Jump to content
Redaksjonen.

Bør det bli moms på elbiler som koster mer enn 400.000 kroner?

Recommended Posts

Kajac skrev (7 timer siden):

Ja, det er synd at plugin-hybrider blir regnet som fossilbiler her i norge. I USA blir de regnet som elektriske biler med rekkeviddeforlenger i stedet, noe som også er mer riktig for de fleste av dem. Å kunne kjøre alle daglige turer elektrisk, samtidig som du kan ta bilen med på langtur en gang i blant er det beste fra to verdener.

 

Hybridbiler er fossilbiler.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Camlon skrev (6 timer siden):

Jeg vil tro at for mange så føles det litt usosialt at fattige må betale store summer i skatter for en billig bil, mens rike kan slippe unna skatter med sin elektrisk luksusbil.

Mitt forslag er å flytte avgiftene fra tilfeldige faktorer til en beregnet CO2 avgift for produksjon og høyere bensinpriser. 

Det er bedre å frita alle elbiler frem til utviklingen har kommet så langt at elbiler er billigere i innkjøp enn tilsvarende fossilbiler (og med god rekkevidde).

 • Like 1

Share this post


Link to post
syar2003 skrev (1 minutt siden):

Det er ikke fullt så enkelt. Bil fabrikker er i tillegg til egne chassis produksjoner rene final assembly lines . Lite av deler og komponenter er produsert lokalt i samme fabrikk eller anlegg men produsert og levert av hundrevis om ikke tusenvis av sub-contracters.
Så det blir feil å kun se på final assembly fabrikkens energimiks alene. 

Ja, det var ikke kun dette jeg isåfall mener man må se på, det gjelder jo underleverandører også.

Det jeg mente er at man rett og slett bare starter enkelt. Se på strømforbruket og energimiksen inn til underleverandør X for Y unit produkter, og del det på antall "units" i måneden, kvartalet eller året. Om de i tillegg bruker fossil energi for oppvarming og smelting av diverse, så må det inkluderes. 

Dette kan jo gjøres veldig avansert og vanskelig, men de ulike underleverandørene og fabrikkene har jo kål på egne forbruk? Det må jo uansett være dokumentert fra før av. 

 

Share this post


Link to post
frohmage skrev (6 timer siden):

Betaler vi fortsatt mva på elsykkel og brokkoli fordi dette er farligere for klimaet enn elbil?

Elsykkel gir jo høyere utslipp enn vanlig sykkel.

Sykkel er dessuten som regel ikke et alternativ til bil, så det er en dårlig sammenligning.

Share this post


Link to post
Dubious skrev (8 minutter siden):

Moderne dieselbiler forurenser mindre enn bensinbiler og hybrider med små batterier

Hvis man legger jukset som dieselprodusentene har benyttet seg av til utslippstester ja.

Share this post


Link to post
oophus3do skrev (4 minutter siden):

Ja, det var ikke kun dette jeg isåfall mener man må se på, det gjelder jo underleverandører også.

Det jeg mente er at man rett og slett bare starter enkelt. Se på strømforbruket og energimiksen inn til underleverandør X for Y unit produkter, og del det på antall "units" i måneden, kvartalet eller året. Om de i tillegg bruker fossil energi for oppvarming og smelting av diverse, så må det inkluderes. 

Dette kan jo gjøres veldig avansert og vanskelig, men de ulike underleverandørene og fabrikkene har jo kål på egne forbruk? Det må jo uansett være dokumentert fra før av. 

 

Jeg mener at det vil bli omfattende og intrikat for en nasjonal myndighet å ha kontroll på alle deler av produksjonen. Det går gjerne over landegrenser også. Tanken er jo god . 

Share this post


Link to post
syar2003 skrev (Akkurat nå):

Jeg mener at det vil bli omfattende og intrikat for en nasjonal myndighet å ha kontroll på alle deler av produksjonen. Det går gjerne over landegrenser også. Tanken er jo god . 

Vi ville igrunnen bare tatt opp CO2 innport diskusjonen EU allerede har. De bruker faktisk vårt oljefond som utgangspunkt for ei "Carbon Tax Fond" , og det er denne vi kunne utnyttet og deltatt i for å definere. Utgangspunktet her kunne vi brukt lokalt for mva opplegget vårt om varer kommer direkte inn hit fremfor gjennom EU slik at ting ikke "straffes" dobbelt opp. 

Share this post


Link to post
hekomo skrev (1 time siden):

Hybridbiler er fossilbiler.

Nei, de er hybridbiler. Hvis jeg plasserer en bensingenerator i bagasjerommet på min Ioniq ev, er det da plutselig en fossilbil? 

En plugin-hybrid som kan kjøres som ren elektrisk bil, er en elbil med rekkeviddeforlenger. Men jeg er enig i at enkelte "tradisjonelle" hybridbiler som den gamle Prius'en heller mer mot fossilbil enn elbil. Men den er likevel hybrid.

Share this post


Link to post
2 hours ago, grovetussen said:

Sånn sett skulle jeg heller sett at de som har råd til ny bil heller bruker pengene på ting som nordmenn produserer.

Poteter? Kanskje vi skulle relansere Think med potetbatteri?

 • Like 1

Share this post


Link to post
2 hours ago, Dubious said:

Moderne dieselbiler forurenser mindre enn bensinbiler og hybrider med små batterier

De slipper ut mindre CO2 når de er driftsvarme og alt er på stell ja. Men i virkeligheten er det mye småkjøring, kø-kjøring osv. så utslippene er dramatisk mye høyere. Men med forurensing mener jeg NOx osv. og der er bensinmotoren best.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det blir litt trist når man tar utgangspunkt i seg selv eller hva man oppfatter som en gjennomsnittlig familie og dermed ønsker å legge til rette for kun disse.

Vi er en familie på 6. Fire små barn. Vi har kun en bil, og det er derfor nødvendig at den er stor. Alle større familiebilder er dyre.

Jeg er helt overbevist om at du tar veldig feil når du drar en kobling mellom tesla, advokater og Bærum.

Jeg blir selvfølgelig ikke krenket. Men det kan virke som om du har litt å gå på når det gjelder å tenke litt større enn deg selv.

Jeg kan ikke fatte hvordan vi i dette landet har klaget i flere tiår over nivået på skatter og avgifter. Når det endelig blir redusert så er det også galt. Sier en hel del om oss nordmenn.

Jeg håper dagens ordning varer til 2025, og at det deretter gradvis blir dyrere for alle biler, uavhengig av om det er fossil eller El.

 • Like 3

Share this post


Link to post
kafar skrev (19 minutter siden):

Jeg kan ikke fatte hvordan vi i dette landet har klaget i flere tiår over nivået på skatter og avgifter. Når det endelig blir redusert så er det også galt. Sier en hel del om oss nordmenn.

Vi klager på forskjellsbehandling
Elbiler tar opp like mye plass på veien som andre biler og sliter minst like mye på veien
Hvorfor skal "miljøvennlige" biler ha lov til å kjøre i kollketivfeltet?  Skal vi tenke miljø så er det lastebilene som burde ha rett til å kjøre der, samme med bom, det er lastebilene som burde ha fri bom, ikke elbilene.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Mkrogh skrev (22 timer siden):

Nå har jo selv Tyskland innført enorme incentiver på elbil, så da er det ingen grunn til at Norge skal kutte ut sine.

Ja, vi bør helt klart ta i bruk Tysklands incentiv-ordning.

9000 Euro i fradrag for elbiler under 40 000 Euro og 5000 Euro i fradrag for biler mellom 40k og 65k.

Et progressivt og sosialt system som får flere elbiler på veiene.

Share this post


Link to post
hekomo skrev (14 timer siden):

Hybridbiler er fossilbiler.

Hvis en plugin hybrid slipper ut tilnærmet det samme som en elbil ved faktisk bruk og mindre enn en elbil ved produksjon, så er en slik bil interessant om man er opptatt av miljø og klima. Det samme ville forsåvidt være rett for en evt ICE bil med hittil ukjent teknologi som kuttet forbruk og utslipp drastisk.
 

For mange familier så vil nok en plugin hybrid være en mulighet til å klare seg med _en_ nyere, overkommelig priset bil. Heller enn en eldre diesel + en enkel elbil. Eller en svært kostbar elbil med mye plass og stor rekkevidde.

Hva vi kaller det er i den sammenhengen mindre viktig. Er en el-sykkel en «sykkel» eller en «moped»? Det er et juridisk spørsmål. I praksis er det mer interessant hvilken kost, nytte og ulempe doningen medfører.

-k

 

Edited by knutinh
 • Like 1

Share this post


Link to post
40 minutes ago, uname -l said:

Ja, vi bør helt klart ta i bruk Tysklands incentiv-ordning.

9000 Euro i fradrag for elbiler under 40 000 Euro og 5000 Euro i fradrag for biler mellom 40k og 65k.

Et progressivt og sosialt system som får flere elbiler på veiene.

Så full mva. og ca. 100k,- kontantstøtte ved kjøp av "vanlige" elektriske biler?

Share this post


Link to post

Helt generelt og prinsippielt:

 • Merverdiavgiften bør i utgangspunktet være flatt 25% på alt. En såkalt fiskalavgift. Det bør være lik for alle varer og tjenester og ha som eneste formål å bidra til statskassa og samfunnshjulene. Ikke et ad hock variabelt virkemiddel for allskens markesvridende gode formål politikerne måtte finne på.
 • Inntektskatten har dobbel funksjon. Den er både en fiskalavgift som har som mål å bidra til satskassa, men også en sosial profil som har til hensikt å dempe økonomiske forskjeller i samfunnet. Staten har også andre virkemidler for å oppnå en sunn sosial profil: NAV. Hensikten er å redusere de skadelige virkningene av fattigdom, sånn som økt kriminalitet og redusere framtidige samfunnskostnader som kommer i kjølvannet av det.
 • Subsidier bør være egne ordninger, uten relasjon til mva. Subsidiene kan styres separat uten å komplisere mva-regelverket eller det prinsippielle grunnlaget for mva. Subsidier kan begrunnes på ymse måter. F.eks framskynding av bærekraftig utvikling, deler av norsk næringsliv, investeringer for å skaffe landet inntekter i framtida, hjelpe bedrifter til å beholde kompetanse og materielle verdier gjennom kortvarige kriser eller andre samfunnsnyttige og positive ting.
 • Særavgifter bør være egne ordninger, uten relasjon til mva. Særavgiftene kan styres separat uten å komplisere mva-regelverket eller det prinsippielle grunnlaget for mva. Særavgiftene kan begrunnes på ymse måter. F.eks egenandel, betaling eller "straff" for uønskede ting som forurensning, plagsom/uønsket adferd, kompensasjon for samfunnsøkonomisk uheldige virkninger og andre negative ting.

Jeg håper dette kan fungere som et rammeverk for prinsippene bak disse tingene så det blir lettere å se hvilke punkter ulike motiver bør sortere under.

Edited by Simen1
 • Like 1

Share this post


Link to post

På bakgrunn av prinsippene i rammeverekt foreslår jeg følgende endringer i bilavgiftspolitikken:

- Gradvis normalisere mva på elbiler. +2,5%-poeng per år, der første trinn trer i kraft om to år.

- Avvikle bompenger i distriktene (Veifinansiering kompenseres med økt statlig bidrag)

- Gjøre bompengene mer proporsjonale med bilenes bidrag til luftkvalitetsproblemer i byene

- Lage en lignende forurensnings-proporsjonalitet på nybilavgifter, drivstoff etc.

- Ikke la begrunnelsen "sosial profil" smitte ad hoc til andre punkter enn inntektsskatten.

- Innføre 25% mva på kollektivtransport

- Redusere de generelle subsidiene til kollektivtrafikken. De er ikke inne i en midletidig krise de må hjelpes gjennom. Subsidiene har vært der alt for permantent til det.

- Øke spesielle subsidier til kollektivtrafikken. Dvs. tiltak for å "komme over kneika" med eksosfrie teknologier i byene og eksosreduserte teknologier i distriktene. Subsidiene må myntes på bygging av ladestasjoner og dekking av merkostnaden til utslippsfrie busser. Dette kompenserer neppe fullt ut for bortfall av generelle subsidier og 25% mva, så brukerne må regne med netto økt egenandel (billettpriser).

Edited by Simen1

Share this post


Link to post

Her er mitt forslag slik at avgiftssystemet blir mer logisk.

 • Fjerne engangsavgift basert på CO2-utslipp i bruk. Mangler helt logikk når man heller med 100% treffsikkerhet kan legge dette som en avgift på drivstoffet.
 • Innføre en CO2-avgift for produksjonsutslipp av bilen. Siden dette er avhengig av tall man ikke har umiddelbar tilgang på, så bør man ta utgangspunkt i vekt og pris. Gjerne progressiv.
 • Fjerne veibruksavgiften på drivstoff(Over 5 kr/l). Veinettet bør delvis dekkes over skatteseddelen(et gode for alle) og av bompenger(faktisk bruk). 
 • Bompenger inn til byene bør bestå av en veibrukskomponent og en straff for lokale utslipp(NOX etc). En CO2-straff er helt ulogisk her og dekkes allerede av drivstoffavgiften.

Ingen spesielle unntak for nullutslippsbiler annet enn en direkte støtte etter at momsen er lagt på. Slik som i andre land.

For å få opp kollektivandelen så bør årskort kunne sponses skattefritt av arbeidsgiver. Gratis parkering på arbeidssted bør imidlertid fordelsbeskattes.

 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Fjern bakseteavgiften
Helt sykt at de krever 300k for å sette inn bakseter i biler som kan registreres som varebil

Ser ofte at det er personer som kjører med barn i framsetet, fordi de ikke har bakseter

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...