Jump to content
fivebigcities

Venstresidens overdrevne tro på seg selv. (dobbeltmoral, hybris?)

Recommended Posts

knutinh skrev (23 minutter siden):

Hvis (noen) menn voldtar fordi det ligger i latent kromosomene våre, som ledd i en rasjonell (?) nedarvet forplantningsstrategi så er det en drift vi må være bevisst. Kanskje må vi da unngå situasjoner hvor drifter og intellekt kan komme i konflikt. Så som å være alene med en jente når begge er ruset.

Hvis derimot voldtekt er en «sykdom» som skyldes dårlig oppvekst eller kjemisk imbalanse, eller en uheldig mannskultur hvor det å «nedlegge» damer er så viktig at man glemmer alt annet så er det helt andre løsninger.

Virker som du leiter etter ein slags ansvarsfraskrivelse her. "Kromosom. Sykdom". Det handler om rett og galt. Det å velge å utøve ein uetisk, kriminell og amoral handling. Vi aller fleste er bevisst på kva som er rett og galt. Om nåken velger å drite i kva som er galt, kan ein ikkje unnskylde det med kromosom, dårlig rasjonell eller alkohol inntak. Ein kan selvfølgelig prøve å forstå kvifor nåken mennesker er meir disponert til kriminelle handlinger. Kanskje dei mangler empati? Kanskje dei har ein vanskelig oppvekst? Narkotika? Men kjønn er ikkje synonymt med å velge ein kriminell handling.

knutinh skrev (23 minutter siden):

Ikke alle menn voldtar men (nesten) alle som voldtar er menn. Det er et argument helt på linje med kritikk av muslimske terrorister.

Prøver du å påstå at "nesten" alle terrorister er muslimer? Ja alle muslimske terrorister er muslimer. På samme måte som alle menn som voldtar, er menn. Det å være muslim er ikkje synonym med å være disponert til å bli terrorist. Og det å være mann, er ikkje synonym med å være disponert til å drive med voldtekt.

 

knutinh skrev (23 minutter siden):

Jeg må dog tåle en diskusjon om hvorfor kvinner (nesten) aldri voldtar. Og svært skjelden dreper. Uten å rope opp om «mannehat».

Ja og? Er det meg du prøver å fremstå som ikkje tåler ein diskusjon, der eg roper "mannehat"? Du må gjerne tåle det. Det gjør eg også. Men du får stå åleine og pårope deg eit spesielt ansvar fordi du har pikk mellom beina. Det ansvaret føler ikkje eg på.

Edited by Pallehysa
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Pallehysa skrev (6 minutter siden):

Men du får stå åleine og pårope deg eit spesielt ansvar fordi du har pikk mellom beina. Det ansvaret føler ikkje eg på.

Jeg har prøvd å forklare ståstedet mitt på en rolig og balansert måte, men opplever at du har et behov for å karikere meg heller enn å ta meg på alvor. Det gjør diskusjonen litt tung.

-k

Edited by knutinh
 • Like 1

Share this post


Link to post
Atib Azzad skrev (18 minutter siden):

Forskere burde kanskje heller ikke være ansatt av oljebransjen hvis de skal så tvil i alvoret i situasjonen.

Nettopp. Ikke første gang Bjørkum i Equinor går ut mot klimaforskning. I 2015 sa han at "klimateorien er meningsløs vitenskap".

Det førte til dette tilsvaret fra en faktisk klimaforsker, som ikke jobber i oljebransjen: En klimaforsker svarer Per Arne Bjørkum: Den vitenskapelige klimateorien

Edited by Snikpellik
 • Innsiktsfullt 1
 • Heart 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Snikpellik said:

Nettopp. Ikke første gang Bjørkum i Equinor går ut mot klimaforskning. I 2015 sa han at "klimateorien er meningsløs vitenskap".

Det førte til dette tilsvaret fra en faktisk klimaforsker, som ikke jobber i oljebransjen: En klimaforsker svarer Per Arne Bjørkum: Den vitenskapelige klimateorien

Hvis vi er skikkelig heldige får vi kanskje servert noe Ivar Giæver, eller Kent Andersen.

 • Like 2

Share this post


Link to post
knutinh skrev (2 timer siden):

Jeg har prøvd å forklare ståstedet mitt på en rolig og balansert måte, men opplever at du har et behov for å karikere meg heller enn å ta meg på alvor. Det gjør diskusjonen litt tung.

"Jeg må dog tåle en diskusjon om hvorfor kvinner (nesten) aldri voldtar. Og svært skjelden dreper. Uten å rope opp om «mannehat»."

Dette for meg er karikatur. Og ja eg svarte litt "karikaturisk" tilbake. Vi trenger ikkje å få kaffen i halsen om kven som er det største offeret for karikatur her...

Eg har også prøvd å forklare ståstedet mitt på ein rolig og balansert måte. Dvs argumentere mot ein slags forestilling om at eg som mann har eit slags spesielt ansvar for at nåken menn voldtar. Bare på bakgrunn av at vi deler kjønn. Eg er ikkje heilt med på den. Eg vil faktisk gå lengre på den også. Om det faktisk skulle vise seg at menn flest, eller kanskjetil og med alle menn bærer eit slags voldtektskromosom, har eg fortsatt ikkje eit spesielt ansvar for kva handlinger du eller andre velger å utføre, bare fordi eg deler kjønnet. Eg har dog eit ansvar for det eg sjøl velger å gjere. Og vi alle har eit ansvar for kva samfunn vi vil leve i.

Det er mitt ståsted.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Pallehysa skrev (1 minutt siden):

"Jeg må dog tåle en diskusjon om hvorfor kvinner (nesten) aldri voldtar. Og svært skjelden dreper. Uten å rope opp om «mannehat»."

Dette for meg er karikatur. Og ja eg svarte litt "karikaturisk" tilbake. Vi trenger ikkje å få kaffen i halsen om kven som er det største offeret for karikatur her...

Jeg har redegjort for min mening uten å insinuere noe som helst om din person. For å tydeliggjøre hva jeg mener har jeg forklart hva jeg må tåle, og hva jeg ikke mener.

Jeg ser ingenting karikert ved at jeg erklærer at jeg som medlem av en gruppe som overhyppig begår kriminalitet, må tåle en diskusjon om hvorfor det er slik. Jeg klarer ikke engang å se hva alternativet skal være.

Jeg er ikke noe offer men hvis vi ikke klarer å bli enige om hva vi diskutere så har det ingen mening å kaste ord på hverandre.

-k

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
knutinh skrev (2 minutter siden):

Jeg har redegjort for min mening uten å insinuere noe som helst om din person. For å tydeliggjøre hva jeg mener har jeg forklart hva jeg må tåle, og hva jeg ikke mener.

Jeg ser ingenting karikert ved at jeg erklærer at jeg som medlem av en gruppe som overhyppig begår kriminalitet, må tåle en diskusjon om hvorfor det er slik. Jeg klarer ikke engang å se hva alternativet skal være.

Jeg er ikke noe offer men hvis vi ikke klarer å bli enige om hva vi diskutere så har det ingen mening å kaste ord på hverandre.

-k

 

No er du bare interessert i å spore av debatten, istadenfor å diskutere sak. Eg er forøvrig einig i at folk må tåle ein diskusjon på kvifor medlemmer av ei gruppe er overrepresentert på statistikker. Dette er inneforstått. Så kva er relevansen?

 • Like 1

Share this post


Link to post
cuadro skrev (9 timer siden):

Utsagnet ditt er like tullete.

FrP har stort sett helt OK politikk, og jevnt over med de andre store partiene i Norge så er differansen liten. Det samme gjelder AP, Venstre, SP, Høyre og Rødt, og sikkert flere partier jeg glemmer i farten.

En borger kan finne sine flaggsaker i hvilket som helst parti over, uten å "burde vite bedre" eller andre nedverdigende uttrykk du måtte finne på å lire fra deg.

Det er en prioriteringskø, og de fleste mennesker går gjennom denne som en graf med vektede noder. De stemmer ikke på en ideologi.

Jeg trekker grensen ved benektele av menneskeskapte klimaendringer, kreasjonisme, holocaustbenektelse eller annen historiebenektelse av tilsvarende karakter, og flatjordere.

...nå er ideologi viktig, og følelser er spesielt viktig for folk som stemmer nettopp FrP:
Sinte  hvite menn.

 

 

Sitat

 

Hva betyr følelsene?

En nyvinning i denne studien er at forskerne har undersøkt hvordan følelser påvirker stemmegivingen. 61 prosent av velgerne sa at samfunnsutviklingen fylte dem med håp, mens 22 prosent sa at den fylte dem med frykt. 

Et litt overraskende funn er at de yngste velgerne hadde mest av de negative følelsene som frykt, nervøsitet og sinne når de tenkte på samfunnsutviklingen, og at kvinner uttrykte mer frykt og sinne enn menn.

– Analysene viser at velgerne som var sinte med tanke på samfunnsutviklingen i større grad stemte på FrP, mens en følelse av frykt for samfunnsutviklingen var mer utbredt blant KrFs velgere, forteller Johannes Bergh.

 

 valg-folelser.png

https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/nyheter/2019/hva-mener-velgerne.html

---

Høyrepopulistisk retorikk, står for majoriteten av stemmene til FrP siden år 2000;
https://www.sv.uio.no/isv/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2019/hoyrepopulistiske-velgere-er-mer-fornoyde-enn-tidl.html

Og innvandring -- altså, asylsøkere -- var viktigste sak for velgere i 2017:
 

 

Sitat

 

Frp «eide» innvandring

I undersøkelsen ble velgerne også spurt om hvilke partier de mente hadde best politikk på ti sentrale saksområder.

Fremskrittspartiet har et klart sakseierskap i innvandringspolitikken, og andelen som mente at partiet hadde best politikk økte fra 27 prosent i 2013 til 35 prosent i 2017.

 

 


https://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/droyt-1-av-4-tenkte-pa-innvandring-da-de-stemte

---

Og så tipper jeg at skepsisen til klimaforskning -- skepsisen til forskning som har vært ganske tydelig siden 80-tallet -- ligger på andre plass, ispedd åpenbart helt tomme løfter om å fjerne bompenger som noen evner å få seg selv til å tro på.

 • Like 2

Share this post


Link to post
On 9/3/2021 at 5:08 PM, Dudeliduu said:

Mine tanker er enkelt at høyresiden er mer for realister. Altså folk som ønsker å kvantifisere virkninger og tiltak.
Venstresiden er langt mer følelsesbasert.

Med disse to vesentlige forskjellene vil man aldri ha likhet på begge sider. Men felles er det i hvert fall at det finnes skrullinger overalt.

Dét var en drøy påstand.

Hvis man bytter ut ordet "følelser" med "omtanke" vi jeg si at det stemmer at venstresiden har mer av det i tankegodset sitt. Det handler tross alt om å dele. Det betyr ikke at høyre-sida bare er for egoister, men at folks goder skal være et resultat av jaget etter penger, for å simplifisere det litt.

Ellers er alle "normale" mennesker utrustet med følelser, og i stor grad styrt av disse. Mer enn vi ønsker å tro. Kapitalisme er ikke synonymt med økonomi. Økonomi handler om mer enn penger og privat eie. Økonomi er et verktøy for rasjonelle beslutninger, og er viktig på begge/alle sider av politikken. Men, økonomi er vanskelig å forene med følelser og andre menneskelige ting, og fenomener vi ikke forstår så godt. Det er slik, uansett politisk ståsted.

Årsaken til ulikhet mellom venstre- og høyre-sida ligger i ytterpunktene; privat eierskap eller offentlig eierskap. Det er to motsatte tilnærminger, og da blir svarene også forskjellige. Det er uungåelig. Virkeligheten er at ingen av disse ytterpunktene er realistiske. Svaret ligger et sted i midten, og det ser vi i sammensetningen av partier i Norge. Dessuten er politikken preget av mange flere akser enn bare kapitalisme versus kommunisme. Det er en akse som kan være nyttig å vurdere for å forstå fundamentalt motstridende idéer, men som i praksis er av liten betydning.

Det er også mange grunner til at mennesker mener det ene eller det andre. Først og fremst handler det nok om hva man selv har opplevd. De fleste handler nok også i stor grad av egen-interesse i første rekke. De med penger får mer penger med høyre politkk. De med lite penger får mer med venstre-politikk. Det er meget enkelt.

Når det gjelder utsagnet over, vil jeg si, at det bærer preg av å komme fra en person som har hatt en viss grad av økonomisk suksess, eller har personer rundt seg som har hatt det, og tolker det dithet at man har vært "flink"; man har jo blitt belønnet for det. At man har hatt økonomisk suksess betyr ikke at man er mer "realist". Det er mange som tjener penger på diskutabelt vis. Mange har hatt en starthjelp andre kan drømme om. Og mange andre forhold. Man skal passe seg for å bli for arrogant. Mennesker er ikke så ulike.

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
FiveInline skrev (På 7.9.2021 den 15.15):

Enig. AP, SV, Rødt og MdG er det første jeg tenker på når jeg hører søppel.

AP: Tiltalt for grovt bedrageri.

https://www.nrk.no/rogaland/hege-haukeland-liadal-_ap_-tiltalt-for-grovt-bedrageri-1.15435558

Og noe av det verste er når slike søppel-folk går ut og hevder "det var ikkje med vilje og ikkje for å berike meg".
Skal folk liksom tru på det? Rekning på reise som ikkje fant sted? Overnatting når hun sov hjemme? Rekninger for private reiser? Det var liksom "honest mistake" - titals av ganger på rad? 
Hadde hun hatt down - kunne eg trudd på det. Hun sitter i styret i selskap og i regjeringen, men gjør slike "feil" på titals av rekninger? My ass! Håper hun sitter noen år bak muren.

Share this post


Link to post
Pallehysa skrev (5 timer siden):

No er du bare interessert i å spore av debatten, istadenfor å diskutere sak.

Jeg forstår. Når jeg sier at jeg ikke ønsker å insinuere noe om din person så «sporer jeg av debatten». Men når du fjaser om «pikken jeg har mellom beina» så er det ditt forsøk på opplyst diskusjon.


«Men er det produktivt å sette mennesker i bås, for så å leite etter etniske grunner for at dei er overrepresentert i kriminell statistikker?»

Det er stort sett fornuftig å påvise sammenhenger. Selv om man ikke liker konklusjonen. Når en gruppe er overrepresentert i en negativ statistikk så gir det mening å finne ut hvorfor, heller enn å være så redd for svaret at man forblir uvitende. Jeg tror ikke at etnisitet vil si oss noe spesielt mer vettugt enn fasongen på hodeskaller.

Så har vi brukt noen sider på å diskutere hvorfor menn er mer kriminelle enn kvinner. Det virker ikke som om du er spesielt nysgjerrig på det spørsmålet. Det er en ærlig sak. Jeg synes at det er interessant å finne ut hvorfor noen menn voldtar og hvorfor noen innvandrergrupper står for mer kriminalitet enn andre. Jeg ser at det er en følsom diskusjon og at noen vil gripe slike tall for å fremme en politisk agenda jeg ikke kan vedkjennes, men jeg synes ikke at det er god nok grunn til å stikke hodet i sanden.

-k

Edited by knutinh
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (5 timer siden):

Jeg trekker grensen ved benektele av menneskeskapte klimaendringer, kreasjonisme, holocaustbenektelse eller annen historiebenektelse av tilsvarende karakter, og flatjordere.

...nå er ideologi viktig, og følelser er spesielt viktig for folk som stemmer nettopp FrP:
Sinte  hvite menn.

Det er inget en-til-en forhold mellom å stemme på FrP og det å "benekte klimaendringer".

Du skriver at "sinte hvite menn stemmer FrP". For det første, hva så? Og videre, fra artikkelen du lenker til:

 • de yngste velgerne hadde mest av de negative følelsene som frykt, nervøsitet og sinne
 • Velgerne over 50 år følte mindre sinne og frykt
 • Kvinner uttrykte mer frykt og sinne enn menn
 • Velgerne som var sinte med tanke på samfunnsutviklingen stemte i står grad FrP

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
6 hours ago, Red Frostraven said:

...nå er ideologi viktig, og følelser er spesielt viktig for folk som stemmer nettopp FrP:
Sinte  hvite menn.

Nå kommer du med hverdagsrasismen din igjen, 😕

Kanskje de hvite mennene liker smarte kvinner? Hva synes du om den store pølsefesten blant lederene på venstresiden av norsk politikk?

 

Valgdeltakelse 74,67% av 3,89 millioner stemmeberettigede
  Jonas Gahr Støre Erna Solberg Trygve Slagsvold Vedum
Partileder(e) Jonas Gahr Støre Erna Solberg Trygve Slagsvold Vedum
Parti A H Sp
Stemmer
 
26,4%
 
20,5%
 
13,6%
Mandater
 
 48
Decrease2.svg1 
 
 36
Decrease2.svg9 
 
 28
Increase2.svg9 
  Sylvi Listhaug Audun Lysbakken Bjørnar Moxnes
Partileder(e) Sylvi Listhaug Audun Lysbakken Bjørnar Moxnes
Parti Frp SV Rødt
Stemmer
 
11,7%
 
7,5%
 
4,7%
Mandater
 
 21
Decrease2.svg6 
 
 13
Increase2.svg2 
 
 8
Increase2.svg7 
  Guri Melby Une Aina Bastholm Kjell Ingolf Ropstad
Partileder(e) Guri Melby Une Aina Bastholm Kjell Ingolf Ropstad
Parti V MDG KrF

 

Share this post


Link to post

Jeg viste ikke at emosjonelle menn var en rase.

Beklager om jeg såret følelsene til noen.

...

Og de liker kvinner, ja. Ville ikke kalt Sylvi smart, da det impliserer kildekritikk og evne til å forholde seg til virkeligheten, og lære av observasjoner, evner hun ikke utviser i samme grad som Siv, før seg, Erna, Guei eller Une.

Eller Jonas, Audun og Bjørnar.

Edited by Red Frostraven
 • Like 1

Share this post


Link to post
cuadro skrev (3 timer siden):

Det er inget en-til-en forhold mellom å stemme på FrP og det å "benekte klimaendringer".

Du skriver at "sinte hvite menn stemmer FrP". For det første, hva så? Og videre, fra artikkelen du lenker til:

 • de yngste velgerne hadde mest av de negative følelsene som frykt, nervøsitet og sinne
 • Velgerne over 50 år følte mindre sinne og frykt
 • Kvinner uttrykte mer frykt og sinne enn menn
 • Velgerne som var sinte med tanke på samfunnsutviklingen stemte i står grad FrP

 

...velgerene som stemmer på partiet stemmer dog på et parti som ledes av folk som benekter menneskeskapte klimaendringer og legger det til grunn for sin politikk.
Så... ikke noe bedre enn å benekte selv om man stemmer på dem og ikke benekter.

Tror det er lettere å liste de som tør å stå frem som ikke-idioter i partiet  enn dem som ikke tror at den abrahamittiske gud redder dem uansett hva som skjer med klima eller hva enn de klarer å tro.

https://filternyheter.no/klimafornekterne-i-frp-holder-stand-kulldioksid-er-selve-livets-gass/

Og her er en komplett liste over dem jeg har hørt innrømme menneskeskapte klimaendringer i FrP mens de har jobbet på stortinget:
-
 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
On 9/13/2021 at 8:39 AM, knutinh said:

Å støtte et folks rett til et liv uten okkupasjon og undertrykkelse er ikke det samme som å være enig med alt den politiske ledelsen og/eller folket står for.

Jeg har stor sympati for lidelsen som folket jøder har blitt utsatt for opp igjennom tidene, men jeg er ikke enig i alt som staten Israel eller enkelte av borgerene deres står for.

Uten sammenligning forøvrig: når debattanter har ønsket ABB lynsjet og død så har jeg gjennomført argumentert for at selv en som har gjort noe så umenneskelig som ham har rett på å bli dømt etter lovens bokstav og et liv uten vold og frykt.

-k

Hvorfor har da Norge sendt hundrevis av millioner av kroner til Hamas? Som igjen blir brukt til å finansiere terror? :realmad:

FRP klarte å få igjennom millionkutt ,men med AP tilbake i regjering frykter jeg at bistanden til Palestina igjen vil øke.
Norge er ikke nøytrale, overhodet!

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/6paOL/70-mill-fra-norge-til-hamas
https://www.dagen.no/meninger/hamas-krig-mot-israel-finansiert-av-norge/

Share this post


Link to post
knutinh skrev (4 timer siden):

Jeg forstår. Når jeg sier at jeg ikke ønsker å insinuere noe om din person så «sporer jeg av debatten». Men når du fjaser om «pikken jeg har mellom beina» så er det ditt forsøk på opplyst diskusjon.

Beklager at du blei krenket. Eg burde selvfølgelig skrevet "vår, menn" istadenfor "deg og du". Så hadde du sluppet denne pinlige offerollen. For poenget mitt står. (no pun intended)

 

knutinh skrev (4 timer siden):

Det er stort sett fornuftig å påvise sammenhenger. Selv om man ikke liker konklusjonen. Når en gruppe er overrepresentert i en negativ statistikk så gir det mening å finne ut hvorfor, heller enn å være så redd for svaret at man forblir uvitende. Jeg tror ikke at etnisitet vil si oss noe spesielt mer vettugt enn fasongen på hodeskaller.

Då er vi jo einige då.

 

knutinh skrev (4 timer siden):

Så har vi brukt noen sider på å diskutere hvorfor menn er mer kriminelle enn kvinner. Det virker ikke som om du er spesielt nysgjerrig på det spørsmålet. Det er en ærlig sak.

Du ønsket altså IKKJE å insinuere nåke om min person sa du? Men du insinuerer at eg ikkje er nysgjerrig på spørsmålet om kvifor menn er overrepresentert på vold statestikken? Kvifor er interessant. Drive å insinuere at menn bærer eit spesielt ansvar, fordi dei er menn, er ikkje interessant, for meg.

knutinh skrev (4 timer siden):

Jeg synes at det er interessant å finne ut hvorfor noen menn voldtar og hvorfor noen innvandrergrupper står for mer kriminalitet enn andre. Jeg ser at det er en følsom diskusjon og at noen vil gripe slike tall for å fremme en politisk agenda jeg ikke kan vedkjennes, men jeg synes ikke at det er god nok grunn til å stikke hodet i sanden.

Kanskje du skal prøve å svare på det eg skriver, istadenfor å lage stråmenn, og svare for deg sjøl. Eg er einig i at det er interessant å finne ut kvifor kriminelle handlinger blir utført, og kvifor nåken grupper, demografier er overrepresentert. Ellers har eg heller ikkje insinuert at vi burde stikke hodet i sanden. 

Quote: "

Eg har også prøvd å forklare ståstedet mitt på ein rolig og balansert måte. Dvs argumentere mot ein slags forestilling om at eg som mann har eit slags spesielt ansvar for at nåken menn voldtar. Bare på bakgrunn av at vi deler kjønn. Eg er ikkje heilt med på den. Eg vil faktisk gå lengre på den også. Om det faktisk skulle vise seg at menn flest, eller kanskje til og med alle menn bærer eit slags voldtektskromosom, har eg fortsatt ikkje eit spesielt ansvar for kva handlinger du eller andre velger å utføre, bare fordi eg deler kjønnet. Eg har dog eit ansvar for det eg sjøl velger å gjere. Og vi alle har eit ansvar for kva samfunn vi vil leve i.

Det er mitt ståsted."

Edited by Pallehysa

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (27 minutter siden):

...velgerene som stemmer på partiet stemmer dog på et parti som ledes av folk som benekter menneskeskapte klimaendringer og legger det til grunn for sin politikk.
Så... ikke noe bedre enn å benekte selv om man stemmer på dem og ikke benekter.

Tror det er lettere å liste de som tør å stå frem som ikke-idioter i partiet  enn dem som ikke tror at den abrahamittiske gud redder dem uansett hva som skjer med klima eller hva enn de klarer å tro.

https://filternyheter.no/klimafornekterne-i-frp-holder-stand-kulldioksid-er-selve-livets-gass/

Og her er en komplett liste over dem jeg har hørt innrømme menneskeskapte klimaendringer i FrP mens de har jobbet på stortinget:
-
 

Ellers så kan det hende at folk ikke bryr seg så veldig om klimapolitikken i det hele tatt, og at dette ikke trenger å være en grunn til å stemme for eller imot FrP uavhengig av hvor ignorante ledelsen er på dette punktet.  Hva folk stemmer på, handler stort sett om hvordan det påvirker deres egen lommebok, slik tolker jeg politikk. Når det gjelder FrP, så tror jeg velgerbasen stort sett består av folk som er skeptiske til innvandring, det er sikkert en eller annen korrelasjon med antall stemmer og hvor høyt innvandringstrykket er, uten at jeg har sjekket dette. 

Klima i denne valgkampen er jeg usikker på om er en særlig viktig faktor for noen, synes ikke dette gjenspeiles i valget? 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...