Gå til innhold

Kongsberg Politivold


Melding lagt til av Uderzo,

Navn og annen identifiserende informasjon er fjernet. Det er ikke aktuelt med "doxxing" her.
Enn så lenge er ikke navn på de involverte, utover de fornærmede, offentliggjort.
Videre forsøk på å dele navn og annen informasjon som leder til identifisering, vil bli premiert med en advarsel.

Anbefalte innlegg

minim skrev (9 minutter siden):

Bra. Det er åpenbart ikke bare flertallet her som mener dommen har grove feil da siden den ankes. Jeg har fortsatt liten tro på at dette ender med en dom, men jo mer medieomtale jo bedre så man får belyst problemet innad hos politiet. 

De gjør alt for å beskytte sine egne.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 6012343 from global

47 minutes ago, minim said:

Bra. Det er åpenbart ikke bare flertallet her som mener dommen har grove feil da siden den ankes. Jeg har fortsatt liten tro på at dette ender med en dom, men jo mer medieomtale jo bedre så man får belyst problemet innad hos politiet. 

Tenkte det samme sjøl. Glad at fler (andre enn Simensen og kompisen hans) mener at her bør det ankes. Jeg har tidligere sagt at realistisk sett, så tror jeg at det i beste fall blir en latterlig lav bot og muligens et par mnd permitering fra tjeneste. Fengselsstraff tror jeg neppe det er snakk om at det blir, heller ikke noe erstatning.

Men, en eller annen form for straff via dom, vil uansett være et god signal på at oppførselen var uakseptabel. Full frikjennelse, som det blei i tingretten sier derimot at her var alt i henhold og setter en skummel presedens for hvor mye brutal vold politiet kan bruke, bare dem sjøl mener det er "nødvendig"

 • Liker 3
Lenke til kommentar
Wheeljack skrev (23 minutter siden):

Tenkte det samme sjøl. Glad at fler (andre enn Simensen og kompisen hans) mener at her bør det ankes. Jeg har tidligere sagt at realistisk sett, så tror jeg at det i beste fall blir en latterlig lav bot og muligens et par mnd permitering fra tjeneste. Fengselsstraff tror jeg neppe det er snakk om at det blir, heller ikke noe erstatning.

Blir han dømt så får han nok ca straffen som aktor ber om. Da blir han nok dømt til erstattning også, iom at beviskravet er lavere der. Noen stor erstattning blir det dog ikke i slike saker, da det ikke er snakk om varige skader.

Jeg håper at vedvarende fokus på saken får fagdommere og meddommere til å tenke se om hvorvidt slike handlinger er innenfor hva politiet har lov til og lander på at han er skyldig.

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Emilie Mehl gjør en dårlig jobb og hun har gjort Politiet til en mye mye dårligere etat, ser dere hun tier alltid. Innsatsleder sier han har gjort dette flere ganger selv. Skal vi godta masse vold ifra Politiet? Hadde det vært meg så hadde jeg suspendert han innsatslederen, og emilie mehl. Helt sykt! https://inyheter.no/2023/06/29/innsatsleder-jeg-har-gjort-det-der-mange-ganger/

 • Liker 1
Lenke til kommentar
9 hours ago, nirolo said:

Noen stor erstattning blir det dog ikke i slike saker, da det ikke er snakk om varige skader.

Kan definitivt bli snakk om stor erstatning. Offeret har fått påvist ptsd som følge av den grove volden. Ptsd kan gjøre folk helt ute av stand til å feks stå i jobb. Det kan redusere livskvaliteten til de med ptsd fordi mange av de vil slite med å fungere ute i samfunnet, i sosiale settinger og bare det å være i det offentlige rom kan være en olymisk øvelse. For noen med ptsd så hjelper det ikke selv med årevis av terapi og døgnbehandling. 

Hvor tungt offeret i denne saken er rammet aner jeg ikke utover at diagnosen hans er offentlig kjent. Det blir sikkert belyst i retten. Og det er nok uansett kanskje for tidlige å vite om skadene blir evigvarende - men de kan det. 

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
bojangles skrev (13 minutter siden):

Kan definitivt bli snakk om stor erstatning. Offeret har fått påvist ptsd som følge av den grove volden. Ptsd kan gjøre folk helt ute av stand til å feks stå i jobb. Det kan redusere livskvaliteten til de med ptsd fordi mange av de vil slite med å fungere ute i samfunnet, i sosiale settinger og bare det å være i det offentlige rom kan være en olymisk øvelse. For noen med ptsd så hjelper det ikke selv med årevis av terapi og døgnbehandling. 

Hvor tungt offeret i denne saken er rammet aner jeg ikke utover at diagnosen hans er offentlig kjent. Det blir sikkert belyst i retten. Og det er nok uansett kanskje for tidlige å vite om skadene blir evigvarende - men de kan det. 

Erstatningskrav var vel en del av denne rettsaken, men jeg mener de forlangte en ganske lav sum, rundt 100.000 som også dekket saksomkostninger. 

Lenke til kommentar
56 minutes ago, Baranladion said:

Erstatningskrav var vel en del av denne rettsaken, men jeg mener de forlangte en ganske lav sum, rundt 100.000 som også dekket saksomkostninger. 

Hvem er det som representerer offeret? Tenker de burde slengt på en ekstra null for sikkerhetsskyld. Minst. Offeret er jo i midten av 20 årene. Om han blir arbeidsufør som følge av volden vil jo det reelle tapet bli enormt. 

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
bojangles skrev (1 minutt siden):

Hvem er det som representerer offeret? Tenker de burde slengt på en ekstra null for sikkerhetsskyld. Minst. Offeret er jo i midten av 20 årene. Om han blir arbeidsufør som følge av volden vil jo det reelle tapet bli enormt. 

Jeg husker ikke, og jeg husker ikke helt hvor jeg leste det, men mener det var snakk om "små summer". For ofrene, kan det virke som at det viktige her ikke er å få penger, men å få en slutt på voldsbruken fra politiet, samt innskrenke voldsmannens mulighet til å begå slike handlinger igjen. Lavt erstatningskrav understreker i så måte at ofrene ikke gjør dette for egen vinningsskyld. 

Lenke til kommentar

Erstatninger som kan kreves i Norge er generelt sett lave, det er ikke mulig å kreve store summer, bare ekstreme saker som justismord, som vi har sett i det siste, åpner opp for større erstatninger.
Så jeg tror ikke det handler om at de fornærmede begrenser seg av egen vilje, men at det ikke er rom for å kreve mer.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Simensen fremma krav om 80 000 kr i oppreisingserstatning, pluss 26 000 kr for påførte kostnadar.
Teigen fremma krav om 50 000 kr i oppreisingserstatning. 

Det er så vidt eg veit ikkje kjent kva som er grunnlaget for summane, men rettspraksisen ligg på at ein kan få oppreising på;
10-25k ved mindre alvorleg legemsfornærmelse, og over 100 000 kr på dei mest alvorlege voldssakene.
Utifrå dette så er nok oppreisingskrav på 50 og 80 k innafor det som kunne være realistisk å oppnå (sidan dei fornærma må ta høgde for at oppreisingssummen ofte blir redusert i forhold til opprinneleg krav).

Kostnadane på 26 000 kr vil eg gjette på er eigenandel hos legen, øydelagte/skade klær og advokatbistand.

Det vil ikkje være mogleg å kreve erstatning for eit potensielt økonomisk tap, som til dømes at han kan bli arbeidsufør i framtida pga. PTSD, men om dette blir eit problem i framtida så kan han han søke voldsskadeerstatning seinare.

 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar

Vel da er det kanskje på tide at reglene eller praksis endres? En stakkar som blir arbeidsufør og egentlig burde ha tett på 40 år i arbeidslivet vil jo leve et helt liv som fattigfant. Det reelle tapet vil jo være snakk om et par hundre tusen kroner per år. Mer om utdanning av arbeid sålangt tilsier det. Da vil det reelle tapet komme på to siffret millionbeløp. 

Det er jo helt skrekkelig at mennesker som blir utsatt for vold skal måtte bære et slikt tap selv. 

Endret av bojangles
 • Liker 3
Lenke til kommentar
bojangles skrev (19 minutter siden):

Vel da er det kanskje på tide at reglene eller praksis endres? En stakkar som blir arbeidsufør og egentlig burde ha tett på 40 år i arbeidslivet vil jo leve et helt liv som fattigfant.

Den praktiske utfordringa er at erstatning per definisjon skal dekke eit konkret økonomisk tap, eventuelt eit dokumentert framtidig tap.

Om Simensen i dette tilfellet har PTSD men er per dag dato 100% arbeidsufør så er det ikkje grunnlag for å kreve erstatning for eit teoretisk framtidig inntektstap.
Slike skader som ikkje er objektivt målbare er problematiske, både pyskologiske skader som PTSD og muskelsmerter som nakkesleng er typiske eksempel på skader som ein kan bli arbeidsufør av men som ofte kan ta lang tid før det manifesterer seg på ein målbar måte som til dømes nedsett arbeidskapasitet.

Men om skaden følgande av skaden manifesterer seg seinare så kan ein søke erstatning i ettertid. Så om Simensen ikkje blir arbeidsfør av PTSD før om f.eks. 10 år så kan han då gå til sak mot politimannen for å kreve erstatning for arbeidsuførlegheita.
Den praktiske utfordringa er likevel at slike saker blir forelda 3 år etter skaden har blitt konstantert eller 3 år etter at den skadelidte burde oppdaga skaden.  I teorien er dette ganske greit, i praksis er det litt utfordrande når slike psykiske traumer ofte kan kome veldig gradvis.
PTSD vil typisk manifestere seg i form av dårleg søvn, og manglande søv kan ein kompansere for i årevis og fortsatt gå på jobb før du ein dag treff veggen og blir heilt arbeidsufør.

Lenke til kommentar

Vel da er det jo tydelig at systemet må endres. For de kan ikke gi stor erstatning fordi varigheten og omfanget ennå ikke er kjent. Samtidig foreldes saken etter 3 år. Systemfeil. 

Problemet er jo at feks ptsd kan være et større hinder for deltakelse i arbeidslivet enn feks å få kappet av et ben eller en arm. Om erstatningen ikke kan gies før alvorligheten og varigheten kan gies da må nesten lover og regler åpne opp for en måte å løse dette på. Feks at erstatningen kan fremmes på nytt ved erklæring av uførhet. Eller, det kan fort bli problematisk det og. For det kan åpne for spekulative saker. 

Men noe må jo gjøres slik at ofrene ikke blir skadelidende både ved tapt livskvalitet, utestengelse fra arbeidslivet og økonomisk ved å måtte leve resten av livet som fattig og måtte stå i matkø resten av livet for å få seg noen matposer fra slumsøstrene et ganger hver måned. 

Endret av bojangles
 • Liker 2
Lenke til kommentar
0laf skrev (På 8.7.2023 den 18.17):

Vel, jeg gjengir bare hva de andre politibetjentene på stedet vitnet om, at de var svært overrasket over at den tiltalte betjenten plutselig hoppet over flere trinn i maktpyramiden, og gikk rett på angrep.

Det gjorde han jo beviselig ikke. Han prøvde først å høflig ta med seg Simensen til siden.

Sitat

Vi forstår vel alle at man kan hoppe over trinn, dersom det er helt nødvendig, men i denne situasjonen så var det ikke det.

Her er ikke retten eller folk med kunnskap om operativt arbeid enige med deg. Du må huske på at det her var snakk om en potensielt farlig person som hadde drapstruet folk og opptrådt aggressivt. Mulig han fremsto som ruset også, og da kan det være helt nødvendig å få raskt kontroll på ham hvis han begynner å hisse seg opp enda mer, som han tilsynelatende gjorde da han rev seg løs fra politibetjenten og skrek at han skulle la ham være i fred eller lignende.  

Sitat

Nei, jeg har ikke lest alle detaljer i rapportene, men du kan enkelt søke i mediene for å se hva Spesialenheten sier om dette.

Ja, jeg har blant annet sett en artikkel i Dagbladet som jeg tror jeg nevnte tidligere. Der klarte jeg ikke å finne noen feil i det som ble gjengitt fra rapportene.

Sitat

Kort summert, så hevdet de vel at Simensen angrep politiet, og de anmelde han derfor.
Faktum er at det er politiet som angriper Simensen.

Men han angrep jo politiet. Han kom seg løs og løp mot politimannen, som vi kan se på videoen som er publisert.

Det er også omtalt i dommen:

"Simensen løp mot tiltalte, og tiltalte slo Simensen i venstre arm. Simensen fulgte etter tiltalte, og tiltalte slo da Simensen i hodet uten at motstanden opphørte.

Tiltalte rygget bakover mens Simensen fulgte med ut på et lite gressområde mellom bensinstasjonen og veien."

Så også dommen viser at den tiltalte politimannen rygget bakover med Simensen etter seg.

Det viser seg altså at media tilsynelatende tok feil. Rapportene var ikke feilaktige. Tvert imot gjenga de fakta.

Sitat

Og dette er grunn nok til at politiet umiddelbart kan gå til fysisk angrep?

Nok en gang registrerer jeg at du utelater drapstruslene og den aggressive atferden i forkant. Det var ikke bare det at han rev seg løs og skrek til politimannen som skjedde her.

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Powertrainer skrev (På 8.7.2023 den 21.13):

Om man bruker korrekt nedleggelsesteknikk så skal man liksom bli frifunnet??

Ja, siden nedleggelsen var som følge av det som skjedde før, nemlig drapstrusler og aggresjon fra Simensen.

 

bojangles skrev (På 8.7.2023 den 20.56):

Dommen er urovekkende. Dersom den blir stående går vi fra en rettsstat til en politistat. Det er en skremmende tanke. Da er det fritt frem for enhver i uniform å benytte grov vold og kroppskrenkelse når de måtte ønske. Må si når jeg leste dommen forleden så ga den meg gåsehud. Jeg hadde på ingen måte forventet dette utfallet. Hele landet har sett videoen.

På hvilken måte gjør dommen det fritt frem å benytte grov vold? Dommen påpeker jo at det var grunnlag for å ta fysisk kontroll på ham etter at han hadde drapstruet folk og vært aggressiv.  

bojangles skrev (På 13.7.2023 den 8.15):

Offeret har fått påvist ptsd som følge av den grove volden.

Har du en kilde på dette?

 

frohmage skrev (På 8.7.2023 den 19.09):

Da er det altså foreløpig lovbestemt at politiet kan slå deg i fillebiter, slette videobevis, og lyve i rapporten i etterkant, uten at de må slutte i jobben.

Nei, det er ikke lovbestemt. Retten har funnet at maktbruken ikke var ulovlig. Det folk ser ut til å glemme er at grunnen til at politiet i det hele tatt var der, var at Simensen hadde drapstruet folk og vært aggressiv.

  

nirolo skrev (På 10.7.2023 den 15.09):

Politiet hadde ikke hjemmel til å kaste ham i bakken

De hadde faktisk det, i følge dommen.  

nirolo skrev (På 10.7.2023 den 15.00):

Politiet har ingen rett til fysisk avstraffelse uavhengig av lovbrudd.

Det var ingen fysisk avstraffelse, men et forsøk på å ta fysisk kontroll på en aggressiv person som drapstruet andre.

  

The Avatar skrev (På 10.7.2023 den 10.13):

Det at Simensen hadde våpen viser jo også at det må ha vært eit strategisk feilskjer av den tiltalte politimannen å gå i direkte konfrontasjon med Simensen utan å kordinere med dei andre politibetjentane som var til stades.

Tvert imot, det bekrefter at de kan ha vært helt nødvendig å ta fysisk kontroll på ham snarest mulig.

  

Karamell skrev (På 9.7.2023 den 16.39):

Allikevel opptrer de som politiets forlengede arm/bikkje, og bare henlegger og avviser saker på løpende bånd.

Har du dokumentasjon på at henleggelsene er grunnløse, og at det ikke bare kommer av at det er svært lav terskel for å anmelde til Spesialenheten, og de aller fleste sakene handler om folk som anmelder bare fordi de ønsker å hevne seg eller lignende?

Lenke til kommentar
bojangles skrev (På 13.7.2023 den 8.15):

Kan definitivt bli snakk om stor erstatning. Offeret har fått påvist ptsd som følge av den grove volden. Ptsd kan gjøre folk helt ute av stand til å feks stå i jobb. Det kan redusere livskvaliteten til de med ptsd fordi mange av de vil slite med å fungere ute i samfunnet, i sosiale settinger og bare det å være i det offentlige rom kan være en olymisk øvelse. For noen med ptsd så hjelper det ikke selv med årevis av terapi og døgnbehandling. 

Hvor tungt offeret i denne saken er rammet aner jeg ikke utover at diagnosen hans er offentlig kjent. Det blir sikkert belyst i retten. Og det er nok uansett kanskje for tidlige å vite om skadene blir evigvarende - men de kan det. 

Her har men en fyr som går på byen med batong og kniv. 
Som finner en vekter han drapstruer.
Havner i bråk med politiet, så "får" han ptsd etterpå.

Da er du jaggu meg en 🤡

 • Liker 1
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...