Jump to content

NoTrace

Medlemmer
 • Content Count

  5246
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by NoTrace

 1. Da høres det ut som om du har funnet en av disse gode arbeidsgiverne som jeg snakker om, som har insentivene på plass for å ivareta de ansatte. Jeg har vært ansatt i et par firma med gjennomsnittlig ansettelsestid på ~2 år, og jeg er nå ansatt i et selskap som har rundt 9 år. Det er et HAV av forskjell i disse firmaenes måte å håndtere, motivere og beholde ansatte på.
 2. Hovedårsaken til at folk bytter jobb er jo ikke for å bytte jobb, det er fordi utviklingen stagnerer. Dette er klassisk i mange bedrifter som ønsker å beholde samme ansatte i samme stilling til evigheten, fordi vedkommende er blitt utrolig effektiv i rollen. Resultatet er dog at oppgavene blir kjedelige, og den ansatte blir umotivert. Et viktig tilleggsmoment er at man ofte heller ikke følger markedsutviklingen kompensasjonsmessig, og da blir det enda lettere å bytte jobb. Når folk blir værende i én stilling i étt firma i 10-15 år vil kompetansen generelt være så spisset til akkurat de arbeidsoppgavene som er der, til at det er vanskelig å omstille kompetansen til en ny bedrift, nye systemer og nye prosesser. Det er dette jeg mener med "(i mange tilfeller) middelmådig kompetanse". Målet for arbeidsgivere må selvfølgelig være å beholde ansatte lenger enn to år (og det er nok også som oftest arbeidstakers mål når han starter i en bedrift), men det å se på historikken til den ansatte gir generelt et skjevt bilde og man forsøker å skyve "skylden" over på arbeidstaker, selv om det i realiteten er at det er arbeidsgiverne som er årsaken til jobb-byttet. Jeg synes arbeidsgiver ofte anser seg som et "uskyldig offer" for jobbhopping, mens realiteten er at de ikke har de nødvendige insentivene for de ansatte å bli værende, og derfor vil de som er de mest kompetente (og således er attraktive i markedet) ha lett for å bytte arbeidsgiver for å se om gresset er grønnere der.
 3. Ja, men det er ikke arbeidsgivere som er attraktive i mine øyne. Disse kommer ikke til å overleve om de ikke endrer innstillingen sin. Den yngre garde blir bare mindre og mindre lojale til arbeidsgiver, og det vil være totalt nødvendig å tenke helt nytt når det kommer til å beholde ansatte. En del arbeidsgivere har fått øynene opp for dette, men dessverre er det mange som henger langt bak og nøyer seg dermed (i mange tilfeller) med middelmådig kompetanse i stedet for å ta en toppkandidat som har mye mer erfaring over samme tidsrom. Man må lage en attraktiv arbeidsplass for å beholde ansatte i dag (gode kompensasjonsmodeller, klar karriereutvikling, legge til rette for personlig utvikling, mulighet for å endre og si fra seg ansvarsområder osv. osv.). De kan ikke lenger basere seg på at lønn utbetalt til rett tid hver måned er nok til å beholde ansatte. Den tid er forbi.
 4. Sweet spot er å endre rolle eller arbeidsgiver ca. hvert 2. år. Da viser man at man har tilegnet seg variert erfaring og at man har en drive til å utvikle seg. Etter to år i én stilling er det som regel lite læring igjen, og det er på tide å prøve noe nytt. Jeg ville vært mer skeptisk til å ansette en person som har vært i samme stilling i 10 år, enn en som har hatt 5 forskjellige stillinger/arbeidsgivere på 10 år. Så får det heller bli leders utfordring å skape de utviklingsmulighetene internt hos oss, enten i form av karriereprogram, kompensasjonsmodell eller hva det nå måtte være som trigger vedkommende. Mest sannsynlig en kombinasjon.
 5. "Switchen" må vel da kunne gjøre ruting, altså være en ruter. Ser ikke helt hvordan det skal fungere med kun en vanlig nettverksswitch..? Skal ikke si at det er umulig. Jeg har aldri tenkt på, eller hatt behov for å gjøre det på den måten.
 6. Jeg mener vi må få til et samfunn der man ser mer på innsats enn på resultat, spesielt i ung alder. Mange kan komme utrolig langt med innsats, og det er mye viktigere enn "talent". Man kan være disponert for å bli flinkere i enkelte ting, men de aller fleste vil ha et eller annet område de er interessert i og kan utvikle seg mye i. Dersom dette ikke er forenlig med den generelle akademiske tankegangen havner de ofte på utsiden, ikke bare på skolen, men i samfunnet generelt. Hadde man fokusert mer på innsats, så kunne dette vært kultivert videre utenfor skolesettingen, for å finne det området hver enkelt er interessert i og disponibel til å gjøre det bra i. Personer som lever på talent alene stiller også særdeles dårlig rustet i alle andre settinger, eller dersom talentet ikke forvaltes korrekt. Det kan bli en hvilepute hvor man slutter å utvikler seg selv, og ikke takler eventuell fremtidig motstand (som man kommer til å møte på enkelte tidspunkter i livet). Eksempel: Michael Jordan ble ikke verdens beste basketballspiller fordi han ble født slik, hovedgrunnen er at han trente mer enn noen andre.
 7. På hvilken måte tenker du?
 8. Hvordan har du tenkt å få deg boliglån hvis du ikke har egenkapital? Later til at du tar altfor lett på dette her. Bil til 5-700k er totalt unødvendig når man ikke engang har bolig. Om du bruker 2-300k på elbil, spiser du opp nesten hele egenkapitalen din. Du skriver så at du tenker å "cashe ut" elbilen, men hvordan gjør det du med bare halvparten av nødvendig kapital? Du må ha minst 15% egenkapital ved boligkjøp. Du er foreløpig langt unna. Det du burde gjøre er å spare så mye som du klarer frem til du nå egenkapitalkravet, for så å kjøpe deg bolig.
 9. Har ikke hatt behov for å snakke med support. Dersom problemer oppstår vil jeg selvfølgelig først sjekke om det funker å koble inn hjemmesentralen igjen, for å verifisere at feilen ligger hos Altibox og ikke hos meg. Jeg forventer selvfølgelig ikke at Altibox skal hjelpe meg med mitt eget oppsett.
 10. Joda, derav "hører til unntakene". Tilsvarende vil det også høre til unntakene dersom man er over 1 million i Sopra Steria. De faktiske lønnsutgiftene per hode (uten lederkostnader) er faktisk høyere i Atea enn i Sopra Steria, så Atea har en høyere snittlønn - men som jeg nevnte er det nok mye selgerne i Atea som drar snittet opp. For øvrig enig i siste utsagn - det er en grunn til at jeg ikke er der lenger, og det er ikke lønn.
 11. Man kan få det til med Altibox også, men man må vite hva man gjør - og det koster jo i eget utstyr. Selv har jeg fjernet Altibox hjemmesentralen helt, og kjører fiber rett i egen router. Alt av LAN-porter i router og switch dekterer automatisk om det er en TV-boks eller annen enhet og router således korrekt automatisk.
 12. Jeg hadde en årsinntekt på over millionen i Atea, og vet om flere som hadde mer enn meg (senior og chief/principals). Men det hører til unntakene, og de gjør "alt" for å holde lønnsnivået nede, så man må kjempe for det selv. Den ene måneden feiret vi beste resultat ever, mens når lønnssamtalen kom 1-2 måneder senere var det visst veldig usikre tider osv. Norgessjefen uttalte selv i en intern samling at de ville fokusere på nyansatte og opplæring i stedet for å beholde (dyr) seniorkompetanse. Edit: Det er noen år siden jeg arbeidet der.
 13. Høres ut som konfigurasjonsfeil. Har du konfigurert portene korrekt, med routing på WAN (gitt at hjemmesentral står i bridge), samt. satt opp øvrige porter som LAN porter?
 14. Ikke om man har nyeste VMG. Da har man ikke mediaconverter, og det står SFP modul rett i hjemmesentralen som funker sammen med EdgeRouter.
 15. Så vidt jeg vet tjener selgerne en del bedre i Atea enn i Sopra Steria, mens konsulentene gjerne tjener noe mindre. Men de er relativt like. ATEA lever veldig på leverandører og partnere, og får store kickbacks om de selger et produkt, som rettferdiggjør større provisjon til selgerne der. Den største forskjellen er at ATEA selger veldig mye produkter og tjenester relatert til disse, mens Sopra Steria selger kompetanse.
 16. Vil tippe rundt 600-650, med noe variasjon mellom storbyene - spesielt Oslo.
 17. Et motargument vil nok være for de som ikke har anledning til å komme seg ut så mye som deg blir skadelidende i en lengre periode? Du er tross alt relativt heldig når du kan være ute 8 av 10 timer av bråket.
 18. 30% høyere fastlønn minimum, i tillegg måtte rollen ha truffet ganske så perfekt da jeg er ekstremt fornøyd i nåværende rolle. Det er også viktig å tenke på pensjonsordning, da det har en direkte konsekvens på totalkompensasjonen din, og er ofte noe folk overser. Har sett tilfeller der man har blitt tilbudt 50k høyere lønn, men så taper man i realiteten på det dersom man går fra en god til en kjip pensjonsordning.
 19. Om du ønsker å bruke Vivaldi kan du bruke native mail app på iOS, Android osv. for å koble til denne. Her har du innstillinger for IMAP: Set up Vivaldi webmail account in a mail client | Vivaldi Browser Help Med det sagt så har du vel nevnt de mest populære tjenestene allerede (Outlook og Gmail), så anbefalingen vil nok være en av dem.
 20. UDM Pro støtter ikke IGMP Proxy som er det du trenger for å få til IPTV (i tillegg til multicast). I tillegg var det noen som nevnte tidligere her at den ikke støtter to IP-adresser på WAN porten, noe som kan være et tilleggsproblem da Altibox kjører internett på ett VLAN og IPTV på et annet VLAN. Begge disse VLANene må konfigureres på WAN porten og får en egen IP-adresse. Man trenger ikke to kabler for å få til dette (på andre routere, f.eks. Ubiquiti EdgeRouter). Det er nok ikke mulig å kjøre IPTV fra Altibox via UDM Pro (per dags dato). Altibox hjemmesentral må settes i bridge, og TV deles ut fra hjemmesentralen, og så kan du konfigurere internett via UDM Pro. Jeg kjører selv fiber fra Altibox direkte i EdgeRouter med både internett og TV, og har holdt igjen kjøp av UDM Pro til jeg vet at det støtter dette (om det noen gang kommer).
 21. Det siste der kan jo være en indikasjon på at de har andre alternativer tilgjengelig. Var det veldig kritisk, så hadde de nok tilbudt en form for ekstra kompensasjon tenker jeg.
 22. Det er som regel, meg bekjent, ikke lovlig gjennom kontrakten med bemanningsbyrået å proaktivt kontakte kunder for å høre om fast ansettelse. Man kan bli tilbudt jobb, eller man kan søke på ledige stillinger (åpne eller interne). Ellers er det, som @The Avatar nevner, som en vanlig lønnssamtale. Dersom du kan vise til god inntjening til bemanningsbyrået, og at det er få andre som kan erstatte den jobben du gjør, så har du sterke forhandlingskort. Antar bemanningsbyrået tar et gebyr for hasteoppdrag, og da er det også naturlig at den ansatte blir kompensert relativt til dette for å akseptere hasteoppdrag.
 23. Sjekk også hvor mye du har fakturert for det siste året, slik at den ikke kommer tilbake på deg. For at de i det hele tatt skal tjene penger på deg må du gange dagens lønn med 1.5 - alt over det er generelt inntekt til firmaet. Har du 600k, koster du firmaet rundt 900k når man legger til alt rundt feriepenger, pensjon, forsikringer, arbeidsgiveravgift osv. Så kommer kursing, sosiale goder osv. oppå der igjen. I tillegg ønsker de nok å ha en margin på deg, for å sikre evt. perioder uten oppdrag osv., så anta rundt 50%. Med 600k i årslønn bør du derfor fakturere rundt 1.35M minimum. Dette er ikke noe håndfast, og vil nok variere mellom firma til firma, men det er basert på egen erfaring. Poenget er at det ikke nytter å be om høyere lønn enn det du skaper av verdi, så vær klar over dette.
 24. Så vidt jeg vet gjenbrukes ikke kontonummer, det skal være mulig å høre med tidligere bank om det er kommet inn noen innbetalinger på den kontoen. Jeg har også erfart å få brev i postkassen lenge etter bankbytte der det fremkommer at det er kommet en innbetaling til et gammelt kontonummer og at banken trenger nytt kontonummer det skal overføres til. Det kan ta noe tid før dette brevet kommer etter at overføringen er gjort. Regner med du har korrigert kontonummeret ditt hos NAV/Skatteetaten, hvis ikke bør du gjøre det så fort som mulig. Det er for øvrig ikke sikkert at utbetalingen har skjedd enda:
 25. Understøtter den @PepsiMaks. Skulle også ønske jeg fant ut det der mange år før jeg faktisk gjorde det.
×
×
 • Create New...