Jump to content

Loko

Medlemmer
 • Content Count

  1919
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

329 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Kommer man i en kjip situasjon feks samlivsbrudd etc så er det stort sett kun din lokale bank som du har vært lojal som kommer til å hjelpe deg. Da vil som regel banken strekke seg og tom kanskje bruke unntakskvoten sin på deg.
 2. Verdt å vite at dem som gir best innskuddsrente ofte er dem som kynisk gir massive kredittkortlån og forbrukslån med ekstreme renter til folk som ikke burde fått det. Bare for å nevne moralen
 3. Som finansrådgiver i en av de større bankene så godtar den ikke pant i Obos deleie. Dette er et produkt Obos har kamuflert som noe positivt (noe det kan være for noen) men som i realiteten er et produkt for å binde kunden til Obos egen bank ( som selvfølgelig godtar slik pant) og maksimere sin profitt.
 4. Nå kan jeg ikke nok om gjeldsordningen, men utgangspunktet er at når man er medlånetaker så er man like mye ansvarlig for at lånet blir betalt som lånetaker. Betaler ikke du så går dem mot henne.
 5. BSU er produkt med skattefordel og kan byttes fritt mellom banker. Bsu2.0 er et eget produkt kun DNB har og således setter dem vilkår. Det er ikke alle banker som har et slikt produkt
 6. Det var normalt rett etter dommen og påfølgende år. Men vi er i grunn enige. Basert på dommen har butikk mulighet til å avvise, men det er tydeligvis blitt en sedvane i forhandlermiljøet å godta mangler etter dette også. Hva man kan kalle god kundeservice
 7. Det som avgjør om det er en mangel må ses i sammenheng med tingens egenskaper ref linken over. Når høyesterett har avsagt dom på 3-4 års levetid så har dem i praksis sagt at tingens egenskaper ikke kan forventes å leve lengre enn 3-4 år. Det vil da igjen si at det ikke er en mangel at den svikter etter 4 år. Så en bootloop etter 4 år kan ikke ses på som en mangel siden det i tingens egenskap ikke er forventet å leve lengre.
 8. Takk herr brun § 27.Reklamasjon Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år VIktig at dere som er så bombastisk på det med reklamasjonsfristene lærer dere begrepet mangel. Det ligger mer i det begrepet enn bare den bokstavelige ordlyden definisjon på mangel: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34/KAPITTEL_4#§15
 9. Tror du trenger å sette seg inn i begreper og hvordan man skal tolke lover og juridiske saker. Du kan nødvendigvis bare lese ordrett fra en lov og si noe bastant. I en rettssak så vil dommere vurdere saken basert på lovtekst, forarbeid til loven, tidligere dommer hvor det har vært tvister rundt usikre tolkninger av loven. Er mye mer her enn hva jeg kan men det kan sikkert andre spille inn. Du har mulighet for å reklamere i 5 år på en mobiltelefon. Det har høyesterett også fastslått i samme dom. Men det må det også foreligge en MANGEL (begrep) for at du skal få gjennomslag i saken. Høyesterett har konkludert med forventet levetid er 3-4 år - altså vil det ikke være en MANGEL om den slutter å fungere etter 4 år. Slik som banan eksempelet over. Jeg har ikke tilganger til en slik sak men her er vertfall noe https://no.m.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefondommen
 10. En mobil har 5 års reklamasjonsrett MEN det er ikke en MANGEL på telefonen da forventet levetid på telefonen er 3-4 år. Altså kan du se på det som om at telefonen er brukt opp etter 3-4 år og alt over det er en bonus.
 11. Høyesterett har konkludert med at forventet levetid på en mobil er 3-4 år. Så du kan reklamere på telefonen men det er ikke en mangel at det har sluttet å fungere etter 4.5 år. For å forklare på en annen måte; en banan har 2 års reklamasjonsrett men det er ikke en mangel at den råtner etter 3 uker - da den ikke er ment å vare lengre. Akkurat slik høyesterett har konkludert med levetiden til en mobil.
 12. Alle kostnader står nok oppført på nettsiden også
 13. Selg bilen og få ut halvparten av verdien.
 14. Loko

  Byggesøknad levert i 2015

  Min første tanke med 6års behandlingstid er at du bare har latt ting skure og gå og ikke fulgt opp?
×
×
 • Create New...