Jump to content
Ellen Viseth

Ser ingen fornuftig måte å hindre krafteksport på

Recommended Posts

Kraftbransjen har jo fått det som de ville. De jobbet i mange år med til dels skitne triks for å drive opp prisene slik at de tjente mer penger. Nå fikk de kanskje mer enn de ønsket seg. Da er det på tide å se om vi har den kraftbransjen vi ønsker oss, eller om vi burde skaffe oss en annen.

Edited by OlaML
 • Like 9

Share this post


Link to post

Det er jo åpenbart at de som forhandlet fram disse avtalene på vegne av Norge, har gjort en katastrofalt dårlig jobb.
Når man har avtaler som er til direkte skade for befolkningen, så må man gjøre alt i sin makt for å få disse reforhandlet.

Dette er helt uakseptabelt.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Nå hadde man vel ikke forventet at det skulle komme krig, tørke, hetebølge, etc?

 • Like 3

Share this post


Link to post
Theo343 (takk for meg) skrev (1 time siden):

Får ikke lest artikkelen. Men den gjengir kanskje ikke sunn fornuft?

Artikkelen er veldig bra og tar inn mange faglige vurderinger.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Iki skrev (7 minutter siden):

Nå hadde man vel ikke forventet at det skulle komme krig, tørke, hetebølge, etc?

Eller at mange land i Europa legger ned sine kjernekraftverk og stoler blindt på Putin?

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Interessant å lese denne i dag og hva NVE tenkte den gang. Selvfølgelig lett å være etterpåklok, men det er viktig å få frem at de negative konsekvensene her har vært kjent, men ikke vært antatt som realistiske nok.

Fra 2014: https://www.tu.no/artikler/utenlandskablene-kan-oke-risikoen-for-feil-i-kraftforsyningen/224993

NVE er enig med Statnett i at de to kablene, på 1400 MW hver, vil kunne bedre forsyningssikkerheten ved at importkapasiteten øker.

Med ny kabel til Danmark, Tyskland, og Storbritannia på plass vil importkapasiteten til det norske systemet øke fra dagens 5400 MW til 8900 MW. Til sammenligning er forbruket om sommeren i Norge per i dag på ca. 8000 MW.

Men de nye kablene kan ifølge direktoratet føre til en endring av prisbildet, noe som kan endre kraftaverkenes kjøremønster og tappingen av magasinene.

Hvis de nye kablene fører til betydelig økt eksport sommerstid, kan økt utvekslingskapasitet ifølge NVE gi noe lavere magasinfylling ved inngangen til vintersesongen, og dermed noe større avhengighet av overføringskapasitet gjennom vintermånedene.

«Dette vil medføre at systemet blir mer sårbart for feilsituasjoner i overføringsnettet, både ved langvarige utfall idet innenlandske nettet (regionregional energiknapphet), og sårbarhet ved utfall av utenlandsforbindelser (nasjonal energiknapphet)», skriver NVE i notatet, som Teknisk Ukeblad har sett.

 

Edited by MegaMann2
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Iki skrev (28 minutter siden):

Nå hadde man vel ikke forventet at det skulle komme krig, tørke, hetebølge, etc?

Tidligere tiders energipolitikk hadde mange elementer av beredskapstenking med tørrårs-sikring, reserve dimensjonering, minimum magasinfylling, risikoanalyser, kriseplaner osv. Norsk kraftproduksjon ble bygget ut og regulert i takt med norsk etterspørsel og med langsiktig bærekraft som grunnmur.

De siste 30 åra har markedskreftene med tilbud og etterspørsel overkjørt denne strategien. Dette fungerer inntil det skjer uforutsette hendelser og plutselig ustabilitet. Kraftbransjens langsiktighet er uforenlig med markedsliberalistenes kortsiktige livsfilosofi…..

 • Like 2

Share this post


Link to post
Inspector skrev (12 minutter siden):

Tidligere tiders energipolitikk hadde mange elementer av beredskapstenking med tørrårs-sikring, reserve dimensjonering, minimum magasinfylling, risikoanalyser, kriseplaner osv. Norsk kraftproduksjon ble bygget ut og regulert i takt med norsk etterspørsel og med langsiktig bærekraft som grunnmur.

Er det da snakk om Norge sin energipolitikk eller hele Europa sin?

Share this post


Link to post
1 hour ago, Iki said:

Nå hadde man vel ikke forventet at det skulle komme krig, tørke, hetebølge, etc?

Jeg forventer ikke å havne i en ulykke hver gang jeg kjører bil, men jeg tar likevel på meg sikkerhetsbelte, sikrer bagasje osv. Slik det er nå så har ikke kraftbransjen noen grunn til å være varsomme, de kan bare spyle ut det de vil når de vil for å tjene mest mulig penger. Vannkraften er en felles nasjonal ressurs som forvaltes dårligere nå enn før.

Det som er ekstra trist er jo at disse selskapene er i offentlig eie, men jobber mot folkets beste. Er det så enkelt at ledelsen styres av en forventning om bonuser etter hvor mye selskapet tjener?

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Iki said:

Nå hadde man vel ikke forventet at det skulle komme krig, tørke, hetebølge, etc?

Om man under konsekvensutredningen ikke forutså at hverken krig i Europa eller tørke kunne være en mulighet, så lurer jeg veldig på hvordan konsekvensutredninger foregår i Norge. Det er i hvert fall ganske bra vi ikke har atomkraft..

Edited by likferd
 • Like 1

Share this post


Link to post
likferd skrev (2 minutter siden):

Om man under konsekvensutredningen ikke forutså at hverken krig eller tørke kunne være en mulighet, så lurer jeg veldig på hvordan konsekvensutredninger foregår i Norge. Det er i hvert fall ganske bra vi ikke har atomkraft..

Krig så man nok ikke på som sannsynlig, iallefall ikke en som ville påvirke kraftproduksjonen i vesteuropeiske land.

Tørke kunne man kanskje forutse, men at den skulle vare i flere år, samt dekke såpass store områder av Europa? 

Joda. Kanskje enkeltvis, men at alt skulle komme samtidig tror jeg ingen så for seg.

Det er trossalt snakk om å forutse hva som kunne skje i 92 individuell land, ikke bare Norge.

 • Like 1

Share this post


Link to post
OlaML skrev (31 minutter siden):

Kraftbransjen har jo fått det som de ville. De jobbet i mange år med til dels skitne triks for å drive opp prisene slik at de tjente mer penger. Nå fikk de kanskje mer enn de ønsket seg. Da er det på tide å se om vi har den kraftbransjen vi ønsker oss, eller om vi burde skaffe oss en annen.

Det er grunnlaget i et fritt demokratisk og kapitalistisk samfunn at bedrifter skal prøve å oppnå best mulig pris på sine varer. Da går produksjonen dit hvor den skaper høyest verdi.

Vi trenger stadig mer energiproduksjon og da helst ren energi. Diskusjonen bør gå på det området også. Kanskje noe å tenke på for vindkraftmotstandere.

II Norge har vi en del kraftforbruk som er lite produktivt. Hytter i fjellheimen som er dårlig isolert og fyres på ugunstige tider, vi har generelt store boliger med dertil høyere energiforbruk, spredt bosetning osv. 

Det meste av kraftproduksjon i Norge er offentlig eid og inntektene tilfaller samfunnet. Problemet er at det er en basisvare som alle trenger en viss mengde av. Så hva er ditt alternativ til dagens system?

 • Like 2

Share this post


Link to post
5 minutes ago, -Birger- said:

Så hva er ditt alternativ til dagens system?

Mer investeringer i det interne kraftnettet på bekostning av utenlandskabler, strengere regulering av eksport, mer fornybar kraft. Strenge reguleringer er ikke i motsetning til det frie marked, eller det frie pseudo-marked. Det meste av privat næring har reguleringer motivert av forskjellige samfunnsmessige hensyn de må forholde seg til. Kongsberg Gruppen kan ikke bare sende sine våpenproduksjon til den som vil betale mest.

Magasinert kraftproduksjon er jo i tillegg stort sett eid av det offentlige og trenger egentlig bare forholde seg til en politisk instruks, ikke nødvendigvis en streng lovgiving som treffer all privateid kraftproduksjon i tillegg (som ikke har noe magasinvolum å snakke om likevel).

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Jeg synes vi skal gjøre det samme med snøbrøyting som med kraftproduksjon. Bare kjør en auksjon kl 1300 dagen før for å se hvem som brøyter de forskjellige veiene billigst, hva kan vel gå galt?

Edited by Anders Jensen
 • Like 6

Share this post


Link to post
-Birger- skrev (28 minutter siden):

Det er grunnlaget i et fritt demokratisk og kapitalistisk samfunn at bedrifter skal prøve å oppnå best mulig pris på sine varer. Da går produksjonen dit hvor den skaper høyest verdi.

Så er jo spørsmålet om det er fornuftig for Norge som nasjon når det gjelder strøm da.
Det å sammenligne salg av melk og brød med strøm gir ikke helt mening.
Spetalen formulerer det bra:

Sitat

Men et viktig prinsipp i en vellykket kapitalistisk verden, er at infrastruktur må kontrolleres av staten. Du kan ikke slippe de frie markedskreftene helt løs. Da går det helt galt.

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/kapitalismen-fungerer-ikke/76850301

 • Like 2

Share this post


Link to post

Det finnes kun et fornuftig og virkningsfullt tiltak som kan stanse krafteksporten. Tiltaket vil gi oss lave kraftpriser (fjerne den sterke koblingen mellom det sør-norske kraftmarkedet og kostbare europeiske kraftmarkeder) og bedre forsyningssikkerheten (fjerne muligheten som produsentene har til å tømme magasinene til å eksportere kraft for som behøves i Norge).

 

Eksportkablene til Tyskland, Nederland og Storbritannia må fjernes. De gamle eksportkablene til Danmark fra 1977 må også fjernes.

Edited by TorHansen
 • Like 1

Share this post


Link to post

Vannkraften skiller seg fra annen kraftproduksjon ved at den både er tilfeldig som sol- og vindkraft, samtidig som en liten andel av vannkraften kan sammenlignes med varmekraft med hensyn på forsyningssikkerhet. Det er nok her regulering av magasinert vann har blitt en "missing link".

Den norske vannkraftforsyningen er unik i europeisk sammenheng, og da er det kanskje fundamentalt feil å anvende markedsreglene som gjelder for europeiske forhold? I alle fall for hele produksjonen!

Vi hadde begrep som fastkraft, vinterkraft og tilfeldig kraft som ble brukt til å verdsette utbyggingsprosjekter for å finne ut om utbygginger var lønnsomme. De tre kvalitetene på kraften har selvfølgelig ulik verdi!

Kanskje man må ta et steg tilbake, og klassifisere kraften i de enkelte vassdragene? Skal man selge den edle fastkraften i det samme markedet som den tilfeldige vindkraften? Jeg er ikke særlig i tvil om at man må ta grep om disponeringen av vannet. Da blir jo det gjennom regulering av flerårsmagasiner og årsmagasiner i vassdrag med en viss reguleringsgrad av årstilsiget.

Desverre så oppleves det som om vannkrafthydrologer og driftspersonell er satt på gangen under diskusjonen om forsyningssikkerhet. Kan de svare på om det er umulig/vanskelig å utforme reuleringsregler?

Distribusjon og markedsregler og  handel er jo underordnet diskusjonen om forsyningssikkerhet og magasinering av vann til vinteren.

Edited by NERVI
 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...