Jump to content
Sign in to follow this  
--CAINe--

Oljeovn levetid

Recommended Posts

Har en Delonghi 1000w oljeovn(ca. 1,5-2år) som står på 24/7 for tiden... Og lurte på følgende:

 

Har oljeovner en begrenset levetid(Sånn 2 år eller mindre)?

Når jeg slo den på for vinteren så kom det dryppe lyder ifra den(Forsvant etter litt når termostaten fikk stått litt på 6) er det et dårlig tegn?

Nå driver den å lager knekke lyder eller dunke lyd(Vet ikke fra hvor) ca. 1-2 ganger i timen(Har stått på siden begynnelsen/midten av desember!) er det bare normal bevegelse i metallet eller er det noen annen grunn til at den lager lyder?

 

Postet dette i forbrukerrett pga. jeg lurer på å ta den med til Elkjøp der jeg kjøpte den, men ville bare høre med andre først!

 

Er det noen andre løs stående ovner som er minst like effektive som jeg heller burde skaffet meg(Ikke varmepumpe!)?

 

EDIT: Mer info

Edited by --CAINe--

Share this post


Link to post

Det anbefales at oljeovner byttes ut hvert femte år ved normal bruk.

 

Dryppe-lydene er normalt. Det er flytende væske (olje) inne i ovnen som blir tyktflytende når ovnen ikke står på. Ved bevegelser (settes bort for sommeren, tas frem for vintere) kan denne oljen havne oppe på elementer og lignende. Når den varmes opp, begynner dette å bli flytende og drypper ned i resten av oljen.

 

Knekkelydene er vanlige lyder fra metall som varmes opp eller kjøles ned. Termostaten fører til en normal temperatursvingning i ovnen og derfor metallet.

 

Men det er faktisk det at metallet varmes opp og kjøles ned som svekker ovnen over tid. Metallet kan bli rammet av metalltrøtthet, og sprekke slik at olje begynner å lekke. Og det er nettopp dette som gjør at de anbefales å byttes med jevne mellomrom.

 

Mine foreldre opplevde oljelekkasje fra en slik ovn, men den var nok minst ti år. Det var ikke verre enn å dra ut pluggen og vaske opp oljen, men kanskje det kan føre til brann hvis den ikke hadde blitt slått av ganske raskt?

  • Like 1

Share this post


Link to post

Tok med meg ovnen til Elkjøp Kristiansand og fikk forklaring på tingene :p

 

Dryppe lyden var pga. olje som lakk(Kammer et eller annet?!)

Knekkelydene/smellet var pga. strøm som kortsluttet med oljen som var lekket ut...

Da han så ovnen så var det noe mørkt støv på "koblingen" mellom finnene(Aner ikke hva det heter!) som var litt mørkt og det mente han var mer en bare støv...

 

Men da den var 2år og 1mnd så var det ikke mer garanti på den... Hadde kjøpt den på tilbud så det var ikke et veldig tap :p

 

Uansett jeg stikker innom butikken(Service avdelingen ligger før en går inn i selve butikk delen!) og får hjelp av ei der inne... Hun kunne anbefale meg et par(De 2 dyreste) da de hadde ikke brennbar olje og pga. sidepanelene var 35% mer effektiv(så 26-36kvadrat ble plutselig 72kvadrat pga. det?!?(Var ikke hele poenget med mineral olje eller hva det heter(Det de har brukt i oljeovner de siste årene) at det ikke skulle ta fyr som på de gamle ovnene?...

 

Innom 2 andre butikker der jeg ender opp med den samme ovnen som Elkjøp ville selge meg bare 500,- billigere :)

 

Takk for svar uansett :)

 

 

Share this post


Link to post

Ingenting er som selgerprat :)

 

I Norge har du uansett fem års reklamasjonsfrist når varen er ment til å være vesentlig lenger enn fem år. Noe eg vil påstå at en oljeovn er. Så der ble du godt lurt(mener eg).

 

Men gratulerer med ny ovn!

  • Like 2

Share this post


Link to post

Det finnes alternativer til oljeovner og det er stråleovner.

Disse kommer i flere utgaver men felles for de alle er at de har et varemeelement som varmer lufta direkte.

Jeg har en gulvstående sak med varmetråder i bunnen av et stor kammer med rist på toppen og i bunnen.

Har hatt denne siden 2000 og fungerer fortsatt like fint.

Ikke kan den lekke og om termostaten skulle sveise seg etter mange års bruk ender det ikke værre en at det blir varmt i rommet, og når varmeelementene feiler virker den ikke mere.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Tok med meg ovnen til Elkjøp Kristiansand og fikk forklaring på tingene :p

 

Dryppe lyden var pga. olje som lakk(Kammer et eller annet?!)

Knekkelydene/smellet var pga. strøm som kortsluttet med oljen som var lekket ut...

Da han så ovnen så var det noe mørkt støv på "koblingen" mellom finnene(Aner ikke hva det heter!) som var litt mørkt og det mente han var mer en bare støv...

Enten har ikke denne selgeren peiling, eller så ville han ha deg til å kjøpe en ny.

 

Jeg har hatt dryppelyder på alle slike ovner når de er tatt frem for sesongen for første gang, også når de er helt splitter nye. Dette slutter etter ganske kort tid, når all oljen er varmet opp (som sagt er det helt normalt) og hvis jeg slår den av eller på (slik at det ikke er jevn varme) så kommer det smell og dunkelyder som er på grunn av at metallet varmes opp eller kjøles ned. Dette er også helt normalt.

 

I tillegg mener jeg du har fem års reklamasjonsfrist på denne typen ovner, og da er egentlig garantitiden helt uinteressant. Men oljefylte ovner er mer brannfarlige enn mange andre typer, så det kan være greit å vurdere å bytte den ut med en annen type ovn uansett.

Edited by Black Star
  • Like 2

Share this post


Link to post

Med vettig bruk er ein stråleomn sikrare, eg er einig i den. Omnen kan aldri bli farlegare enn den er på full guffe. Faren er sjølvsagt at ein legg ting over omnen, at den står for nærme brennbart materiale osb., men med litt varsemd bør det gå bra.

 

Ein oljeomn kan teoretisk sett eksplodere når som helst.

Share this post


Link to post

Nå har jeg iallefall den beste av den beste til Delonghi og de er jo best i europa så den teoretiske eksplosjons muligheten tar jeg med ro :) Joda selgeren og support fyren virket ikke helt oppgående på ovner...

 

Hun selgeren på Elkjøp var ikke så vond å se på(Ikke hun andre som stod å snakket med henne heller) :p

 

Edit: Enda noe

Edited by --CAINe--

Share this post


Link to post

Fikk en mail ifra forbrukerrådet

 

 

Det er forbrukerkjøpsloven som gir deg rettigheter i slike tilfeller.

 

Det er to vilkår som må være oppfylt:

a. Varen må ha hatt en mangel på det tidspunkt du kjøpte varen

b. Du må ha klaget (reklamert) til selgeren innen de fristene loven setter.

 

a. Er det en mangel på varen?

Det er en mangel når varen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde,

kvalitet, andre egenskaper og innpakning som er forutsatt ved kjøpet. Det vil

være en mangel når selgeren har gitt uriktige eller villedende opplysninger om

varen. Det er også en mangel hvis varen ikke er i overensstemmelse med

sikkerhetskrav og forskrifter som er fastsatt av offentlige myndigheter.

Problemer som skyldes normal slitasje, ytre påvirkning eller feilbruk fra din

side, vil på den annen side ikke være en kjøpsrettslig mangel. Forhold som

skyldes manglende vedlikehold, feil bruk eller uhell i din eiertid er altså

ditt eget ansvar.

Det følger av loven at alle feil som oppstår de første seks månedene skal

regnes som fabrikkfeil, hvis ikke selgeren beviser noe annet. Det vil si at

selgeren har bevisbyrden for at feilen ikke skyldes han. Etter de første seks

månedene, har du som kjøper som hovedregel bevisbyrden.

 

 

b. Har jeg reklamert innen fristen?

 

Når du oppdager at noe er feil med en vare du har kjøpt, må du klage til

selgeren innen rimelig tid. Det vil alltid være tilstrekkelig at du klager

innen to måneder etter at du oppdaget feilen, men i praksis vil både du og

selgeren være tjent med så rask tilbakemelding som mulig.

 

I tillegg til at du må reklamere innen rimelig tid, er det noen klare frister

for hvor lenge en selger er ansvarlig for et produkt han har solgt.

Hovedregelen er at du må klage senest to år etter at du overtok tingen.

Fristen er imidlertid fem år hvis tingen er ment å vare vesentlig lenger enn

to år. Dette gjelder for eksempel dyrere varer som møbler, biler,

radio/tv-apparat, ovn, mobiltelefon, pc og byggevarer.

Reklamasjonsfristen er uavhengig av garantitid.

Dette betyr at selgeren ikke kan avvise en reklamasjon utelukkende på grunnlag

av f.eks. utløpt garantitid.

 

Hva kan jeg kreve?

 

Hvis det foreligger en mangel ved et produkt, kan du ha krav på følgende:

 

1. Holde tilbake kjøpesummen, eller

2. Reparasjon, eller

3 . Ny vare, eller

4. Prisavslag, eller

5. Heving av kjøpet, og/eller

6. Erstatning

 

§ 29 i forbrukerkjøpsloven bestemmer at det i utgangspunktet er forbrukeren

selv som kan velge mellom å kreve reparasjon eller ny vare. Valgretten er

begrenset i de tilfellene hvor for eksempel kjøperens krav på ny vare er

umulig å etterkomme (for eksempel på grunn av varens art) eller kravet påfører

selgeren urimelige kostnader. Etter gjeldende rettspraksis er det antatt at

dersom omleveringskostnadene er betydelig høyere enn reparasjonskostnadene

(2-3 ganger høyere), må du trolig akseptere at selgeren reparerer varen. Dette

betyr at du i de aller fleste tilfeller må godta en reparasjon. I øvrige

tilfeller vil det bero på en konkret vurdering av om kravet vil føre til

urimelige kostnader for selgeren. Du kan be om at selgeren dokumenterer at det

vil bli vesentlig dyrere å gi deg en ny vare sammenlignet med reparasjon.

 

Selgeren må sørge for at omlevering eller retting skjer innen rimelig tid, og

det skal skje uten kostnad for deg. For standard hyllevarer, kan vi gå ut fra

at innen rimelig tid normalt vil være omlag 2-4 uker. Forøvrig vil hva som er

rimelig tid, bero på en skjønnsmessig vurdering. Du må for eksempel regne med

lengre tid når det er snakk om spesialvarer fra utlandet, sammenlignet med

vanlige hyllevarer. Dersom reparasjonen tar mer enn en uke, har du som

hovedregel krav på en lånegjenstand.

 

Dersom selgeren enten ikke lykkes i å utbedre mangelen innen rimelig tid eller

samme mangel oppstår mer enn to ganger, vil du kunne kreve prisavslag

tilsvarende reduksjonen i varens verdi.

Dersom mangelen ikke er uvesentlig, er hovedregelen heving av kjøpet. Du må da

levere varen tilbake til selgeren, og selgeren må betale tilbake kjøpesummen

pluss forsinkelsesrente fra det tidspunktet du reklamerte på feilen.

 

Dersom du har hatt et økonomisk tap, kan du i tillegg i en del tilfeller kreve

erstatning fra selgeren. Du må da kunne dokumentere tapet. Merk deg at du

plikter å begrense tapet, og at du ikke får erstattet tap i næringsvirksomhet.

 

Hvordan går jeg frem når jeg skal klage/reklamere?

Dersom du etter dette mener at varen har en mangel, og du og selgeren ikke

kommer til enighet muntlig, bør du raskt sende en skriftlig klage til

selgeren.

Oversikt over rettighetene dine, veiledning til hvordan du skal klage og

eksempler på standard klagebrev finner du på forbrukerportalen.no –

http://forbrukerportalen.no/klageguide

 

Husk å ta vare på en kopi av brevet du sender til motparten.

 

Du kan lese mer om rettighetene dine ved forbrukerkjøp på våre internettsider:

 

http://forbrukerport...kjop_fra_butikk

 

Vi gjør oppmerksom på at vår e-post svartjeneste er ment å være en kortfattet

rådgivningstjeneste, slik at vi av den grunn ikke kan konkludere i din sak,

men gi deg innledende råd og veiledning. Vårt syn er basert på din

fremstilling av saksforholdet, andre opplysninger vi eventuelt ikke kjenner

til og som kan være relevante, vil kunne medføre et annet resultat.

 

Edit: reddet av notepad

Edited by --CAINe--

Share this post


Link to post

Så du har den gamle ovnen forsatt?

 

Da er det bare å reise tilbake til butikken reklamere på ovnen.

Om butikken da nekter å ta imot varen, eller at reklamasjonen blir avvist,

så er neste steg å sende inn klageskjema til forbrukerrådet. Det finnes på forbrukerportalen.no

 

Om du ønsker å vite mer om forbrukerkjøpsloven, så finner du den på lovdata.no

 

Men dette kan i verste fall bli tidskrevende, særlig om saken til slutt må til FTU.

Share this post


Link to post

Hørtes ut som et smart trekk av serviceavdelingen til elkjip for nå har du ingenting å reklamere på ettersom ovnen er levert som elretur.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Kostet meg ikke mer en 195,- på tilbud da så jeg gidder ikke å krangle/sippe for det... ;) Men jeg lærte iallefall noe til neste gang(Vist det dessverre blir noen)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...