Jump to content

hoj

Medlemmer
 • Content Count

  169
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

243 :)

Recent Profile Visitors

1355 profile views
 1. Sikker på at enkelte mopeder/motorsykler har et utslipp som er veldig mye større enn eksosbiler. Bra om man går over til el-sykler.
 2. Hva med en liten turbin + generator på vannkranen?
 3. Moen burde heller angripe Australia: En av verdens største eksportører av kul og årsproduksjon på over 500 mill. tonn. Videre, verdens beste forhold for solenergi.
 4. "Ta den 2,3 MW Hywind Karmøy som eksempel. Sylinderen var 165 m høy. Hele systemet veide 5300 tonn hvorav 3500 tonn ballast. Den var beregnet av Technip i Frankrike, var bygget av Technip i Finnland og kablingen kom fra franske Nexan i Rognan. Turbinen var tyske Siemens, mens det norske bidraget var innstallasjonen, og det viktigste av alt, vi betalte regningen på 400 millioner hvorav 60 millioner var Enova støtte. Bare for morro skyld: Om du optimistisk regner 4000 driftstimer/år, kraftpris på 35 øre/KWh og null driftskostnader vil det ta 135 år før Hywind har betalt seg selv. De som mener at flytende vindkraft kan erstatte inntektene fra vår olje- og gassindustri, lever i en drømmeverden." Svar til Proton1: Her er du en smule usaklig. 2,3 MW Hywind Karmøy er forsøksanlegg/prototype. Nye anlegg vil selvfølgelig være mye større og bestå av mange enheter. Kunnskapen og erfaring vi sitter inne med , er verdifull. Imidlertid ikke så veldig interessant å investere på norsk sokkel. Japan og noen andre nasjoner kan være aktuelle, norske ingeniører kan hoppe over Syd-Korea og reise til Japan!
 5. "Om vi nå seier avstanden er 2 500 km Libya - Munchen Da gir det med dine taller 7,5 % tap linje, og kansje man må regne 2% omformingstap i begge ender => 11,2 % tap så langt (en del større en entusiast Sturle S anslår). " Svar til Halvor: For ordens skyld, omformingstap er 1% i begge ender, totalt 2%. En slik linje ville nok bli en del av et samkjøringprosjekt hvor andre også ville ha muligheter for å koble seg til!
 6. UHVDC-leidning Kommentar til Sturle S: Pluss er at linjer med DC har vesentlig mindre i fysiske dimensjoner enn AC-linjer, ca. 50 % reduksjon. Typiske tap er 3% pr. 1000 km og tap ved omforming ca. 2%.
 7. "Som medlem av ACER har vi samme adgang til å bruke Viking Link som danskene. Det betyr at vi kan selge kraft direkte til UK gjennom Viking Link uten at danskene stikker av med fortjenesten (annet enn nettleien i Viking Link om de eier den). Har du tenkt over det?" Svar til Proton 1: Ikke mulig å sette merkelapp på elektroner, det er egentlig marked som bestemmer prisen. Og dersom Danmark samtidig importer vindkraft fra Tyskland, hva da. Bokføring her blir en smule vanskelig, vi snakker om et spottmarked. Norge eksporter ofte strøm til Sverige, hvilken kontroll har vi på Sveriges import/eksport i de samme tidsperiodene?
 8. Høres mer ut som en konseptmodell. Og hydrogen fra Nigeria ligger vel heller veldig mange år frem i tid. Tyskland kan internt legge likestrømkabler i traseer for naturgass og satse på solenergi fra syd til nord. Vindkraft kan gå i motsatt retning.
 9. "Som du ser er US DoE uenig med din påstand om 18 % virkningsgrad. Dessuten er ikke virkningsgrad det viktigste, det er prisen på energy ut av systemet som betyr noe. Siden vi til tider vil se stort overskudd av vindkraft, vil nesten gratis kraft være tilgjengelig. det betyr lav pris på hydrogen. " Kommentar til Proton 1: Greit, der er mye overskuddskraft, men er det mange nok timer i løpet av et å drive anlegg for hydrogenproduksjon?
 10. "Spørsmålet er kor mykje straum prisen i Norge skal opp" Kommentar til HF: NVE regner med at strømprisen øker med 1 - 3 øre. Her må det være storeusikkerheter: Mengden av ikke regulerbar energi øker. Det vil vel føre til noe større variasjon i pris, dvs., det kan gå begge veier. Økt tilgang på energi vil generelt sett føre til prispress. Kablene vil dessuten spare oss for veldig høye strømpriser i "tørrår".
 11. Blir det ingen NorthConnect-kabel, så kan danskene kjøpe strøm fra Norge som de kan selge videre til Storbritannia via Viking Link (Danmark – Storbritannia). Jeg tror ikke de som nekter ny kabel, har tenkt over det?
 12. "Så flytting av møller til sjøs er som å putte møllene i åkeren til nærmeste bonde." Svar til KG: I Syd-Sverige er det mange vindmøller i områder med jordbruk. Det ser ut til å fungere ok. Kan ikke helt se problemene. I tilfelle man bygger vindkraftverk i nærheten av fiskefelt så kan det også bli en "win-win" situasjon. I Norge har man sett av noen områder hvor det ikke er lovlig å fange hummer. Effekten har vært meget positiv: Det har resultert i større fangster i "nabo-områdene", som oppveier for de vernede områdene. Dersom fisk vær veldig følsom for støy skulle det ikke være fisk igjen i Nordsjøen pga. støy fra båter, plattformer og ikke minst seismikk-skyting.
 13. "Kina koster det 900 milliarder dollar hvert år, for USA 600 milliarder og for India 150 milliarder" Tror ikke at forskjellen mellom India og Kina er såååååå stor.
 14. Hørtes ganske farlig ut! Kan lett oppstå lekkasjer med så liten overdekning som 700 meter !
×
×
 • Create New...