Jump to content

*NORGE*

Medlemmer
 • Content Count

  1015
 • Joined

Community Reputation

753 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Ikke oppgitt

Recent Profile Visitors

8486 profile views
 1. Ikke akkurat imponert av disse rådene. Du later først og fremst til å ha oversett den “bagatell”at “kroppsleg refsing” av barn/ungdom utvetydig har vært forbudt fra 1985, og før det heller aldri var egnet for annet enn å skaffe seg seg øyentjenere. (Av den grunn har kristne aldri vært tilhenger av slik straff, navne“kristne” elsker derimot i dag også....). Videre trekker du her og nå konklusjonen at anmeldt = skyldig, men det er to helt ulike ting. At politiet innkaller etter en anmeldelse er naturlig nok. Da skal 15-åringen konfronteres med det politiet sitter på av hva de mener kan brukes som bevis i saken og den forklaringen anmelder har gitt, så skal 15-åringen gi sin forklaring av forholdet. Foreldre har som barns verge rett og plikt til å være til stede for å se til at alt går riktig for seg, men rent strafferettslig er 15-åringen myndig selv og derfor skal HAN snakke. Det er også viktig å huske at politiet kan TILBY en konsekvens over bordet, men kan ikke PÅLEGGE noen som helst straff over bordet, for enhver har rett til bli dømt av en domstol hva gjelder straffesak. Hva som bør gjøres er til slutt opp til 15-åringen å avgjøre (svært gjerne sammen med fornufige foreldre med mer livserfaring enn en 15-åring), men denne siden er viktig å ha i tankene dersom man mener politiets påståtte beviser er tvilsomme eller helt klart ikke holder vann. At en vekter har anmeldt forteller i seg selv egentlig ingenting. For det første finnes det mange typer vektere, for det andre gjelder også for dem det gamle ordet om du skal tro halvparten av hva du ser. Var selv borti et tilfelle hvor en vekter “tydelig hadde sett på kameraet” at en person hadde stjålet en gjenstand, “problemet” var bare at man ikke fant gjenstanden da vedkommende ble ransaket av politet etter å ha blitt holdt (ganske hardhent) tilbake. Forklaringen var veldig enkel, men vedkommende som anmeldte var døv for å høre den, for han hadde tydelig SETT tyveriet. Jada, gjenstanden var nok “tatt” (=lagt i pose fra annen butikk inne i butikken), men det vekter og kamera IKKE hadde fått med seg var at vedkommende også hadde ombestemt seg mht kjøp før vedkommende kom til kassen og så lagt gjenstanden fra seg igjen. Politiet sjekket en anvist hylle, fant en vare som ikke hørte til der - og det var slutten på det “tydelig sette tyveriet”). Har man andre som har sett noe - f eks personer som var med 15-årigen - bør også de møte og avlegge forklaring. I en slik sak er det ellers viktig å ha to tanker i hodet samtidig. a) Ingen - heller en en 15-åring - er skyldig før han er DØMT skyldig og “hjelp” fra politiet kan også skyldes forsøk på å lede inn i noen politibetjenters ønskede situasjon, nemlig dom,. b) Man må aldri være naiv hønemor som fullstendig kobler ut tanken på at slik adfert KAN også forekomme hos vår egen ordentlige gutt/jente. Håndtering av konsekvens hjemme bør dere ikke reflektere for mye over nå, fordi at bare å arbeide med spørsmålet fører tankene i retning av “skyldig”. At vedkommende betaler sin egen bot (og evt lån i den forbindsle med solide renter) gjennom sparekonto og elelr arbied, og at vedkommede får en tids husarrest og LANG tid med ekstra påpasselighet pga brutt tillit (så lærer han/hun hva tillit er vedt!) mener jeg likevel er viktig rent i prinsipp i en slik sak når vedkommede er skyldig - gjerne også forbud mot å gå i butikk alene en stund og harde konsekvenser om det påbudet brytes. God og grundig samtale hvor den unge mann/dame må forklare seg skriftlig og et besøk i butikken hos sjefen hvor vedkommede må be om unnskyldning og melde seg til frivillig og ubetalt tjeneste for butikken en del timer mener jeg likevel er vel så viktig.
 2. Vel, det siste man gjorde med saken i Bergen ut fra hva jeg kjenner til var å legge ned linje 5 - også trolley - og rive ledningene. I min tidlige barndom hadde for øvrig også både Stvanger, Drammen og Oslo en eller flere trolleylinjer og jeg har selv som helt liten reist med "gaffelbuss" i Stavanger. Gøteborg, Stockholm og København har også hatt trolleybusser, mens London helt til min tidlige barndom hadde over 60 linjer - de fleste toetasjes. Alt lagt ned til fordel de moderne tider og fremskrittet på 1960-/1970-/1980-/1990-tallet.
 3. Selvfølgelig ikke, og det er heller ikke “den (husleieloven, min merknad) gjelder ikke forhold der "annet enn bruksrett til husrom er det vesentlige i avtaleforholdet", men det er heller ikke tilfelle her - kost er klart underordnet losji i en "kost og losji"-situasjon” eller Wyllers noen år gamle rettsteoretiske noter, selv om det prøves gitt et helt motsatt inntrykk av at “slik ER rettsituasjon” (fasit med to strek under) i innlegg onsdag 4.12. kl 09:14 og hvor det understrekes klart og uten forbehold (to ganger og for to påstander til og med) at annen påstand “er feil”. Advokater og rettshjelpere vet så altfor ofte fasiten for hva som er rett, men taper stort sett likevel annenhver sak, noe som alltid har forundret meg - litt mer ydmykhet i yrket kunne etter mitt syn med fordel gjort seg, men det er vel for mye å håpe på for en så selvsentrert og navlebeskunde yrkesgruppe som denne ofte er. Det er bare å søke, du har fått de nødvendige opplysninger for å gjøre det. Jeg har ikke tenkt å gå i nærmere detaljer av den åpenbare grunn at det ville fastslå hva som er nabokommune for meg, noe jeg av anonymitetshensyn på forumet ikke ønsker. Står ditt ord “jeg vil gjerne” til troende søker du opp saken likevel og gjør du ikke har du vist at dette ikke var videre viktig for deg å finne ut av tross dine ord om hvor gjerne du vil dette. Med dette anser jeg emnet som utdebattert fra min side, og trådstarter har også gjort det klart i går at “han skal ut på søndag” så tilstrekkelig svar er også gitt i forhold til trådstarter.
 4. Jaså, trolleyer er “veldig sjeldent i Europa” og “noe som brukes i en håndfull byer”? For å holde meg til hva jeg selv har sett siste ti år utenom linje 2 i Bergen: Landskrona i Sverige (miste på listen med bare en linje og tre busser), Chisinau og Tiraspol i Moldova, Minsk i Hviterussland (verdens største nett faktisk), Tallinn i Estland, Riga i Latvia, Kaunas og Vilnius i Litauen, Gdynia, Tychy og Lublin i Polen, Praha, Teplice, Usti nad Laben, Ostrava, Hradec Kralove, Pardubuice og Ceske Budojove i Tsjekkia, Bratislava, Kosice og Zlina i Slovakia, Budapest og Debrecen i Ungarn, Bucuesti og Cluj i Romania, Beograd i Serbia, Milano, Napoli, St Remo, Roma og Avellino i Italia, Athen-området i Hellas (over 300 busser faktisk), Salzburg og Linz i Østerrike, Lausanne, Geneve, Zurich, Bern, St Gallen, Freiburg og Biel i Sveits, Solingen og Eberswalde i Tyskland, Arnheim i Nederland, Nancy, Limoges og Lyon i Frankrike, Castellon de la Plana i Spania og Coimbra i Portugal. 50 byer i alt, inkl verdens største nett, over 300 busser i Athen-området og noen andre også med tresifret antall busser (f eks Chisinau, Riga og Milano). Skal vi legge på den 51. også, nemlig ruten fra Yaita til Simferopol i Ukraina, ca 90 km lang? Ganske stor håndfull det - og det er helt sikkert byer jeg ikke har sett trolleybussene i som likevel har også. Med 24 byer i Vest-Europa (+ Bergen) kan den vanskelig kalles “veldig sjelden der heller... Alltid like både morsomt og tillitsvekkende når ledere viser de overhodet ikke vet hva de snakker om. Edit: Bergen, ikke Beren...
 5. Spør din mor eller far, det er slikt elever på sjekke årstrinn har foreldre til ;).
 6. Det du her sier er domstolene ikke nødvendigvis enige i og jeg kjenner et konkret tilfelle - mellom 10 og 20 år gammelt - fra nabokommunen. Noen (mindreårige) skolelever fikk tanken om at de hadde betalt for tolv måneder på skoleinternatet - som ikke leier ut “til alle slags gjester”, men en konkret målgruppe - når de hadde betalt for “år”, og nektet å flytte ut ved skoleslutt. Skolen stengte da av gjennom låsbytte, overleverte gjenværende til lensmannen og inndro depositum. Foreldrene til en av elevene gikk til sak (enten på vegne av kun vedkommende eller for flere) og krevde erstatning bl a fordi det ikke var gitt lovlig oppsigelse. Overhodet intet gjennomslag. For det ene var avtale brutt, for det andre varf “full forpleining” noe annet enn “husrom” og var derfor ikke omfattet av husleieloven. Grensen for hvorvidt “husrom” var det vesentlige gikk etter rettens avgjørelse ved hvorvidt man mottok noe utover det bagatellmessige mer enn to hovedmåltider/døgn, mens her var inkludert strøm, oppvarming, internett, ukentlig renhold og sengetøybytte, bruk av vaskemaskin, fire måltider/døgn, brannvakt på natt osv. Så kan Wyller hevde hva Wyller vil, selv om han er en juridisk autoritet er han ingen fasit som ubetinget og uten spørsmål følges i jussens praktiske liv. Mht straffeloven er stikkordet nettopp “rettmessig rår over eiendommen”, hvilket altså ikke var tilfelle i saken nevn, t og slik jeg ser det like lite vil være tilfelle i saken tatt opp her på tråden.
 7. 1) Man har ikke krav på fem ukers ferie, man kan ha avtale om fem ukers ferie. I så fall reguleres 4 uker en dag av ferieloven, resten av avtalen. Det er uansett ARBEIDSGIVER som - innenfor rammene av ferielov og avtale - fastsetter ferietiden suverent selv - like it or not! (Ellers er det en del av rammene for ferieloven at fire uker og en dag ferie faktisk er avviklet innen 31.12. - overføring til året etter kan bare kreves om du vil selv eller alt har inngått avtale om dette - og slik avvikling er din sjefs ansvar. Ferie skal ellers avvikles som hele dager, ikke enkelttimer.) 2) Avspaseringstimer skal det finnes en avtale for og den er forpliktende for begge parter. Avspasering forsvinner ikke pr 31.12. og skal ellers normalt være tatt ut innen en viss tid (se avtalen) hvor ttid som da ikke er tatt ut (uten at det er arbeidstakers feil) skal konverteres til overtid 3) Fri (altså ikke avspasering som det som nevnt skal finnes en avtale for) er en avtaleendring mellom to parter. Som jeg forklarte i forrige innlegg har arbeidsgiver selvstendig rett til å ta stilling til om avtaleendringen ønskes eller ikke ønskes fra arbeidsgivers side (likegyldig om hundre andre ansatte står med hendene i lommene!) og derfor all mulig rett til å spørre om grunnen. Du har selvfølgelig også selv rett til å avslå å oppgi grunnen, men det er vel i praksis det samme som å be om et avslag på forslaget ditt om avtaleendring fordi arbeidsgiver ikke vil ha noen endring - altså et krav om at den opprinnelig avtalte tiden i arbeidsavtalen gjelder. Sett deg inn i arbeidslivets regler - arbeildsmiljøloven, ferieloven, avtalen din og evt fagforeningsoverenskomster som gjelder for deg - før du syter og klager, ellers blir du ikke tatt seriøst. I hvert fall ikke av andre enn sjefer som tror de er sjef pga to lønnstrinn ekstra og tror de leder en vernet bedrift.
 8. Vurdert SB1000 fra SonicAlert? Regulerbar lydvolum - på det høyeste 2 db under hardrockband for fulle mugger et par meter fra sengen - og i tillegg et skarpt gult lys som blinker i takt med "ringingen". Våkner man ikke da bør man erklæres TUNGT hørselhemmet og be legen søke uføretrygde....
 9. Joda - absolutt senest sommeren 2017 og fortrinnsvis ca 2005. I 2019 hadde turstøveltuppen blitt vurdert som beste og mest virkningsfulle "samtalen" for en slik laban. Jeg er tilhenger av å forstå andres handlemåter, men et utsagn som at man ikke har tenkt å holde sine avtaler fordi man trenger pengene selv hjelper veldig godt på forståelsen...
 10. Jeg regner med du som andre med seriør arbeidsgiver har en arbeidsavtale som regulerer starttid, sluttid, ferie og andre fridager. Vil man avvike fra denne er dette en avtalesak som krever at begge parter vil Hva arbeidsgiver her VIL kan veldig godt avhenge av grunnen og derfor er det 100 % både lovlig og rimelig å spørre om dette. Å kalle slikt frekt vil jeg selv karakterisere som høy grad av umodenhet i forhold til arbeidslivet. Ferietid er noe man TILVISES, ikke noe man “tar ut” etter forgodtbefinnende til enhver tid , med mindre man da skulle slumpe til å ha spesifikk avtale om det siste. Tilvisningen skal skje innenfor rammene ferieloven setter + evt rammer satt i avtale (herunder tariffavtale om man er underlagt det), utover det avgjør arbeidsgiver slik tilvisning suverert.
 11. Sukk, Munchie, skulle vært oss. Her sitter vi med to solide inntekter og har gutt i 9. klasse hjemme som gjør innsats hjemme på linje med oss selv + ukependlende gutt i 1. vgs som så gjerne bidrar med både kjøkkentjeneste og vaskebøttetjeneste når han er hjemme for helgen - fisk til kjøkkenet sammen med lillebror også. Spurte selv i sommer også om han burde bidra til kost og losji nå som han både var ferdig med grunnskolen og hadde fullt sommerarbeid (noe han ikke gjorde, vi sa at de spareavtalene som hadde vært gjeldende for tiden i ungdomsskolen skulle fortsette når ham bodde hjemme i skoleferier, og at det var det). Joda, tydeligvis forskjell på folk. Hadde vi opplevd slik labanatferd som du forteller om hadde han vært ute for lengst - om nødvendig med assistanse av mine hardeste turstøveltupper + et par håndfaste naboer - men gjort er gjort og la oss se på situasjonen her og nå: Etter min vurdering har krikkert et feil utgangspunkt i denne saken når han bruker husleieloven, for husleieloven gjelder avtale om bruksrett til HUSROM, den gjelder IKKE opphold med både kost og losji inkl. Her der det altså bare å besørge, skriftlig eller i vitners nærvær,, en heving pga gjentatt manglende betaling og dermed avtalebrudd, med 24 timers varsel og med klar melding om at det som da ikke er tatt med av eiendeler blir kastet eller overlevert lensmannen. Ønskes fortsatt boforhold er vilkårene fullt oppgjør av restanse inkl morarenter (https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten/id475428/) samt daglig vederlag kr 300 fra første døgnskifte (9000 kr/mnd for full forpleining er rimelig, 1500 kr en dårlig spøk når man har arbeid!), automatisk heving uten varsel om fullt oppgjør for nytt døgn ikke er mottatt innen (f eks) kl 18:00:00. Snarest mulig etter at 24 timer er gått er det tid for bytte av lås. Hardt? Vel, er man 27 år gammel er man overmoden for å - helt praktisk - ta ansvar for seg selv og sitt, og klarer man ikke det lærer man slikt mest effektivt på den harde måten...
 12. Har du tømming hvert andre år (2017 og 2019) er boligen IKKE definiert som fritidsbolig (som har tømming hvert fjerde år). Det er huseiers ansvar å sjekke at boligen er rikitg definert hos kommunen.
 13. Ikke overdriv nå, Disorder: Husk slikt krever en IQ minst 20 høyere enn skostørrelsen i norsk mål og hvordan har da slike noen som helst sjanse som er overbevist om at “IQ” er en helgrønn transportmåte eller en miljøvennlig by i det nordøstlige Russland?
 14. 1) Jeg spurte ikke om hva du faktisk ser eller ikke ser, jeg spurte “kan det tenkes å ha noe med VILJEN til å se?”. At dette ikke kan tenkes for deg forteller en del om evne/vilje til å tenke i slike tilfeller. 2) Om jeg forstår deg riktig foretrekker du altså å skille mellom “ferie” - det å gjøre noe annet enn man gjør i sin hverdag - fra “motorisert og CO2-fiendlig fritidsreise” av ryddighetsgrunnr og fordi “jeg har en annen tråd som gjelder biler”. Den “ryddigheten” du da gjør deg til talsmann for strekker seg i så fall ikke ut av innlegg #1 “hvorfor ikke bare foreslå å gjøre det forbudt å fly?” og har derfor ingen troverdighet)) (Jeg minner om at tråden ikke heter “hvorfor gjøre det forbudt å bruke fly", men heter “hvorfor ikke gjøre det ulovlig med ferie” og at navnevalget er ditt eget valg!) 3)Om jeg forstår deg riktig legger du til grunn at alt som kommer fra frk Thunbergs munn er uimotsigelse faktum og skal slukes rått og ufordøyd (jfr..”..betyr ikke det at hun tar feil i det hun sier”) OGSÅ når hennes ferd sier “overhodet ikke gjør som jeg gjør, (og dermed viser jeg tror på selv”, gjør som jeg sier DU skal gjøre”. Slik holdning regner jeg som mangel på tenkeevne og vilje til bli hjernevasket. Etter mitt syn er hennes troverdighet nøyaktig like stor (les: liten) som når far sier til sønn på 17 “alkohol er farlig både for deg selv og dine omgivelser, og derfor noe du skal holde deg borte fra”, for deretter ta seg en dobbelt konjakk. Liv kan streke under lære, og liv kan streke over lære. Gjør den det siste er det etter min syn ingen som helst grunn til å tro på vedkommendes lære, da er den troverdigheten spylt ned kloakken. 4) “Jeg vet da ikke hvor mye ("HVOR MYE") grønt og miljøvennlig "Sovjet-Unionen" (som du sier) fikk ut av sin politikk om søknader for alt mulig? “ Vel, når man foreslår tilsvarende regime selv (ditt forslag altså) og begrunner det med at verden da blir grønnere og mer miljøvennlig forventes man å ha satt seg inn i det temaet, ellers er alt som heter troverdighet rundt forslaget kastet ut vinduet. Å be den andre sjekke det selv i slike tilfeller er også tegn på frekkhetens nådegave, en nådegave jeg noterer hvem som innehar. 5) Du forteller meg at “du må roe deg ned”. Hva vet du om min sinnstilstand? Klarer du ikke å skille mellom argumentasjon og sinnstilstand eller er begrepsforvirrigen som slår til igjen? Du påstår også at “.Noen av dine spørsmål er .... helt irrelevant for poenget her”, selvfølgelig å begrunne hvilke spørsmål eller hvorfor de er irrelevante. Ingen av disse delene styrker din troverdighet. At du også sier “jeg vil ikke du skal feilinformere folk, ikke når det gjelder et så viktig tema som et grønt Norge.” uten å presisere hva jeg har feilinformert om og hvorfor informasjonen min er feil er heller ikke akkurat egnet til å øke troverdighen. Du er fremdeles velkommen til å forklare dersom du mener 2) og/eller 3) er feil forstått av meg og i tifelle forventer jeg også at du presierer hva jeg har forstått feil og hva jeg har oversett, likeså hva jeg har feilinformert om og hvorfor. (1), 4) og 5) må du selvsagt også gjerne kommentere uten at jeg her fra min side ser behov for noen flere kommentar, gitt hva du så langt tydelig nok har skrevet.) Unnlater du å gjøre det ved neste besøk på tråden eller begynner du med propaganda i forsøk på å få både første ord (#1) og siste ord før jeg trekker stikket kommer jeg til kommentere det og deretter ignorere. Spørsmål som “har du avskrevet meg som "vrøvlekopp" og puttet meg i din "ignorer"-liste enda) kommer jeg ikke til å besvare, ut fra det jeg alt har sagt regner jeg med enhver med IQ over 10 selv er i stand til å finne svaret selv.
 15. Bare et par påminnelser her, TS: Det er ikke nødvendigvis det nyfødte barnet som blir døpt i kristendommen. Husk at det praktiseres både barnedåp og troendes dåp (“voksendåp”) innen kristendom, å ikke få frem det kan fort bety trekk for manglende breddekunnskap. Samme gjelder konfirmasjon og hva denne innebærer. Mange kristne samfunn i Norge har ingen konfirmasjon, de har en “leserskole”, “ten-bibelskole” eller lignende og med et annet innhold enn den norske statsavhengige kirkes konfirmasjon (som for øvrig også har en annen betydning om du ser over landengrensen i sør og til Dansk Folkekirke, for ikke å snakke om dersom du ser til den katolske kirkes “ferming”-rituale.
×
×
 • Create New...