassene blir også flyttet, men vi er jo verdens rikeste land, så pytt, pytt. Hva synes du om å gi dem jobb i staten? Helt enig, så da kjører Norge på med olje og gass så lenge det er lønnsomt, og elektrifiserer sokkelen der hvor det gir konkurransedyktige utslippsreduksjoner. Så sikrer vi arbeidsplassene, og finansierer kablene havvinden trenger i samme slengen. Hvem vet, kanskje det blir en hel masse langskip også før lønnsomheten i olje og gass dabber av, og infrastrukturen forsvinner. Eller var det ikke det du mente? Kanskje du trodde at man kunne bygge ut havvind og CO2 lagring etter at all infrastrukturen er sendt til opphugging?
 13. Dette er en stråmann. Selv med full aktivitet mener jeg offentlige tall viser at produksjonen faller raskere en Paris-avtalen forutsetter, vil du jeg skal forsøke å finne dokumentasjon på dette? Temaet er dessuten letestopp, så du avsporer her. Grafen har jo logaritmisk skala. Tar du bort Johan Sverdrup er jo grafen nesten lineær de siste tjue år. Ifølge din egen kilde er knapt halvparten produsert etter femti år med aktivitet: https://www.norskpetroleum.no/petroleumsressursene/ressursregnskap-norsk-sokkel/ var du klar over dette? Hva er det du vet som ikke de vet? Mener du på ramme alvor at all leteaktivitet bør avsluttes fordi den ikke er lønnsom? Hva er det du vet som selskapene ikke vet? Vi har nettopp sett fra dine egen tall hvordan leting er kritisk for å unngå dramatisk fall i produksjon i et ni års perspektiv. Ah, du har ikke fått med deg Rystad-rapporten? Det er motsatt, uten fortsatt leting i Norge vil globale utslipp gå opp med høy sannsynlighet. Mener du at norsk produksjon av olje og gass er umoralsk? Selv om det bidrar til lavere utslipp globalt? Har du en rasjonell begrunnelse for dette?
 14. Da tror jeg at jeg har funnet lenken din, supert om du gidder å poste den selv neste gang. Takk for tipset, det var greit å få noen tall. På posten din virker det ikke som om du helt har tatt inn alvoret i tallene. Det er vel denne: https://www.norskpetroleum.no/produksjon-og-eksport/produksjonsprognoser/ Dersom du leser lenken, ser du at oppstart av Johan Sverdrup alene forskyver statistikken med noen år. Likevel, fra toppen i 2023 på 237.7 er det mer enn halvering til 107.3 sju år etter. Altså en nedgang på 55% på sju år. Tallene er også en kombinasjon av olje og gass, kilden gir inntrykk av at for olje vil nedgangen være enda raskere. Så akkurat hvor stor er forskjellen til styrt avvikling av olje på 15 år? Jeg håper inderlig ikke artikkelforfatter hadde noe begrep om dette. Det setter artikkelen i et svært uheldig lys.
×
×
 • Create New...