Jump to content
FrihetensRegn

Rødt foreslår "gratis" tannhelse. Valgflesk eller fornuftig forslag?

Recommended Posts

https://roedt.no/tannhelse

Det er ingen overraskelse at Rødt ønsker at alle skal få dekket tannhelseutgiftene på samme måte som med annen helse. Men hva med andre helsetjenester da? Hva med optikk? Skal det også dekkes slik at alle kan få briller? Hva med plastisk kirurgi eller fedmeoperasjoner? Hva vil det koste?

Jeg har selv betalt flere hundre tusen kroner ut av egen lomme på tannbehandlinger og besøk hos optikere for synstester og kjøp av briller og linser. Jeg har alltid vært svært fornøyd med de private tannklinikkene og optikerne og har aldri tenkt over at dette er noe staten kunne blande seg inn i. Men det gir mening om det er tilfelle at mange nordmenn ikke får den tannbehandlingen de trenger eller de brillene de trenger fordi de ikke har råd.

En løsning kan være at private får drive som før, men at man får dekket en del eller hele regningen om man tjener under en viss sum i året for husholdningen.

En annen løsning kan være å bruke samme ordning som Nederland bruker for sine innbyggere, der alle blir dekket av private helseforsikringer og private sykehus og klinikker driver helsesektoren slik at man får god behandling som ikke utelukker de som ikke har råd.

https://wise.com/us/blog/healthcare-system-in-the-netherlands#:~:text=The Netherlands has universal healthcare,towards medical coverage as well.

Edited by FrihetensRegn

Share this post


Link to post

Tenker at det er fornuftig at grunnleggande tannhelse også er ein del av det generelle helsetilbodet. Det er ikkje utan vidare logisk at dersom du knekk eit bein så er det gratis, men knekk du ei tann så er det dyrt. 

Godt syn er ikkje ein del av generell helsetilstand så det er for så vidt logisk at det ikkje er med. Dårleg tannhelse er i verste fall dødeleg. 

At plastisk kirurgi og tannbleiking kjem i same kategori er også forståeleg. 

Når det gjeld såkalte fedmeoperasjonar så er det ei medisinsk vurdering på om det i kvart enkelt tilfelle er helsehjelp eller skjønnheitsoperasjon. 

 • Like 4
 • Heart 1

Share this post


Link to post

I mitt tilfelle har tannhelse vært en blanding av nødvendige inngrep som operasjoner hos kjeveortoped, men også skjønnhetspleie som tannregulering.

Når det kommer til optikk vil jeg påstå at det er en svært viktig del av helsen. Jeg har en nærsynthet på -6D (dioptrier) på begge øyner og er dermed helt avhengig av briller eller linser for å fungere i hverdagen.

Share this post


Link to post

Jeg syns det kan reguleres bedre enn slik det er i dag. 

Min personlige erfaring:
Har en kronisk autoimmun sykdom som også rammer tannkjøttet og gir meg mange munnsår som gjør vanlig hygiene vanskelig. Medisinene gjør også at jeg har gnisset tenner over lengre tid. Sykdommen gjorde meg ufør og med lav inntekt klarte jeg ikke "holde tritt" med store utgifter til tannlege. Jeg trekker tenner istedenfor å reparere; fordi det er billigere. 

Jeg kvalifiserer til 40% "rabatt" via Helfo. Men betingelsene for å få disse er ganske latterlige. Man må blant annet hente inn pristilbud fra to ulike tannleger (hvem må betale for det? jo .. meg). Rabatten utgjør heller ikke så veldig mye. Vanligvis reiser jeg til Polen tre-fire ganger i året for å gå til tannlege. Det sparer jeg kanskje 70% på - i forhold til norske priser. 

Samtidig mener jeg vi har nok av velferdsgoder i Norge. Alt for mye i grunn. Sannsynligvis må vi redusere disse i årene fremover når olja tar slutt. Så det å inkludere ennå flere ekstremt dyre velferdsgoder syns jeg er direkte farlig.

Skulle gjerne ofra 10% av uføretrygden for å få gratis tannhelse. 
 

 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 5

Share this post


Link to post

Tannregulering er vel fyrst og fremst ei nødvendigheit ettersom opp til 90% blir dekt for dei som har ei tannstilling som går utover tygginga. Jo større del som er kosmetisk jo mindre blir dekt, og reint skjønnheitspleie må du dekke 100% sjølv. 

Eg er ikkje uenig i at godt syn er viktig både for helse og arbeidsevne, men det kjem i ein litt anna kategori som hjelpemiddel/proteser som skal kompansere for nedsatt funksjonsevne av ein kroppsdel. 

At det vil bli dyrt med ei slik teneste er nok sjølvsagt, men god befolkningshelse og forebygging vil nok lønne seg på lang sikt i form av reduserte helseutgifter på seinare og fleire yrkesaktive skattebetalarar. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (11 timer siden):

Tenker at det er fornuftig at grunnleggande tannhelse også er ein del av det generelle helsetilbodet. Det er ikkje utan vidare logisk at dersom du knekk eit bein så er det gratis, men knekk du ei tann så er det dyrt. 

Da får folk lære å spare i gode tider slik at de er i stand til å betale dette når det trengs, ikke dytte regningen over på skattebetalerne.

 • Like 2

Share this post


Link to post
GaiusMarius skrev (Akkurat nå):

Da får folk lære å spare i gode tider slik at de er i stand til å betale dette når det trengs, ikke dytte regningen over på skattebetalerne.

Den argumentasjonen kan brukast på alt, kan like gjerne argumentere med at om folk ikkje har spart opp til å betale for ambulansen i gode tider så får dei berre finne seg i å blø og dø i dårlege tider. 

Det er sjølvsagt heilt greit å ha ulikt syn på kvar grensa skal gå mellom offentleg og privat ansvar, men argumentasjonen om at folk må slutte å ha dårlig råd vil berre gjere seg gjeldande om ein argumenterer for at vi ikkje skal ha ein stat som må skattefinansierast.

I eit slikt system kan det være heilt greit at helse er eit personleg ansvar, særleg om det heller ikkje finnes trygdeordningar. I eit samfunn med trygdeordningar så vil det fort være ei investering at skattebetalarane dekker helseutgifter slik at flest mulig kan jobbe lengst mulig og på den måten betale tilbake til fellesskapet i form av inntektsskatt. 

 • Like 7

Share this post


Link to post

De fleste vil bli nødt til å betale selv da vi har minstebeløp for behandling som er på noen tusen.

Burde også være en inntektsgrense, sånn at de som tjener over 600k må betale selv

Share this post


Link to post
GaiusMarius skrev (6 minutter siden):

Da får folk lære å spare i gode tider slik at de er i stand til å betale dette når det trengs, ikke dytte regningen over på skattebetalerne.

Det er jo i utgangspunktet ikke noe galt med det synspunktet, men det fordrer det ikke samtidig at da burde alle helsetjenester også være noe den enkelte betalte for selv? Det gir i hvert fall ikke særlig mening for min del at tannhelse er strengt adskilt fra øvrig helse, slik systemet er skrudd sammen i dag.

Personlig synes jeg definitivt det burde komme inn under det offentlige helsetilbudet. Man kunne trolig hentet en del penger til å finansiere dette ved å stramme inn noe på utebetalingene av sykepenger.

Men på spørsmålet om dette er valgflesk, så er nok svaret ja. Det behøver dog ikke bety at det er en dårlig løsning.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Hugo_Hardnuts skrev (9 minutter siden):

Det er jo i utgangspunktet ikke noe galt med det synspunktet, men det fordrer det ikke samtidig at da burde alle helsetjenester også være noe den enkelte betalte for selv?

Ja, helse bør en betale for selv med mindre man er fattig og ikke har råd til det selv. Idag kan man få tannlegeregningen dekt i enkelte tilfeller, og det fungerer fint. 

Edited by GaiusMarius
 • Like 2

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (15 minutter siden):

I eit samfunn med trygdeordningar så vil det fort være ei investering at skattebetalarane dekker helseutgifter slik at flest mulig kan jobbe lengst mulig og på den måten betale tilbake til fellesskapet i form av inntektsskatt. 

Det er en investering som aldri vil bli lønnsomt og bare gi milliarder i skatte og avgiftsøkninger for folk flest. Noe vi ikke har råd til med eldrebølgen og fallende oljeinntekter.

 • Like 1

Share this post


Link to post
GaiusMarius skrev (5 minutter siden):

Ja, helse bør en betale for selv med mindre man er fattig og ikke har råd til det selv. Idag kan man få tannlegeregningen dekt i enkelte tilfeller, og det fungerer fint. 

Men der kan man jo også argumentere for at de som er fattige selv har satt seg i denne situasjonen og at det er urettferdig at de av oss som gjort ting "riktig" må betale for deres feilsteg. Poenget mitt er at dette i siste ende ikke er noen diskusjon om rett og galt - det er en verdidebatt. Personlig er jeg en sterk tilhenger av velferdsstaten, og tenker i grunnen at vi i norsk sammenheng fint kunne vektlagt en styrkning av de mer basale delene av denne (helse, utdanning og sikkerhet) på bekostning av et høyere skattenivå. Ut fra et slikt ståsted blir det naturlig å anse at også tannhelse hører inn under dette systemet.

 • Like 3

Share this post


Link to post
GaiusMarius skrev (12 minutter siden):

Det er en investering som aldri vil bli lønnsomt og bare gi milliarder i skatte og avgiftsøkninger for folk flest. Noe vi ikke har råd til med eldrebølgen og fallende oljeinntekter.

Det er fort lønnsomt å investere i helse. Det er sjølvsagt langt billegare å spandere 2000 kr på 20 åringen med knekt tann slik at han kan gå ut i arbeidslivet og ikkje ender opp som arbeidsufør eller narkoman som har rett på 230 000 kr i året resten av livet i form av uføretrygd. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (11 minutter siden):

Det er fort lønnsomt å investere i helse. Det er sjølvsagt langt billegare å spandere 2000 kr på 20 åringen med knekt tann slik at han kan gå ut i arbeidslivet og ikkje ender opp som arbeidsufør eller narkoman som har rett på 230 000 kr i året resten av livet i form av uføretrygd. 

Man blir ikke ufør over en knekt tann, ikke om man doper seg heller. Har man behov får man det dekt idag, folk flest får kutte ned på unødig forbruk og ta ansvar for egne liv.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Gratis tannhelse vil nok forebygge en del tannhelseproblemer, da årlig/halvårlig skjekk vil være gratis.
Det vil kanskje være smart å gi gratis årlig skjekk så gniere som meg kommer oss til tannlegen :) 
Da helst hos en statlig ansatt tannlege som KUN gjør skjekk og ikke har lov å tjene noe på samarbeid med refferering til videre behandling, slik at han jobber mest mulig for kunden.

Tannhelse for voksne er svært lett da, å legge vekk brus & juice, og bytte til VANN, gjør under for tenna, og er godt for kroppen ellers.
Skal Tannhelse ekskluderes burde nok også fedme ekskluderes.
Hva med gratis årlig skjekk, men alt annet betaler man for selv?

Edited by Alexander4840

Share this post


Link to post
Red Frostraven skrev (1 time siden):

Så. Om du brekker en tann når du er 20 og uten jobb, så skal du gå rundt i smerter eller trekke tannen med en tang..?

Da går man til NAV og får penger til tannlege
Fikk 12k til tannlege når jeg hadde lite penger og mye som skulle vært gjort

 • Like 1

Share this post


Link to post
FrihetensRegn skrev (13 timer siden):

Det er ingen overraskelse at Rødt ønsker at alle skal få dekket tannhelseutgiftene på samme måte som med annen helse. Men hva med andre helsetjenester da? Hva med optikk? Skal det også dekkes slik at alle kan få briller? Hva med plastisk kirurgi eller fedmeoperasjoner? Hva vil det koste?

Fedmeoperasjoner er da gratis den dag i dag?

Plastisk kirurgi er også gratis hvis det faktisk er nødvendig kirurgi.

Så hva mener du her egentlig?

Share this post


Link to post
12 hours ago, Kris85 said:

[...]

Jeg kvalifiserer til 40% "rabatt" via Helfo. Men betingelsene for å få disse er ganske latterlige. Man må blant annet hente inn pristilbud fra to ulike tannleger (hvem må betale for det? jo .. meg). [...]

For ordens skyld, så er dette helt feil. Enhver tannlege kan gi deg støtte gjennom HELFO, så lenge tilstanden din er dokumentert og innenfor HELFO sine retningslinjer. Retningslinjene kan du lese her. Med beskrivelsen din av tilstanden din vil jeg anta du enten kommer innunder punkt 6, Periodontitt, punkt 10, Hyposalivasjon eller punk 14, Manglende evne til egenomsorg. Sistnevnte vil gi deg omtrent 90% dekning på all behandling, mens de to andre gir litt mindre dekning og bare for spesifikke behandlingstyper.

Så med retningslinjene i bunn er det altså tannlegen som bestemmer om du skal få dekket behandlingen eller ikke, og det som dekkes trekkes fra før du i det hele tatt betaler.

Om du søker støtte gjennom NAV er saken en annen. Da må tannlegen lage fullstendig kostnadsoverslag (med de offentlige prisene, her er det ikke lenger fri prissetting) som du tar med deg til saksbehandler i NAV, og så må du krysse fingrene og håpe at saksbehandleren liker deg. 

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...