Jump to content
plankeby

Bilfører ødelagt to liv (drap) pga mobilbruk. Liten konsekvens.

Recommended Posts

12 hours ago, The Avatar said:

Summen på 10 til 30 millionar er samfunnskostnaden per omkomne i trafikken. I denne utrekninga ligg framtidige tapte skatteinntekter, samt kostnadane til helsevesenet, kostnadane ved at vegen er stengt, kostnaden ved opprydding, osv osv.

Et meget merkelig tall, hvordan kan en beregne noe slikt? Da må en vel ta inn alderen på den omkomne også, et barn vil vel bli "rimeligere" enn en voksen da det er brukt mindre tid på utdannelse etc, en som nærmer seg pensjonsalderen kan muligens komme til å gå i pluss?

Share this post


Link to post
Cerent skrev (9 timer siden):

Et meget merkelig tall, hvordan kan en beregne noe slikt? Da må en vel ta inn alderen på den omkomne også, et barn vil vel bli "rimeligere" enn en voksen da det er brukt mindre tid på utdannelse etc, en som nærmer seg pensjonsalderen kan muligens komme til å gå i pluss?

Ja det stemmer, men sunmen er basert på eit gjennomsnitt. Dette fordi ein ikkje ønsker å sette ein verdi på menneskeliv, men samtidig er det nødvendig å rekne ut dette for å virdere kostnadar. Disse summane kan blant anna brukast til å vurdere investeringar i trafikksikring, sjukehusberedskap og liknande. Det er også dette som ligg til grunn når staten litt kontroversielt nektar å betale for særdeles dyre behandlingar. 

Mange av berekningane går også nokonlunde opp i opp, eit barn har ikkje fått offentleg finansiert utdanning men får heller ikkje muligheit til å generere inntekter gjennom arbeidet sitt. Om ein pensjonist som lever på pensjon døyr så er det ikkje tap av direkte inntekter, men behandlingskostnadane blir fort høgare ettersom eldre lettare kan få alvorlege skadar i ulykker der yngre ikkje får alvorlege skadar. Det vil også være store individuelle forskjellar då ein ikkje kan vite om barnet ville vekse opp og bli uføretrygda, eller om pensjonisten ville blitt blitt ein dugnadskoordinator som hadde spart store offentlege kostnadar.

Alt i alt betyr dette at det er både enklare og meit etisk korrekt å sette lik verdi på alle tapte menneskeliv. 

Share this post


Link to post
15 hours ago, nomore said:

Et eksperiment utført viser at bare det å prate i telefonen reduserer kapasiteten vår til å oppfatte og prosessere alle visuelle inntrykk. Og det handler kun om å prate i telefonen. Jeg mener da at det blir en naturlig forlengelse av resultatet at om man i tillegg til å være opptatt med en annen oppgave også skal se på en skjerm så blir kapasiteten til å oppfatte og prosessere visuelle inntrykk enda verre. Betydelig verre.

Det er ingen tvil om at det tar vekk noe oppmerksomhet, men dette blir for svart hvitt. Samtale med en passasjer tar omtrent like mye oppmerksomhet. Samtale med noen som er fysisk tilstede tar også kapasitet fra andre sanser enn hørselen. Og jeg skal ikke engang nevne noen av mange ting vi lovlig kan gjøre mens vi kjører, som tar vekk oppmerksomhet.

Men personen i dette tilfellet gjorde mer enn å prate i telefonen. Hvordan han holdt den vet jeg ikke, men hvis man bikker hodet fremover for å se ned har man mindre sjanse for å oppdage en fare på veien.

 

Share this post


Link to post
emeritus skrev (På 28.5.2022 den 11.47):

Uaktsom forvoldelse av død har en strafferamme på inntil 6 år, se straffeloven § 281. Jeg kan være enig i at det hørtes lite ut med 6 måneders fengsel i dette tilfellet. Kanskje er tanken at domfelte, som naturligvis ikke hadde til hensikt å ta livet av noen, har lidt mye allerede. Det må jo være en forferdelig situasjon å ha skapt, og jeg vil anta at det er tungt å bære noe slikt. Allmennpreventive hensyn, altså hvilke signaler man sender til befolkningen om reaksjoner ved lovovertredelser, kunne imidlertid tale for en høyere straff.

 

Spørsmålet over her om hvorfor bildrap dømmes mildere enn drap med håndvåpen handler om grad av skyld. Har man uaktsomt drept noen med et håndvåpen, f.eks. ved et vådeskudd, så kan straffen bli nokså lav avhengig av omstendighetene. Har man imidlertid hatt til hensikt å drepe den man dreper, skjerpes straffen. Da er hovedregelen minimum 8 års, maksimum 21 års fengsel, se straffeloven § 275. Det er det forbryterske forsettet (hensikten) man straffer, så hvorvidt en ugjerning har skjedd med vilje eller ikke, har mye å si ved straffutmålingen. 

 

 

Dette forklarer hvorfor straffen er mer forståelig. Det som har skjedd er et uhell pga av at en har vært uoppmerksom og brukt mobil. Det er ganske så mennesklig å være uoppmerksom så en bør ikke begynne å straffe dette så veldig hardt selv om konsekvensene av uhellet kan være store (merk at der er en stor økonomisk straff). Noe helt annet er det om en gjør det med vilje, i rus eller kjører i ulovlig høy hastighet. En kan heller spørre seg om det er forsvarlig å ha så høy fartsgrense som 100 km/t når en vet at noen sjåfører er dårlige.

Edited by Svein M

Share this post


Link to post
Helm skrev (4 timer siden):

Det er ingen tvil om at det tar vekk noe oppmerksomhet, men dette blir for svart hvitt. Samtale med en passasjer tar omtrent like mye oppmerksomhet. Samtale med noen som er fysisk tilstede tar også kapasitet fra andre sanser enn hørselen. Og jeg skal ikke engang nevne noen av mange ting vi lovlig kan gjøre mens vi kjører, som tar vekk oppmerksomhet.

Men personen i dette tilfellet gjorde mer enn å prate i telefonen. Hvordan han holdt den vet jeg ikke, men hvis man bikker hodet fremover for å se ned har man mindre sjanse for å oppdage en fare på veien.

 

Her er nok en link som diskuterer temaet, og som går enda mer inn i temaet og med tall.

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170605085356.htm

Og påstanden din var nå uansett at det ville vært liten sjangs for denne ulykken om vedkommende hadde gjort det samme - men med telefonen oppe i vinduet/i synsfeltet. Jeg mener fortsatt at det er feil og at jeg har sannsynliggjort mitt ståsted med eksterne kilder. Jeg vil gjerne høre din argumentasjon for det motsatte i litt mer detalj :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
nomore skrev (21 timer siden):

 

Et eksperiment utført viser at bare det å prate i telefonen reduserer kapasiteten vår til å oppfatte og prosessere alle visuelle inntrykk. Og det handler kun om å prate i telefonen. Jeg mener da at det blir en naturlig forlengelse av resultatet at om man i tillegg til å være opptatt med en annen oppgave også skal se på en skjerm så blir kapasiteten til å oppfatte og prosessere visuelle inntrykk enda verre. Betydelig verre.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18156094/

Din påstand var at det er like ille å knote på telefonen i fanget som om den er festet med handsfree. Jeg kan ikke se at lenken underbygger dette. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Vegard# skrev (4 minutter siden):

Din påstand var at det er like ille å knote på telefonen i fanget som om den er festet med handsfree. Jeg kan ikke se at lenken underbygger dette. 

Påstanden min er strengt tatt at problemet er å ikke ha fokus på veien er et problem uavhengig av om mobilen er i frontvinduet eller i fanget.

Share this post


Link to post
Hansien skrev (På 28.5.2022 den 15.34):

For viten om å ha tatt et liv og lemlestet et annet vil ikke være en byrde nok i seg selv å gå med resten av livet? 

Det var en risiko føreren aksepterte i det han valgte å bruke telefonen mens han kjørte.

Share this post


Link to post

Det var en stygg sak, og må si jeg også reagerte på den milde straffen. Samtidig er det vanskelig å mene så mye om hva som er riktig straff. Grovt uaktsomt var det. Jeg regner med det blir noe økonomisk erstatning også. På den formildende siden, ble kanskje føreren selv skadet. Han må også leve med det han har gjort på samvittigheten - for de fleste er dette et stort problem, men ikke for alle.

Share this post


Link to post
3 hours ago, nomore said:

Her er nok en link som diskuterer temaet, og som går enda mer inn i temaet og med tall.

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170605085356.htm

Og påstanden din var nå uansett at det ville vært liten sjangs for denne ulykken om vedkommende hadde gjort det samme - men med telefonen oppe i vinduet/i synsfeltet. Jeg mener fortsatt at det er feil og at jeg har sannsynliggjort mitt ståsted med eksterne kilder. Jeg vil gjerne høre din argumentasjon for det motsatte i litt mer detalj :)

Det jeg har sagt er selvfølgelig nok til at jeg ikke bryr meg med eksterne kilder. Dette er for enkelt til at jeg vil ta meg tid til å gi noen dypere begrunnelse. Tenk hva du vil.

 

Edited by Helm

Share this post


Link to post
Svein M skrev (6 timer siden):

Det er ganske så mennesklig å være uoppmerksom så en bør ikke begynne å straffe dette så veldig hardt selv om konsekvensene av uhellet kan være store (merk at der er en stor økonomisk straff). Noe helt annet er det om en gjør det med vilje, i rus eller kjører i ulovlig høy hastighet. En kan heller spørre seg om det er forsvarlig å ha så høy fartsgrense som 100 km/t når en vet at noen sjåfører er dårlige.

Noen ganger må det nok være strenge krav til oppmerksomhet, og kravene om forventninger til å følge med (på trafikken foran seg) er på ingen måte urealistiske.

I trafikken har vi de som har reelt fokus på trafikksikkerhet og vil følge det uavhengig av høye eller lave bøter/reaksjoner. Så har vi de som gir mer faen i om de dreper noen, da egne behov for morro i bilen går foran andres sikkerhet.

Ja, jeg tar litt i nå. Mener at kun 6 måneder for grov uaktsomhet med død til følge, er litt for mild reaksjon.E n form for samfunnsstraff kunne være noe. 

Edited by plankeby

Share this post


Link to post
FrihetensRegn skrev (På 28.5.2022 den 0.18):

Jeg synes tre år ubetinget hadde vært passelig her. Men så mener jeg også at straffenivået i Norge er generelt lavt, med unntak av enkelte saker der jeg mener at straffene er alt for strenge, som feks i narkotikasaker og enkelte overgreps og voldtektssaker (jeg mener generelt at straffenivået her bør være høy, men av og til er det for strengt, som feks 21 års ubetinget for videostrømming av overgrepsmateriale kontra noen få år for fysiske overgrep).

Og så vil jeg nevne det at det er vanskelig å oppdage en kø om spesielt bakerste bil ikke har baklysene/bremselysene aktivert. Ikke at det er noen unnskyldning.

Det er nok i mange tilfeller mannen i gata synes straffene gir liten mening, og jeg er enig med deg når det gjelder narkotika.
Du kan ende opp med 10-12 års fengsel, for å smugle narkotika som har en verdi av rundt en million kroner. 
Smuglerne man setter inn her, er ikke akkurat mesterhjernene bak heller, så man finner jo lett noen nye til neste tur.

Share this post


Link to post
ITtraktor skrev (På 28.5.2022 den 21.07):

Men vedkommende mente jo at det var mer farlig å skyte på Karl Johan, i så fall er det vel bare rett og rimelig med strengere straff? 

En liten skrivefeil der, jeg glemte å legge til "enn". Det jeg mente å skrive var "er det ikke noe mindre farlig enn å ta med en pistol på Karl Johan..." så jeg forstår at du misforsto meg.

Share this post


Link to post
nomore skrev (På 29.5.2022 den 9.29):

Ellers er fokus i rettssystemet i Norge å rehabilitere - ikke hevne seg. Å putte noen i fengsel i 21 år (eller andre forlag på mange år i fengsel) for dette fremstår mest som hevn.

Fengsel er i mange tilfeller utelukkende ment som et preventivt tiltak. Både for å (prøve å) unngå at gjerningspersonen gjentar handlingen, og for å (prøve å) skremme andre fra å gjøre det samme.

Share this post


Link to post
nomore skrev (På 30.5.2022 den 17.24):

Her er nok en link som diskuterer temaet, og som går enda mer inn i temaet og med tall.

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170605085356.htm

Og påstanden din var nå uansett at det ville vært liten sjangs for denne ulykken om vedkommende hadde gjort det samme - men med telefonen oppe i vinduet/i synsfeltet. Jeg mener fortsatt at det er feil og at jeg har sannsynliggjort mitt ståsted med eksterne kilder. Jeg vil gjerne høre din argumentasjon for det motsatte i litt mer detalj :)

Hva er forskjellen på å se ned på mobilen, kontra se på den store skjermene midt i cockpit?

Jeg mener begge deler burde vært forbudt, og forholdt seg til enkle knapper om man skal gjøre justeringer i bilen (temperatur, radio, etc.)

Edited by Bugle

Share this post


Link to post
Bugle skrev (7 timer siden):

Hva er forskjellen på å se ned på mobilen, kontra se på den store skjermene midt i cockpit?

Jeg mener begge deler burde vært forbudt, og forholdt seg til enkle knapper om man skal gjøre justeringer i bilen (temperatur, radio, etc.)

Godt poeng, men å holde på mobil og samtidig skrive lengre meldinger, det krever mye oppmerksomhet.

Man klarer ikke å skrive lengre meldinger osv på en mobil uten å fokusere svært mye på den.

Share this post


Link to post
plankeby skrev (2 minutter siden):

Godt poeng, men å holde på mobil og samtidig skrive lengre meldinger, det krever mye oppmerksomhet.

Man klarer ikke å skrive lengre meldinger osv på en mobil uten å fokusere svært mye på den.

Enig.

Men man gjør jo så og si samme operasjon når man skal skrive inn stedsnavn på GPS.

Nå kjenner jeg ikke alle touchskjerm for biler. Men jeg har opplevd noen krevende navigering fra radio til å styre temp.

Share this post


Link to post
Bugle skrev (7 timer siden):

Hva er forskjellen på å se ned på mobilen, kontra se på den store skjermene midt i cockpit?

Jeg mener begge deler burde vært forbudt, og forholdt seg til enkle knapper om man skal gjøre justeringer i bilen (temperatur, radio, etc.)

Forskjellen ligger i hva man gjør.

Dersom du kun ser raskt på mobilen for å se klokka eller om det er nye meldinger så ser jeg ikke forskjellen på det og det å se på instrumentpanelet eller skjermen i midten i bilen etter fart eller temperatur.

Det er i det øyeblikket man skal gjøre noe forskjellen er der. Det tar kapasitet fra hjernen. Uavhengig av om det er å skrive melding på telefonen eller på infotaiment skjermen i bilen.

Her må en være bevisst på at utviklingen går fort og når denne loven mot håndholdt mobil ble skrevet så ble fortsatt de fleste bilene produsert med fysiske knapper for å styre temperaturen i bilen. I bilen min nå må jeg først trykke på temperatur på touch skjermen og deretter justere temperaturen. En bil jeg prøvekjørte for noen uker siden hadde tre eller fire trykk på skjermen før jeg kunne slå av eller på setevarme. Galskap.

Share this post


Link to post
10 minutes ago, nomore said:

Forskjellen ligger i hva man gjør.

Dersom du kun ser raskt på mobilen for å se klokka eller om det er nye meldinger så ser jeg ikke forskjellen på det og det å se på instrumentpanelet eller skjermen i midten i bilen etter fart eller temperatur.

Det er i det øyeblikket man skal gjøre noe forskjellen er der. Det tar kapasitet fra hjernen. Uavhengig av om det er å skrive melding på telefonen eller på infotaiment skjermen i bilen.

Her må en være bevisst på at utviklingen går fort og når denne loven mot håndholdt mobil ble skrevet så ble fortsatt de fleste bilene produsert med fysiske knapper for å styre temperaturen i bilen. I bilen min nå må jeg først trykke på temperatur på touch skjermen og deretter justere temperaturen. En bil jeg prøvekjørte for noen uker siden hadde tre eller fire trykk på skjermen før jeg kunne slå av eller på setevarme. Galskap.

Bilprodusentenes jag etter "rene" interiør er ikke alltid bra. Er en grunn til at det fortsatt er masse fysiske knapper selv på helt moderne fly. Men er ikke stemmestyring nå på full vei inn for slike enkle operasjoner? 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...