Jump to content
plankeby

Bilfører ødelagt to liv (drap) pga mobilbruk. Liten konsekvens.

Recommended Posts

.,. skrev (3 minutter siden):


De millionene går til staten der de krever erstatning for tapt skatteinntekt. 
 

Og forsikringsselskap krever erstatning. Ikke glem at saksomkostninger også er en del av det. 
 

Så det er ikke mye poeng i å komme med slik fastsatte satser. 

Jeg foreslår du slutter å fantasere, oppreisningserstatningen på kr. 125.000,- er det ikke skatt på, og utmålingen som forsikringsselskapene foretar tar hensyn til skatt.

Og hvilke saksomkostninger er det du snakker om? De etterlatte får advokatutgiftene dekket av forsikringsselskapet. 

Share this post


Link to post
.,. skrev (39 minutter siden):

De millionene går til staten der de krever erstatning for tapt skatteinntekt. 

Dokumentasjon på denne påstanden finnes hvor? 

 • Like 2

Share this post


Link to post
ITtraktor skrev (23 timer siden):

Hvilken relevans har det at det ikke er mindre farlig å skyte på Karl Johan? 

På den måten at om man gjør det, havner man bak murene i 10-15 år, mens gjør man noe som er like farlig i trafikken slipper man unna med 6 måneder.

Share this post


Link to post
.,. skrev (3 timer siden):


Ble overrasket selv da en kjørelærer påpekte det til meg.

Gjør man noen ufør, eller dreper man noen, så krever staten ofte erstatning for bortfalt skatteinntekt. Hvis de som blir drept er nokså ung, så blir summen svært høy. Hvis staten krever erstatning så blir summen ofte 10 - 30 millioner.  

Forsikringsselskapet til offeret krever også sitt. Ofre får gjerne noen hundre tusener. 
 

Man finner litt om dette hos advokaters egne nettsted. 

Du er altså fullstendig på viddene her. Erstatning for bortfalt skatteinntekt er på ingen måte en ting. Og bilførers forsikringsselskap dekker alle utgifter, og må evt kreve regress. Det krever grov uaktsomhet (eller tyveri eller alkoholpåvirkning eller manglende ansvarsforsikring), og er relativt sjelden. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Hansien skrev (1 time siden):

Dokumentasjon på denne påstanden finnes hvor? 

Finnes åpenbart ikke. Bare oppspinn. 

Share this post


Link to post
.,. skrev (1 time siden):


De millionene går til staten der de krever erstatning for tapt skatteinntekt. 
 

Og forsikringsselskap krever erstatning. Ikke glem at saksomkostninger også er en del av det. 
 

Så det er ikke mye poeng i å komme med slik fastsatte satser. 

Om du skal hevde at slike summer er realistiske krav ved slike dommer, bør du komme med kilder som viser til eksempler på rettssaker der dette har kommet frem. Vanligvis er summene på erstatningsansvar på et par hundre tusener.

Windfarmer skrev (1 time siden):

21 år for uaktsomt bildrap? Med den standarden du generelt legger deg på måtte Norge ha hatt minst 500.000 fengselsplasser. 

Hva skal straffen være for å kjøre på rødt lys? Fem år?

Hva med overlagt drap? Når du vil ha 21 år for uaktsomt drap, må det bli minst 500 år forsettlig drap.

Etter 1945 er det ingen nordmenn som har sonet noe stort mer enn 12 - 14 år som fengselsstraff. I dette bildet må en ikke blande inn forvaring, det er i prinsippet ikke straff men samfunnsvern, og her er det flere som har sittet lengre. 

Det hender at man får strenge straffer for bildrap, spesielt om det er forsettelig. En mann fikk 16 års fengsel for bildrap i 2019

https://www.aftenposten.no/norge/i/wE7Wkn/han-ville-avslutte-livet-paa-e18-i-stedet-omkom-tilfeldig-smaabarnsfar-naa-er-22-aaring-doemt-til-16-aars-fengsel

Share this post


Link to post
FrihetensRegn skrev (23 minutter siden):

Om du skal hevde at slike summer er realistiske krav ved slike dommer, bør du komme med kilder som viser til eksempler på rettssaker der dette har kommet frem. Vanligvis er summene på erstatningsansvar på et par hundre tusener.

Det hender at man får strenge straffer for bildrap, spesielt om det er forsettelig. En mann fikk 16 års fengsel for bildrap i 2019

https://www.aftenposten.no/norge/i/wE7Wkn/han-ville-avslutte-livet-paa-e18-i-stedet-omkom-tilfeldig-smaabarnsfar-naa-er-22-aaring-doemt-til-16-aars-fengsel

Nå snakker vi om to vidt forskjellige sakstyper. Der er ingen prinsipiell forskjell mellom drap og bildrap.

"Bildrap" har blitt aktualisert som en forbrytelse fordi det er i trafikken de fleste uaktsomme drap forekommer. Men det kan også forekomme uaktsomme drap på en arbeidsplass, typisk der en arbeidsgiver, eller for den del en ansatt, ignorerer sikkerhetsforanstaltninger som leder til at en arbeidstaker mister livet. Vi snakker i begge tilfeller om hendelser der noen har vært uaktsomme, der vedkommende kort og godt ikke har opptrådt forsvarlig og i tråd med de normer som gjelder, enten det er i trafikken, i et jaktlag eller på en arbeidsplass.

Den hendelsen du beskriver og som er omtalt i Aftenposten er et forsettlig drap, altså der vedkommende med viten og vilje forsøkte å ta sitt eget liv ved og kollidere med en annen bil, og der han forstod at denne handlingen kunne medføre at et annet menneske ble drept ved denne handlingen.   

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Nukleosid skrev (3 timer siden):

På den måten at om man gjør det, havner man bak murene i 10-15 år, mens gjør man noe som er like farlig i trafikken slipper man unna med 6 måneder.

Men vedkommende mente jo at det var mer farlig å skyte på Karl Johan, i så fall er det vel bare rett og rimelig med strengere straff? 

Share this post


Link to post

Tragisk sak. Gjerningspersonen hadde trolig telefonen i fanget eller et annet sted for å skjule hva han gjorde. Det er et paradoks at dess strengere loven og straffen for å bryte mobilforbudet blir, dess større sjanse for en ulykke når man bryter forbudet. Hvis føreren hadde holdt telefonen høyt og synlig, slik at han kunne se rett frem, ville det vært liten sjanse for en ulykke.

 

Share this post


Link to post
Helm skrev (6 timer siden):

Tragisk sak. Gjerningspersonen hadde trolig telefonen i fanget eller et annet sted for å skjule hva han gjorde. Det er et paradoks at dess strengere loven og straffen for å bryte mobilforbudet blir, dess større sjanse for en ulykke når man bryter forbudet. Hvis føreren hadde holdt telefonen høyt og synlig, slik at han kunne se rett frem, ville det vært liten sjanse for en ulykke.

 

Lite sannsynlig. Fører må fortsatt flytte fokus og omstille seg. Hjernen vår kan ikke multitaske men driver med rask task switching. Når en da sitter på telefonen og skal flytte fokus på veien igjen så tar det fort noen sekund frem og tilbake. Som en ikke har på veien og trafikken.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Ellers er fokus i rettssystemet i Norge å rehabilitere - ikke hevne seg. Å putte noen i fengsel i 21 år (eller andre forlag på mange år i fengsel) for dette fremstår mest som hevn.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (17 timer siden):

Erstatningsnivået er ikke 10 og 30 millioner. De etterlatte mottar erstatning fra bilens forsikringsselskap, sjåføren blir dømt til å betale oppreisningserstatning til de etterlatte, der ligger standardbeløpet på kr. 125.000,- pr. etterlatt.

Summen på 10 til 30 millionar er samfunnskostnaden per omkomne i trafikken. I denne utrekninga ligg framtidige tapte skatteinntekter, samt kostnadane til helsevesenet, kostnadane ved at vegen er stengt, kostnaden ved opprydding, osv osv. Dette er ikkje kostnadar som staten (eller andre) krever erstatta og dekt av forsikringsselskap eller den domfelte. 

Share this post


Link to post

Sønnen til en kollega og min sjef havnet i en bilulykke. Den skyldige var en mann som hadde drukket. Han døde. Itillegg ble 3 personer i andre bilen hardt skadet. Var usikkert på om noen av dem kom til å dø og det var alvorlige skader. Skader på ryggrad, ødelagt nyre pga bilbeltet gjorde jobben sin, brukne ribbein.

Vet ikke om sønnen til min sjef, men min nærmeste kollega...han sønn fikk bare tilbud om 10 000kr i oppreising fra forsikringselskapet til han som skapte ulykken.
 

Share this post


Link to post
nomore skrev (5 timer siden):

Ellers er fokus i rettssystemet i Norge å rehabilitere - ikke hevne seg. Å putte noen i fengsel i 21 år (eller andre forlag på mange år i fengsel) for dette fremstår mest som hevn.

Det er jo noe i mellom 6 måneder  som er sett på som strengt i tilfellet her, kontra mange år.

Utfordringen i Norge er at voldsutøver ofte får veldig mye fokus på hjelp og støtte, med mange unike muligheter. Der den utsatte for volden/skaden glemmes helt og har sitt liv ødelagt i variabel grad resten av livet. 

Noe av tema med straff/sanksjon er å avskrekke folk fra handlinger som setter andres liv i fare. 

Edited by plankeby

Share this post


Link to post
10 hours ago, nomore said:

Lite sannsynlig. Fører må fortsatt flytte fokus og omstille seg. Hjernen vår kan ikke multitaske men driver med rask task switching. Når en da sitter på telefonen og skal flytte fokus på veien igjen så tar det fort noen sekund frem og tilbake. Som en ikke har på veien og trafikken.

Du kan prøve selv, enten som passasjer i bil eller som fotgjenger, å bruke telefonen slik at du må se ned. Så kan du prøve å holde den slik at du ser fremover. Det forutsettes at du har to fungerende øyne.

 

Edited by Helm

Share this post


Link to post
Helm skrev (22 minutter siden):

Du kan prøve selv, enten som passasjer i bil eller som fotgjenger, å bruke telefonen slik at du må se ned. Så kan du prøve å holde den slik at du ser fremover. Det forutsettes at du har to fungerende øyne.

 

Jeg har prøvd. Mobilen står i holder nesten i synsfeltet. Å gjøre noe på telefonen mens den står der er ikke noe tryggere enn å ha den i fanget mens man skriver sms/meldinger.

 • Like 2

Share this post


Link to post
22 minutes ago, nomore said:

Jeg har prøvd. Mobilen står i holder nesten i synsfeltet. Å gjøre noe på telefonen mens den står der er ikke noe tryggere enn å ha den i fanget mens man skriver sms/meldinger.

Javel? Jeg erfarer det helt forskjellig.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
nomore skrev (35 minutter siden):

Jeg har prøvd. Mobilen står i holder nesten i synsfeltet. Å gjøre noe på telefonen mens den står der er ikke noe tryggere enn å ha den i fanget mens man skriver sms/meldinger.

Kunne like godt hatt speedometeret på gulvet også da? 

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
ITtraktor skrev (46 minutter siden):

Kunne like godt hatt speedometeret på gulvet også da? 

Det er forskjell på å se info og utføre en handling.

Share this post


Link to post
Helm skrev (1 time siden):

Javel? Jeg erfarer det helt forskjellig.

 

 

ITtraktor skrev (52 minutter siden):

Kunne like godt hatt speedometeret på gulvet også da? 

Et eksperiment utført viser at bare det å prate i telefonen reduserer kapasiteten vår til å oppfatte og prosessere alle visuelle inntrykk. Og det handler kun om å prate i telefonen. Jeg mener da at det blir en naturlig forlengelse av resultatet at om man i tillegg til å være opptatt med en annen oppgave også skal se på en skjerm så blir kapasiteten til å oppfatte og prosessere visuelle inntrykk enda verre. Betydelig verre.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18156094/

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...