Jump to content
djgudleif

Lojalitet til jobben eller jage etter lønn?

Recommended Posts

Lang historie kort. Jeg søkte jobb, nåværende arbeidsgiver fikk nyss om det. Fikk tilbud om 100k mer i lønn dersom jeg ikke sluttet. Jeg sa ok og trakk alle søknader. En av disse  potensielle arbeidsgiverne ville ha meg på intervju likevel. Dette er en statlig jobb så da står det informasjon om lønn, og utifra erfaring er det laveste de tilbyr 30k mer enn jeg fikk nå. Potensielt kan man tjene opp til 180k mer enn det jeg har nå (med lønnsøkningen inkludert).

Hvis jeg skulle klare å dra det i land, som ville vært utrolig flaks, er jeg tjent med å bryte "løftet" til nåværende arbeidsgiver, eller hva er riktig å gjøre?

Hvis det er eventuell prøvetid og sånn type stress med å bytte jobb så er det vel en risikofaktor i tillegg?

Edited by djgudleif

Share this post


Link to post

Om du går frå privat til statleg jobb og går opp så mykje som 180k så må du være bra underbetalt i jobben du har, då er du klart mest tent med å bytte jobb. Ikkje berre går du opp i lønn, men den statlege jobben gir nok litt høgare jobbsikkerheit, og ein kan seie mykje om lønnsnivået i staten men du er i alle fall sikra jamnlege lønnstillegg. 

Eg trur at dersom du blir værande så er det berre eit spørsmål om tid til du henger etter igjen lønnsmessig. 

Det er ein liten risiko med prøvetid, men den er liten. Du skal være bra vanskeleg å jobbe med for å bli oppsagt i prøvetida på grunn av personlege forhold (anna oppsigelsesgrunn må uansett være sakleg begrunna i forhold til verksemda og er dermed lik enten du har prøvetid eller ikkje). 

 • Like 4

Share this post


Link to post

Det gir ingen mening å være lojal til en arbeidsgiver da dette er et forhold som kun er basert på penger. I det øyeblikket du ikke er lønnsom og budsjettet skranter så ryker du ut, og alt pratet fra teambuilding-seminaret om lojalitet og bedriften som en familie er plutselig glemt.

Kort sagt så ville jeg byttet og gått etter pengene.

 • Like 7

Share this post


Link to post
Annonse

Jeg kjenner ikke din situasjon godt nok. Vi kan si at lojalitet i utgangspunktet er bra i noen bransjer, spesielt der det et gode ledere. Hvilke forhold har du til din nåværende arbeidsgiver? Trives du og er det muligheter der? Å gå etter pengene er selvsagt fristende, men hva om du ikke trives der du kommer? Mange blir i jobber de ikke liker da de er redd for forandringer, og det er heller ikke bra.
Men det virker som om du trives der du er.

Penger er ikke alt, selv om det er viktig, og man vet hva man  har, men ikke hva man har. Samtidig skal ikke frykten for å tape være større enn viljen til å vinne. Da stagnerer man. Glem pengene en liten stund, og funder på om du virkelig trives der du er og hvilke muligheter du har der.

Å brenne broer er ikke lurt, spesielt om det i samme bransje man brenner broene.

Share this post


Link to post
Dinsdale skrev (1 time siden):

Jeg kjenner ikke din situasjon godt nok. Vi kan si at lojalitet i utgangspunktet er bra i noen bransjer, spesielt der det et gode ledere. Hvilke forhold har du til din nåværende arbeidsgiver? Trives du og er det muligheter der? Å gå etter pengene er selvsagt fristende, men hva om du ikke trives der du kommer? Mange blir i jobber de ikke liker da de er redd for forandringer, og det er heller ikke bra.
Men det virker som om du trives der du er.

Penger er ikke alt, selv om det er viktig, og man vet hva man  har, men ikke hva man har. Samtidig skal ikke frykten for å tape være større enn viljen til å vinne. Da stagnerer man. Glem pengene en liten stund, og funder på om du virkelig trives der du er og hvilke muligheter du har der.

Å brenne broer er ikke lurt, spesielt om det i samme bransje man brenner broene.

Eg er enig i mykje av dette, samtidig så er ei lønnsaukning på opp mot 180 000 kr såpass mykje at trivselsforskjellen mellom noværande og framtidig arbeidsplass må være veldig stor for at eit jobbskifte ikkje er verdt det.
Eg er heilt enig i at det å hoppe frå arbeidsgiver til arbeidsgiver berre for nokre tusenlappar meir i året ikkje er særleg heldig med tanke på det sosiale arbeidsmiljøet, men vi snakker om eit lønnstillegg som som i sum tilsvarer ei halv årslønn for ein assistent.

Dette er mykje pengar, og eg tenker at det klart er verdt risikoen ved å prøve ein ny arbeidsplass. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (1 time siden):

Eg er enig i mykje av dette, samtidig så er ei lønnsaukning på opp mot 180 000 kr såpass mykje at trivselsforskjellen mellom noværande og framtidig arbeidsplass må være veldig stor for at eit jobbskifte ikkje er verdt det.
Eg er heilt enig i at det å hoppe frå arbeidsgiver til arbeidsgiver berre for nokre tusenlappar meir i året ikkje er særleg heldig med tanke på det sosiale arbeidsmiljøet, men vi snakker om eit lønnstillegg som som i sum tilsvarer ei halv årslønn for ein assistent.

Dette er mykje pengar, og eg tenker at det klart er verdt risikoen ved å prøve ein ny arbeidsplass. 

Absolutt. Samtidig har jeg sett folk fått 200k mer i lønn et annet sted, og gått på dagen. De jobber ikke der lenger for å si det sånn. Å lokke med høy lønn er helt klassisk og man kan gjøre lurt i å tenke seg om. Det hjelper ikke å ha velfylt bankkonto om du mistrives på jobben, altså et sted man skal være i minimum 8 timer hver hverdag i mange år fremover. Da blir man et trist menneske.

Nå er dette staten, så det litt kanskje sikrere. Samtidig er det en myte at om man får jobb i staten, ja da er man "set for life". Man er bare et "lønnsnummer" der også, og arbeidsmiljøloven er lik i privat og offentlig næringsliv.

Share this post


Link to post

Ja heller ikkje statlege jobbar er heilt trygge i dag. Offentlege verksemder blir i dag drifta på ein måte som liknar meir på tradisjonell bedriftsleiing i privatsektor, der innsparingstiltak, omorganiseringar og endra kompetansekrav gjer at også statstilsette kan stå i fare for å miste jobben.

Sjølv om lønn ikkje er alt, så framstår lønnstilbodet som trådstarter har fått i staten som reellt. Når noværande arbeidsgivar kunne auke lønna med 100k umiddelbart for å behalde trådstarter, så er det ein sterk indikasjon på at trådstarter har hatt alt for lav lønn. Eg er rimeleg trygg på at tilbodet om 100k meir i lønn heller ikkje var maksgrensa for noværande arbeidsgiver, så eg kjenner meg rimeleg trygg på at trådstarter er verdt opp mot 180k hos andre arbeidsgivarar basert på det som trådstarter har fortalt i sitt innlegg.
Staten har meg bekjent ikkje tradisjon for å bruke oppblåste lønningar for å fylle stillingane, staten følger stort sett prinsippet om å tilby konkurransedyktig lønn som ikkje er lønnsledande.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det virker som du egentlig er fornøyd der du er nå. Jeg hadde ikke byttet jobb for 30 000 med mindre jeg mistrivdes veldig. Du vet hva du har, ikke hva du får. Du skriver at du potensielt kan få en økning på 180 000 i den nye jobben, men hva skal til for å få det? Er dette det absolutte lønnstaket, eller er det sannsynlig at du får dette som startlønn i det nye selskapet? For 180k hadde jeg absolutt tatt sjansen på å bytte, men kun hvis tilbudet faktisk var 180k over nåværende jobb. Hva som potensielt er mulig er helt uvesentlig. Dersom det gjelder bonuser, provisjoner etc, så er disse som regel vinklet veldig fordelaktig i jobbtilbudet kontra hvordan det er i virkeligheten.

Share this post


Link to post

>100k hadde jeg bytta jobb for i dette tilfellet (gitt den informasjonen som foreligger). Husk å sammenligne pensjonsordninger og slikt, ofte kommer man bedre ut i staten enn mange private, så det vil også gi en økt inntekt. 

Edited by NoTrace
 • Like 1

Share this post


Link to post
NoTrace skrev (29 minutter siden):

>100k hadde jeg bytta jobb for i dette tilfellet (gitt den informasjonen som foreligger). Husk å sammenligne pensjonsordninger og slikt, ofte kommer man bedre ut i staten enn mange private, så det vil også gi en økt inntekt. 

Denne tiltredes. Veldig mange, kanskje særlig unge, ser kun på lønnen i kroner og øre. Gode pensjonsordninger og gode betingelser er vel så viktig selv om det ikke er "cold hard cash". I staten får du gjerne også gode betingelser på lån, banktjenester og forsikring igjennom fagforeninger o.l. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hovedmomentet her er hvor stor lønnsforskjellen er i realiteten. Ikke i teorien.

Jeg ville gått på et intervju og ventet på et tilbud. Dette er uansett ikke bindende. Da vet du om forskjellen er 30k i året eller 180.

Personlig ville jeg ikke byttet jobb for 30k (avhengig av nåværende trivselsfaktor og forventet). Hovedmomentet mitt ville vært attester.

Jeg opplever å utkonkurrere  andre som søker samme stillinger som meg på intervjuer selv om jeg vet at ved iallefall to tilfeller var det to søkere med vesentlig lengre erfaring innen det spesifikke arbeidet hvor jeg endte opp med tilbudet. Jeg har fått sterke indikasjoner om at dette er på grunn av at jeg, i tillegg til attester, også har anbefalingsbrev fra ledere. I min erfaring kan det derfor være lurt å vise seg trofast mot sin arbeidsgiver og arbeidsledere selv om hovedmotivasjonen til begge parter åpenbart er økonomi.

Men så kommer det selvfølgelig også an på din egen dokumentasjon. Personlig har ikke jeg lang utdannelse og jeg er relativt ny i min karriere. Jeg er fagskoleutdannet og min "utdannelse" består hovedsakelig av praktisk forståelse tillært fra arbeid på gulvet. Jeg nyter derfor ikke samme prestisje som ofte tilfaller rene akademikere og er dermed kanskje mer avhengig av gode referanser enn hva du kan være.

Share this post


Link to post

Det er nokså kompleks avgjørelse og det må litt meir fakta på bordet før du kan få god råd.

La oss se på det med penger.
1. Kor mye tjener du nå?
Om eg sitter på 1 mill og kan få 100k i økning... kanskje, kanskje ikkje.
Om eg sitter på 200k og kan få 100k i økning - ja!
Med andre ord, kor mye øker du i prosent, ikkje kun i kr.

2. Du skriver om evt økning mellom 30k og 180k. Det er meget stort gap. Kva er det realistiske tallet (ikkje absolutt best case)? 

3. Sett opp mot ditt dagens jobb, kan du be sjefen om å få ytterligere 100k meir om 1-2 år? 

4. Kva er utsikten for bransje/selskapet ditt nå? Om du trur det kjem til å gå bra, så er det penger å hente.

 

Ambisjoner.
Kva ønskjer du å oppnå? Er du fornøyd å bytte te staten og jobbe der ut livet? Kor kan du lære/utvikle deg mest? Med andre ord, kva vil lønne seg i det lange løpet?

 

Du kjenner bransjen din best. Korleis vil det ta seg ut på CV at du bytter jobb ofte? Har du byttet mange jobber i fortia/kor ofte? Kor mange jobber må du gjennom før du ender opp med drømmejobben?

 

Sist, men ikkje minst - trivsel. Kollegaer, sjefen, kor lang det er til jobb, ferie, fleksibilitet, muligheit å ta fri, andre goder (pensjonsordning i staten, hytte/ferie turer) osv.

Ut i frå alt det, så veit du kva er det rette valget. Eg vil anbefale å se ting i perspektiv ut i frå din situasjon. Ikkje tenk kun penger. 

PS: Om du laget muntlig avtale med sjefen at du skal droppe alt av jobbsøking mot 100k meir, men bytter jobb nå, så kan det gjøre mye skade senere i livet. Kas referanse kjem du til å få? Om du drar på intervju med staten og de ringer sjefen din, kva trur du han kjem te å si? Kva om staten velger å ikkje ansette deg, korleis vil forholdet med sjefen være? Ikkje minst, han kan trekke tilbake 100k i lønn, da du valgte å bryte avtale.

Share this post


Link to post

Tviler på at han vil ha anledning til å trekke lønn med bakgrunn i en ulovlig avtale. (Jeg tar det for gitt at man ikke kan forhindre noen i å søke andre jobber. Man kan vel bare kreve karantene også om det er grunn til det. Som F.eks om bedriften spanderer kompetanseheving. Å lokke noen med høyere lønn for at de skal slutte er nok ikke grunn nok).

Share this post


Link to post

Flyttet til "Andre jobber".
Tilbakemeldinger tas på PM eller i tilbakemeldinger-kategorien. Dette innlegget skal ikke kommenteres.

Share this post


Link to post
Guest 1b8e2...76e

Lønn er viktigst!

Anonymous poster hash: 1b8e2...76e

Share this post


Link to post

du skal være ca like lojal til en bedrift som bedriften er til deg. så lenge det ikke gagner deg og jobbe der så slutter din lojalitet , men lønn er langt fra alt i regnestykket og kun du kan se verdiene som har størst vekt for deg.

ting som spiller inn i en jobb

Utsikter for stabilitet og videreutvikling , er det en pass du kan vokse og stige i gradene internt , er det jobb for deg i dag og til neste år, kursing og etterutdanning , er de villig til og satse på deg. 

Fleksibilitet, ting som når du jobber , timebank , på "g" med sjefen ovs 

Lokasjon , reisetid , reiserute ol.

Forsikringer og pensjon , frynsegoder. 

 

alt dette er ting og tenke på når det kommer til jobb bytte. 

 

som ande sier , du snakker om div tall uten og sette de i kontekst til hva du tjener i dag , økninger i prosent er mer relevant om du ikke vil si de faktisk lønningene det er snakk om . 

 

 

Share this post


Link to post

Det er aldri noe som er sikkert.

Er du usikker angående miljø, så spør om det. Gå dit det er mest lønn og best miljø, helst best miljø. Det står sikkert 50 klare og vil ta den gamle jobben din.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Jag lønn, 99% av alle arbeidsgivere gir blanke faen i deg, dine ambisjoner eller dine ønsker. Du er der for å tjene penger for arbeidsgiver, på samme måte som arbeidsgiver er der for å gi deg lønn.

 • Like 5

Share this post


Link to post
comadore skrev (23 minutter siden):

Jag lønn, 99% av alle arbeidsgivere gir blanke faen i deg, dine ambisjoner eller dine ønsker. Du er der for å tjene penger for arbeidsgiver, på samme måte som arbeidsgiver er der for å gi deg lønn.

Dette er så sant, som det kan bli

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...