Gå til innhold

Hva stemmer vi ved kommune -og fylkesvalg?


Anbefalte innlegg

Vaniman skrev (På 18.8.2023 den 9.35):

Hva stemmer vi ved lokalvalget 2023? Holdes 10 september. 

 

 

 

 

 

Valgdagen er mandag 11.september. 

Fylkestingsvalget hopper jeg elegant over fordi jeg er i mot tvangssammeslåinga  Oppland og Hedmark ble utsatt for, og jeg ønsker å bli kvitt fylkeskommunene. Kan spare en del penger på å slippe å betale på fylkeshusene.

Og, jeg er åpen for kommunesammenslåinger, kan spare mye penger på å bare drifte ett rådhus i stedet for 3-4.  Normalt ville jeg stemt Høyre, men etter at Høyre og FRP valgte å bruke ca 3 milliarder kr. på tvangssammenslåing av fylkene og noen kommuner for å tekkes minipartiene Venstre og KRF, så har jeg mista trua på dem. 

 Håpløst at et fylke skal være på størrelse med Danmark i areal og ha 46 kommuner fordelt på ca 370 000 innbyggere.Så, jeg har ingen å stemme på i fylkestingsvalget og velger å droppe å bruke energi på det. 

Kommunevalget ? Vet ikke. Er usikker på om jeg blir boende her. Begynner å se sørover igjen( ut av Innlandet). 🙂 Men, det blir ikke de partiene som har styrt nå som får min stemme.

Endret av Mentos2
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Mentos2 skrev (På 21.8.2023 den 22.54):

Og, jeg er åpen for kommunesammenslåinger, kan spare mye penger på å bare drifte ett rådhus i stedet for 3-4.  Normalt ville jeg stemt Høyre, men etter at Høyre og FRP valgte å bruke ca 3 milliarder kr. på tvangssammenslåing av fylkene og noen kommuner for å tekkes minipartiene Venstre og KRF, så har jeg mista trua på dem. 

Det de fikk igjen for det var støtte til kommunereformen og sammenslåing av mange kommuner som sparer skattebetalerne store summer. Høyre og FRP ønsket å avvikle fylkeskommunene, men fikk ikke flertall, da var kompromisset med KRF og Venstre bedre enn å ikke slå sammen noe og la det fortsette som før.

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
GP950mAh skrev (34 minutter siden):

Det de fikk igjen for det var støtte til kommunereformen og sammenslåing av mange kommuner som sparer skattebetalerne store summer. 

Men som er kostnadar som no kjem tilbake iform av oppsplitting og nyetablering av nye kommunar og fylkeskommunar. 

For sjølv om tanken var god så svikta det på minst tre områder. Det fyrste var inkonsekvent bruk av tvangssamanslåing der kommunar som burde vært slått samen fekk velje å ikkje gjere det, og kommunar som kunne stå på eigne bein vart tvangssamanslått med folkekravet om lausrivne som resultat. Det andre som svikta var at ein i alt for liten grad tillot at eksisterande kommunar kunne splitte opp og slå saman delar av den gamle kommunen med andre kommuner som gir geografisk meining. Den store samanslåingsgevinsten vil ein få ved å viske ut grenser som vart teikna i ei tid der robåten over fjorden var bindeleddet medan gåturen over fjellet var eit hinder. I dag når det er heilt omvendt og det mykje raskare å køyre over fjellet enn det er å køyre rundt ein fjord eller krysse ein fjord med ferge så gir ikkje geografien meining lengre. Og det tredje området der det svikta var at ein tillot folkeavstemmingar utan at alternativa var kartlagt. Det er ikkje overraskande at mange stemte nei til samanslåing når ingen kunne svare på kva som ville endre seg utanom kommunenamnet. Det var ikkje ein gong sikkert at ein ville utnytte stordriftfordelane eller om ein berre ville få ei enda større kommune med enda større administrasjon. 

 • Liker 2
Lenke til kommentar
On 8/20/2023 at 10:24 PM, onkel_jon said:

Bor i Oslo, skal stemme på folkets parti, har ikke sans for noen av de store partiene og er lei av at ap og mdg raserer byen.

Jeg vet ikke hvilke partier som fortjener mest ære, for endringen har pågått lenge, men Oslo blir en stadig bedre by. Mdg sin kamp om å få bilen mindre dominerende har definitivt hjulpet. Integrere vannet i byen ved å satse på badeområdene og grønne lunger har gjort underverker.

Oslo er langt bedre nå, enn for 20 år siden.

 • Liker 5
Lenke til kommentar
GP950mAh skrev (13 timer siden):

Det de fikk igjen for det var støtte til kommunereformen og sammenslåing av mange kommuner som sparer skattebetalerne store summer. Høyre og FRP ønsket å avvikle fylkeskommunene, men fikk ikke flertall, da var kompromisset med KRF og Venstre bedre enn å ikke slå sammen noe og la det fortsette som før.

Resultatet vart meir eigedomsskatt, dyrare og dårlegare kommunale tenester, nedlegging av skular og barnehagar samt millionløn til ordførarar og kommunetoppar. Alt for at Staten skal spare nokre kroner i kommunale overføringar.

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Og likevel hadde eg stemt på Høgre dersom det hadde vore stortingsval. Dette fordi eg er lei av Senterpartiet, som vil kaste vekk enno meir pengar på å reversere alt mogeleg som den forrige regjeringa fekk gjennomslag for, sjølv om det er mot innbyggjarane sin vilje eller mot politiet sine faglege råd. Og dette skjer i ei tid med krig og vanskelege økonomiske tider, og der ein må ty til grunnrenteskatt og ekstraordinære skattar som blir innført over natta utan noko varsel midt i eit kalenderår for å få budsjetta til å gå ihop.

Men no var altså dette eit lokalval.

Lenke til kommentar

Bor ikke i kommunen eller fylket jeg har stemmerett i, men har gjort min borgerplikt. Jeg stemte INP fordi de hadde den beste politikken for kommunen jeg har stemmerett i. Stemte Lib i fylket fordi de har den beste politikken for fylket jeg er registrert i. 

En pool hadde jo vært kult å opprette, så man kunne se hva andre brukere stemmer på. 

Endret av Mr.Duklain
 • Liker 1
Lenke til kommentar
44 minutes ago, Mr.Duklain said:

Bor ikke i kommunen eller fylket jeg har stemmerett i, men har gjort min borgerplikt. Jeg stemte INP fordi de hadde den beste politikken for kommunen jeg har stemmerett i. Stemte Lib i fylket fordi de har den beste politikken for fylket jeg er registrert i. 

INP har jo knapt tørt blekk på partiprogrammet. Det tar mange år å utarbeide grunnlaget for en god helhetlig politikk.

INP er overhode ikke modne for ansvar. Det kan hende de blir det en gang, og at de fortjener makt i fremtiden, men det er alt for tidlig å sette noe slik i posisjon nå.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
4 minutes ago, WiiBoy said:

INP har jo knapt tørt blekk på partiprogrammet. Det tar mange år å utarbeide grunnlaget for en god helhetlig politikk.

INP er overhode ikke modne for ansvar. Det kan hende de blir det en gang, og at de fortjener makt i fremtiden, men det er alt for tidlig å sette noe slik i posisjon nå.

Nå er det engang kommune- og fylkesvalg som er like rundt hjørnet, og hva som står i valgprogramet nasjonalt spiller begrenset rolle. 

I kommunen hvor jeg bor har INP markert seg som en fornuftens røst mot en del sløseriprosjekter som er total galskap for en kommune som balanserer på kanten av Robek-bøtta å kaste store penger på. En del av de er i tillegg direkte ødeleggende for bysentrum.

Så vurderer faktisk INP i kommunevalget, da i alle fall de to øverste på lista her virker meget oppegående.

 

 

 

 • Liker 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
WiiBoy skrev (14 minutter siden):

INP har jo knapt tørt blekk på partiprogrammet. Det tar mange år å utarbeide grunnlaget for en god helhetlig politikk.

INP er overhode ikke modne for ansvar. Det kan hende de blir det en gang, og at de fortjener makt i fremtiden, men det er alt for tidlig å sette noe slik i posisjon nå.

I stortingsvalg sammenheng, så hadde jeg vært enig. Men i kommunevalg så er det mer lokale personer som er viktig og ikke partiet nasjonalt, og INP har en god liste i kommunen jeg har stemmerett I.  Legg også merke til at jeg ikke stemmer på dem på fylkesnivå. 

 • Liker 4
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
5 minutes ago, Smule8o said:

Nå er det engang kommune- og fylkesvalg som er like rundt hjørnet, og hva som står i valgprogramet nasjonalt spiller begrenset rolle. 

I kommunen hvor jeg bor har INP markert seg som en fornuftens røst mot en del sløseriprosjekter som er total galskap for en kommune som balanserer på kanten av Robek-bøtta å kaste store penger på. En del av de er i tillegg direkte ødeleggende for bysentrum.

Så vurderer faktisk INP i kommunevalget, da i alle fall de to øverste på lista her virker meget oppegående.

 

Kommune og fylkeslag hører til under det nasjonale partiet. De er en selvstendig enhet, men de fleste lokale partier følger allikevel et internt makthierarki.

Et "opprørsparti"/"motstansdsparti" som INP vil tiltrekke seg mye grums i ledelse eller kretsen rundt ledelsen. Det tar lang tid å få ryddet opp i dette, og få orden i rekkene.

Det er dessuten enkelt å være i mot pengebruk, dersom du ikke tar innover deg hele bildet.

 • Liker 2
Lenke til kommentar
30 minutes ago, WiiBoy said:

Kommune og fylkeslag hører til under det nasjonale partiet. De er en selvstendig enhet, men de fleste lokale partier følger allikevel et internt makthierarki.

Et "opprørsparti"/"motstansdsparti" som INP vil tiltrekke seg mye grums i ledelse eller kretsen rundt ledelsen. Det tar lang tid å få ryddet opp i dette, og få orden i rekkene.

Det er dessuten enkelt å være i mot pengebruk, dersom du ikke tar innover deg hele bildet.

Hvordan de stemmer i lokale saker avgjøres lokalt. Moderpartiene tar ikke stilling til hvorvidt Ytre Innfjord kommune skal bygge nytt gamlehjem eller ikke.

Eller enig i at INP nasjonalt har mye å bevise.

Men de sakene her i kommunen er rett og slett bruk av penger på total galskap. Spesielt for en kommune som sliter med å utføre basisoppgavene sine på en god måte.

Man bruker ikke store penger på pyntegjenstander om man ikke har penger til mat.

Lenke til kommentar

I min kommune vil jeg stemme på dem som styrer, d.v.s de fra midten til høyre i politikken, de driver kommunen som en bedrift hvor de får til utvikling i form av nye skoler, sykehjem og helsehus uten å ta inn eiendomsskatt. Kommer venstresiden inn så blir det mye ideologi og prøving/feiling, d.v.s pengene renner ut, uten at man ser resultat.

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Kommer nok ikke til å stemme ved lokalvalgene i år heller av 2 hovedårsaker:

- Rikspolitikerne bør holde seg unna lokalvalgene, men heller få lokalpolitikerne til å skinne.
Nå får man inntrykk av mer «sirkus enn brød», noe som setter preg på hele valget.

- Kommune og fylke har blitt rene administrasjonsråd hvor de politiske skillelinjene er tilnærmet borte.
Det er kun mikroskopiske deler av budsjettene som er forbeholdt politiske flaggsaker, resten er bundet av faste kostnader.
Antall forvaltningsnivåer og oppgavene disse utfører burde vært modernisert/effektivisert.

Lenke til kommentar

Føler det spiller liten rolle hva jeg stemmer. Kommunen jeg bor i er økonomisk rævkjørt. De folkevalgte som satt i den tiden alle disse dumme forslagene dukket opp har funnet andre ting enn politikk. Det er ikke handlingsrom i det hele tatt. De er låst inn i håpløse avtaler. 5 millioner årlig i tilskudd til et museum. En dyr leieavtale til en barnehage som kommunen overtok på bakgrunn av at de skulle bygge et nytt bygg å samlokalisere den tidligere private og en kommunal barnehage. Nå er det ikke økonomi til å bygge noe ny barnehage. Synergieffektene som skulle spare penger har blitt til økte kostnader. Gamlehjemsplassene har blitt redusert. Somatiske pasienter er plassert i omsorgsboliger og har daglig oppsyn av miljøterapeuter istedenfor sykepleiere på grunn av dette. De har riktignok psykiatriske diagnoser, men dette er gamle folk som krever sårstell, sondemating, stomi-skift m.m.

Det er lagt ned forbud mot innleie pga. økonomien ut året. Resultatet er at ansatte er alene om oppgaver som krever to, folk slutter. En av barnehagene har måtte innskrenke åpningstidene fordi dem mangler folk de ikke får erstattet.

Det spiller ærlig talt ingen rolle hvem som styrer kommunen her nå. Alle kommer til å bli like handlingslammet av den totale mangelen på penger. Samtidig har alle som valgkampsak at dem ikke skal legge ned skoler i distriktet med mindre enn 20 elever. Det fantaseres istedenfor å bygge en ny skole til 13 elever.

Den totale mangelen på virkelighetsforståelse blant politikerne og enkelte i befolkningen er slående. 

Jeg tror jeg stemmer på et lokalt parti, en såkalt "liste" da får i alle fall tettstedet jeg bor i nyte godt av av noe.

Endret av Nedward
 • Liker 2
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
19 hours ago, WiiBoy said:

Jeg vet ikke hvilke partier som fortjener mest ære, for endringen har pågått lenge, men Oslo blir en stadig bedre by. Mdg sin kamp om å få bilen mindre dominerende har definitivt hjulpet. Integrere vannet i byen ved å satse på badeområdene og grønne lunger har gjort underverker.

Oslo er langt bedre nå, enn for 20 år siden.

Helt enig. Kunne ikke stemt på dem nasjonalt, men i Oslo har MDG gjort en kjempegod jobb.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
 • 2 uker senere...
Inspector skrev (På 26.8.2023 den 10.42):

Kommer nok ikke til å stemme ved lokalvalgene i år heller av 2 hovedårsaker:

- Rikspolitikerne bør holde seg unna lokalvalgene, men heller få lokalpolitikerne til å skinne.
Nå får man inntrykk av mer «sirkus enn brød», noe som setter preg på hele valget.

- Kommune og fylke har blitt rene administrasjonsråd hvor de politiske skillelinjene er tilnærmet borte.
Det er kun mikroskopiske deler av budsjettene som er forbeholdt politiske flaggsaker, resten er bundet av faste kostnader.
Antall forvaltningsnivåer og oppgavene disse utfører burde vært modernisert/effektivisert.

I dagene før valget er det hyppige partilederdebatter med de kjente ideologiene og påstandene, mens lokalpolitiske saker og lokalpolitikere glimrer med sitt fravær. Valgprognosene er til forveksling helt like Stortingsvalg-prognosene.

Hva partiene i min lokale kommune eller tilhørende fylke har på agendaen, koker bort i vrimmelen av godt mediatrente rikspolitikere som har lite detaljkunnskap om lokale utfordringer.

Forsøket på å få opp stemningen sammenligner jeg nå med å piske en halvdød hest for å få den til å se vital ut.

Min oppfordring til rikspolitikerne: hold dere unna lokalvalgene og slipp til lokale krefter !

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
 • Opprett ny...