Jump to content

hoj

Medlemmer
 • Content Count

  258
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by hoj

 1. "Grunnen til at Norge har reaktorteknologi men aldri har skalert anleggene våre opp til kraftproduksjon er at vårt lille kjernekrafteventyr startet som et våpenprosjekt" Kommentar til Kahuna: Ikke helt enig her. Norge hadde den gangen tro på at kjernekraft relativt raskt ville bli drivkraft for skip. Det var hovedgrunnen.
 2. Espen Olsen sier: "Vi mener fremtidens store gjennombrudd vil komme fordi vi satser bredt på alle tilgjengelige teknologier." Dette er vel ikke helt sant siden Toyota i liten grad satser på elektriske biler! Det er kanskje vanskelig for de gamle knarkene i Japan å innrømme at det var feil å satse på hydrogen for personbiler, stolthet? Hvor mye har Toyota brukt på satsningen på Mirai? Ellers, også i Japan vil mengden av fornybar energi fra sol og vind øke sterk, batteribilene vil da være nyttige for å jevne kraftforbruket! Ref. analyse fra Statnett angående nytten av batterier. Japan har som kjent 27 GW med pumpekraft, en god del ekstra hjelp kan man få fra batteriene i elbiler.
 3. Vertikale vindmøller er vel ikke noe nytt. Fordelen er selvsagt at tyngdepunktet blir lavere enn for horisontale møller. Det er en stor fordel for flytende møller.
 4. Svar til Trestein: "Man bruker olje" Aha, olje er også energi. Dvs. dersom man bruker olje for å utvinne olje, så teller det ikke!
 5. Dessuten, man kan lade på natt når strømforbruket er lavt. Og batteriene kan være med på å "jevne" strømforbruket og ta vare på strøm som ellers ville gått tapt!
 6. "Brukerdata fra Tyskland " Kan tenkes at det er noe annerledes i Norge?
 7. Det viktigeste for Norge, er å ha et godt utdanningssystem. Første prioritet bør være personer med knallharde realfag. Kunstnere og gjøglere er ok, men de kan ikke løse problemene som vil komme!
 8. "Storskala lagring av energi i nettet vil gjøre det lettere å innføre mer fornybart." Hva mener man med det?
 9. Korealeveranser. Når skal man lære? Så lenge som jeg kan erindre, så har veldig mye fra Korea til oljeindustrien gått heller dårlig! Selvfølgelig mer hyggelig å reise til Korea enn til Stord. Når skal økonomene lære?
 10. "Det er minst like morsomt å insistere på at du kjøper strømmen din hos 'Store Norske Spitsbergen Kullcompagnie' neste gang en strømselger stopper deg på gaten." Myndighetene klør seg i hode og lurer på hvorledes energiforsyningen skal bli utslippsfri på Svalbard. Og det til lavest mulig kostnad. Selvfølgelig , man kan kjøpe opprinnelsesgarantier og dermed er problemet løst! Det er en del økonomer i verden som er fullstendig unyttige, vi trenger flere gode teknikere.!
 11. "Fritak fra skatter og avgifter" Trenger vi selskaper som ikke vil betale skatt og avgifter. De er med på å spre sykdommer i verden. Ressursbruken er enorm. Jeg trenger de ikke, hvorfor skal jeg være med å betale?
 12. Men 25 milliard til tvilsom CO2 fjerning har staten råd til! For ikke å snakke om flyene, de betaler ingen ting, eller svært lite i skatt.
 13. "Lite av strømmen som kjøpes i Norge, har opprinnelsesgarantier. Av resten som kjøpes, er det også lite som er fornybar," Opprinnelsesgarantier er keiserens nye klær og burde avskaffes. Når Norge importerer el, så er det som regel stort overskudd. Hovedtyngden av strømmen vil da være overskudds vindkraft fra Danmark og Sverige. Det er egentlig veldig vanskelig å få "forsikringer" om at det som blir importert, er kullkraft.
 14. "Alternativt – om man ikke skal lagre CO₂ – kan den selges og brukes. " Selvfølgelig, på samme måte som at aluminiumsverk kan selge fluor til produksjon av tannkrem.
 15. Man kan plante ganske mange trær for 25 milliarder kroner. Dette med injeksjon av CO2 blir neppe noe særlig populært i Europa .For kostbart rett og slett. Og vi skal jo bruke stadig mindre fossile energikilder, så da er vel problemet løst? Og Norges produksjon av gass kan ikke opprettholdes, vi kan ikke finne et nytt Friggfelt annet hvert år!
 16. Kahuna: "Beveren gjør dette hele tiden." Kanskje en bra samarbeidspartner? Beveren kan bygge dammer uten å ha konsesjon.
 17. Svar til Proton 1: "Balansekraft fra gass vil være eneste alternativ inntil teknologi for lagring av store mengder energi er tilgjengelig. Det kan det bli mange ti-år til." I Norge er det en del krangel om utenlandsforbindelser, en gammel problemstilling. Det er imidlertid slik at det blir stadig flere forbindelser mellom ulike land og teknologien for HVDC er sterkt forbedret. Siden topper i forbruk er ulike i ulike land , så har der mening i å satse på kabler. Videre, kabler i øst - vest, og nord - syd retning gir optimal utnyttelse av sol og vind. Ellers, Norge kommer aldrig til å bli Europas batteri, der er jeg enig med deg, men vi kan bidra noe.
 18. Svar til Hårek: "Dette var veldig tynt og overfladisk" Helt enig, man burde ta for seg turbintype for turbintype og lage minst tre artikler om emnet. Videre burde man gå inn på nyere utvikning og problemstillinger.
 19. Vil gjerne ha en kommentar fra TU på hvorfor artikkelen ble redigert, ref. mime innlegg!
 20. "skuldast politisk idioti og korrupsjon her heime." Kommentar til Sturle; Kan være at vi skulle vært mer på hugget, men situasjonen er enda verre i EU. Vi vet at produksjon av fornybar energi kommer til å øke raskt, meget raskt. For å utnytte den på mest effektivt måten, uten å gå veien om hydrogen, er å bygge HVDC linjer. Man må gjerne bruke kabler og legge de traseer for gassrørledninger som etter hvert blir ledige. ,
 21. Kommentar til Ketil Jacobsen: " En 1400 MW forbindelse mellom Norte og Tyskland er nå ferdig og testes disse dager." En svale gir ingen sommer, det er heller beskjedne greier. Kapasitet mellom nord og syd burde være mye høyere. Det samme gjelder mot naboland. I EU går mye fornybar energi tapt p. g. av mangel på samkjøringssystem. Selv Tennet sier at det er en vanskelig situasjon.
 22. Artikkelen er endret siden jeg skrev min kommentar til følgende setning: "Det er vanskelig å se at det ikke er EU som vil være drivkraften i det norske grønne skifte." Setningen er fjernet fra artikkelen!
 23. Hva med eksos, ikke bra for fossilbilene og enda verre for menneskene. Kanskje best å parkere de?
 24. "Det er vanskelig å se at det ikke er EU som vil være drivkraften i det norske grønne skifte. " Hvem saboterer full utnyttelse av kabel mellom Norge og Tyskland? Tyskland saboterer bygging av kraftledninger mellom nord og sør, mye vind- og solenergi går tapt. Generelt sett, så er det ingen koordinering av energiforsyning i EU. Dvs. mye fornybar energi går tapt. Hvem deltar i bygging Nordstream 2? Hvem saboterer elektriske biler? I hvilken grad deltar de østeuropeiske EU-land i det grønne skiftet? Dersom forfatteren mener at EU-statene er så veldig lang fremme, så bør det dokumenters. I mine øyne, Norge ligger langt foran Tyskland.
×
×
 • Create New...