Jump to content

hoj

Medlemmer
 • Content Count

  241
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

375 :)

Recent Profile Visitors

1551 profile views
 1. Svar til Proton 1: "Balansekraft fra gass vil være eneste alternativ inntil teknologi for lagring av store mengder energi er tilgjengelig. Det kan det bli mange ti-år til." I Norge er det en del krangel om utenlandsforbindelser, en gammel problemstilling. Det er imidlertid slik at det blir stadig flere forbindelser mellom ulike land og teknologien for HVDC er sterkt forbedret. Siden topper i forbruk er ulike i ulike land , så har der mening i å satse på kabler. Videre, kabler i øst - vest, og nord - syd retning gir optimal utnyttelse av sol og vind. Ellers, Norge kommer aldrig til å bli Europas batteri, der er jeg enig med deg, men vi kan bidra noe.
 2. Svar til Hårek: "Dette var veldig tynt og overfladisk" Helt enig, man burde ta for seg turbintype for turbintype og lage minst tre artikler om emnet. Videre burde man gå inn på nyere utvikning og problemstillinger.
 3. Vil gjerne ha en kommentar fra TU på hvorfor artikkelen ble redigert, ref. mime innlegg!
 4. "skuldast politisk idioti og korrupsjon her heime." Kommentar til Sturle; Kan være at vi skulle vært mer på hugget, men situasjonen er enda verre i EU. Vi vet at produksjon av fornybar energi kommer til å øke raskt, meget raskt. For å utnytte den på mest effektivt måten, uten å gå veien om hydrogen, er å bygge HVDC linjer. Man må gjerne bruke kabler og legge de traseer for gassrørledninger som etter hvert blir ledige. ,
 5. Kommentar til Ketil Jacobsen: " En 1400 MW forbindelse mellom Norte og Tyskland er nå ferdig og testes disse dager." En svale gir ingen sommer, det er heller beskjedne greier. Kapasitet mellom nord og syd burde være mye høyere. Det samme gjelder mot naboland. I EU går mye fornybar energi tapt p. g. av mangel på samkjøringssystem. Selv Tennet sier at det er en vanskelig situasjon.
 6. Artikkelen er endret siden jeg skrev min kommentar til følgende setning: "Det er vanskelig å se at det ikke er EU som vil være drivkraften i det norske grønne skifte." Setningen er fjernet fra artikkelen!
 7. Hva med eksos, ikke bra for fossilbilene og enda verre for menneskene. Kanskje best å parkere de?
 8. "Det er vanskelig å se at det ikke er EU som vil være drivkraften i det norske grønne skifte. " Hvem saboterer full utnyttelse av kabel mellom Norge og Tyskland? Tyskland saboterer bygging av kraftledninger mellom nord og sør, mye vind- og solenergi går tapt. Generelt sett, så er det ingen koordinering av energiforsyning i EU. Dvs. mye fornybar energi går tapt. Hvem deltar i bygging Nordstream 2? Hvem saboterer elektriske biler? I hvilken grad deltar de østeuropeiske EU-land i det grønne skiftet? Dersom forfatteren mener at EU-statene er så veldig lang fremme, så bør det dokumenters. I mine øyne, Norge ligger langt foran Tyskland.
 9. "Det er vanskelig å se at det ikke er EU som vil være drivkraften i det norske grønne skifte." Forfatteren trenger å tenke nærmer på dette; det går en ny HVDC kabel mellom Norge og Tyskland. Tyskland har gjort svært lite for å få full nytte av kabelen. Diverse krefter i Tyskland ønsker status q. Liten utveksling av sol og vind mellom syd og nord i Tyskland. Bygger ikke samkjøringslinjer til naboland. Deltar i bygging av Nordstream 2. Tyskland har mye å lære av Norge. Det er enda mer redselsfullt i alle de østeuropeiske EU- landene på dette området. Forfatteren bør dokumentere sine påstander. Skivebom fra forfatter:
 10. Kabelen til Tyskland har vært under bygging i mange år. Hva har Tyskland gjort i samme periode? Ingen ting. Ufattelig at man ikke kan motta 1400 MW. Det er en ren skandale at man ikke har et bedre samkjørings system i Europa. Store mengder energi går tapt. HVDC kabler kan man legge i traseer for gass rør, skal jo ut, skal man tro tyske politikere. Syndebukkene er fagforeninger, kullkraftprodusenter og miljøvernere. Og politikere som gir etter for press.
 11. Kommentar til Simen1: Naturvernmyndighetene er ganske frekke: For mange år siden ble Mosevatnet ved Folgefonna regulert for kraftforsyning. Sener ble som kjent Folgefonna nasjonalpark opprettet. Grensen for parken går over Mosevatnet, se NVE Atlas . Så her var det ikke så farlig om man brøt egen definisjonen på urørt natur. Ja det finnes sikkert flere slike tilfeller....
 12. "Norge har ikke råd til å beholde elbilfordelene" Har vi råd til å ha fossilbiler. De er mye dyrere i drift og skader miljøet ved utslipp av drepende eksos.
 13. – Jo mer vi lykkes med politikken, jo mindre penger får vi inn, påpeker Hareide. Hvor dum går det an å bli? Menneskerett å kjøre rundt med gammel diesel som dreper gamle mennesker!
 14. Alle tjener på utenlandskabler, men Norge er den store vinneren, siden vi kan kjøpe billig og selge dyrt, bare les danske synspunkt på dette. Mengden av overskuddskraft i Europa i form av vindkraft og solkraft vil øke så sterk at det vil medføre en nedgang i norske kraftpriser. Situasjonen i Tyskland er spesiell, de har stort overskudd av el. ca. 60 Twh/år. Konservative krefter i Tyskland vil gjerne fortsette produksjonen av kullkraft så lenge som mulig for å ta ut restverdien før de må legge ned. Men Tyskland er er bundet til reglene om fri flyt av varer og vet at tiden er i ferd med å renne ut.
 15. "Orkla selger Elkem til China National Bluestar" Ja Hagen, det er gutten sin, flytter til Sveits, selger bedrifter han ikke har noen peiling på. Metallegeringer ble for vanskelig, leverpostei og grandiosa ble løsningen. Norge og Hagen bør satse mer på avansert industri. Hvor var USA? Men kanskje likeså greit, når man ført skal ha en utenlandsk eie er kanskje Kina ikke å forakte? De har langsiktige mål, det kan man se på hvorledes de investerer i Afrika. De lykkes med sine prosjekter og Europa/USA er sinker. .
×
×
 • Create New...