Jump to content

GaiusMarius

Medlemmer
 • Content Count

  272
 • Joined

Community Reputation

204 :)

Recent Profile Visitors

1741 profile views
 1. Nei, politikken er ikke bærekraftig noe som har vist seg hver eneste gang man har gått langt til venstre. Hver gang ender man med fallende levestandard og velstand, inflasjon og fallende vekst (stagflasjon), masseledighet og fattigdom og undertrykkelse. Norge er ikke like avhengige av EU som vi var etter at vår største handelspartner Storbritannia gikk ut og vi gradvis over tid handler mer og mer med resten av verden. Vi har også en handelsavtale som vil tre ikraft om vi går av EØS, så dette er et av få saker som faktisk er fornuftig.
 2. Trolig ender vi opp med det samme som under de blå sosialdemokratene hvor de kutter skattene og øker avgiftene, så folk flest ikke får beholde mer av sin egen inntekt.
 3. Den gjør det, det landene med størst privat innslag i helsevesenet som har best kvalitet til laveste priser, slik vi også ser med samfunnet ellers hvor landene med sterk markedsøkonomi er landene som er best å bo i.
 4. Sisste setningen var om Oljefondet, den ideen og innføringen kom fra Høyre med AP på slep.
 5. Jo, er det privat finansiert slipper man offentlige underskudd og gjeldskriser om systemet fortsetter å bli dyrere og dyrere over tid med stadig nye dyre rettigheter slik politikerne innfører for å kjøpe stemmer. Og man slipper å betale for andre som kan klare det selv.
 6. Det er fortsatt private som finansierer egen helse gjennom forsikringer i hovedsak, i motsetning til vår modell hvor det er det offentlige som betaler. Dekning ja, men ikke på kvalitet og effektivitet. Her kommer vi dårligere ut enn land som Frankrike hvor de fleste leger og sykehus er private. Det var Høyre som sørget for å få det vedtatt.
 7. Nei, du burde lese Perspektivmeldingen, der kommer det klart frem at dagens velferdsstat ikke er bærekraftig i møtet med fallende oljeinntekter og økte inntekter til pensjoner og pleie av eldre når eldrebølgen slår inn for fullt.
 8. Hvorfor drar du USA med deres offentlig finansierte helsevesen inn i dette? Sveits eller Singapore har blitt dratt frem tidligere som eksempler på vellykket politikk med privat finansiering for de aller fleste, men også hjelp til de med minst og et tak for dem med alvorlige sykdommer. Kom heller med argumenter fremfor enda mer avsporing og løgner som pleier å komme fra sosialistene. Begge er dyre og dårligere, men svenskene har i det minste skjønt at vi trenger privat intitiativ for å få opp produktiviteten og ned kostnadnene om man skal ha et tvunget statsfinansiert helsevesen. Andelen i fast arbeid har ligget ganske fast de siste tiårene, mens det i samme periode har kommet en kraftig økning av uføretrygdede hvorav mange er unge med litt vondt i ryggen eller lett psykisk sykdom. At vi har flere trygdede skyldes slappe medisinske krav, våre naboland måtte stramme inn fordi de ikke hadde råd til å øsle bort penger på slikt og dytte regningen til fremtidige generasjon for å vinne stemmer.
 9. Her beskriver du konkurransetsetting hvor private driver og det offentlige finansierer, det er noe annet enn privatisering hvor private driver og bruker finansierer tjenestene selv. Fastlegeordningen er svært dyr og drive tross at de er underfinansierte og har ført til lange køer og dårlig kvalitet grunnet overbelastning på fastlegene som gjerne har flere hundre pasienter hver på lista
 10. Ja, heldigvis. Vi har ikke råd til dagens velferdsstat og overflødige offentlige sektor.
 11. Her lyver du igjen i din uendelige kunnskapsløshet. Det var Syse-regjeringen og Høyre som kom med forslaget om å innføre et oljefond og fikk presset det igjennom under Arne Skauge som finansminister i 1990 med støtte fra AP. https://www.faktisk.no/faktasjekker/EX2/nei-hoyre-var-ikke-imot-hele-oljefondet-eller-innforingen-av-etiske-retningslinjer
 12. Tanken om et felles program oppstod allerede under krigen, og mai 1945 kom det til forhandlinger mellom representanter for Arbeiderpartiet (Gunnar Ousland), Bondepartiet (Hans Holtan), Høyre (Herman Smitt Ingebretsen) og Venstre (Chr. A. R. Christensen). Også Kristelig Folkeparti og Kommunistpartiet sluttet seg til Fellesprogrammet. Utkastet ble forelagt og godkjent av Hjemmefrontens ledelse og regjeringen i London.
 13. Det var ikke noe dissens, Høyre var for fellesprogrammet og dermed for disse sakene.
×
×
 • Create New...