Jump to content

Egil Hjelmeland

Medlemmer
 • Content Count

  288
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

631 :)

Recent Profile Visitors

2025 profile views
 1. Oljeselskapene betaler 78% skatt av overskuddet på selskapsnivå. Det er noe helt annet enn skatt på solgte møbler og flybilletter. Spesielt for SAS.
 2. Sier Svalbardtraktaten noe om at Norge må tillate transitt til Svalbard via fastlandet?
 3. Hydrogen er muligens beste alternativ for å redusere jernmalm. Men slik det er skrevet er det i dette tilfellet snakk om å bruke hydrogen for varme stålet for valsing. "Råstoffet" her er skrapmetall, så det trenger ikke å reduseres.
 4. Hvorfor ikke induksjonsvarming? Første treff på nettsøk: https://www.inductotherm.com/applications/induction-heating-for-the-steel-industry/
 5. Nøst sier : "Det kan godt være at det er bedre forhold i Nordsjøen enn det globale gjennomsnittet, ...". - Jeg trodde ikke det var noen som helst tvil om at det er bedre forhold for vindenergi i Nordsjøen enn det globale gjennomsnittet.
 6. Enig i det meste. Men dagens kraftoverskudd hadde nok ikke blitt bokstavelig talt blitt "dumpet på sjøen" hvis vi ikke hadde hatt eksportmuligheten, siden kostprisen ved vannkraft er så lav. Landet flommer over av oljepenger, så det er alltid noen som kan kjøpe overskuddet til dilldall som utendørs boblebad, innendørs skianlegg, helårs rulleskibaner og så bortetter. Økonomisk tilbud og etterspørsel vil gå i balanse selv om vi isolerer oss. Med alle oljepengene som flyter rundt ser jeg ingen grunn til at denne markedsprisen ville vært like grisebillig som det var tidligere, med mindre staten fortsetter å massivt subsidiere utbygging.
 7. For klimaets del har jeg mest tro på at myndighetene stiller krav og skattlegger utslipp, så får private innrette seg deretter. I avdelingen for aktiv næringspolitikk for å fremme landets konkurransekraft, så tror jeg mer på at Staten går inn med riskokapital sammen med private investorer. Så kan Staten selge seg ut med god fortjeneste der ideen viser seg å slå an. Moteordet "risikoavlastning" ser jeg bare på som omskrivning av "privatiser gevinstene, nasjonaliser tapene. Bruk av hydrogen som energibærer har dårlig energieffektivitet, så jeg ser det mest som en plan B der en ikke finner en bedre plan A. Det er mye usikkerhet om hva som vil slå an. Så å legge milliarder i et stort statlig StatH2 er jeg skeptisk til.
 8. For resten av Sør-Norge er vel dette en av de mer fornuftige tingene å bruke penger på i Oslo.
 9. Bra. Da gleder jeg meg til litt flere mil med ny vei i årene som kommer hvis en slutter å legge alle pengene i noen firefeltsveier. Å lage veldig smale firefeltsveier fordi en på død og liv vil ha fire felt er jeg også skeptisk til. Tungtrafikken kjører nødvendigvis i ytre kjørefelt. Å kutte på skulderbredde kan straffe seg på sikt. For det aller meste av landet mener jeg vi er bedre tjent med 2/3 felt med gode skuldre.
 10. Jeg har forstått det slik at Statnett / Norge typisk eier halvparten av en direktekabel til kontinentet, landet i andre enden eier den andre halvparten [1]. Norge får halvparten av flaskehalsinntekten. Til et slikt energiutvekslingsnav så vil jeg tro at det er naturlig at Statnett / Norge eier 100% av kabelen og får 100% av inntekten av differensen til denne snittprisen på "øya". Hva er så forskjellen, bortsett fra at det totale systemet blir mer effektivt? [1] det var i alle fall det som ble sagt da det var snakk om vi burde reforhandle og få større del av flaskehalsinntektene.
 11. Det er like riktig å si som at norske arbeidstakere kun produserer 2.3 måneder i året.
 12. Helt enig i at det trengs ny vei. Men det er fortsatt ÅDT under 6000. Det er ikke behov for fire felt. Tungtrafikken kan uansett ikke kjøre i 110. Det er hovedsaklig stressede bartebyere som skal på "hytta" i Oppdal som sparer noen minutter på 110 fire felt kontra 90 km/t to felt. Som sagt, en må vurdere ressursbruken og nytte mot alternative prosjekter.
 13. Nye Veiers 4 felt motorvei for 110 km for ny E6 gjennom Rennebu sør i Trøndelag, der det nå er ÅDT godt under 6000, må være toppen av overinvestering. Selv om det kan spare noen minutter på turen til Nord Norge, så tror jeg det hadde vært mer å hente på å spre innsatsen litt jevnere nordover.
 14. Nei, det hadde vi ikke. Du har mye å lære om avstander i verdensrommet. Uansett har vi ikke noe der å gjøre.
 15. Sedvanlig presisjon fra NotToBelive. Hvis en tar turen til BBC ser en fort at at det er snakk om £400 i støtte/rabatt per husstand. Ikke noe tak eller prisgaranti på energi regningen.
×
×
 • Create New...