Gå til innhold

Styres vesten av demoner?


Anbefalte innlegg

Aiven skrev (1 time siden):

Jeg kan gjøre meg noen tanker om det, men jeg ville tenkt posisjonen er vanskelig å forsvare. Minner om at dette er religions- og livssynsdelen av forumet - ikke politikk.

Altså, når vedkommende regurgiterer bokstavelig talt Russisk propaganda jfr situasjonen i Ukraina og du kommer og etterspør "hvilke sider ved verdisynet hans" jeg "mener er mer kompatibelt med det russiske" sliter jeg med å prøve å forstå at du diskuterer i god tro. Og hvilken rolle spiller det om dette er "religions- og livssyn" eller "politikk"? Skal det liksom unnskylde det han kommer trekkende med, på noen måte?

Aiven skrev (1 time siden):

Siden dette er et land vi er i proxykrig med, er din "anbefaling" nokså passiv-aggresiv, ikke påstå at dette kommer fra ditt varme hjerte.

Min anbefaling kommer utelukkende fra hvilket verdisyn han etter mitt skjønn ligger nærmest. Han synes tydeligvis vårt liberale levesett er forferdelig i likhet med hva vi har hørt øst for den Norsk-Russiske grensen. Jeg mener han vil føle seg mer hjemme der, hvis vi tar dette i betraktning.

Det er ikke noe "ønske", eller å være passiv-aggressiv (eller noen andre motiver du prøver å tillegge meg), det er en observasjon. Jeg har vel lov til å komme med observasjoner? Eller blir det for håndfast etter din smak, siden vi diskuterer i "religions- og livssyn"?

 • Liker 5
 • Hjerte 2
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
PHCTF skrev (7 timer siden):

I følge Quality of Life Index, og andre indexer som måler velstand, sikkerhet, helse osv. så rapporterer folk at ting bare blir bedre.

Er den vestlige verden verre for menn som utnyttet seg av kvinners svake sider, minoriteter, innvandrere, krig og miljø? Ja, for den typen menn har det blitt verre.

Dette stemmer dårlig med Jonathan Haidt's nyeste undersøkelser. En klar trend er at jo yngre, jo verre, og verst er det ikke for gutter/menn, men for jenter.

The Teen Mental Illness Epidemic is International part 2: For Teens, Scandinavia is No Longer The Happiest Place On Earth.

A few weeks ago, Finland was ranked the world’s happiest nation for the sixth year in a row. The other Nordic nations—Denmark, Iceland, Sweden, and Norway—were not far behind, ranking second, third, sixth, and seventh, respectively. A year ago, If I had been asked to predict who the happiest teens on earth would be, I would have placed my bets on them. Wouldn’t you?

..what quickly became clear to me was that across all five countries, just like in the Anglosphere, many young women are suffering, and suffering in much larger proportions than any other age/gender group.

https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F31a32a3f-1799-4b24-a6c3-12cefd4d2a82_1600x900.png

The basic pattern within each of the five Nordic nations.

 

The Teen Mental Illness Epidemic is International part 1:

The short answer is: Teen mental health plummeted across the Western world in the early 2010s, particularly for girls and particularly in the most individualistic nations.

 

I presentasjonen over starter Haidt med en metafor for vår tid: Babels tårn. Dette pratet også Jordan Peterson om for en del år siden.

Endret av Fustasjeopphengsforkobling
 • Liker 1
Lenke til kommentar
ozone skrev (39 minutter siden):

Hvor ble det av demonene som tråden handler om?
Eller er de å finne i disse forskningsrapportene? Moderator?

Demonene planlegger vel sine neste ugjerninger sammen med huldra, troll, orker og andre overtro-skapninger. 😉

Jeg har virkelig ikke forstått behovet til TS og andre for å trenge overtro som forklaring på det mennesker finner på å gjøre. 

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
ozone skrev (På 4.5.2023 den 21.49):

Hvor ble det av demonene som tråden handler om?
Eller er de å finne i disse forskningsrapportene? Moderator?

Som kristen kan jeg godt forsøke å si noe om dette, men besettelse er sjelden kost (for å si det sånn). Dog er det ikke så lenge siden jeg nevnte at profesjonelle eksorsister advarer om en økning i henvendelser. 

Jordan Peterson's refleksjoner rundt nevnte Babels tårn slår rett inn i nåtiden med forvirring, tap av mening, postmodernisme, polisk korrekt identitetspolitikk etc hvor det er sååå viktig å opphøye seg selv og sin egen status (eget utseende, egen rasjonalitet, godhetsposering, likes på sosiale medier, whatever floats your boat..) slik at man kan se fin ut for andre. Omtrent som fariseerne på Jesu tid. Det som betydde mest for dem, det de virkelig levde for, det var egentlig ikke Gud, men sin egen selvhøyhet. Den glorien som de kunne plassere over sitt eget hode.

Løgneren, bedrageren, anklageren, den gamle slangen som gjerne utgir seg som en lysets engel. Kjent under mange navn. Han som går i høye hæler med nesen i sky presenterer fremdeles agnet og skjuler kroken. Han sier fortsatt; "gjør dette og du vil bli som Gud":

"Har Gud virkelig sagt?"
"Gud vet at når dere spiser av kunnskapens tre VIL DERE BLI SOM GUD". 

- Første Mosebok kapittel 3, når Eva fristes av djevelen 

Keanu Reeves: Better to reign in Hell than serve in Heaven, is that it?
Al Pacino (djevelen): Why not? I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. I've nurtured every sensation man's been inspired to have. I cared about what he wanted and I never judged him. Why? Because I never rejected him, in spite of all his imperfections. I'm a fan of man. I'm a humanist. Maybe the last humanist.

Fra filmen Djevelens advokat.

"Better to rule in Hell, than to serve in Heaven"
 ~ Djevelen i John Milton's Paradise Lost


I Edens hage snudde mennesket Gud ryggen i en selvisk handling. Et slags forsøk på å bli lik Gud selv for å oppnå kontroll og kunnskap på egenhånd. De brukte gavene som Gud gav dem til personlig vinning uten Guds tillatelse og veiledning. Istedenfor å velge Guds vei måtte de lære hva kunnskap om godt og ondt er i sin fulle grad gjennom erfaring, istedenfor gjennom Guds visdom.

Idag benytter enkelte teologer (ofte skeiv teologi, eller på engelsk; queer theology) moderne hermeneutikk (dvs fortolkningsteorier) til å vri og vrenge på innholdet i Bibelen. Har Gud virkelig åpenbart sin vilje? Har Gud virkelig sagt? All tekst må tolkes (vil disse si). Meningen skapes av leseren. Innholdet kan derfor, praktisk talt, egentlig konstrueres på hvilken som helst måte. Hvordan best forstå Bibelen? Eller hvilken som helst tekst? Hva med medisinvitenskap? Hva slags lege ville studenten blitt dersom fag-litteraturen ble lest på en slik måte? Konsekvensen blir at forfatteren fordufter, og erstattes av hva enn leseren måtte tolke det til. Leseren kan da egentlig tolke i det uendelige, og på den måten erstatte innholdets mening med hva enn leseren skulle ønske. Dette henger også sammen med postmodernismen. Slik stiller man seg selv fritt til å lage sin egen gud, i sitt eget bilde, som velsigner og støtter alt man selv mener er riktig. Hvor langt man går er kun opp til en selv.

St Augustin mente at ondskap var et fravær av det gode. I utgangspunktet hadde Gud skapt Satan som en engel (Lucifer), som etterhvert gjorde opprør mot Gud. Satan falt fordi han ville ta Guds plass. Augustin mente også at ondskapen kom fra mennesket selv. Gud gav mennesket frihet til å velge mellom det gode og det onde, og mennesket hadde selv valgt det onde. At det onde skyldes menneskets frie vilje finner vi også hos eksempelvis Platon i "Staten".

C.S. Lewis beskrev det slik:

God created things which had free will. That means creatures which can go either wrong or right.
Some people think they can imagine a creature which was free but had no possibility of going wrong; but I can't.
If a thing is free to be good it is also free to be bad. And free will is what has made evil possible.

Why, then, did God give them free will? Because free will, though it makes evil possible, is also the only thing that makes possible any love or goodness or joy worth having.

Bli som Gud. Selve kron-årsaken til Lucifers eget fall hvor han dro flere av englene med seg.

Selv Jesus forsøkte han seg på:

Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa til ham: "Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt." Men Jesus svarte ham: "Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene."

- Lukas 4, 5-9

 

CS Lewis sier også:

According to Christian teachers, the essential vice, the utmost evil, is Pride. Unchastity, anger, greed, drunkenness, and all that, are mere flea bites in comparison: it was through Pride that the devil became the devil: Pride leads to every other vice: it is the complete anti-God state of mind...

A man is never so proud as when striking an attitude of humility.

Pride is spiritual cancer: it eats up the very possibility of love, contentment, or even common sense.

There are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe, and to feel an excessive and unhealthy interest in them. They themselves are equally pleased by both errors and hail a materialist or a magician with the same delight. 

Senior demon Screwtape and his nephew Wormwood discuss how to produce their 'perfect work' - the person closed to belief in God, yet worshiping demons under other names.

Senior Demon Screwtape and his nephew Wormwood, discuss how to use one of John Hamilton's academic Christian friends (with an upside-down view of Social Justice), to corrupt John's Christianity also.

 

Fra C.S. Lewis Institute:

Pride is your greatest enemy, humility is your greatest friend. So said the late John R.W. Stott, a remarkably humble man of great abilities and accomplishments who is often said to have made the greatest impact for Christ of anyone in the twentieth century. His succinct statement about pride and humility goes straight to the heart of what the Bible teaches about the deadly root of our sins and sorrows.

How many recent sermons have you heard on pride or humility? Probably not many. One hears surprisingly little from church or parachurch leaders about either of these subjects. In fact, what throughout history has been recognized as the deadliest of vices is now almost celebrated as a virtue in our culture. Pride and arrogance are conspicuous among the rich, the powerful, the successful, the famous, and celebrities of all sorts, and even some religious leaders. And it is also alive and well in ordinary people, including each of us. Yet few of us realize how dangerous it is to our souls and how greatly it hinders our intimacy with God and love for others.
Humility, on the other hand, is often seen as weakness, and few of us know much about it or pursue it. For the good of our souls, then, we need to gain a clearer understanding of pride and humility and of how to forsake the one and embrace the other.

 

Målet, ifølge The Westminster Shorter Catechism, er å lovprise Gud og glede seg ved ham til evig tid. Ikke å selv leke gud, og tro at man kan oppnå et utopisk himmel på jord. Det er stormannsgalskap som har ført til helvete på jord gjentatte ganger. At man har et slags vindu inn til hemmelige gnostiske innsikter om hva de absolutte idêer burde være, og som man kan heve seg over andre på grunnlag av. Troen og åndslivet er en privat relasjon mellom en selv og Gud. Ikke et slags mystisk bitt av frukten fra kunnskapens tre til hemmelig innsikt som kan gi makt og ære.

Det er tydelig at også kirken (uavhengig av retning og denominasjon) er preget av tiden. Som i befolkningen ellers danses det rundt diverse "gullkalver" (politikk, pride-flagg, selvhevdelse, se på meg..). I Den Norske Kirke finnes det prester som ikke tror. Inkludert kirkevalgs-nominerte som hverken tror på Gud, Jesus eller djevelen. Mens flere ikke-troende (utrolig nok) likevel følger nøye med på skjermen når Åndenes Makt går av stabelen. De tror gjerne på sjamaner, "medier", klarsynte, eller at en avdød oldemor går å tramper i loftsgulvet for å holde noen våkne om natten. De er gjerne med på Yoga, kanskje også Tarot-kort-lesning eller en Ouija-brett-seanse. Jesus, djevelen, helvete og alt det der er ut. Det viktigste er visst at man inkluderer alt og alle, og følger siste postmoderne skrik. Alltid.

Har du ikke de politisk korrekte (les progressive, kritisk teoretiske, skeivt teologiske) brillene på nesen når du leser bibelen så er du et klenodium som bør omvende deg, og du får ikke så lang betenkningstid før språk-sjonglørene finner på noe nytt. Med litt strategisk ekvivokering, motte and baily, gaslighting, guilt by association, rules for thee but not for me, gruppeinndeling av folk hvor gruppeidentitet er alfa og omega, personangrep, stråmenn, sensur og omdefinering av ord og ordbøker, historierevisjon, få meningsmotstandere kansellert/fjernet eller til å virke dumme/sprø/onde, overdrivelser eller konstruksjon av ting uten rot i objektiv sannhet og virkelighet.

Hvor er det blitt av selv-innsikten og selv-ransakelsen? 

"The line separating good and evil passes not through states, nor between classes, nor between political parties either - but right through every human heart.”
 - Alexander Solzhenitsyn

Ikke-kristne får med seg tingenes tilstand de også. Alt fra Jon Hustad til Ole Asbjørn Ness har kritisert Den Norske kirke. 

Edit:

Hørte tilfeldigvis denne idag, som virket passende å lime inn her:

 

Edit 2:

Fant idag ut at det nylig er laget en film: Nefarious. Jeg har ikke sett den, men den blir beskrevet som en adult or mature version of C.S. Lewis’ seminal work The Screwtape Letters

Det er ofte for mye "Hollywood" over filmer laget om demoner og eksorsisme. Den gamle "The Exorcist" blir av profesjonelle eksorsister ofte beskrevet som å best representere virkeligheten. "The Rite" med Anthony Hopkins og "The Exorcism of Emily Rose" nevnes også. Eksoristen fr Carlos Martins om Nefarious: “This shows an aspect of the devil that any and every exorcist encounters constantly.” 

Father Martins: I can say — without hesitation — that it is the best movie portraying demonic possession ever produced. Rather than getting bogged down — like every other movie — in diabolical phenomena and power (levitation, extraordinary strength, and other “same-old” signs), this one brings the viewer into the demonic mind. While the movie trend has focused on displaying demonic rage, Nefarious deftly exhibits the devil’s insatiable craving and formidable intelligence. Far less concerned with ostentation than demonstrating the devil’s thought and intellectual character, the movie accurately depicts how he smothers his victim’s hope.

Astute, careful and intelligent thinking went into its script. Cary Solomon and Chuck Konzelman — the film’s writers, directors and producers — have encapsulated the conundrum into which a demon always presses his victim: “Whether you choose option A or B, you’re damned either way, so cooperate on the Enemy’s terms and choose one. Of course, you are always free to end your life.” Therein is another conundrum. …

The movie is clean and is not a “horror” movie. It has no blasphemies, sex scenes or even four-letter words. However, it is anything but boring. As an exorcist, I can affirm it is true to life and a must-see for anyone who desires to understand the Enemy. I found it gripping. I showed it at the seminary where I live, and the seminarians and priests raved about it for days.

 

Endret av Fustasjeopphengsforkobling
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
vonfaff skrev (3 timer siden):

Altså, når vedkommende regurgiterer bokstavelig talt Russisk propaganda jfr situasjonen i Ukraina og du kommer og etterspør "hvilke sider ved verdisynet hans" jeg "mener er mer kompatibelt med det russiske" sliter jeg med å prøve å forstå at du diskuterer i god tro. Og hvilken rolle spiller det om dette er "religions- og livssyn" eller "politikk"? Skal det liksom unnskylde det han kommer trekkende med, på noen måte?

 

Nå forveksler du nok virkelighetsoppfatning med livssyn. Trådstarter skriver noen eksempler, som hvis de er sanne, lett kan forkastes fra et normert vestlig livssyn. Du mener at de ikke er sanne, jeg er stort sett enig med ham om Ukraina. Uansett var dette kun ment som et eksempel, trådstarter ønsker å diskutere ondskaps rolle i verden og gir en rekke eksempler. Hvis dette temaet ikke interesserer deg, noe det virker som i innleggene dine, så har du neppe så mye å bidra med i tråden enn avsporing fra trådstarters tema.

Jeg kan selvsagt ikke nekte deg å agitere patriotisme. Jeg må dog påpeke at patriotisme er en minst like russisk verdi som amerikansk. Denne ballen vil du nok aldri gi deg på og jeg er ikke interessert i å diskutere den her. Men vi kan godt forsøke i en annen tråd, jeg har forsøkt før. Det ender bare med at jeg blir forsøkt latterliggjort, slik du gjør her, uten at noen er villige til å diskutere sak. Og gir jeg igjen med samme mynt får jeg flere dager med ban :)

 

 

vonfaff skrev (3 timer siden):

Min anbefaling kommer utelukkende fra hvilket verdisyn han etter mitt skjønn ligger nærmest. Han synes tydeligvis vårt liberale levesett er forferdelig i likhet med hva vi har hørt øst for den Norsk-Russiske grensen. Jeg mener han vil føle seg mer hjemme der, hvis vi tar dette i betraktning.

Det er ikke noe "ønske", eller å være passiv-aggressiv (eller noen andre motiver du prøver å tillegge meg), det er en observasjon. Jeg har vel lov til å komme med observasjoner? Eller blir det for håndfast etter din smak, siden vi diskuterer i "religions- og livssyn"?

Hvis du ikke forstår hva tråden handler om, noe jeg ikke kan bebreide deg for, var det for mine egne feilbarlige og lett irriterte linjer, kan du lese @Fustasjeopphengsforkoblings eminente innlegg over. Der har du trådens tema. Igjen, vi kan gjerne diskutere Ukraina i en annen tråd, eksempelvis i min egen (Les 1. post) Hva er Russlands formål med angrepet på Ukraina?, du kan også sitere problemstillinger herfra over dit.

Endret av Aiven
Lenke til kommentar
Fustasjeopphengsforkobling skrev (1 time siden):

Som kristen kan jeg godt forsøke å si noe om dette, men besettelse er sjelden kost (for å si det sånn). Dog er det ikke så lenge siden jeg nevnte at profesjonelle eksorsister advarer om en økning i henvendelser. 

Jordan Peterson's refleksjoner rundt nevnte Babels tårn slår rett inn i nåtiden med forvirring, tap av mening, postmodernisme, polisk korrekt identitetspolitikk etc hvor det er sååå viktig å opphøye seg selv og sin egen status (eget utseende, egen rasjonalitet, godhetsposering, likes på sosiale medier, whatever floats your boat..) slik at man kan se fin ut for andre. Omtrent som fariseerne på Jesu tid. Det som betydde mest for dem, det de virkelig levde for, det var egentlig ikke Gud, men sin egen selvhøyhet. Den glorien som de kunne plassere over sitt eget hode.

Løgneren, bedrageren, anklageren, den gamle slangen som gjerne utgir seg som en lysets engel. Kjent under mange navn. Han som går i høye hæler med nesen i sky presenterer fremdeles agnet og skjuler kroken. Han sier fortsatt; "gjør dette og du vil bli som Gud":

"Har Gud virkelig sagt?"
"Gud vet at når dere spiser av kunnskapens tre VIL DERE BLI SOM GUD". 

- Første Mosebok kapittel 3, når Eva fristes av djevelen 

Keanu Reeves: Better to reign in Hell than serve in Heaven, is that it?
Al Pacino (djevelen): Why not? I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. I've nurtured every sensation man's been inspired to have. I cared about what he wanted and I never judged him. Why? Because I never rejected him, in spite of all his imperfections. I'm a fan of man. I'm a humanist. Maybe the last humanist.

Fra filmen Djevelens advokat.

"Better to rule in Hell, than to serve in Heaven"
 ~ Djevelen i John Milton's Paradise Lost


I Edens hage snudde mennesket Gud ryggen i en selvisk handling. Et slags forsøk på å bli lik Gud selv for å oppnå kontroll og kunnskap på egenhånd. De brukte gavene som Gud gav dem til personlig vinning uten Guds tillatelse og veiledning. Istedenfor å velge Guds vei måtte de lære hva kunnskap om godt og ondt er i sin fulle grad gjennom erfaring, istedenfor gjennom Guds visdom.

St Augustin mente at ondskap var et fravær av det gode. I utgangspunktet hadde Gud skapt Satan som en engel (Lucifer), som etterhvert gjorde opprør mot Gud. Satan falt fordi han ville ta Guds plass. Augustin mente også at ondskapen kom fra mennesket selv. Gud gav mennesket frihet til å velge mellom det gode og det onde, og mennesket hadde selv valgt det onde. At det onde skyldes menneskets frie vilje finner vi også hos eksempelvis Platon i "Staten".

C.S. Lewis beskrev det slik:

God created things which had free will. That means creatures which can go either wrong or right.
Some people think they can imagine a creature which was free but had no possibility of going wrong; but I can't.
If a thing is free to be good it is also free to be bad. And free will is what has made evil possible.

Why, then, did God give them free will? Because free will, though it makes evil possible, is also the only thing that makes possible any love or goodness or joy worth having.

Bli som Gud. Selve kron-årsaken til Lucifers eget fall hvor han dro flere av englene med seg.

Selv Jesus forsøkte han seg på:

Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa til ham: "Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt." Men Jesus svarte ham: "Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene."

- Lukas 4, 5-9

 

CS Lewis sier også:

According to Christian teachers, the essential vice, the utmost evil, is Pride. Unchastity, anger, greed, drunkenness, and all that, are mere flea bites in comparison: it was through Pride that the devil became the devil: Pride leads to every other vice: it is the complete anti-God state of mind...

A man is never so proud as when striking an attitude of humility.

Pride is spiritual cancer: it eats up the very possibility of love, contentment, or even common sense.

There are two equal and opposite errors into which our race can fall about the devils. One is to disbelieve in their existence. The other is to believe, and to feel an excessive and unhealthy interest in them. They themselves are equally pleased by both errors and hail a materialist or a magician with the same delight. 

Senior demon Screwtape and his nephew Wormwood discuss how to produce their 'perfect work' - the person closed to belief in God, yet worshiping demons under other names.

Senior Demon Screwtape and his nephew Wormwood, discuss how to use one of John Hamilton's academic Christian friends (with an upside-down view of Social Justice), to corrupt John's Christianity also.

 

Fra C.S. Lewis Institute:

Pride is your greatest enemy, humility is your greatest friend. So said the late John R.W. Stott, a remarkably humble man of great abilities and accomplishments who is often said to have made the greatest impact for Christ of anyone in the twentieth century. His succinct statement about pride and humility goes straight to the heart of what the Bible teaches about the deadly root of our sins and sorrows.

How many recent sermons have you heard on pride or humility? Probably not many. One hears surprisingly little from church or parachurch leaders about either of these subjects. In fact, what throughout history has been recognized as the deadliest of vices is now almost celebrated as a virtue in our culture. Pride and arrogance are conspicuous among the rich, the powerful, the successful, the famous, and celebrities of all sorts, and even some religious leaders. And it is also alive and well in ordinary people, including each of us. Yet few of us realize how dangerous it is to our souls and how greatly it hinders our intimacy with God and love for others.
Humility, on the other hand, is often seen as weakness, and few of us know much about it or pursue it. For the good of our souls, then, we need to gain a clearer understanding of pride and humility and of how to forsake the one and embrace the other.

 

Målet, ifølge The Westminster Shorter Catechism, er å lovprise Gud og glede seg ved ham til evig tid. Ikke å selv leke gud, og tro at man kan oppnå et utopisk himmel på jord. Det er stormannsgalskap som har ført til helvete på jord gjentatte ganger. At man har et slags vindu inn til hemmelige gnostiske innsikter om hva de absolutte idêer burde være, og som man kan heve seg over andre på grunnlag av. Troen og åndslivet er en privat relasjon mellom en selv og Gud. Ikke et slags mystisk bitt av frukten fra kunnskapens tre til hemmelig innsikt som kan gi makt og ære.

Det er tydelig at også kirken (uavhengig av retning og denominasjon) er preget av tiden. Som i befolkningen ellers danses det rundt diverse "gullkalver" (politikk, pride-flagg, selvhevdelse, se på meg..). I Den Norske Kirke finnes det prester som ikke tror. Inkludert kirkevalgs-nominerte som hverken tror på Gud, Jesus eller djevelen. Mens flere ikke-troende (utrolig nok) likevel følger nøye med på skjermen når Åndenes Makt går av stabelen. De tror gjerne på sjamaner, "medier", klarsynte, eller at en avdød oldemor går å tramper i loftsgulvet for å holde noen våkne om natten. De er gjerne med på Yoga, kanskje også Tarot-kort-lesning eller en Ouija-brett-seanse. Jesus, djevelen, helvete og alt det der er ut. Det viktigste er visst at man inkluderer alt og alle, og følger siste postmoderne skrik. Alltid.

Har du ikke de politisk korrekte (les progressive, kritisk teoretiske, skeivt teologiske) brillene på nesen når du leser bibelen så er du et klenodium som bør omvende deg, og du får ikke så lang betenkningstid før språk-sjonglørene finner på noe nytt. Med litt strategisk ekvivokering, motte and baily, gaslighting, guilt by association, rules for thee but not for me, gruppeinndeling av folk hvor gruppeidentitet er alfa og omega, personangrep, stråmenn, sensur og omdefinering av ord og ordbøker, historierevisjon, få meningsmotstandere kansellert/fjernet eller til å virke dumme/sprø/onde, overdrivelser eller konstruksjon av ting uten rot i objektiv sannhet og virkelighet.

Hvor er det blitt av selv-innsikten og selv-ransakelsen? 

"The line separating good and evil passes not through states, nor between classes, nor between political parties either - but right through every human heart.”
 - Alexander Solzhenitsyn

Ikke-kristne får med seg tingenes tilstand de også. Alt fra Jon Hustad til Ole Asbjørn Ness har kritisert Den Norske kirke. 

Og ovenfor ser dere, ærede meddebattanter, hva ChatGPT har å bidra med i denne diskusjonen!
ikke én eneste skrivefeil i hele dette, ja imponerende, "svaret"...

 • Liker 1
Lenke til kommentar
ozone skrev (2 timer siden):

Og ovenfor ser dere, ærede meddebattanter, hva ChatGPT har å bidra med i denne diskusjonen!
ikke én eneste skrivefeil i hele dette, ja imponerende, "svaret"...

:lol:

Jeg har faktisk aldri brukt chatGPT. Har ikke engang bruker. Jeg har pratet med ên AI ên gang for å teste (denne). Da for å finne ut hva AI'en ville svare angående sannhet, postmodernisme, kjønnsidentitet, logikk, vitenskap og skeiv teori. Det endte med at jeg skrev til den at; nå har du begått en selvmotsigelse. Noe den faktisk innrømmet, men etterpå kunne jeg ikke chatte videre uten å opprette bruker. Stusset litt over det, men er sikkert fordi man bare kan prate gratis en liten periode. 

Jeg har derimot tenkt lenge og nøye på ting som dette. Har studert en del, og skrevet fag-oppgave om "det ondes problem". Lest og hørt på mye forskjellig. Så du finner mange av de samme idêene igjen på websiden jeg har laget. Den ble først opprettet for rundt 10 års tid siden (altså lenge før chatGPT og AI kom på banen), og har ikke forandret seg stort de senere årene (noe du kan sjekke via internet archive om du vil). Enkelte mindre justeringer og utvidelser her og der er gjort underveis.

Du finner en god del av de samme idêene igjen på følgende undersider (noe er også bare kopiert direkte):

https://meningen-med-livet.com/faq/faq_kristen_tro.php

https://meningen-med-livet.com/faq/faq_hvorfor_skapte_gud_satan.php

https://meningen-med-livet.com/faq/faq_ondskap.php

https://meningen-med-livet.com/undersider/moralske_argument.php

Noe er også fra James Lindsay. Som jeg har skrevet om her på diskusjon.no en del ganger tidligere. Som nevnt er det mange ikke-troende som ser tingenes tilstand de også.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Aiven skrev (15 timer siden):

Nå forveksler du nok virkelighetsoppfatning med livssyn

Et livssyn er noens virkelighetsoppfatning, ellers ville det ikke vært et livssyn! Å fremme påstanden om at et livssyn ikke er en virkelighetsoppfatning er det samme som å mene at noen er religiøse uten å tro.

Hvorfor serverer du slike helt åpenbare selvmotsigelser? Er det noe du egentlig ønsker å diskutere? For det virker som om du går litt på tomgang.

Aiven skrev (15 timer siden):

Trådstarter skriver noen eksempler, som hvis de er sanne, lett kan forkastes fra et normert vestlig livssyn. Du mener at de ikke er sanne, jeg er stort sett enig med ham om Ukraina.

Det er ikke bare at du tillegger meg ting som gjør deg så ekstremt usaklig, men at når du gjør det beveger du deg utenfor det vi egentlig diskuterer her. Jeg har aldri sagt noe om sannhetsgehalten i påstandene hans om Ukraina (da det blir en annen diskusjon). Det jeg sa var at det er en regurgitering av hva Russland bruker i sin propaganda og det er et ubestridelig faktum. Nå må du skjerpe deg og slutte med denne hangen til å tillegge meg ting for å føre diskusjonen over på et helt annet spor!

Aiven skrev (15 timer siden):

Uansett var dette kun ment som et eksempel, trådstarter ønsker å diskutere ondskaps rolle i verden og gir en rekke eksempler.

Han serverer en alternativ virkelighetsoppfatning og jeg påpeker (med rette) hvor nært denne virkelighetsoppfatningen er justert opp imot tankesettet til vår autokratiske nabo i øst. Hvis han ønsker å diskutere alt som er fælt og onskapsfullt med vårt levesett er det helt legitimt å balansere dette synet med å dele hva hans meningsmotstandere (inkludert meg selv) mener er fælt og ondskapsfullt med autokratene han regurgiterer propagandaen sin fra. Dette er et diskusjonsforum og her deler vi slike meninger og det hører ikke hjemme at du skal få sette dagsordenen i denne diskusjonen på dine premisser ut ifra dine imaginære stråmenn.

Aiven skrev (15 timer siden):

Hvis dette temaet ikke interesserer deg, noe det virker som i innleggene dine, så har du neppe så mye å bidra med i tråden enn avsporing fra trådstarters tema.

For deg er det jeg som kommer med en avsporing, for du innbiller deg ting om meg som ikke stemmer overens med virkeligheten, noe du har demonstrert konsekvent i dine tilsvar til meg i denne tråden. Ta deg en pause fra tastaturet og gi deg i kast med litt selvransakelse. Det ville du ha godt av.

Aiven skrev (15 timer siden):

Jeg kan selvsagt ikke nekte deg å agitere patriotisme.

???

Aiven skrev (15 timer siden):

Jeg må dog påpeke at patriotisme er en minst like russisk verdi som amerikansk.

Hva er det du babbler om !!??

Aiven skrev (15 timer siden):

Denne ballen vil du nok aldri gi deg på og jeg er ikke interessert i å diskutere den her

Hva er det du egentlig er interessert i å diskutere?

Aiven skrev (15 timer siden):

Men vi kan godt forsøke i en annen tråd, jeg har forsøkt før.

Jeg har ingen anelse hva du vil diskutere med meg om "i en annen tråd". Det er ikke lett å bli klok på det du sier her ...

Aiven skrev (15 timer siden):

Det ender bare med at jeg blir forsøkt latterliggjort, slik du gjør her

Jeg prøver ikke å "latterliggjøre" deg, men når du kommer med så mye fjas og legger så mye i munnen min må du forvente en krass reaksjon.

Endret av vonfaff
 • Liker 7
Lenke til kommentar
Sokr skrev (På 3.5.2023 den 11.07):

For meg virker det som om vestlige ledere gjør nesten alt de kan for å svekke sine egne befolkninger.

Jeg er lurer på om jeg har rett. At vesten styres av demoner.

Husk hvem som egentlig står bak styringen av kloden…

Judas: Og de englene som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig.

Efeserne:…vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

1. Johannes: Vi vet at vi er av Gud, og at hele verden ligger i det onde.

Johannes: Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut.

Åpenbaringen: for thy merchants were the great men of the earth; for by thy sorceries were all nations deceived.” 

Åpenbaringen: Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham.

2. Korinter: For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset…

Matteus: Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet  9 og sa: «Alt dette vil jeg gi deg. 
 

Utifra disse skriftstedene er det ikke bare vesten som styres av åndeverdenen.
 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Sokr skrev (På 3.5.2023 den 11.07):

For meg virker det som om vestlige ledere gjør nesten alt de kan for å svekke sine egne befolkninger.

Jeg er lurer på om jeg har rett. At vesten styres av demoner.

Tøv.

I fungerende demokratier og velferdsstater har befolkningen avgjørende stemme i utviklingen i motsetning til diktaturer.

Interessant at du bruker enkle propagandametoder for å forsøke å bevise det motsatte.
En mengde forenklede påstander, fundert på narrativer eller et snev av sannhet er velegnet til å skape det du selv angriper.
En polarisert eller passivisert befolkning er en svekket befolkning ……

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
 • Opprett ny...