Jump to content

Recommended Posts

Det er mangel på barn..Men samtidig så kan vi se på hvorfor?

 

Utenom lengre utdanninger og mer fokus på karrière. Hva er de andre grunnene?

Det er ikke majoriteten som vil gjøre som ovennevnt av dagens unge.. Så hvorfor er det så stor mangel på barn som burde bli født?

 

Har diskutert mye med godt over 100 par ila 2019. ( Ekstra oppgave på skolen )

 

De jeg forholder meg til er parene som passer "foreldre" Altså de som har leilighet. Jobbet noen år, er etablerte osv osv.

 

Flesteparten syntes det er dyrt. Og at det vil koste så mye at det går utover livskvaliteten enda mer enn mangel på søvn og det strevet som forholdet blir utsatt for når man er i en småbarnsperiode.

 

Nav betaler knapt ut penger for denne perioden, året etter får du ikke feriepenger på hele perioden du har vært hjemme med poden heller. Og for mange er det da du kanskje trenger det som mest.

 

Flere som hadde barn støttet jo dette utsagnet. Barnehager som koster 3-3.5k mnd, noen sliter med å få barnehageplass så dyrt pass fra noen andre kommer istedet. Renta på lånet er på vei opp og uten noen form for en "headsup" av banken når de belånte seg grunne for å kunne tilby den nye tilværelsen litt mer plass så slår stresset inn.

 

PENGER PENGER PENGER... Det er roten som slår seg igjen og igjen.

 

Det er lett for alle andre som ikke er i situasjonen å si at " gjør sånn..eller gjør ditt, gjør datt.. Da ordner det seg! Det er ikke synd på NOEN i norge"

 

Men på hvilken bekostning? Flytte fra en sikker jobb? få 2 timer reisevei hver dag? Flytte fra familie og venner? Flytte fra barna sine venner? Flytte til en 2-roms med høye felleskostnader de neste 6 årene?Gå betraktelig ned i livskvalitet?

 

Skal det koste deg alt du har jobbet for og har nært for å fø barn og bringe landet videre?  Ja sier kanskje noen..Nei sier andre.

 

Personlig har mitt forslag når jeg har nevnt gratis barnehage..om det hadde hjulpet situasjonen og om de kanskje da ville vurdere flere enn 1 barn.. Svaret var "sjokkerende" 100% ja.

 

Så på budsjettet til fleste av familiene og de som kanskje vurderte familier.

Man ender fort opp med å måtte selge nåværende bolig og slutte med hva som kan ansees som vanlige "vaner" for å dekke utgiften som kommer med et barn.

 

Vi kan alle bli bedre på gjenbruk, kjøpe billig etc etc, men vi har tatt forutsetning om å forholde oss til budsjettet til SIFO. 

 

Så ja..konklusjonen til de som ønsker å få et barn, eller har barn i ung alder...: Det er for dyrt å ha barn

 

Hvordan man skal løse det vil være opp til hver enkelt.  Svaret er enkelt. Løsningen derimot er noe helt annet.

 

 Anonymous poster hash: 67872...a80

Share this post


Link to post

Alt koster penger og mange ting er dyrt, men det forundrer meg at det å ha barn blir omtalt som en forringelse av livskvalitet? Livskvalitet er da mye mer enn bare penger?

Spørsmålet er hva man ønsker å prioritere.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Ja, kapitalister med mye penger og lite menneskelighet tvinger staten til å endre reglene til fordel for dem selv, så fattige og nå middelklasse ikke får råd til å få barn. Så hensynsløst er det blitt.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Jeg kommer på mange ting som kan være årsaken kontra hvordan det var før.

 

- man bor gjerne ikke så tett på familien fordi man flytter på grunn av jobb

- begge foreldrene må være i arbeid

- damene har fått flere jobbmuligheter og dermed prioriterer jobb fremfor barn

- mennene vil ikke ha unger siden det krever mer arbeid enn det gjorde før for de når damene var mer hjemmeværende

- ting koster mer enn det det gjorde før. Foreldrene mine f.eks kjøpte hus til 400k,nå er det verdt 1,5 mill.

- folk har blitt latere

 • Like 1

Share this post


Link to post

Forbrukersamfunnet! Folk lever for dyrt og har for dyre vaner.  For de aller fleste ryker det vel inntil 30-50k på sommerferien? Jeg med snittlønn på 500k, sitter igjen med ca 320k etter skatt.

 

Hadde en laaang økonomidiskusjon med min tante forleden. Hun sa at min onkel da han gikk inn i arbeidslivet på rundt 1980 tjente 80k i året som lærer. De kjøpte et bra rekkehus i Ski for 380k. Jeg tjener 490k i samme yrket i dag med 2 års ansiennitet, og må ut med 3.5m for et tilsvarende rekkehus, 5m-6m hvis jeg vil ha en ok enebolig. Jeg tjener altså 5 ganger mer, og huset er litt mer enn 5x dyrere. Altså er forholdstallet nesten det samme. Og min tante sier at i mange år da mine fettere og kusiner var små, så var ikke hun i jobb - altså klarte de seg på én inntekt.

 

Hvis de 3-4k det koster med barnehage i mnd er make or break for folk, så bor de altfor dyrt eller har alt for høyt forbruk. Klarer du ikke sitte igjen med mer enn 4k og bor i en husholdning med to inntekter, så har du et budsjett som ikke er i god nok balanse.

 

Dog stemmer mange av punktene over også, tror jeg.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Forbrukersamfunnet! Folk lever for dyrt og har for dyre vaner.  For de aller fleste ryker det vel inntil 30-50k på sommerferien? Jeg med snittlønn på 500k, sitter igjen med ca 320k etter skatt.

 

Hadde en laaang økonomidiskusjon med min tante forleden. Hun sa at min onkel da han gikk inn i arbeidslivet på rundt 1980 tjente 80k i året som lærer. De kjøpte et bra rekkehus i Ski for 380k. Jeg tjener 490k i samme yrket i dag med 2 års ansiennitet, og må ut med 3.5m for et tilsvarende rekkehus, 5m-6m hvis jeg vil ha en ok enebolig. Jeg tjener altså 5 ganger mer, og huset er litt mer enn 5x dyrere. Altså er forholdstallet nesten det samme. Og min tante sier at i mange år da mine fettere og kusiner var små, så var ikke hun i jobb - altså klarte de seg på én inntekt.

 

Hvis de 3-4k det koster med barnehage i mnd er make or break for folk, så bor de altfor dyrt eller har alt for høyt forbruk. Klarer du ikke sitte igjen med mer enn 4k og bor i en husholdning med to inntekter, så har du et budsjett som ikke er i god nok balanse.

 

Dog stemmer mange av punktene over også, tror jeg.

 

Tiltredes! 
 
Selv har vi to barn og vi skulle gjerne hatt både ett, to og kanskje tre til, men å ønske seg flere barn er ikke det samme som å faktsk kunne få dem. Slik vi ser det er barn en av Herrens velsignelser og akkurat denne har Han altså begrenset for oss, men samtidig øst ut på andre områder. 
 
Årsaken til at Ola og Kari ikke får barn er ikke økonomi - i land med dårligere økonomi har man større barneflokker enn hos oss. Israel har f eks TFR på 2.64 (landets egne borgere, de såkalte “palestina-arabere” som nekter å sverge landet troskap/få statsborgerskap har 3.27), Færøyene på 2.35, New Zealand på 2.02, Finland på 1.88,, Danmark på 1.73, Litauen på 1.59, Latvia på 1.51, Tsjekkia på 1.46 og Norge på 1.41 - alt sammen land med svakere velferd enn Norge (fra ørlite til temmelig mye), alt ssammen høyst utvklede land med utdannelsen i orden og alt sammen land hvor man ikke må planlegge for at annethvert barn dør. 
 
Slik jeg ser det ligger årsaken i to ting: 
 • Ola og Kari prioriterer egen velferd over barn
 • Ola og Kari bruker barn som statusymbol - og da holder ett lenge - med fullstendig allergi for det som følger av ansvar når man får barn. Jo tidligere man kan få satt barn i barnehage og jo mer man kan få satt dem i heldagsskole - slik at man selv mest mulig slipper befatning med anvaret og alltid kan saksøke noe andre om det går galt - jo bedre. Et barn er fint statussymbol, bare man slipper arbeidet og ansvaret med å oppdra det., og det barnet egner seg minst like godt som statussymbol som mulige alternativer. Dessuten må for all del ikke et barn hindre selvrealisering eller hindre i alt fra å feste til den lyse morgen via å drikke seg full som en dupp til å reise verden rundt om det skulle legge seg til rette. 
 
Erfaringen “ha brukt 25 år av livet til å oppdra fem barn til gangs mennskje og pryd for både slekt og samfunn” er lavt verdsatt i Norge,  men det er den mest ufordrende oppgave man kan påta seg. For utfordrende for dovne og egostiske Ola’er og Kari’er, for slikt er ingen 9-16 stilling og hindrer selvrealiserig... 

Share this post


Link to post

Det er ikke slik at et par ha to inntekter for å klare seg fint eller greit (avhengig av hvem man spør). En familie hadde hatt høyere velferd med én inntekt i dag enn for én, to eller tre generasjoner siden.

 

Det er heller ikke slik at folk generelt ikke har råd til flere barn. De har i de fleste tilfeller råd til det hvis de vil, hvis de prioriterer det og er villige til å velge bort noe annet. Man opplever at man ikke har råd til barn fordi det er noe annet man heller vil bruke tiden og pengene sine på. Det kan være jobb, ferier, fritidsaktiviteter eller noe annet.

 

Grunnen til at fødselsraten er lavere i Norge enn mange andre steder, er ikke at familieøkonomien i Norge er dårligere. Og grunnen til at fødselsraten i Norge er lavere nå enn før i tiden, er i hvert fall ikke at familieøkonomien er dårligere, at folk jobber mer eller at det er vanskeligere å brødfø en familie på verken én eller to inntekter enn det var før.

 

Kanskje henger det i hovedsak sammen med at folk har en høyere forventning til velstand og hva en stor offentlig sektor skal ta ansvar for, samt til hva de skal få til av selvrealisering i livet ut over det å få barn? Altså at folk har litt andre verdier i dag enn før.

Edited by €uropa
 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg sliter virkelig med å se poenget med å øke befolkningen av planeten vår. Det glorifiseres på vår side, mens på den fattige siden er problemet mer åpenbart overbefolkning. Enkelt oppsummert så er befolkningsøkning slik jeg ser det som å pisse i buksa fordi det er kaldt, det må da snart være på tide å tenke LANGSIKTIG.

 • Like 6

Share this post


Link to post

Jeg sliter virkelig med å se poenget med å øke befolkningen av planeten vår. Det glorifiseres på vår side, mens på den fattige siden er problemet mer åpenbart overbefolkning. Enkelt oppsummert så er befolkningsøkning slik jeg ser det som å pisse i buksa fordi det er kaldt, det må da snart være på tide å tenke LANGSIKTIG.

 

Er helt enig i denne. Men man må også tenke hvilke holdninger og verdier de som skal vokse opp etter en selv og alle andre vil føre videre, med størst mulig sannsynlighet.

 

Derfor er det smart å tenke over -den psykologiske og psykososiale stabiliteten- i miljøet der en vokser opp. Både hos 1) Seg selv og ens partner, 2) Ens nærmeste familie, 3) Nærmeste vennekrets (om det er familien, se bort fra dette punktet), 4) Nærmiljø (naboer, nærmeste bomiljø), 5) Skoler, miljøet på skole, hvor åpent og inkluderende miljø det er.

 

Selvfølgelig er jobbmarked, økonomisk stabilitet, sannsynlighet for at alle i ens nærmiljø og barn kan få seg jobb i fremtiden, og ikke minst det psykososiale miljøet på ens egen og helst andre arbeidsplasser i byen og nærmeste byer en bor i noe en bør ha en viss oversikt over, før en velger å sette barn til verden. Hvis man bare avdekker korrupsjon, mobbekultur og lukkede miljøer, så ville jeg vegret meg for å sette barn til verden.

 

Muligheter for utdannelse, økonomisk trygghet og muligheter for å skifte karriere i fremtiden hvis ønskelig, er også noe å vurdere.

 

 

Det er så mange ting en bør vurdere før en velger å sette barn til verden. Men som et del av poenget, er at jeg mener vi burde lære om dette i -skolen-! under fag Psykologi, underfag kunne for eksempel vært livsvisdom eller lignende. Problemet i verden er at vi ikke lærer noe som helst om å sette livet i perspektiv før vi skal pælmes inn i voksenlivet.

 

Siden vi får så lite fokus på dette i skolen, dit alle går for å lære 6-7 timer om dagen 47 uker i året, blir alt så låst fast til hvilke foreldre og nærmiljø vi er født inn i, slik at denne visdommen og kunnskapen aldri får sjans til å utvikle seg og spre seg. Mediene spiller også en stor rolle her. Det blir bare vage og generelle artikler som helst skal spre vag frykt og holde folk ganske innelukkede. Noe som er meget trist.

 

Jeg tror det er et stort uoppdaget marked for for eksempel møter, klubber, hvor folk kan møtes for å lære å fungere bedre kollektivt som samfunn. Internett gjør vel en bra jobb foreløpig, men det kunne nok vært gjort mye bedre.

 

Selvhjelps- og motivasjonsbøker er jo på moten, men jeg føler det er veeeldig mye skribleri, og poengene er lukket inn i lange tekster, som er gjort for å prøve å gjøre det mer interessant og nyttig enn det er, og dermed drukner poengene. Dette er så klart gjort for å tjene penger, ikke nødvendigvis for å bedre menneskeheten.. dog noen bøker har visse gode poeng.

 

Så ja, et veldig godt poeng du kommer med, som avdekker at det er maaange faktorer som gjør at verden nok er på vei litt skjevt ut. Vi kunne vært 10 milliarder og fremdeles levd i pakt med naturen, og samtidig vært på lik høyde med teknologi, hvis vi bare hadde valgt å leve sånn. Vi har bare ikke kommet langt nok psykologisk og psykososialt, og det store spørsmålet er om vi klarer å få fokus over på medmenneskelighet, miljø og natur i stedet for makt, dominans og grådighet, før det blir verdenskrig og fullstendig kollaps i øko/næringskjeden som følge av overforsøpling og forurensning.

 

Har skrevet dette i mange år, men vi har bare nettopp våknet opp av en tid fra tidenes morgen der livet har dreid seg om overlevelse. Vi har bare såvidt begynt å tenke globalt og kollektivt de siste 20-30 år. Så jeg har håp om fremtiden. Klart, naturkatastrofer spiller også en rolle. Men vi kan lære å bo i verdensrommet, men det er en annen diskusjon ^^ Må bare tenke på alt når man skal snakke om livet.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Årsaken til at Ola og Kari ikke får barn er ikke økonomi - i land med dårligere økonomi har man større barneflokker enn hos oss. Israel har f eks TFR på 2.64 (landets egne borgere, de såkalte “palestina-arabere” som nekter å sverge landet troskap/få statsborgerskap har 3.27)

Jeg leste innlegget ditt flere ganger og gjorde mitt beste for å begripe hva du mente, men hver gang jeg leste og mens jeg fremdeles gjør det stopper det i halsen hele tiden...

I love *NORGE* :-P

 

Jeg skal ikke påstå at jeg har rett i alt, men det ville forundre meg mye om du ikke har en svastika i bunnen av dine barns frokosttalerkner?

Edited by trn100
 • Like 1

Share this post


Link to post

Det må være MDG sin feil! 

 

Det å sette barn til verden er vel noe av det mest miljøfiendtlige man kan gjøre.

Tenk på Co2 regnskapet!

Man vil jo ikke bli sett på som miljø verstingen i gata heller..  ;)  

Share this post


Link to post

Moderatormelding

Ett par innlegg er fjernet grunnet personangrep og svar til innlegget som reageres på. Diskuter sak, ikke person.

Modereringen skal ikke diskuteres i tråden. Eventuelle tilbakemeldinger på moderering skal gjøres ved pm eller i tilbakemeldingskategorien.

Share this post


Link to post

Jeg leste innlegget ditt flere ganger og gjorde mitt beste for å begripe hva du mente, men hver gang jeg leste og mens jeg fremdeles gjør det stopper det i halsen hele tiden......

 

TFR = total fertile rate, altså hvor mange barn en kvinne føder i løpet av sin tid med evne til å føde barn (beregnet ut fra alder, antall barn pr nå og fortsatt samme fødselstakt) Søkemotorer er din venn når din egen kunnskap møter sine grenser, første forøk på Startpage.com (tilsvarer Google) med søkebegrepet “+TFR +betydning” sendte meg til linken http://www.businessdictionary.com/definition/total-fertility-rate-TFR.html som gir link videre til fortreffelig forklaring. Neste link var til Wikipedias forklaring, tredje link til Store Norske Leksikons forklaring.. 

 

... Jeg skal ikke påstå at jeg har rett i alt, men det ville forundre meg mye om du ikke har en svastika i bunnen av dine barns frokosttalerkner?

 

Da blir du nok mye forundret. Svastika hører hinduismen til (og er for så vidt også kopiert av nazismen i form av hakekors), alle hos oss til hører en kristen frikirke. Dessuten spiser vi normalt brød til frokos, barna er ikke “mine”, men våre” og de går også i 8. og 10. klasse slik at de uten noen problemer ordner det som skal legges på frokosttallerkenen selv. 

 

Flere OT-spørsmål du mener er relevante i saken? 

 

 

 

 

 

Jeg leste innlegget ditt flere ganger og gjorde mitt beste for å begripe hva du mente, men hver gang jeg leste og mens jeg fremdeles gjør det stopper det i halsen hele tiden...

I love *NORGE* :-P

 

Jeg skal ikke påstå at jeg har rett i alt, men det ville forundre meg mye om du ikke har en svastika i bunnen av dine barns frokosttalerkner?

 
 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er ikke slik at et par ha to inntekter for å klare seg fint eller greit (avhengig av hvem man spør). En familie hadde hatt høyere velferd med én inntekt i dag enn for én, to eller tre generasjoner siden.

 

Det er heller ikke slik at folk generelt ikke har råd til flere barn. De har i de fleste tilfeller råd til det hvis de vil, hvis de prioriterer det og er villige til å velge bort noe annet. Man opplever at man ikke har råd til barn fordi det er noe annet man heller vil bruke tiden og pengene sine på. Det kan være jobb, ferier, fritidsaktiviteter eller noe annet.

 

Grunnen til at fødselsraten er lavere i Norge enn mange andre steder, er ikke at familieøkonomien i Norge er dårligere. Og grunnen til at fødselsraten i Norge er lavere nå enn før i tiden, er i hvert fall ikke at familieøkonomien er dårligere, at folk jobber mer eller at det er vanskeligere å brødfø en familie på verken én eller to inntekter enn det var før.

 

Som du sier hadde folk lavere inntekt før. Problemet er ikke at det er for dyrt å få barn. Noen nevnte at barnehage er dyrt, men barnehage er faktisk svært billig sammenlignet med resten av verden og hva barnehage egentlig koster. Jeg kommer på 4 årsaker til at folk får færre barn,

 

1. Forskjellen mellom singellivet og livet med barn har økt. Før så hadde man ikke et like interessant singelliv, og forventingspresset mot foreldre var lavere. Det betyr at man kunne få barn uten å måtte forandre livet sitt fullstendig. Idag vil livet ditt forandre seg fullstendig etter at du har fått barn, istedenfor å reise til eksotiske steder og gjøre morsomme ting så sitter du hjemme og vasker klær, rydder, lager mat, passer på ungene, dugnad og går turer i nabolaget.

 

2. Besteforeldrene er mindre involvert. Som mange andre besteforeldre, var mine besteforeldre hovedsakelig hjemme eller på hytta. I begge tilfeller var det null problem for mine foreldre å sende oss dit for en helg eller en uke. Dagens besteforeldre reiser mye mer, og er mindre involvert med sine barnebarn. Alle foreldre trenger en pause av og til, men det får de ikke om ingen er villig til å passe på barna deres.

 

3. Boligprisene har gått opp. Selv om levestandaren har økt, så har det blitt dyrere å kjøpe bolig. På 90-tallet kunne du kjøpe et rekkehus i Nordre Aker for 1.5 millioner. Idag vil det samme rekkehuset koste ca 7 millioner kroner. Dette har skjedd overalt i Norge. Lønningene har ikke økt like fort som boligprisene, og da har man ikke råd til en like stor bolig. Mindre boliger betyr færre barn.

 

4. Vennekretsen har forandret seg. Hvis alle dine venner får barn, så gir det deg et press for å få barn, men om alle dine venner ikke får barn så gir det et press om å ikke få barn. Får man barn allikavel, så risikerer man at man mister sine venner, fordi man kan ikke delta på deres sosiale aktiviterer. I Norge er det forventet at barna skal være hjemme klokken 6/7, og barn skal egentlig holde seg unna voksenaktiviteter. Da kan man ikke ta med seg ungen sin med på restaurant eller på konsert. Man må finne barnevakt, men besteforeldrene er opptatt og gode foreldre lar ikke en tilfeldig person passe på ungene. Resultatet blir at man sitter hjemme og mister kontakt med sine barneløse venner.

Edited by Camlon

Share this post


Link to post

Personlig har mitt forslag når jeg har nevnt gratis barnehage..om det hadde hjulpet situasjonen og om de kanskje da ville vurdere flere enn 1 barn.. Svaret var "sjokkerende" 100% ja.

 

Vi har økt tilskuddene til barnehager fra 20 milliarder i 2005 til over 40 milliarder idag. Det har blitt mye enklere og billigere å sende barna til barnehagen. I samme periode har antall barn falt, fordi det er andre utgifter som er mye viktigere enn barnehage.

 

Og hvorfor snakker du med så mange som bare har 1 barn. Om antallet som fikk 1 barn gikk tilbake til nivået for kvinner født i 1950, så ville fødselsraten økt med 0.05. Som vi vet har fødselsraten falt med 0.4. Det som har påvirket fødselsraten mest er at de som tidligere fikk 3 og 4 barn, får nå 2 barn og det har vært en kraftig økning i barneløse menn. 

 

Vi planlegger å få 2 barn. Om gratis barnehage ville fått meg til å vurdere 3 så er svaret definitivt nei. Å kjøpe en bolig med 3 soverom er dyrt, jeg må kjøpe en større bil og jeg må betale mer for ferier. I bytte mot denne økningen i kostnader får jeg et mer hektisk liv.

Edited by Camlon

Share this post


Link to post

Det er ikke for dyrt å få barn i utgangspunktet. Men et faktum er at vi nordmenn lever med høy standard og den ønsker vi ikke å gi opp for barna våre. Vi skal ha samme inntekt, ikke forsake noe og da blir det vanskelig med barn.

 

Jeg har selv gjort min jobb for landet ved å få 3 barn. Plutselig en dag var jeg alene med de og måtte få alt til å gå opp på nesten halvert inntekt. Ferieturene utenlands ble det slutt på. Fornøyelsesparker ble det slutt på osv. Om man bare er hjemme og inne unner seg selv noe, er det ikke dyrt å få barn. Det koster, men er ikke dyrt.

Men hvilket liv er det å gi opp alt man liker for å få barn da? Det er nok der skoen trykker, og jeg forstår at man får barn etter regnskapet og ikke justerer regnskapet etter barna.

 

Anonymous poster hash: 4e98f...67d

 • Like 2

Share this post


Link to post

Staten støtter mer enn nok folk som vil ha barn. Om Norge allikevel ikke får høy nok fødselsrate for pengene som allerede blir gitt så er det ingen vits å pøse på med mer penger for det som viser seg å være en elendig investering med dårlig uttelling. Da er det mer økonomisk å øke innvandringen for å gjøre opp for fødselsunderskuddet. 

Share this post


Link to post

Det koster penger å få barn, men det er ikke derfor folk ikke får like mange barn som før. Vi velger bort barn fordi vi heller vil leve livet med mye jobb, reiser og andre fritidsaktiviteter fremfor å bruke all tid på barna. Hvis man virkelig ønsker å få barn, har man helt klart råd til det. 

Share this post


Link to post

Fokus på og utdanning er og forblir den viktigste grunnen, så kommer livstil ala "Sex in the city" I tillegg. Man blir ventende såpass lenge  "Det rette øyeblikket" at det blir vanskeligere å I det hele tatt bli gravid, aldrende foreldre vil gjøre sitt på dette området.

Share this post


Link to post

Staten støtter mer enn nok folk som vil ha barn. Om Norge allikevel ikke får høy nok fødselsrate for pengene som allerede blir gitt så er det ingen vits å pøse på med mer penger for det som viser seg å være en elendig investering med dårlig uttelling. Da er det mer økonomisk å øke innvandringen for å gjøre opp for fødselsunderskuddet. 

 

Dessuten, vil man egentlig ha flere ekle barn som blir til ekle voksne til verden? Hvor foreldrene ikke har de evnene som skal til en gang for å oppdra dem?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...