Jump to content

hoj

Medlemmer
 • Content Count

  510
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

865 :)

Recent Profile Visitors

1917 profile views
 1. Vi må gjerne hjelpe andre når vi har overskuddskraft, dvs noenlunde normal magasinfylling etter årstiden. Magasiner som er ment/konstruert for å samle vann til vinteren, blir istedenfor , som sist sommer, brukt til eksport av kraft. Vi trenger styring og ikke dumme økonomer! Sommertappingen 2021 bør undersøkes nærmer av uavhengige eksperter.
 2. Det kan vel være ganske fornuftig å unngå de verste skadeflommene ved å utnytte noe av flomvassføringen til kraftproduksjon?
 3. "Bygg heller gasskraftverk, gassen blir uansett brent nede på Europa." Svar til Neibæk: Der er begrensede mengder gass tilegnelig, det som har skjedd i Nederland, med sterkt avtagende gassproduksjon, kommer også til å skje andre steder.
 4. " likevel at vannkraft og regulering fortsatt er en stor utfordring for den rødlistede fiskearten." -Hva med fiske etter brisling. -Fritidsfiske etter laks og ørret i sjøen. Artikkelen kunne vært bedre.
 5. Du må være temmelig naiv: EU tildelte seg selv torskekvoter i Norge, Er det ok for en som skulle være samarbeidspartner? Norge er et lite land i en stor verden, det bør vi benytte oss av. Det er ingen grunn til å tilpasse oss en stormakt som bare er interessert i å kue oss med sine mange direktiver. Vi er blitt fratatt våre fordeler med rimelig kraft, fra et EU som ikke er i stand til å løse egne problemer, vi kan ikke løse de for de.
 6. Norge har aldri hatt så mange km med lakseførende elver som i dag, dette takket være laksetrapper. Laks er vel ikke spesielt utrydningstruet sammenlignet med lomvi eller ulv? Greit nok at man gjør slike tiltak, men ikke dramatiser. Dersom laksen er så truet, hvorfor tillater man laksefiske, hver laks må jo, skal man tro enkelte, koste mange tusen, så hvorfor ikke la de være i fred?
 7. Om norsk kraft skal koste det samme i i Norge som i EU, kan følgende til å skje: Al-industrien kan ta med seg den elektriske energien og flytte til et land med billig arbeidskraft for eksempel Portugal. På høy tid å reforhandle/si opp EØS-avtalen. Tror helst at EU ønsker å rasere industrien i Norge, og det er vel ok at EU har muligheter for import av aluminium fra Qatar.
 8. Generelt mangler EU interne samkjørings-linjer. Det som eksisterer mellom Nord- og Sydtyskland, er bare for sytråder å regne. Vi ser av oversikt Nordpool at linjer mellom Tyskland og Nederland er svake. Strømoverskudd fra Tysland til Nederland må sendes via Norge. Eller merker jeg meg at Norge fra tid til annen har de høyeste prisene i Norden, man kan gjerne lure på om dette skyldes magasinene i Norge. Blir de brukt til å optimalisere fortjeneste for de norske kraftprodusentene?
 9. "Endret bruk av areal og arealnedbygging er i dag den største trusselen for naturmangfold, slik Artsdatabanken og det internasjoinale natupanelet IPBES flere ganger har påpekt." Økningen av antall mennesker er det største trusselen og blir sett på som et tabuområde...
 10. Det kan jo tenkes a høyesterett har overtolket reglene, og har gjort en feilbedømning: Vi snakker om moderne tamreindrift, motoriserte kjøredoninger, med store skader på naturen, så kommer det inn under primitiv og naturtilpasset tamreindrift? Man ødelegger et område på størrelse med Danmark, og uten noe særlig utbytte, hva slags kulturutøvelse er dette?
 11. Norge har gjort to tabber: Kablene som går til Nederland og Tyskland med store kraftforsynings problemer, burde heller gått til Frankrike og blitt knyttet opp mot kjernekraftverkene der, en prefekt kombinasjon med norske magasin-kraftverk. Men jeg skjønner kraftprodusentene; man tjener mest ved å lage kabler til land som har problemer med kraftforsyningen og er et godt betalende markeder. Så drit i norske forbrukere og industri.
 12. "Totalregnskapet for reindrifta viser at i 2019 var driftskostnadene 199 millioner kroner, mens statstilskuddet pluss erstatninger var 194 millioner kroner. Staten betaler praktisk talt alt. Reindrifta bærer seg ikke selv." Svar til Roger Moore: Sitatet over er fra offentlige utredninger, du finne mye ved å søke på nettet! Det er mulig at det er andre som er mer subsidiert, men jeg kan moderere meg å si at det er blant som er mest subsidier!
 13. "Om reindrifter miljøvenlig eller ikkje speler ingen rolle. Ikkje om du er einig eller ikkje med advokatane heller. Høgsterett har vurdert bruk av eksisterande lover, tolka lovverket og kome til sin konklusjon. For høgsterett handlar det om lov og juss, ingenting anna. Og er lova brukt og tolka feil må feila rettast og vedtak gjort på feil grunnlag reverserast." Svar til Samms: Jeg bruker termen , "Moderne tamreindrift", med bruk av motoriserte maskiner, så komme denne formen for næringsdrift neppe inn under paragraf 27, som gjelder tradisjonell drift, så Høyesterett bør kanskje revurdere! Vi snakker tross alt av en adel av tamreineiere som er noe bedre stilt enn folk flest og jeg kan ikke se at de har problemer med å utøve sin kultur.
 14. "Dersom den oppsiktsvekkende dommen i Høyesterett skal følges opp, må flere vindturbiner demonteres og fjernes på Fosen, mener advokater.." Har man foretatt en avstemning blant advokater som sier dette? Er det ulovlig å være uenig med de såkalte advokatene? Er moderne tamreinnæring virkelig miljøvennlig? Verdens mest subsidierte næring med sugerør i statskassen. Og reinsdyrene beiter allerede ved vindkraftverket. Kulturutøvelse ved å kjøre med firhjulinger som ødelegger naturen, herr/fru advokater , dette er løgn og bedrag fra deres side!
×
×
 • Create New...