Jump to content

Del

Medlemmer
 • Content Count

  8117
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1338 :)

1 Follower

Recent Profile Visitors

15646 profile views
 1. Del

  Den frie kafeen

  Finner mye rart på eBay også 👍
 2. Jeg har vel aldri sagt at det var lurt. Jeg viste en graf som fortalte at Brent Bear var en dårlig investering nærmest når som helst hele året etter at du anbefalte derivatet. Kreativ som du er fant du et kort intervall med prisnedgang, og nektet å innrømme noe som helst. Kanskje du kan gi et nytt råd nå, hva skal skje med oljeprisen den neste måneden?
 3. Hm, halvstudert røver altså, ikke blant de sterkeste studentene. Min vurdering er vel at Uname overgår dine evner med rimelig høy margin.
 4. Hvilken skolering i matematikk er det egentlig du har? Greit å få det på det rene når du er selvutnevnt autoritet på å bedømme andres nivå.
 5. Del

  Den frie kafeen

  Det høres veldig merkelig ut. Er det noe tull med routeren kanskje? Hvis ikke, prøv å bytte ledning. Kan jo være nettverkskortet som er gåent også, hadde problemer med noen nettverkskort her etter lynnedslag. Har problemet oppstått plutselig?
 6. Faktisk gjentok du påstanden for under to år siden. Vi tar en drømmereprise: ref. Jeg hadde med andre ord ingen personangrep, jeg bare minnet deg på hva du har påstått i forumet ved gjentatte anledninger. Når du debatterer på denne måten blir meningsfull dialog umulig. At du benytter dagens lave gasspris til å skape usikkerhet rundt norges viktigste inntektskilde er forutsigbart, men når dine fanatiske holdninger kun vil bidra til akselerert global oppvarming, så plikter de som vet bedre å si ifra.
 7. Å finne frem fire år gamle påstander fra deg som snart runder ti tusen poster rundt samme tema, er som å be om nåla i høystakken. Jeg har funnet frem nåla for deg mange nok ganger. Til ditt forsvar så du ikke for deg at OPEC ville skru igjen kranen. Nå hvordan er det, hva tror du skjer med gassprisen de neste to årene? Vær endelig konkret denne gangen.
 8. Ute med påstander igjen ser jeg. I følge deg skulle oljeprisen ligget og vaket på USD20 per fat nå, og Johan Sverdrup skulle du vedde på at aldri ville betale seg inn (bare at når jeg ville ta veddemålet med deg viste det seg at du ikke mente det). Nå synser du om gassprisen, og påstår at du har god oversikt. Du minner mer og mer om Lars Haltbrekken. Hvor ble det av alle påstandene om at Goliat aldri ville betale seg inn? Nei, det var visst bare tull det også. Nå er det visst Martin Linge som det skal skapes usikkerhet rundt. For din del har du nå beveget deg fra Johan Sverdrup til Aasta Hansten. Bare for å få dette klart. Johan Sverdrup er nedbetalt på et par år, og deretter er produksjonskost for oljen USD2 per fat. Du har absolutt ingen troverdighet i slike framskrivinger. De som er interessert kan godt lese seg opp på analytikeres framskrivinger av gasspriser (du vet de som faktisk har regnet på det). Spoiler: Prisen skal opp allerede neste år: https://e24.no/energi/i/K3q9rX/tror-lng-vil-gi-varige-lave-europeiske-gasspriser-det-er-positivt-for-konkurransekraften Ja, gass må også fases ut, men å lukke øynene for gassens betydning i det grønne skiftet er totalt kunnskapsløst. Både USA og England har fått til en mye raskere overgang til fornybar energi ved å kombinere det med gass. Jeg tror ikke det er mulig å nå målene i Paris-avtalen uten gass, det er den desidert raskeste måten å fase ut kull, samtidig som man sikrer lett regulerbar kraft. At gass nå er billig er en gavepakke til alle som bryr seg om klima. Over tid må også gassen ut, men bare i Tyskland er utfasing av kull tenkt å ta atten år til. I andre deler av verden har man ikke satt noe mål. Tyskland ser for seg å bygge om kullkraftverkene til gass.
 9. For småbarnsfamiliene er vi helt enige, de straffes altfor hardt med dagens system. Jeg mener som sagt at de bør få egne lettelser, nettopp fordi de ikke har noe valg. Det er også denne gruppen som elbilene passer dårligst for. Dette er jo bare tull, det er svindyrt. I tillegg skaper det ingenting i Norge, og er ødeleggende for handelsbalansen. Hvem er det som har bløffet deg?
 10. Utenfor Oslo har du også Stavanger, Bergen og Trondheim, i tillegg til en rekke mindre byer som har potensiale til å redusere biltrafikk betydelig. Det er også disse plassene trafikkproblematikken er størst, og her flertallet av biler befinner seg. Jeg trakk vel frem elbiler spesielt, for der er det i dag ingen avgifter (jada noen unntak har heldigvis kommet). Andre biler betaler drivstoffavgifter, bompenger, parkering og fergepriser som reduserer bilbruk betydelig. Jeg ønsker ikke privatbilismen til livs, men dagens politikk med ekstreme incentiver til elbiler er rett og slett ikke bærekraftig. Dette er forsåvidt ikke et nytt fenomen. I privatbilismens tidlige dager var det tilfeller hvor hele byer ble designet rundt bilen, det blir typisk ikke noe heldig utfall. Angående småbarnsfamilier, mener jeg faktisk at de bør få avgiftslettelser uansett hvilken bil de har. De klarer seg typisk ikke uten bil, og det er faktisk i byene problemet er størst. Her kjører de en gammel bensinbil til barnehage og jobb, og blir flådd inn til skinnet i en periode av livet hvor pengene ikke strekker til. Så gløtter de bort på en middelaldrende matpakkekjører i en Model X som suser forbi i kollektivfeltet, vedkommende kunne like greit tatt trikken. Det er ekstremt ødeleggende for samfunnet. Det er også hovedgrunnen til at jeg ikke har kjøpt meg en Tesla, jeg ønsker ikke å være en av disse middelaldrende mennene som peker lang nese til småbarnsfamiliene. Nei, det handler ikke om misunnelse. Det handler om noe så grunnleggende som rettferdighet. Jeg er også av den oppfatning at avgiftsfritaket på elbiler har drevet frem lettelser i avgifter på andre biler, spesielt hybridene, men her snakker vi om avgifter ved kjøp, da ignorerer du at jeg snakket om avgifter ved bruk. Når det gjelder artikkelen fra DN så bør du være litt mer kritisk til kildene dine. Her er dreining mot avgifter til bruk bevisst holdt utenfor, selv om de som bestilte studien er fullt klare over at en del av effekten er at man nå tar mer avgifter på bruk. Man velger å kalle ladbare hybrider for bensin og dieselbiler, i andre sammenhenger vil de samme menneskene kalle disse bilene elektriske. Det skinner igjennom at her er det fanatikere som kun har en agenda, opprettholdelse av totalt avgiftsfritak for elbiler. Det er synd at en del gjemmer seg bak miljøkortet, når alt det koker ned til er grådighet på vegne av en interessegruppe. Slikt irriterer meg.
 11. Det må du nesten spørre MDG om. Min oppfatning er at dagens politikk bidrar til for stor biltrafikk. Det er overhodet ingen grunn for elbileiere å la bilen stå. Hiv på litt avgifter der også, så får du en vesentlig nedgang i trafikken. Dernest ville jeg rustet opp jernbanen på utvalgte strekninger. Dovrebanen kunne fint blitt oppgradert, litt avhengig av ambisjonsnivå kunne man både fått godstrafikken over på tog og utkonkurrert fly.
 12. Må bare si meg enig med Sturle her. Hvordan klarer du å få dette til å gå i hop i hodet ditt? I beste fall vil det å la gassen ligge dytte prisen på gass litt opp på verdensbasis, og dermed bidra til litt redusert forbruk, men denne effekten vil naturligvis være svært beskjeden, og på ingen måte veie opp gassen fullt ut. Det er mer enn nok gass i verden til å holde markedet i gang i overskuelig fremtid, lenge etter at vi må ha kommet oss over på fornybare kilder. I følge Paris-avtalen er Norge ansvarlig for sitt utslipp, og andre land ansvarlige for sitt. Når vi da reduserer vår bruk av olje og gass, så har vi gjort vår del. Faktisk har Norge redusert sin produksjon av gass de siste månedene på grunn av lave priser. Det alene burde få deg til å se at elektrifisering gir reell utslippsreduksjon globalt, det er faktisk prisene som styrer om Norge lar gassen ligge. Å øke markedet for grønn energi er også nødvendig for kunne øke produksjonen av grønn energi. Her mener jeg Hywind Tampen er et godt eksempel. Ser også frem til at Finnmark blir koblet til sentralnettet i Norge, og håper det kan gi full elektrifisering av Melkøya og feltene utenfor. Dette vil virkelig monne i forhold til totale utslipp fra Norge. @aanundo jeg forstår at du ønsker gode veier. Problemet med dagens satsning på elbiler og veiutbygging er at incentivene er så store at det medfører økt biltrafikk. Vi vet fra andre deler av verden at dette ikke er noe man kan bygge seg bort fra (Los Angeles er det beste eksempelet). Bærekraft handler også om total ressursbruk. Vi trenger å begrense ressursbruken i verden, spesielt i rike deler av verden. Privatbilismen er et av de store slukene av ressurser. Å tro at alle i verden kan kjøre rundt i en avgiftsfri Tesla model X, og at man da redder verden, er mildest talt naivt.
×
×
 • Create New...