Jump to content
Redaksjonen.

SAS-pilotene går ut i streik

Recommended Posts

ITtraktor skrev (10 timer siden):

Nå er jeg spent. Hva mener du er feil med kulturen i VY/NSB, som du tydeligvis vet mye om? 

>>>>Hva mener du er feil med kulturen i VY/NSB, som du tydeligvis vet mye om? 

Jeg vet ikke så mye om kulturen i VY/NSB. Jeg har bare opplevde den som kunde, dette i tillegg til et par andre erfaringer, bl.a. annet en rekke forsøk på å benytte toget som fremkomstmiddel. Kulturen i Vy/NSB er gjennomsyret av at "du skal være glad for at vi er her, hva kan du gjøre for meg."

Og da er mitt spørsmål til deg; hvorfor har NSB/Vy og SAS tapt anseelse, markedsandeler og fra min side et sterkt behov for noe annet?

Jeg har ingenting i mot at Staten eier noe og driver det, men jeg er en sterk motstander av at begrep som "Den Nordiske modellen" og "Bedriftsdemokrati" skal bli et utpresningsmiddel som latsabbene i NSB og SAS skal få anledning til å herje videre med og motsette seg nødvendige endringer.

Jeg har ingenting i mot streikevåpenet, men når slabbedasker som flyveledere med to års utdannelse har terrorisert seg til en lønn på over en mill. i året, og det bl.a. ved å benytte sykmeldingsvåpenet i en såkalt arbeidskamp, er det på tide å våkne.

Flygeledere har bedre betaling enn en lagdommer med seks års universitetsutdannelse og minst 20 års praksis, og da er det noe fundamentalt galt med denne hemningsløse bruk av streikeretten.

Edited by Windfarmer

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (1 time siden):

Jeg har ingenting i mot streikevåpenet, men når slabbedasker som flyveledere med to års utdannelse har terrorisert seg til en lønn på over en mill. i året, og det bl.a. ved å benytte sykmeldingsvåpenet i en såkalt arbeidskamp, er det på tide å våkne.

Flygeledere har bedre betaling enn en lagdommer med seks års universitetsutdannelse og minst 20 års praksis, og da er det noe fundamentalt galt med denne hemningsløse bruk av streikeretten.

Lagdommeren jobber vel stort sett 8-16. Flygelederen jobber en hel masse helg (minst annenhver), masse kveld, natt og helligdager. Det er klart man skal kompenseres godt for slikt. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (2 timer siden):

Jeg har ingenting i mot streikevåpenet, men når slabbedasker som flyveledere med to års utdannelse har terrorisert seg til en lønn på over en mill. i året, og det bl.a. ved å benytte sykmeldingsvåpenet i en såkalt arbeidskamp, er det på tide å våkne.

Flygeledere har bedre betaling enn en lagdommer med seks års universitetsutdannelse og minst 20 års praksis, og da er det noe fundamentalt galt med denne hemningsløse bruk av streikeretten.

Du tenker på utdanningen hvor 99% av søkere selekteres bort fra utdannelsen?

Millionlønn kommer først etter minimum 10 -15 års erfaring som flygeleder alt etter hvor man jobber.

Om sykemelding ble brukt som et våpen eller ei skal jeg ikke si noe på, men føler man selv at man ikke kan jobbe operativt som flygeleder en dag så skal man ikke jobbe operativt så enkelt er regelverket de må forholde seg til.

Flygeleder er rett og slett et yrke som er prestisje og man skal være på tå hev med ansvar for si 40 fly iløpet av en 2 timers periode enkelte steder. Er de flyene fulle som vil si rundt 180 passasjerer så snakker vi 7200 individuelle menneskeliv som en enkelt flygeleder har ansvar for iløpet av de 2 timene.

Gjerne foreslå noen som helst andre yrker som kan vise til det samme

Edited by Softis12
 • Like 2

Share this post


Link to post
Softis12 skrev (43 minutter siden):

Du tenker på utdanningen hvor 99% av søkere selekteres bort fra utdannelsen?

Millionlønn kommer først etter minimum 10 -15 års erfaring som flygeleder alt etter hvor man jobber.

Om sykemelding ble brukt som et våpen eller ei skal jeg ikke si noe på, men føler man selv at man ikke kan jobbe operativt som flygeleder en dag så skal man ikke jobbe operativt så enkelt er regelverket de må forholde seg til.

Flygeleder er rett og slett et yrke som er prestisje og man skal være på tå hev med ansvar for si 40 fly iløpet av en 2 timers periode enkelte steder. Er de flyene fulle som vil si rundt 180 passasjerer så snakker vi 7200 individuelle menneskeliv som en enkelt flygeleder har ansvar for iløpet av de 2 timene.

Gjerne foreslå noen som helst andre yrker som kan vise til det samme

En togleder kan nok ha ansvar for vesentlig flere mennesker. Ett dobbelt motorvognsett kan ha opptil 1500 mennesker, og det går ganske mange av disse gjennom Oslo S på to timer i rushtiden.

Edited by ITtraktor

Share this post


Link to post
ITtraktor skrev (13 timer siden):

Og med oppspliting og privatisering blir det i hvertfall ikke noe mindre. 

I 2016-17 var dette, pendlet med L71. Togstrekket hadde under 70% nøyaktighet, og det med dobbel margin av alle andre land. Det var ingen forsinkelser utenfor rush, så nøyaktighet i arbeidstiden var langt lavere. Kostnaden for å drive dette var ekstrem, resultatene var ikke der. Privatiseringen gjorde alle ansatte i NSB drit forbanna, ikke faen om de skulle det. Så da var det en intern krig om hvem som var mest ræva av NSB ansatte som plutselig måtte vise resultater, eller en privat instans.

Så begynte vi med en hel del halvveis løsninger, men problemet er en total mangel på kontroll. NSB brukte penger som fulle sjømenn, og valgte å kjøre togsett med 4-5 konduktører i tomme vogner. Konduktørene tjente 6-800K, hadde betalt skole og helt vannvittige tillegsordninger. Over de sto det 3x antall sjefer og mellomledere av hva som er ansett som vanlig.  

 

Edit: Og se på oppgavene til en NSB konduktør som jobbet i 1990 imot idag. Måtte ta penger, hjelpe folk med reisen, hjelpe å finne plasser. Det var lite info, konduktøren sto for det mest ombord.

Idag kjøper vi billett selv, mat selv, ser alle tog og avganger. Info får vi overalt. Konduktøren er blitt overflødig, men lønna har gått opp.

Edited by DrAlban3000
 • Heart 1

Share this post


Link to post

Du beviser at du ikke har satt deg inn i saken.

Antall reisende, og antall som ikke kan norsk har økt betraktelig. Konduktører jobber hardt, og gjør en viktig jobb.

Det har aldri vært en konkurranse i å være mest ræva.

4-5 konduktører i tomme vogner? Hvor har du dette fra? Hvis dette er noe du har observert, skyldes det antakelig opplæring av nye konduktører.

Hva er de vanvittige tilleggsordningene? Krav på sykepenger?

Tror du en betydelig andel av forsinkelsene skyldes inkompetanse eller bevisst sabotasje fra de som jobber ombord i toget? Faktum er at Jernbaneverket/BaneNOR er separat fra NSB/Vy/Flytoget. Det er deres ansvar å vedlikeholde spor, sporveksler, signalanlegg, strømforsyning... Hvis et innovativt, privatisert togselskap instruerer sine lokførere å kjøre på rødt for å holde ruta, vil vi oppleve daglige togulykker.

De få forsinkelsene som ikke skyldes BaneNOR sitt ansvarsområde skyldes eksterne faktorer. Selvmordskandidater i sporet, passasjer med illebefinnende osv. Konduktøren har ansvaret for sikkerheten til alle ombord i toget.

Forsinkelser sprer seg til andre tog fordi de kjører på enkeltsporet strekning. Det er ingen forbikjøringsfelt. Dette skyldes ikke ubrukelig personale, men politikernes vegring mot å investere i infrastruktur.

Togpersonalet forsinker ikke tog, de har samme interesse av å komme frem i tide som passasjerene.

 

Edited by Mannen med ljåen
 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Gleder meg til alt av streiker i SAS er over og krisen er betalt av regjeringen.  

Da kommer meldingen om hvor feite bonuser/lønnshopp ledelsen får!

syns hele greia bare er tvers gjennom råtten 

Share this post


Link to post

 

Mannen med ljåen skrev (36 minutter siden):

Du beviser at du ikke har satt deg inn i saken.

Antall reisende, og antall som ikke kan norsk har økt betraktelig. Konduktører jobber hardt, og gjør en viktig jobb.

Det har aldri vært en konkurranse i å være mest ræva.

4-5 konduktører i tomme vogner? Hvor har du dette fra?

Hva er de vanvittige tilleggsordningene? Krav på sykepenger?

Tror du en betydelig andel av forsinkelsene skyldes inkompetanse eller bevisst sabotasje fra de som jobber ombord i toget? Faktum er at Jernbaneverket/BaneNOR er separat fra NSB/Vy/Flytoget. Det er deres ansvar å vedlikeholde spor, sporveksler, signalanlegg, strømforsyning... Hvis et innovativt, privatisert togselskap instruerer sine lokførere å kjøre på rødt for å holde ruta, vil vi oppleve daglige togulykker.

De få forsinkelsene som ikke skyldes BaneNOR sitt ansvarsområde skyldes eksterne faktorer. Selvmordskandidater i sporet osv. Togpersonalet forsinker ikke tog, de har samme interesse av å komme frem i tide som passasjerene.

 

Jeg tror vi klarer oss uten tolk på togene, men det var jo et betimelig forsøk. Her ligger det nok litt NSB holdninger ja.

4-5 konduktører i tomme vogner? Hvor har du dette fra?

Det ble avdekket omfattende resurssløsing og det var store interne oppryddinger etter avsløringene. Det nytter ikke å sitte å lese opp fra en NSB flyer om du vil bli tatt seriøst. NSB kjørte tomme tog helt til noen sa stopp. Du har rett og slett feil her. De tomme togsettene var de mest lukrative for konduktørene, så det endte ofter med godt belegg her.

https://www.tronderbladet.no/nyheter/i/5nEz1z/tomme-tog-bremser-godstrafikken

https://e24.no/naeringsliv/i/pAGr7R/vy-kjoerer-daglige-tog-til-sverige-uten-passasjerer

Hva er de vanvittige tilleggsordningene? Krav på sykepenger?

Det er tillegg for ekstra arbeidstid i form av fritid (tillegg til en ekstrem overtidssats), penger dere får for å jobbe i ferietid, billig reise, billig forsikring, billig huslån og billån. I tillegg betales det for utdanningen, hvor det er en av ytterst få stillinger med betalt skolegang. Konduktøren må bort for å få togsettene konkurransedyktige. Lokfører må også vekk - Danmark er allerede igang.

 

Edited by DrAlban3000

Share this post


Link to post

Du linker til to artikler, der den ene handler om en økning i antall avganger (bedre togtilbud) som passasjerene ikke umiddelbart tok i bruk, og den andre handler om at personalet måtte kjøre tomme tog for å opprettholde strekningskompetansen i opplæringsøyemed, så de er klar når pandemien er over.

Det er ingenting ekstremt ved overtidsbetalingen. Jeg tror du forveksler med lønna til diverse konsernsjefer.

Sist jeg sjekket vilkår i diverse banker var Jernbanepersonalets Bank og Forsikring  langt ifra best. Dette er vel en sånn myte folk gjentar til de tror den selv, men det har ikke vært sant på lenge.

Opplæringen ble betalt av NSB i en periode der de trengte mye folk raskt. Norsk jernbaneskole på Grorud eies av BaneNOR, og utdannelsen man tar der han kun brukes i jernbanen. Tror ikke du kan ta som en selvfølge å få noe gratis.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Mannen med ljåen skrev (3 minutter siden):

Du linker til to artikler, der den ene handler om en økning i antall avganger (bedre togtilbud) som passasjerene ikke umiddelbart tok i bruk, og den andre handler om at personalet måtte kjøre tomme tog for å opprettholde strekningskompetansen i opplæringsøyemed, så de er klar når pandemien er over.

Det er ingenting ekstremt ved overtidsbetalingen. Jeg tror du forveksler med lønna til diverse konsernsjefer.

Sist jeg sjekket vilkår i diverse banker var Jernbanepersonalets Bank og Forsikring  langt ifra best. Dette er vel en sånn myte folk gjentar til de tror den selv, men det har ikke vært sant på lenge.

Opplæringen ble betalt av NSB i en periode der de trengte mye folk raskt. Norsk jernbaneskole på Grorud eies av BaneNOR, og utdannelsen man tar der han kun brukes i jernbanen. Tror ikke du kan ta som en selvfølge å få noe gratis.

Haha. Det er en helt sinnsyk praksis hvor de sløser noe ekstremt med resursser. For et argument. Myndighetene har satt denne regelen - litt som å spørre en kollega, vi skulle ikke tatt ut litt mer fra de tomme togsettene da? Fullsatte med ansatte? 

Denne strekningskompetansen burde jo ha vært for lokfører, men de kjører fullsatte tog og rulerer på ansatte slik at alle skal få penger for å ikke jobbe. Hadde nok vært ekstremt vanskelig for konduktøren å se ut døra på riktig tidspunkt uten å vite noe som helst. Kjempelurt! Det gjelder også KUN denne strekningen, ingen andre strekninger har behov for slikt. 

Dette er de mindre kjente tilfellene av ekstrem sløsing med andres penger. De mer kjente, som navnebytte som kostet det samme som gratis skolemat i et år for alle barn i Oslo. De mistet kontrakter verdt flere år med dette. Så var det bonusfest. Det er nok nå mister, på tide å ta en jobb.

https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OnV3vk/nsb-svarer-paa-kritikken-togtilbudet-var-ikke-godt-nok-i-2018

Det er ikke slik at de ikke vet det heller, men det vanskelig å få til endringer når alle er på samme lag og tjener penger. Tomme komfortvogner med egne ansatte - slik at de kan tyne maksimal sum ut av togene sine, er jo ikke alternativer uansett. Det blir aldri dårligere enn NSB, men vi har lett for å glemme den sinnsyke utgiften det var.

Share this post


Link to post
DrAlban3000 skrev (19 minutter siden):

Haha. Det er en helt sinnsyk praksis hvor de sløser noe ekstremt med resursser. For et argument. Myndighetene har satt denne regelen - litt som å spørre en kollega, vi skulle ikke tatt ut litt mer fra de tomme togsettene da? Fullsatte med ansatte? 

Denne strekningskompetansen burde jo ha vært for lokfører, men de kjører fullsatte tog og rulerer på ansatte slik at alle skal få penger for å ikke jobbe. Hadde nok vært ekstremt vanskelig for konduktøren å se ut døra på riktig tidspunkt uten å vite noe som helst. Kjempelurt! Det gjelder også KUN denne strekningen, ingen andre strekninger har behov for slikt. 

Dette er de mindre kjente tilfellene av ekstrem sløsing med andres penger. De mer kjente, som navnebytte som kostet det samme som gratis skolemat i et år for alle barn i Oslo. De mistet kontrakter verdt flere år med dette. Så var det bonusfest. Det er nok nå mister, på tide å ta en jobb.

https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/OnV3vk/nsb-svarer-paa-kritikken-togtilbudet-var-ikke-godt-nok-i-2018

Det er ikke slik at de ikke vet det heller, men det vanskelig å få til endringer når alle er på samme lag og tjener penger. Tomme komfortvogner med egne ansatte - slik at de kan tyne maksimal sum ut av togene sine, er jo ikke alternativer uansett. Det blir aldri dårligere enn NSB, men vi har lett for å glemme den sinnsyke utgiften det var.

Kan tenke meg de ikke får lov å kjøre uten et minimum av konduktører pga av at perronger ikke alltid er snorrett, og konduktørene er derfor kritiske ved avgang, ved å signalisere at det er klar bane der fører ikke klarer å se alt selv. Med utbygging av kameraer og sensorer på utsiden, kan man sikkert dekke det meste av dødsoner, men det krever og at fører kan se alle disse samtidig. Slik er vel ikke togene bygd per nå.

Forøvrig har jeg langt mer negativ holdning til SAS, og dems forståelse av ordet Service. For i mine øyne, vet ikke SAS hva dette ordet betyr. Men dette er to så forskjellige transportmidler, at det knapt går å sammenligne de. selv om konsekvensen av å miste flyet, gjerne er langt større med å miste et fly, enn å miste et tog. Prisforskjell på billetter utgjør også fort lagt mye mere på fly, om man er uheldig, selv om lavprisbilletter på fly, av og til er veldig billig, og billigere enn samme reise med tog, også om man inkluderer transporten til og fra flyplassen.

Share this post


Link to post
Outlier616 skrev (På 4.7.2022 den 15.24):

Hva skjedde egentlig med SAS-kursen over årenes løp? Den var altså verdt 270kr før 2008-krisen. Nå er den 62 øre. Ble det utført en diger splitt?

Ikke splitt nei. Den som kjøpte SAS aksjer for 15 år siden har ca 0,2% verdien i behold. Det må sies at mange andre flyselskap har vært like dårlig investering eller dårligere. At flyaksjer er populært blant småsparere har jeg aldri forstått. Og SAS aksjen vil trolig ende opp med en liten brøkdel av dagens verdi etter konkursforhandlingene, sånn som Norwegian var gjennom. Der har for øvrig tapet vært ca 99,9% siste fem år.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
tigerdyr skrev (På 4.7.2022 den 13.18):

Interessant hvordan det nesten altid er de mest bortskjemte som streiker. 

De mest bortskjemte som allerede må jobbe 7 helger på rad, 47.5t uka?

Det er kun kapteiner som har lønn rundt en million, 50% av pilotene må sitte i høyre setet som styrmann med lavere lønn. 
er styrmenn som har jobbet i 20år som fortsatt ikke er blitt kaptein.
men siden du er så opplyst så må jeg si SAS pilotene er kanskje de minst bortskjemte, av 20 selskap i Europa så er sas pilotene på en 18 plass lønnsmessig. 
av en lønnsutgift på 20% i sas så står pilotene for 5% og administrasjonen for 12-14%.

 

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Kan noen skissere opp den beste og værste turnusen man opplever som pilot for SAS?

Hvordan ser 7 helger på rad ut i praksis, og strekt ut over et arbeidsår?

Share this post


Link to post
Jarmo skrev (15 minutter siden):

Selvsagt jobber man ikke 230 dager i året i en slik jobb. Det er samme greia for mange andre grupper som jobber mye helg og natt. Gjennomsnittlig dagsverkslengde er vesentlig lengre enn 7,5 timer og da skal man selvsagt jobbe færre dager for å komme opp riktig antall timer totalt. Mange arbeidere på f.eks oljeplattformer jobber enda færre dager i året enn pilotene. Så kan det diskuteres om svært lange dagsverk og flere fridager er gunstig eller ikke. Det passer helt klart ikke for alle, for hvordan får du levert og hentet i barnehagen når du jobber fra f.eks 6 til 18?

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Nå kjenner jeg ikke til hvordan man regner arbeidstimer her, spesielt når man har en flygning som går utenlands, og man må ha stay over. Men om overnattingen teller som "fritid", så er det sikkert spennende som ung og nyutdannet.

Ikke fullt så moro når man er småbarnsforelder, og kanskje ikke rekker snakke med ungene før man legger seg, og heller ikke når man står opp. Dette kanskje i tillegg til lange dager der man også har begrenset med tid og mulighet til å ta en telefon hjem.

Men hadde helt klart vært interessant om man hadde vist dette i antall timer man har i snitt, og hvor mange av dagene man tilbringer borte.

Mulig de har, eller prøver å få endret, slik at de som skal fly ruter ut av Norge, ikke tilhører det norske selskapet (og likeledes for danske og svenske piloter), men heller tilhører en internasjonal "pilotbase" med (langt(?)) dårligere betingelser.

Fint om noen som vet, ikke bare synser, kan svare på dette.

Share this post


Link to post

Sånn jeg ser det ender pilotene i utenlandsk ansettelsesbyrå om SAS får fortsette, og det samme om SAS velger konkurs og restrukturering under samme ledelse. Til en viss grad streiker de mer for resten av den skandinaviske modellen enn for egen lomme, og fordi de like godt kan gå ut med kamp. Folk som ikke skjønner det store bildet her er bare nærsynte.

Når det sies, ødelegges nok ferien min om det ikke er ordnet til mandag. Bleh. Denne streiken har bare et utfall: SAS går inn i restrukturering, og Widerøes får rekruttere fra øverste hylle.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...