Jump to content

NoTrace

Medlemmer
 • Content Count

  5228
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1204 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Ikke oppgitt

Recent Profile Visitors

22553 profile views
 1. Om du ønsker å bruke Vivaldi kan du bruke native mail app på iOS, Android osv. for å koble til denne. Her har du innstillinger for IMAP: Set up Vivaldi webmail account in a mail client | Vivaldi Browser Help Med det sagt så har du vel nevnt de mest populære tjenestene allerede (Outlook og Gmail), så anbefalingen vil nok være en av dem.
 2. UDM Pro støtter ikke IGMP Proxy som er det du trenger for å få til IPTV (i tillegg til multicast). I tillegg var det noen som nevnte tidligere her at den ikke støtter to IP-adresser på WAN porten, noe som kan være et tilleggsproblem da Altibox kjører internett på ett VLAN og IPTV på et annet VLAN. Begge disse VLANene må konfigureres på WAN porten og får en egen IP-adresse. Man trenger ikke to kabler for å få til dette (på andre routere, f.eks. Ubiquiti EdgeRouter). Det er nok ikke mulig å kjøre IPTV fra Altibox via UDM Pro (per dags dato). Altibox hjemmesentral må settes i bridge, og TV deles ut fra hjemmesentralen, og så kan du konfigurere internett via UDM Pro. Jeg kjører selv fiber fra Altibox direkte i EdgeRouter med både internett og TV, og har holdt igjen kjøp av UDM Pro til jeg vet at det støtter dette (om det noen gang kommer).
 3. Det siste der kan jo være en indikasjon på at de har andre alternativer tilgjengelig. Var det veldig kritisk, så hadde de nok tilbudt en form for ekstra kompensasjon tenker jeg.
 4. Det er som regel, meg bekjent, ikke lovlig gjennom kontrakten med bemanningsbyrået å proaktivt kontakte kunder for å høre om fast ansettelse. Man kan bli tilbudt jobb, eller man kan søke på ledige stillinger (åpne eller interne). Ellers er det, som @The Avatar nevner, som en vanlig lønnssamtale. Dersom du kan vise til god inntjening til bemanningsbyrået, og at det er få andre som kan erstatte den jobben du gjør, så har du sterke forhandlingskort. Antar bemanningsbyrået tar et gebyr for hasteoppdrag, og da er det også naturlig at den ansatte blir kompensert relativt til dette for å akseptere hasteoppdrag.
 5. Sjekk også hvor mye du har fakturert for det siste året, slik at den ikke kommer tilbake på deg. For at de i det hele tatt skal tjene penger på deg må du gange dagens lønn med 1.5 - alt over det er generelt inntekt til firmaet. Har du 600k, koster du firmaet rundt 900k når man legger til alt rundt feriepenger, pensjon, forsikringer, arbeidsgiveravgift osv. Så kommer kursing, sosiale goder osv. oppå der igjen. I tillegg ønsker de nok å ha en margin på deg, for å sikre evt. perioder uten oppdrag osv., så anta rundt 50%. Med 600k i årslønn bør du derfor fakturere rundt 1.35M minimum. Dette er ikke noe håndfast, og vil nok variere mellom firma til firma, men det er basert på egen erfaring. Poenget er at det ikke nytter å be om høyere lønn enn det du skaper av verdi, så vær klar over dette.
 6. Så vidt jeg vet gjenbrukes ikke kontonummer, det skal være mulig å høre med tidligere bank om det er kommet inn noen innbetalinger på den kontoen. Jeg har også erfart å få brev i postkassen lenge etter bankbytte der det fremkommer at det er kommet en innbetaling til et gammelt kontonummer og at banken trenger nytt kontonummer det skal overføres til. Det kan ta noe tid før dette brevet kommer etter at overføringen er gjort. Regner med du har korrigert kontonummeret ditt hos NAV/Skatteetaten, hvis ikke bør du gjøre det så fort som mulig. Det er for øvrig ikke sikkert at utbetalingen har skjedd enda:
 7. Understøtter den @PepsiMaks. Skulle også ønske jeg fant ut det der mange år før jeg faktisk gjorde det.
 8. Dersom du ikke henter inn eksterne tilbud må du gjøre en vurdering på hvilken verdi du tilfører selskapet. For konsulenter er jo dette direkte målbart i kroner og øre, men det verdsettes også spesielt ting som går utover det som omfatter den daglige jobben. Eksempler (og det finnes haugevis av andre ting): Har du forbedret noen prosesser slik at X antall andre ansatte sparer Y mengde tid per dag/uke/måned? Har du påtatt deg noen prosjekter/oppgaver som egentlig var over ditt nåværende ansvarsområde? Har du arrangert noen kunnskapsdelingssesjoner med X antall deltakere med god feedback? Har du arrangert noe rundt teamspiring/samhold/motivasjon, f.eks. virtuelle team-samlinger med escape-room, quiz osv? Har du initialisert/realisert noe annet som kan trekkes frem som ikke er del av den direkte jobben din (altså fakturere kunder)?
 9. Av firmaene jeg har hatt dialog med og fått tilbud fra (som er de fleste større IT-konsulentfirmaene, samt. noen mer lokale aktører i Stavanger-regionen), så er det kun Bouvet som har hatt et (delvis) krav om at fagarbeidere ikke skal tjene mer enn bachelor, og bachelor ikke skal tjene mer enn master. Jeg fikk etter hvert tilbud om noe som var i "bachelor-rangen", med streng beskjed om å ikke fortelle noen andre om dette. Gikk ikke for det tilbudet, for å si det slik.
 10. Jeg mener at de som er mest motivert og engasjert for faget gjerne er de som tar en masterutdannelse. Deretter kommer bachelor, og til slutt fagarbeidere (som @Stvgr også var inne på). De som er mest motivert og engasjert er i en mye bedre posisjon for å tilegne seg kunnskap, og har gode rutiner rundt læring. Derfor mener jeg at en fagarbeider som har tilsvarende motivasjon/engasjement og struktur rundt læring vil ha like god lønn som en tilsvarende person med mastergrad.
 11. Utdanning kan være noe som skiller de som er mest motivert innen et emne og således legger mest innsats i å tilegne seg kunnskap innenfor emnet, enn de som tar mindre utdannelse, sliter med skole/læringsmotivasjon, har dårlige lærerutiner, bare vil finne seg et eller annet å jobbe med e.l. Å ta en utdanning kan derfor være gunstig for å lære seg å lære. Jeg mener at dette er hovedgrunnen til lønnsforskjellene. Dersom man hadde statistikk på fagarbeidere (fagbrev) vs. mastergradarbeidere fra samme årskull sortert på motivasjonsfaktor eller reelt kunnskapsnivå og læringsstruktur tror jeg man ville sett en lønnsstatistikk som er relativt lik. Nå har jeg 15 år i bransjen, og har fulgt lønnsutvikling (generelt i privat sektor, og spesielt i konsulentbransjen) relativt tett i ~10 av disse. Av et 20-talls jobbtilbud har jeg (med fagbrev) opplevd én gang å bli tilbudt lavere lønn enn andre ansatte med bachelor/master. Det er riktig at en del arbeidsgivere, spesielt offentlig/statlig, har lønnstrinn som har utdannelse som en del av beregningen. Det er dog ofte mulig å få en annen stillingskode med høyere lønnsrange eller lignende som veier opp for denne forskjellen.
 12. Lønn er ikke avhengig av utdanning i det hele tatt etter min påstand. Startlønn er avhengig av utdanning, men da tar man som oftest ikke høyde for at de som tar kortere utdanning har flere års arbeidserfaring og årlig lønnsøkning i mellomtiden. Etter noen år (~4-5 etter min erfaring) er det ingen som ser på utdanningen din lenger, og de som krever en eller annen utdannelse er generelt ikke arbeidsgivere jeg anser som attraktive uansett da det vitner om et miljø og en holdning som er avleggs. Erfaring/kunnskap, personlighet (i enkelte roller mer enn andre), engasjement/drive osv. er det som teller når du først kommer ut i arbeidslivet.
 13. Det er vel så vidt den lønna er innafor selv som nyutdanna med fagbrev. Så blir vel de med ferskt fagbrev som ikke har så mange andre alternativer - ikke nødvendigvis dem man ønsker å ansette, spesielt i en rolle med opplæringsansvar. Skremmende.
 14. Synes det er artig at de lønner tilsvarende 0 arbeidserfaring, men samtidig krever erfaring fra driftmiljøer og at man settes som opplæringsansvarlig.
 15. De fleste tilbyr ulike modeller avhengig av hvor mye jobb de gjør. Eksempelvis: Kontraktseier Kontraktseier + Fakturering (du skriver dine timer mot konsulentformidler, de viderefakturerer til sluttkunde) Kontraktseier + Fakturering + Andre goder (forsikringer, pensjonsordning osv. - her kan man også fungere som en fast ansatt i konsulentformidler og således ha rett på sykepenger og andre goder som fast ansatte har osv.) Det jeg har sett er typisk i skiktet 2 - 10% for nr 1, 10 - 20% for nr 2 og 20 - 40% for nr 3. Er et par år siden jeg sjekket opp i dette markedet, og jeg gikk ikke for noen av disse selv, så andre har nok mer erfaring å dele her.
×
×
 • Create New...