Jump to content

Serpentbane

Medlemmer
 • Content Count

  4085
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Serpentbane last won the day on May 10

Serpentbane had the most liked content!

Community Reputation

3275 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Tja, jeg vet ikke hvilke tall han går ut i fra, men det virker som de regner på forskjellige premisser. Men tallene for faktisk strømforbruk er vanskelige å finne også. Fully Charged fant ut fra disse tallene fra 2005 at tre av raffineriene i UK brukte 5,642,000,000kWt per år. Altså faktisk forbruk, fra kullkraftverk i dette tilfellet. Nok til å kjøre 23 000 000 elektriske biler "20 trillion miles", som i følge omregningskalkulatoren utgjør 32 186 880 000 000 km. Dette var tallene for 2005, forbruket har ikke gått ned, og antall biler øker. Det er 32,5 millioner biler i UK i dag, men la oss gå ut i fra at gjennomsnittlig kjørelengde er 15 000km per år og at det finnes 23 millioner biler. Det utgjør 345 000 000 000km per år. Bruker vi det faktiske antallet biler så blir dette 487 500 000 000km per år. Altså behøver vi ikke snakke om effektivitet og prosenter, men heller faktiske tall. Men, regnestykket er naturligvis ikke sort hvitt. Råolje utvinnes ikke til det ene eller andre produktet. Det er mye godt en prosess som i seg selv skiller ut et større sett med produkter. Bensin var i utgangspunktet et biprodukt i denne prosessen som egentlig var satt opp til å produsere parafin, og ble kastet til man fant et bruksområde til den. Altså kan man ikke bare bestemme seg for å slutte å lage bensin så lenge prosessen i seg selv er nødvendig. Altså, slutter man å lage bensin, slutter man raffinering av råolje og slår av raffineriet. Man sparer da denne energien, men det kan ikke gjøres før en del andre alternativer er på plass. Når jeg bruker disse tallene er det for å poengtere hvor mye energi denne industrien bruker, på toppen av regnestykket ellers. Men jeg er som sagt klar på at det ikke er noe som kan legges ned over natta uten for store konsekvenser for oss selv. Bare det faktum at det allerede finnes 1.5 milliarder vanlige biler på veiene sier sitt. Dette betyr at vi må inn i en omstillingsfase som tar tid, der vi må finne alternative produkter som ikke koster mer og som er like gode for at de skal ha en reell sjanse for å bli tatt i bruk. Dette betyr altså at det fortsatt vil utvinnes produkter fra råolje i lang tid, og bensin og diesel vil være biprodukter av dette selv om vi kjører elektriske biler. Så, i praksis vil denne energien fortsatt brukes på raffineriene, men etterspørselen vil minke betraktelig fremover. I dag har elektriske biler ført til en reduksjon i godt over 50000 fat per år, ikke mye, men om prognosene slår inn og man får et sted mellom 35 og 40 millioner biler innen 2025 så vil det merkes litt mer. Ser man på trendene for energisparende tiltak ellers vil tiltakene vi gjør med bil og andre ting i løpet av de neste 20 årene kunne redusere forbruket med 18 millioner fat per dag, eller i underkant av 20% av forbruket vi har i dag. Regner vi om besparelsen dette utgjør for kraftverkene jeg nevner ovenfor utgjør dette 6 437 376 000 000km. Altså nok til å dekke hele energibehovet for bil i UK om alle byttet til elektrisk over natten, og mer til. Nå ble svaret litt lenger enn jeg tenkte, beklager dette. Men jeg ville utdype hva jeg mente med det jeg skrev, og at jeg ikke er blind for hvor reelt det er at det faktisk skjer. Dette er naturligvis basert på tall tilgjengelig for meg, det kan være andre faktorer som spiller inn naturligvis. Og om jeg har regnet feil et sted, påpek gjerne det, jeg vil ikke spre feilinformasjon. Disse omregningene vil ikke være så direkte heller, og vil ha variasjoner basert på mange faktorer. Men det tegner like vel et bilde over hva som er reelt oppnåelig.
 2. Det betyr ingen ting hvilket marked den kjøres i, en elektrisk bil er i alle tilfeller mer klimanøytral uansett. Spørsmålet er bare tid. Unntaket er kanskje om bilen kondemneres som ny. OG, dette er før man tar høyde for det faktum at det brukes mer elektrisitet til å produsere nok drivstoff til å kjøre en mil, enn en elektrisk bil bruker på å kjøre en mil. Altså ville man om man sluttet å raffinere olje og byttet alle biler til elektrisk, spare strøm totalt sett. Nå er ikke dette er realistisk scenario, men det er energiforbruk som så og si aldri er med i totalberegningene av en eller annen grunn.
 3. Det er blodårer. Du ser dem gjerne i den omkringbett sted på den tykkeste delen av filleen. Når det gjelder panna og plata er det vanskelig å si uten å se. Har du induksjon kan 9 bære mye for en stekepanne, keramiske topper kan også være svært varme og vil kunne generere mer strålingsvarme i luften over komfyren, og kan også skade pannen. Jeg har imidlertid aldri sett at en topp har flasset av ved høy varme. Jeg har sett toppe bli skjoldete, samt innbrenning som gjør at man får en ru overflate. Sistnevnte kan som regel fjernes med skurekrem (forsiktig bruk).
×
×
 • Create New...