Jump to content
inside_864319

Bygg mer vindkraft på land!

Recommended Posts

Bare vindkraft på land som vil monne?

Hvorfor det? Så vi kan ha hybrid kabel her au til utlandet?

Solkraft bør kunne levere 20% av 2020's produkjson(1), kanskje litt mer grunnet utvilking innen PV-teknologi

Solceller tar mindre ubrukt plass, dad et kan plasseres på ubrukte tak.

Mindre risiko ved ekstrem vær, i forhold til at kabler kan bli ødelagt.

Dette selvsagt som supplement til vannkraften vi allerede har. Selv på sommern, når det er mest sol. Så er det mye som krever strøm om dagen (jobb/industri)

Og selvsagt mindre salg av ikke-overskudds strøm til utlandet. Gitt at vi var 17TWh i "minus" for kjøp/salg med utlandet i fjor.... 25TWh solgt, 8 TWh kjøpt (2)

Legg det til med artikkel-nevnt oppgradering av eksisterendes vannkraft (hvis er magasin også er veldig pålitlig)

1: https://e24.no/olje-og-energi/i/1Bvq9W/nytt-veikart-om-solkraft-kan-bygge-ut-mye-mer

2: https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-pressemeldinger/nyhetsarkiv-2022/det-eksepsjonelle-kraftaret-2021/

 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Ja, begynn med utbygginger ved de mest populære hyttefeltene i sør norge. Vi trenger mer kraft så de får lada teslaene og holdt oppkjørselen snøfri. Som allerede miljøvennlige elbilister vil de sikkert ikke bry seg om litt summing og forstyrrelser i utsikten. Hvis det blir en belastning vil det bare gjøre fornybarutbyggingen enda mer aktverdig, for Greta Thunberg har sagt lenge at vi må alle ofre noe, nå er det på tide og kjøre på massivt! Trysil, hemsedal, norefjell og hafjell, der blåser det plenty på toppene. Vi har også hardangervida og dovrefjell, massivt med plass som bare står der ubrukt.

 • Like 9

Share this post


Link to post

Start med å bygge ut på alle åser og høgder langs E18 i Vestfold, E6 i Østfold og fortsett i Oslofjorden frå der Bastøyfergene krysser og utover. Passe mykje vind det meste av tida og nær mange forbrukarar og utenlandskabler.

Og ikkje minst demo og forskningsanlegg på Tryvann og toppen av Holmenkollåsen.😉

 • Like 8
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Det naturlige valget for plassering av vindmøller på lett tilgjengelige lokaliteter over det sentrale østlandet på begge sidee av Oslofjorden. Videre nørdove4 på prærien rundt Mjøså Innlander. Her trengs et minimum av vei og anleggsarbeid, og knapt noe "uberørt" naturlandskep. Dette gjør man rundt Væneren og rundt byer over Tyskland, i Danmark og andre land i Europa. Om man ser en vindmølle i syningom så er det bare en sunn påminnelse om at ubegrenset forbruk av energi til alle formål også har en kostnad/konsekvens.

Edited by NERVI
 • Like 7
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
18 minutes ago, elysium74 said:

Ja, begynn med utbygginger ved de mest populære hyttefeltene i sør norge.

Det må vernes om norske hyttefelt. Det er jo tross alt mange hytte-eiere som har slått et slag for miljøet ved å investere i Tesla, kombinert oppvarming med vedfyring, gass og strøm pluss solceller og sikkert varmebrønn. Og med slike store investeringer til hytta  for miljøet sin del er det vel ikke rettferdig at disse hytte-eierne får redusert verdi av hytta på grunn av at det er muligheten til å se vindmøller i klarvær ?

 • Like 2

Share this post


Link to post
NERVI skrev (28 minutter siden):

Det naturlige valget for plassering av vindmøller på lett tilgjengelige lokaliteter over det sentrale østlandet på begge sidee av Oslofjorden. Videre nørdove4 på prærien rundt Mjøså Innlander.

Mener du det du skriver, eller er det bare tull og ironi? I Sverige, Danmark og Tyskland har en store sammenhengende jordbruksarealer slik at en kan plassere masse vindturbiner som er mer enn ca 800 meter fra bosetting. I Norge finnes knapt slike arealer. Vi har spredte gårder, ikke landsbyer som de fleste andre land og de enkelte landbruksarealene er relativt små. Så å gjøre som våre naboland er stort sett ikke mulig. Foreløpig har vi bygd ut i øde snaufjellområder med gode vindforhold. Om vi vil kan nok også skogsområder bygges ut om vindforholdene er brukbare, men inntil nå har en valgt de lokasjoner som egner seg best.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Det er trist når en nsvarlig redaktør mener vi trenger mer vindkraft på land. Vet han ikke at dette innbærer å ofre både verdifulle natur- og friluftsområder, menneskers helse og våre viktigste verdieri livet. Jeg skjønner at de som ønsker å berike seg selv på å ødelegge våre fellesverdier sier at vi trenger mer samfunnsødeleggende vindkraft men ikke at en redaktør i TU kan være så hjerteløs.

 • Like 6

Share this post


Link to post
geir__hk skrev (1 time siden):

Det må vernes om norske hyttefelt. Det er jo tross alt mange hytte-eiere som har slått et slag for miljøet ved å investere i Tesla, kombinert oppvarming med vedfyring, gass og strøm pluss solceller og sikkert varmebrønn. Og med slike store investeringer til hytta  for miljøet sin del er det vel ikke rettferdig at disse hytte-eierne får redusert verdi av hytta på grunn av at det er muligheten til å se vindmøller i klarvær ?


Hytter er en luksusvare, og enhver miljøvennlig investering der, er fremdeles et unødvendig tap for miljøet. Så nei, ingen behov for å skjerme de fra verditap. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
58 minutes ago, Ketill Jacobsen said:

 Foreløpig har vi bygd ut i øde snaufjellområder med gode vindforhold. Om vi vil kan nok også skogsområder bygges ut om vindforholdene er brukbare, men inntil nå har en valgt de lokasjoner som egner seg best.

Du kan ikke ha vært på Stord/Fitjar, Kvaløya, Lindesnes eller Kvinesheia når du mener at vindparker er bygd på øde snaufjellsområder. På alle disse stedene er fantastisk natur ødelagt med mennesker på alle kanter. Spesielt på Kvaløya, med natur i verdensklasse, er spektakulær natur forvandlet til et enormt  industriområde av disse roterende og pesende monstrene. Selvsagt er de mest vind-rike områdene på toppen av åser og fjell, hvor vindmøller blir klart synlig og sjenerende på mils avstand. Det forteller noe om det meningsløse med landbasert vindkraft i landet vårt at de fleste vindparkene er utenlandsk eid. Det vi sitter igjen med er ødelagt natur.

 • Like 8
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Tenker at i 2022 er vi ferdige med å rasere urørt natur. Møllene må være i allerede utbygde områder.

Svenskene skjønner dette med natur og planlegger  "Vidar vindpark" nord på skagerak. masse god og stabil vind i NO1 som har et stort kraftunderskudd. Norge kunne hivd seg på den og blitt med.

Disse hybridkablene blir å gå som de andre kablene 90% ut of 10% inn.

Edited by leifeinar

Share this post


Link to post

PÅ den seriøse side, hvis premisset er at Norge trenger mer kraft, er ikke vindturbiner førstevalget. 1) Bygg ut mer vannkraft eller forbedre den produksjonen vi har installert, 2) Bygg gasskraftverk 3) Hadde vi hatt mer antrasitt på svalbard kunne vi bygd titalls GW kullfyrte, gjerne konvensjonelt men også eksperimentere med gassifisering med integrert CO2 fangst evt syngas produksjon. 4) Bygg gasskraft med CO2 fangst, CCS har havnet i bakleksa, etter TCM har det merkelig nok vært stille på den fronten.

Vannkraftturbin, dampturbin, gassturbin kombinkraftverk, er de 3 beste metoder for storskala el produksjon, men vi er nå avspist med vindmøller og solceller.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Proton1 skrev (1 time siden):

Du kan ikke ha vært på Stord/Fitjar, Kvaløya, Lindesnes eller Kvinesheia når du mener at vindparker er bygd på øde snaufjellsområder. På alle disse stedene er fantastisk natur ødelagt med mennesker på alle kanter. Spesielt på Kvaløya, med natur i verdensklasse, er spektakulær natur forvandlet til et enormt  industriområde av disse roterende og pesende monstrene. Selvsagt er de mest vind-rike områdene på toppen av åser og fjell, hvor vindmøller blir klart synlig og sjenerende på mils avstand. Det forteller noe om det meningsløse med landbasert vindkraft i landet vårt at de fleste vindparkene er utenlandsk eid. Det vi sitter igjen med er ødelagt natur.

Jeg har vært på Midtfjellet i Fitjar, anlegget der ligger et godt stykke fra bebyggelse. Det var blitt et flott turområde der med opparbeidede stier og veier. Flott for alle de som ikke har fysikk til å gå på ulendt underlag. Mulig å kjøre helt opp var det også, med en diger parkeringsplass på toppen. 

 • Like 3

Share this post


Link to post

Føler dette forumet er blitt noe ensporet i å hate vindmøller, uten å tilby balansert framstilling av problematikken vi står ovenfor eller hvordan å løse dette.

1) Folk snakker om Atomkraft; fint, men hvordan har du tenkt å overtale lokalbefolkningen samt økonomien til å dekke 10+ år med planlegging + bygging? 

2) Vannkraft effektivisering; ifølge NVE og fleste andre kilder er det et sted mellom 5 - 10 terrawat å hente på å oppgradere det vi har samt noe utbygging, som er hvor populært sa du?

3) Saltreaktorer og fusjon; fint, men fortsatt på forskningsstadiet og mange tiår til vi kan gjøre noe med det.

4) Effektivisering av alt; greit. Men er det 50-70 terrawat (som de fleste oppegående prognoser ber om) å hente? Hvem betaler dette? 

5) Solceller; definitivt interessant, men det er ikke nok å kun gjøre dette. Fungerer bra på sommeren men må komme i tillegg til annet.

6) Bølgekraft; kult, men fortsatt på forskningsstadiet.

7) Vindkraft har negative påvirkninger på lokal natur, men det har all form for menneskelig aktivitet og produksjon. I stedet for å ødelegge natur med fosile utslipp, hyttefelt, kjøpesentre og generelt overforbruk, må det da være mer gunstig å anvende _noe_ areal til å produsere grønn(ere) strøm - selv om det visuelt er mindre pent og krever inngripelser i naturen? Vindkraft på havet hadde vært enda kulere, men siden folk er blitt allergiske mot vindmøller møter dette også stor motstand (noe som gjør at politikerne heller ikke satser på dette).

 

Det hele koker ned til hvordan skal vi få 50-70 terrawat med ny energi. Dette er minimum for å dekke eget forbruk, dette er ikke medregnet eventuelt eksport. Og når folk snakker om å rasere natur; den største rasering skjer av at verden ikke omstille seg til fulstendig grønn energi. Du kan være sikker på at skadene er større enn hva vindmøller påfører - selv om det er enklere å se og hate en høy vindmølle i horisonten.

Edited by The Very End
 • Like 6

Share this post


Link to post

Vindturbinene drysser da vanvittig med plast uansett, og har kort levetid og kan ikke gjenvinnes. Sterke klimagasser i elektriske komponenter visstnok, som har en vesentlig lekkasje til atmosfæren selv når gjenvunnet.

Dette er da ikke greit offshore heller? Å strø plastpartikler i havet må være enda verre enn på land.

Utbygning av vannkraften er veien å gå. Lang holdbarhet, lite vedlikehold, og strøm når vi trenger det.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Mye bitterhet å spore her ja. En bygger ikke vindturbiner rundt Oslo eller Oslofjorden fordi det knapt blåser i de områdene. Skjønner at fakta er vanskelig når en skal hevne seg kunnskapsløst. Nordmarka og områdene rundt er forresten fulle av monstermaster allerede.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...