Jump to content

ulrikX

Medlemmer
 • Content Count

  92
 • Joined

Community Reputation

105 :)
 1. Whois søk gir vanligvis ikke veldig nyttig informasjon om dagen.. så også her
 2. Kanskje en burde droppe målsetning om å gjøre flere strekninger fergefrie. Ferge er da et utmerket transportmiddel. Kost/nytte er heller tvilsom mange steder. Analyser heller hva som er de største ankepunktene mot ferge, og se deretter på hva som kan gjøres av forbedringer.
 3. Så hvor stor del av årsproduksjonen klarer vi å eksportere?
 4. Så nettoeksport er ca 300 GWh per uke. Vil anta dette er rundt maksimal ukentlig kapasitet på kabler ut av Norge. Så i løpet av et år klarer vi å eksportere 15600 GWh = 15,6 TWh. Årsproduksjon i Norge er 155 TWh. Så vi klarer maksimalt å eksportere 10% av hva vi produserer. Selv om vi ville, klarer vi ikke å eksportere mer. Jeg forstår at de 10% vi eksporterer, eksporteres til EU priser. Men hva med de 90% vi ikke klarer å eksportere? Hvorfor skal pris på denne kraft være påvirket av EU priser? Selv om produsentene ville, klarer de ikke å selge mer. Har ikke tatt hensyn til at vi har forskjellige elspotområder i Norge. Den største mangel ved kraft markedet i Norge er at vi ikke har tilstrekkelig samkjøring mellom disse forskjellige områder - kanskje vi skulle ha hatt kun ett område i stedt for fem som i dag. En annen feil ved markedet er at vi har bygget ut ny kapasitet, særlig vindkraft i NO3, uten mulighet tilstrekkelig mulighet til å få denne kraften ut av området.
 5. Nyttig analyse. Skulle gjerne sett en slik analyse fra effekt av elektrifisering av sokkelen.
 6. Leser på NRK at folk merket unormale bevegelser i bru en periode før kollaps. Hvis så er tilfelle burde det være enkelt å overvåke samtlige bruer med sensorer. Slik overvåkning må være kontinuerlig 24/7 - glimrende brukerscenario for 5g, men selvsagt ikke avhengig av 5g. Analysering og overvåkning legges til dagens Veitrafikksentraler, supplert med AI og alarmer for endringer i tilstander. https://www.nrk.no/innlandet/anita-bakken-reagerte-pa-unormale-bevegelser-i-tretten-bru-for-kollapsen-1.16069635
 7. Der har Treindustrien vært raske i vendingen - bildet var fortsatt online for noen timer siden i morges. Minner meg om da SAS fikk kritikk etter å ha malt over navnet sitt etter Gottöra-ulykken i 1991. Og her kan en se at Wayback tok en ny snapshot i dag pga at siden endret seg..
 8. Situasjonen kunne vært MYE BEDRE om en hadde hatt tilstrekkelig overføringskapasitet mellom de ulike kraft regioner i Norge…
 9. Er jo bare å inkludere LinkedIn, et Microsoft eid selskap, så sitter de med fasit’en. P.S. Microsoft skulle aldri fått tillatelse til å kjøpe LinkedIn - US konkurranse myndighet kunne med fordel endret praksis..
 10. Bærum kommune vil selvsagt ikke tape disse milliardene. Dette er et meget attraktivt område som vil bygges ut uansett. Fornuftig å dra i bremsen. Det er flere forhold som må undersøkes nærmer. Dagens plan med bane til Majorstuen vil tvinge frem nytt spor Majorstuen - Sentrum. Ny kostnadssmell. La heller banen gå fra Skøyen, langs Frognerstranden, Filipstad, Sentrum. Her ligger det spor allerede for tog. Bruk disse. T-bane eller Bybane? Velg kostnadseffektivt.
 11. Dette skal ramme dyre el-biler - men rammer også normale familiebiler for oss som trenger mer enn 5 seter…
 12. Råkjører - er de som kjører litt over fartsgrensen råkjørere? Er alle som blir tatt for å kjøre for fort en råkjører?
 13. Det synes vel klart at vi handler med dem som respekterer våre verdier. Russland gjør ikke det, så dermed.
 14. Vesten har lenge trodd på at handel ville skape gjensidig avhengighet og gi økt vekst, og dermed også skape fred og forståelse i verden. Nå har denne idé fått seg et alvorlig skudd for baugen. Global handel, hvor hvert land skulle finne sine områder hvor de var best og gi komparative fortrinn - les billigst. Global oppvarming og et nødvendig grønt skiftet viser at vi kan ikke bruke pris som viktigste parameter i handel, da det er lett for et gitt land å produsere billigere hvis en har andre, les lavere standarder, å følge. Fremover blir et skifte til først å sette overordnede mål, bærekraftsmål og livsløpsmål. Og også etiske mål, respekt for menneskerettigheter og HMS mål. All produksjon og handel må støtte opp om slike mål. Skal det fungere må vi ha ett forpliktende samarbeid. I dag er det nok EU som har kommet lengst og er den viktigste pådriver og premissgiver. I denne verden blir ikke en handelskrig for å beskytte egen industri relevant. Hvis Kinesiske fabrikker skulle få lavere energipris, og dette er energi som er kjøpt til andre standarder enn hva vi krever innen EU, vil disse produkter miste sin fordel. Det er ikke billigste produkt som gjelder. Risikerer vi å gjerde oss inne? Kanskje, men det kan vi leve godt med. Fra vår side setter vi standarder for hvordan vi ønsker å ha det. Vi skal ha et bærekraftig miljø, vi skal ha et rent, trygt og sikkert miljø. Det blir ikke et høyt gjerde. Vi er åpne for å handle med enhver som deler våre verdier. Vi ønsker å fremme våre verdier - særlig de som hemmer global oppvarming., men også de som respekterer mennesker og fremmer fredelig samkvem.
×
×
 • Create New...