Gå til innhold

Russlands invasjon av Ukraina [Ny tråd, les førstepost]


Gjest Slettet-404071

Anbefalte innlegg

Copium247 skrev (5 minutter siden):

det at personer får ytre at "Ukraina ikke skulle tilføres mer våpen" er en meget farlig ytring og kan potensielt påvirke personer som er tvilende/usikre på hva de skal mene. 

Kanskje vi kunne erklære dem for "Fremmede agenter"? Og stenge ned alle media som lot "Fremmede agenter" komme til orde, sånn at bare hadde regime-lojale media her? Vi kunne også si at slike ytringer var en "Fornærmelse mot Totalforsvarsmakten", og gjøre slike fornærmelser ulovlige og straffbare? Evt opprette en institusjon med ansvar for å motvirke sikker utforming av vinduer og trapper der slike personer oppholdt seg?

Og så kunne vi sett oss i speilet :) 

 • Liker 5
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Jalla21 skrev (40 minutter siden):

Dette skal være den fulle utskriften av den lekkede samtalen mellom høyere offiserer i Tyskland som flere påstår skal være ekte. 

 

Denne X kontoen er åpenbart russisk propaganda. Jeg tviler på at høytstående tyske offiserer men innsikt i hvordan den øverste politiske ledelse i Tyskland tenker, hadde hatt denne type telefonsamtale på en usikret linje.

Hva er kilden for dette, to tysktalende skuespillere engasjert av FSB for å minne Ukrainas fiender om hva tyskerne gjorde  mellom 1941 og 1945?

 

Og PS; hvorfor har de som har snappet opp dette gullkornet av etterretningsinformasjon, sluppet det ut på Twitter? For å vise hva de er i stand til, og dermed advare hele den tyske forsvarsledelsen? Den etterretningsorganisasjon som hadde hatt slike kilder, hadde holdt dette i en svært lukket krets personer. Hvis dette er ekte, er jo kilden blåst for all fremtid.

Endret av Windfarmer
 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 5
Lenke til kommentar
Jalla21 skrev (8 minutter siden):

Dette skal være den fulle utskriften av den lekkede samtalen mellom høyere offiserer i Tyskland som flere påstår skal være ekte. 

 

Det er ikke gode nyheter i seg selv, disse tyske offiserene diskutert et mulig scenario omkring Taurus-kryssermissiler mot Kertsjbruen og konkludert med at dette ikke er realistisk uten enorm ressursforbruk som hele tjue kryssermissiler på to separate brolegemer hvis formålet er å ha permanent ødeleggelse. Taurus kan lettere påføre broen større skader enn Storm Shadow, men de kan ikke ødelegge broen. Stridshodet er bare på 480 kg. 

Da amerikanerne angrep nordvietnamesiske broer gjentatte ganger, opplevd de at de kunne bare påføre disse skader som repareres med tiden, Bullpop-missiler (440 kg stridshode) bare simpelt falt av som vann på gåsa, og det var stålbroer med betongpilarer. I 1972 klarte amerikanerne å ta ut broene med hjelp av laserstyrte bomber - svære Paveway I bomber på 1 tonn. Da betyr det at bare konvensjonelle flybomber med kraftig eksplosivblanding på 1 tonn vekt og høyere vil virker, og med rundt et dusin bomber eller mer. 

Det er hvorfor tyskerne mener det kan ikke være nok med 10 eller 20 kryssermissiler. 

Kanskje Saab burde utvikle en ny GLSDB på 1,5 tonn eller 3 tonn vekt og rekkevidde på 300 km? Hvis de kan sende disse bombene opp i stratosfæren og deretter la dem faller ned i styrt gliding akkurat som de russiske glidebomber, kan de treffe og ødelegge broen med større "bang" enn Taurus. 

 • Liker 5
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Jalla21 skrev (43 minutter siden):

Dette skal være den fulle utskriften av den lekkede samtalen mellom høyere offiserer i Tyskland som flere påstår skal være ekte. 

 

Tviler ikke på at den kan være ekte, men konklusjonen om at det betyr at Tyskland er i ferd med å angripe er helt feil.

Militære styrker ser på trusselbildet og potensielle utviklinger hele tiden, det er jobben deres. Selv om det ikke ligger i kortene at Vesten dras inn aktivt i krigen så kan ikke de. Militære styrkene sitte å vente og så lure på hva som skal gjøres om det smeller.

De ser på potensialer, og setter opp responsplaner. 

Skjer A er responsen X, skjer B er responsen Y osv.

Dette kan potensielt innebære at broen må ødelegges som en del av responsen i X og/eller Y. Og da må man også vite hvordan det eventuelt skal gjøres. 

Videre diskuteres det poentiselt i kontexten Ukraina, hva kan de gjøre, og hva er egentlig nødvendig for å oppnå det. 

Endret av Serpentbane
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
JK22 skrev (20 minutter siden):

Det er ikke gode nyheter i seg selv, disse tyske offiserene diskutert et mulig scenario omkring Taurus-kryssermissiler mot Kertsjbruen og konkludert med at dette ikke er realistisk uten enorm ressursforbruk som hele tjue kryssermissiler på to separate brolegemer hvis formålet er å ha permanent ødeleggelse. Taurus kan lettere påføre broen større skader enn Storm Shadow, men de kan ikke ødelegge broen. Stridshodet er bare på 480 kg. 

Da amerikanerne angrep nordvietnamesiske broer gjentatte ganger, opplevd de at de kunne bare påføre disse skader som repareres med tiden, Bullpop-missiler (440 kg stridshode) bare simpelt falt av som vann på gåsa, og det var stålbroer med betongpilarer. I 1972 klarte amerikanerne å ta ut broene med hjelp av laserstyrte bomber - svære Paveway I bomber på 1 tonn. Da betyr det at bare konvensjonelle flybomber med kraftig eksplosivblanding på 1 tonn vekt og høyere vil virker, og med rundt et dusin bomber eller mer. 

Det er hvorfor tyskerne mener det kan ikke være nok med 10 eller 20 kryssermissiler. 

Kanskje Saab burde utvikle en ny GLSDB på 1,5 tonn eller 3 tonn vekt og rekkevidde på 300 km? Hvis de kan sende disse bombene opp i stratosfæren og deretter la dem faller ned i styrt gliding akkurat som de russiske glidebomber, kan de treffe og ødelegge broen med større "bang" enn Taurus. 

Betongelementene kan være vanskelige mål å ødelegge permanent med missiler. Men det er noen svake punkter, boksbjelkeseksjonen og buebroen, og disse kan i det minste skades nok til at broen blir utrygg, og kanskje kollapse. Men, det er også innenfor Russlands kapasitet å reparere innenfor relativt rimelig tid. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Serpentbane skrev (3 minutter siden):

Betongelementene kan være vanskelige mål å ødelegge permanent med missiler. Men det er noen svake punkter, boksbjelkeseksjonen og buebroen, og disse kan i det minste skades nok til at broen blir utrygg, og kanskje kollapse. Men, det er også innenfor Russlands kapasitet å reparere innenfor relativt rimelig tid. 

Hvilken var hvorfor tyskerne ikke er så optimistisk. Her trenges det betongknusende eksplosjonskraft. Og det kan visstnok bare bomber på 1 tonn og høyere levere. 

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
JK22 skrev (1 time siden):

Hvilken var hvorfor tyskerne ikke er så optimistisk. Her trenges det betongknusende eksplosjonskraft. Og det kan visstnok bare bomber på 1 tonn og høyere levere. 

https://www.airandspaceforces.com/article/1293bridge/

Det stemmer. Denne artikkelen handler om angrep på broer, men omhandler også metodikk Ukraina per i dag ikke har mulighet til å benytte.

De beskriver blant annet hvordan flere angrep over flere dager med flere 2000 pund (ca 900kg) bomber var nødvendig for å ta ut broer som for eksempel Basra Highway Bridge.

Men selv om en viss sprengkraft er viktig, var hvor bombene traff en langt viktigere faktor, og dette vil også gjelde for Kersh broen. Men erfaringen er åpenbart relevant, som tyskerne sier, det vil kreve mange angrep å gjøre stor nok skade til å sette den ut av spill over lang tid.

 

Endret av Serpentbane
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
48 minutes ago, Serpentbane said:

https://www.airandspaceforces.com/article/1293bridge/

Det stemmer. Denne artikkelen handler om angrep på broer, men omhandler også metodikk Ukraina per i dag ikke har mulighet til å benytte.

De beskriver blant annet hvordan flere angrep of flere dager med flere 2000 pund (ca 900kg) bomber var nødvendig for å ta ut broer som for eksempel Basra Highway Bridge.

Men selv om en viss sprengkraft er viktig, var hvor bombene traff en langt viktigere faktor, og dette vil også gjelde for Kersh broen. Men erfaringen er åpenbart relevant, som tyskerne sier, det vil kreve mange angrep å gjøre stor nok skade til å sette den ut av spill over lang tid.

Jeg står fortsatt for min tidligere vurdering. Det Ukraina trenger for å slå ut broen i 6+ måneder er 4x Storm Shadow. Taurus bør fungere enda bedre. Dette er såpass billig at Ukraina kan holde broen ute av drift for de nærmeste årene, om de får lov.

Det er definitivt vanskeligere å slå ut broen permanent, men dette er ikke egentlig et behov. Om Ukraina klarer å holde broen ute av drift inntil Krim er frigjort, så kan de borre hull og bruke bulk eksplosiver for å rive den.

 • Liker 3
 • Innsiktsfullt 3
Lenke til kommentar
Espen Hugaas Andersen skrev (1 minutt siden):

Jeg står fortsatt for min tidligere vurdering. Det Ukraina trenger for å slå ut broen i 6+ måneder er 4x Storm Shadow. Taurus bør fungere enda bedre. Dette er såpass billig at Ukraina kan holde broen ute av drift for de nærmeste årene, om de får lov.

Det er definitivt vanskeligere å slå ut broen permanent, men dette er ikke egentlig et behov. Om Ukraina klarer å holde broen ute av drift inntil Krim er frigjort, så kan de borre hull og bruke bulk eksplosiver for å rive den.

Det avhenger som jeg skrev veldig av hvor godt de treffer. Skillet mellom et kritisk treff og potensielt kollaps og et hull i asfalten kan gjerne måles i cm.

Det er som jeg skrev over er det seksjoner av broen som er mer sårbar, og i gitte tilfeller kan en mer formet (primær og sekundær) sprenglanding med litt flaks veie opp for lavere styrke enn en 2000lbs bombe, men i andre tilfeller kan det føre til mindre skade på denne typen mål.

Jeg skal ikke utelukke at fire slike missiler kan ta ned eller gjøre stor nok skade på boksbjelkeseksjonen eller buebroen til at den ikke kan brukes på lang tid, men det ville kreve en del presisjon og hell.

Det er til og med mulig at et veldig heldig treff kan skyve en av de ordinære betongelementene ned fra pilarene, men statistisk sett så skal det litt til.

Det blir uansett en teoretisk diskusjon og spekulasjoner basert på eksisterende informasjon. Det finnes veldig lite aktuell data om disse missilene og slike mål. Kanskje er 12 missiler også verdt forsøket. 

 • Liker 4
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
Serpentbane skrev (31 minutter siden):

Det avhenger som jeg skrev veldig av hvor godt de treffer. Skillet mellom et kritisk treff og potensielt kollaps og et hull i asfalten kan gjerne måles i cm.

Det er som jeg skrev over er det seksjoner av broen som er mer sårbar, og i gitte tilfeller kan en mer formet (primær og sekundær) sprenglanding med litt flaks veie opp for lavere styrke enn en 2000lbs bombe, men i andre tilfeller kan det føre til mindre skade på denne typen mål.

Jeg skal ikke utelukke at fire slike missiler kan ta ned eller gjøre stor nok skade på boksbjelkeseksjonen eller buebroen til at den ikke kan brukes på lang tid, men det ville kreve en del presisjon og hell.

Det er til og med mulig at et veldig heldig treff kan skyve en av de ordinære betongelementene ned fra pilarene, men statistisk sett så skal det litt til.

Det blir uansett en teoretisk diskusjon og spekulasjoner basert på eksisterende informasjon. Det finnes veldig lite aktuell data om disse missilene og slike mål. Kanskje er 12 missiler også verdt forsøket. 

I det minst er det ikke Havnelageret i Oslo som er emnet for diskusjon omkring våpenvirkning; denne bygningen er så solid at en atombombe ved direktetreff er det eneste som vil virke. Den er praktisk talt umulig å rive. 

Kanskje en enveisundervannsdrone er det eneste som kan bite på Kertsjbroen. 

Lenke til kommentar
1 hour ago, Serpentbane said:

Det avhenger som jeg skrev veldig av hvor godt de treffer. Skillet mellom et kritisk treff og potensielt kollaps og et hull i asfalten kan gjerne måles i cm.

Det er som jeg skrev over er det seksjoner av broen som er mer sårbar, og i gitte tilfeller kan en mer formet (primær og sekundær) sprenglanding med litt flaks veie opp for lavere styrke enn en 2000lbs bombe, men i andre tilfeller kan det føre til mindre skade på denne typen mål.

Jeg skal ikke utelukke at fire slike missiler kan ta ned eller gjøre stor nok skade på boksbjelkeseksjonen eller buebroen til at den ikke kan brukes på lang tid, men det ville kreve en del presisjon og hell.

Det er til og med mulig at et veldig heldig treff kan skyve en av de ordinære betongelementene ned fra pilarene, men statistisk sett så skal det litt til.

Det blir uansett en teoretisk diskusjon og spekulasjoner basert på eksisterende informasjon. Det finnes veldig lite aktuell data om disse missilene og slike mål. Kanskje er 12 missiler også verdt forsøket. 

Både Storm Shadow/SCALP EG og Taurus har stridshoder som er ment å penetrere harde strukturer før detonasjon av hovedladningen. Altså treffer man nesten hvor som helst på brodekket vil stridshodet penetrere inn i den bærende stålstrukturen før hovedladningen går av. Og det er vanskelig å se for seg at det ikke vil forårsake stor skade på den seksjonen av broen. Overtrykket i fra eksplosjonen må ut, og det vil nok i hovedsak skyve sideveggene av bjelken ut, bunnen ned og dekket opp. Altså vi kan forvente at den bærende konstruksjonen vil svekkes tilstrekkelig til å forårsake en kollaps av den ca 55 meter seksjonen av broen.

Grunnen til at jeg sier fire stk er i hovedsak fordi broen er til en viss grad flere parallelle broer. Det ville kreves ett missil for hvert av veibrodekkene, og jeg antar to missiler er nok for jernbanebroen.

Hvis det var snakk om stridshoder som detonerte ved kontakt eller f.eks artilleriammunisjon så ville jeg vært mer med på at det ville kreves store stridshoder eller mange treff.

Endret av Espen Hugaas Andersen
 • Liker 5
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

 

 • Mer kreativ dronebruk fra Ukraina, nå brukes droner til å slippe spanske ryttere på transportveier russerne benytter. 
 • T-62 med oppgradert "panser" rundt tårnet er fortsatt enkle mål for droner. 
 • Droneproduksjonen i Ukraina er nå på 100 000 per måned, og de skalerer opp til målet 2 mill per anno innen utgangen av året. 
 • Ukraina øker sprengkraften på sine dronebåter, laster opp mer TNT. 
Endret av bojangles
 • Liker 7
 • Innsiktsfullt 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar

Kina kopierer nå russernes fremgangsmåte for informasjonsoperasjoner. Disse artiklene handler om nettverk av falske nettsteder kineserne bruker til å spre et pro-kinesisk narrativ samt diskreditere de som måtte være mot det kinesiske regimet. Det blir omtalt som 'paperwall-operasjonen' av vestlige forskere.

Aftenposten i går: https://www.aftenposten.no/verden/i/8Jr65d/xi-har-tatt-i-bruk-et-nytt-vaapen-naa-er-det-dukket-opp-i-norge

Dagbla i går kveld: https://www.dagbladet.no/nyheter/norsk-nettavis-styres-fra-kina/80962889

 • Liker 2
 • Innsiktsfullt 4
Lenke til kommentar
Sitat

 

En hemmelig samtale i Tysklands flyvåpen ble avlyttet, bekrefter forsvarsdepartement etter at et opptak av offiserer som diskuterte Ukraina, ble lekket.

Tysklands statsminister Olaf Scholz har lovet en rask gransking etter at lederen for Russlands statlige kringkaster RT publiserte en samtale mellom tyske offiserer. Han beskriver saken som svært alvorlig.

 

https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/687?post=158364

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
bojangles skrev (27 minutter siden):

Mer kreativ dronebruk fra Ukraina, nå brukes droner til å slippe spanske ryttere på transportveier russerne benytter. 

"Spanske ryttere"? Kan det være hvorfor så mange BTR-kjøretøyer var sett strandert i det siste? 

 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar

I nattens mulm:

Quote

Minst to skal være drept i droneangrep mot Ukraina

 

Minst to personer ble drept i russiske droneangrep mot den ukrainske havnebyen Odesa og Kharkiv, ifølge lokale myndigheter. Det skriver NTB.

Flere boligblokker ble truffet av an angrepsdrone i Odesa, og redningstjenesten jobber med å søke etter folk som antas å ligge begravd i ruinene, sier guvernør Oleh Kiper natt til lørdag.

En av de sårede er et barn som har skadet beinet. De seks andre er voksne og har fått moderate skader.

I Kharkiv nordøst i landet sier politiet at et hus i landsbyen Velykyi Burluk ble truffet av en drone og begynte å brenne. En eldre mann mistet livet.

Så på morningen:

Quote

Droneangrep mot boligblokk i St. Petersburg

 

Seks mennesker ble skadd da en drone i morgentimene traff en boligblokk i St. Petersburg, opplyser det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti. Øyenvitner forteller om eksplosjoner, og en video offentliggjort på nettstedet The Mash skal vise øyeblikket der dronen traff bygningen.

Videoen viser et kraftig lysglimt og bygningsrester som flyr gjennom lufta. En annen video viser hvordan bilalarmer i området blir utløst av eksplosjonen.

Ifølge The Mash ble bygningen rammet i et ukrainsk droneangrep, men dette er ikke bekreftet fra andre kilder.

Den russiske forsvarsledelsen har ikke kommentert hendelsen.

 

 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar
8 minutes ago, JK22 said:

"Spanske ryttere"? Kan det være hvorfor så mange BTR-kjøretøyer var sett strandert i det siste? 

Antakeligvis ja. Men det vil jo også skape trøbbel for lastebiler og når det til slutt må stoppe for å skifte hjul så er de enkle mål for droner. 

 

 • Liker 3
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
×
×
 • Opprett ny...