Gå til innhold

Stenger 14 trebruer etter brukollapsen


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse
esfets skrev (3 minutter siden):

Litt pussig at de ikke kan tillate personbiler (opp til 3,5t.) men det blir vel vanskelig å håndheve.

Vel, for noen timer siden var det uproblematisk å benytte alle disse broene, og det gjaldt også tungtrafikk.

Dette ble uttalt av både Samferdselsministeren, lederen for Fylkeskommunen og Vegdirektoratet.

Men nå har noen - og da snakker vi om mange - innsett at alt det de sa i dag er verdiløst. Og forklaringen på det skyldes først og fremst uttalelsen til etterforskningslederen. Han sa noe i retning av at "det er ikke min jobb å stenge eller åpne disse broene, men jeg vil anbefale at de resterende broen sjekkes grundig," eller noe i den retning.

Det han truet med var straffansvar hvis det skjedde noe som helst mer med disse idiotbroene.

 • Liker 1
 • Hjerte 2
Lenke til kommentar
31 minutes ago, esfets said:

Litt pussig at de ikke kan tillate personbiler (opp til 3,5t.) men det blir vel vanskelig å håndheve.

Det var jo nesten ikke biler på broen som kollapset her om dagen, så det er vel ikke nødvendigvis den akutte trafikken som gjør at den kollapser. De kan kollapse plutselig uten kjøretøy virker det som.

Endret av Lynxman
 • Liker 1
 • Hjerte 1
Lenke til kommentar
1 hour ago, Lynxman said:

Det var jo nesten ikke biler på broen som kollapset her om dagen, så det er vel ikke nødvendigvis den akutte trafikken som gjør at den kollapser. De kan kollapse plutselig uten kjøretøy virker det som.

Tja, lastebil med henger lasta med kalk. Rundt 30 tonn kanskje. Det kan ha vært ei form for bukling eller resonans, då kan kombinasjonen av vekt, hastigheit og plassering være utslagsgivande.

Endret av Samms
 • Liker 2
Lenke til kommentar

Ser ut som om det er brukt noe stål i konstruksjonen, kan det være at overgangene mellom stål og tre er årsaken?

Kan skape "Knekkpunkter"?

Om det kun hadde vært brukt tre, så ville konstruksjonen kanskje vært vært ok ?

Endret av hoj
Tilleggstanker
 • Innsiktsfullt 1
Lenke til kommentar

Leser på NRK at folk merket unormale bevegelser i bru en periode før kollaps. Hvis så er tilfelle burde det være enkelt å overvåke samtlige bruer med sensorer. Slik overvåkning må være kontinuerlig 24/7 - glimrende brukerscenario  for 5g, men selvsagt ikke avhengig av 5g. Analysering og overvåkning legges til dagens Veitrafikksentraler, supplert med AI og alarmer for endringer i tilstander.

https://www.nrk.no/innlandet/anita-bakken-reagerte-pa-unormale-bevegelser-i-tretten-bru-for-kollapsen-1.16069635

 • Liker 2
Lenke til kommentar

Ja, med følere/sensorer plassert over tid, i alle skjøtepunkter, dyrt kanskje, men kunne gitt verdifull info. om hvilke forhold som kunne oppstå.

Treet forandrer seg mye i forhold til fukt. Særlig på tvers, men også i lengde. 

De fleste har vel hørt om tørre slarkete trebåter som må "trutnes" for å bli tette. Tørr kan den lekke betydelig, med søm, eller drev som ikke sitter kompakt i natene.

Det er jo så populært å si at tre er et levende materiale, kanskje det er glemt i prosessen hvor levende det kan være...?

Endret av KjeRogJør
 • Liker 1
 • Innsiktsfullt 2
Lenke til kommentar
11 hours ago, Samms said:

Tja, lastebil med henger lasta med kalk. Rundt 30 tonn kanskje. Det kan ha vært ei form for bukling eller resonans, då kan kombinasjonen av vekt, hastigheit og plassering være utslagsgivande.

48 tonn uttalte lastebilfirmaet i går. Og broen var visstnok dimensjonert for den generelle maksvekten på norske veier, 50 tonn. Men jeg antar at det var tatt høyde for at flere lastebiler kunne være på broen samtidig. 

Slik broen er designet, kunne nok en bråbrems  av et tungt kjøretøy gi en betydelig strekkøkning i undergurt ja.

 

Endret av J-Å
Lenke til kommentar
Lynxman skrev (3 timer siden):

Det var jo nesten ikke biler på broen som kollapset her om dagen, så det er vel ikke nødvendigvis den akutte trafikken som gjør at den kollapser. De kan kollapse plutselig uten kjøretøy virker det som.

Den lastebilen er nok ikke neglisjerbar, men dersom det stemmer det du sier så burde det vært satt opp videoovervåkning av de 14 stengte bruene. Så kunne man også kjørt fjernstyrt tungt kjøretøy over i ulike hastigheter, men LIDAR som måler alle bevegelser svært nøyaktig. Kanskje man kan se svakheter direkte eller oppdage scenarier som skiller seg ut.

 • Liker 3
Lenke til kommentar
15 minutes ago, Simen1 said:

Den lastebilen er nok ikke neglisjerbar, men dersom det stemmer det du sier så burde det vært satt opp videoovervåkning av de 14 stengte bruene. Så kunne man også kjørt fjernstyrt tungt kjøretøy over i ulike hastigheter, men LIDAR som måler alle bevegelser svært nøyaktig. Kanskje man kan se svakheter direkte eller oppdage scenarier som skiller seg ut.

Hvis én lastebil fikk den til å kollapse den dagen så må den ha vært ganske falleferdig.

Lenke til kommentar
7 hours ago, Lynxman said:

Hvis én lastebil fikk den til å kollapse den dagen så må den ha vært ganske falleferdig.

"Hundre menn kan jeg bære på min rygg, men ikke om de marsjerer" har det vel stått på fleire bruer. Og har du aldri stått på ei hengebru og gynga den? Dynamisk belastning kan slå ut ei bru med mindre kraft enn statisk last. Tacoma Narrows er eit kjent døme.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
Samms skrev (11 minutter siden):

"Hundre menn kan jeg bære på min rygg, men ikke om de marsjerer" har det vel stått på fleire bruer. Og har du aldri stått på ei hengebru og gynga den? Dynamisk belastning kan slå ut ei bru med mindre kraft enn statisk last. Tacoma Narrows er eit kjent døme.

Statiske og dynamiske krefter burde være barnelærdom for brokonstruktører. Dessuten skal sikkerhetsmarginene ligge i størrelsesorden det dobbelte av maksimum normallast.

Det lukter skandale……

 • Liker 1
Lenke til kommentar
6 minutes ago, Inspector said:

Statiske og dynamiske krefter burde være barnelærdom for brokonstruktører. Dessuten skal sikkerhetsmarginene ligge i størrelsesorden det dobbelte av maksimum normallast.

Det lukter skandale……

Det kan være ein økonom som satte sikkerheitsmargina. Og påverknad over tid har svekka konstruksjonen slik at det ikkje lenger var marginar. Eller om ein tørr sommar har tørka treet og gjort det sprøare enn rekna med.

Lenke til kommentar

Noen merknader og forslag.

1. Fra Norconsult sin portal

“Prosessen fram mot ferdig [Tretten] bru har vært et fruktbart samarbeid mellom kunden, arkitekt og Norconsult gjennom alle prosjektets faser hvor stedstilpasning, estetikk, materialbruk og kort byggetid har vært sentrale temaer. Fagverket har form som en flyvinge med buet overgurt og med spisse ender ved landkarene.”

Det med “form som flyvinge” avslører at geometri har vært styrt av estetikk. Resultatet er veldig uheldig geometri (lav høyde og veldig liten vinkel på diagonaler) som resulterer i økte krefter i gurter og diagonaler inn mot land begge sider. Stålbrua som sto der i 100 år var basert på klassisk fagverk og ikke “flyvinge”. Primær fokus må alltid være sikkerhet, funksjon og langvarig nytteverdi for samfunnet.

2. Erfaringer fra oljebransjen
a. Etter Sleipner GBS havariet i 1991 kom det frem at det detailjer som medførte kollaps ikke var sjekket av erfaren og kompetent ingeniør. Deretter ble det veldig fokus på kvalitet. Bruer må og selvsagt sjekkes av erfaren og kompetent ingeniør med “grått hår”.
 
b. I oljebransjen er det krav om fullstending uavhengig beregninger av bærekonstruksjon og kritiske detaljer, d.v.s. bruk av uavhengige eksperter og ulik programvare. Dette er noe som burde være standard krav for bruer.
 
c. I oljebransjen er det og krav om redundans, d.v.s. strukturen skal ikke kollapse ved brudd i tilfeldig knutepunkt eller stav. Dette er noe som burde være standard krav for bruer.

3. Forbindelser
a. Via bilder i media ser det ut til at gurt sjøter er lokalisert i knutepunkter. Dette resulterer i komplisert kraftbilde som krever veldig nøyaktige antagelser og beregningsmetoder også fordi material egenskaper endres over tid. Gurt sjøter burde derfor vært lokalisert mellom knutepunkt.
 
b. Gurt sjøter bør testes i full skala og beregninger kalibrert deretter.
 
c. All sjøter bør dimensjoneres slik at de har samme eller høyere kapasitet som gurt / diagonal. Dette har sammenheng med redundans nevnt ovenfor. 
 

Endret av Ekspertkommentator
typo
 • Innsiktsfullt 4
Lenke til kommentar

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7dXV5o/ble-anbefalt-aa-forsterke-broen-i-2016-ekspert-mener-det-kunne-hindret-kollaps

Det ble altså anbefalt utbedringer på denne bruen etter den forrige kollapsen men de ble ikke utført, noe som ikke høres ut som om det overrasket en av ekspertene bak rapporten fordi "jeg innser også at det hadde blitt veldig vanskelig å få til en forsterkning i det hele tatt". 

Hvor sterk var denne anbefalingen,  er ekspertene i stand til å beregne disse konstruksjonene godt nok m.t.p. bruk og vær?

Hvis ikke så bør alle rives. Alternativt burde det ha kommet en tydelig anbefaling om enten riving eller utbedring.

 • Liker 1
Lenke til kommentar
2 minutes ago, TAC-2 said:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7dXV5o/ble-anbefalt-aa-forsterke-broen-i-2016-ekspert-mener-det-kunne-hindret-kollaps

Det ble altså anbefalt utbedringer på denne bruen etter den forrige kollapsen men de ble ikke utført, noe som ikke høres ut som om det overrasket en av ekspertene bak rapporten fordi "jeg innser også at det hadde blitt veldig vanskelig å få til en forsterkning i det hele tatt". 

Hvor sterk var denne anbefalingen,  er ekspertene i stand til å beregne disse konstruksjonene godt nok m.t.p. bruk og vær?

Hvis ikke så bør alle rives. Alternativt burde det ha kommet en tydelig anbefaling om enten riving eller utbedring.

Tja, det billige alternativet er å setje ned tillatt aksellast på bruene...

Lenke til kommentar
8 hours ago, J-Å said:

48 tonn uttalte lsstebilfirmaet i går. Og broen var visstnok dimensjonert for den generelle maksvekten på norske veier, 50 tonn. Men jeg antar at det var tatt høyde for at flere lastebiler kunne være på broen samtidig. 

Slik broen er designet, kunne nok en bråbrems  av et tungt kjøretøy gi en betydelig strekkøkning i undergurt ja.

 

Bare ved å se bilde av broen slik den var, må jeg som ikke er broingeniør, stille meg litt undrende til at den skulle kunne bære en kø av fullastede lastebiler i begge retninger. Dette må jo være dimensjonerende, og hvis det hadde oppstått en kø av slike pluss en buss eller to, tør jeg ikke tenke på konsekvensene.

Men hvis det har uforholdsmessige store konsekvenser å stenge, kan man lysregulere en og en personbil f.eks, pluss mer overvåking av sensorikk som det er nevnt her.

Endret av esfets
 • Liker 1
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...