Jump to content

Proton1

Medlemmer
 • Content Count

  718
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

909 :)

Recent Profile Visitors

2549 profile views
 1. Geir Ove Olsen, Elektrifisering i Nordsjøen vil gi større klimagassutslipp pga. mer gass til forbruk og mindre eksport av strøm til utfasing av den den samme gassen. Men det er vel det som er målet. Proton svar. Siden kull har doble utslipp i fht. gasskraft pr KWh, er det rimelig å anta at kullkraft først fases ut ved rikelig tilgang på grønnere kraft, slik vi ser nå. Da hadde vår vannkraft som erstatning for kullkraft på kontinenter redusert de globale utslipp mer enn om den erstatter vår egen gasskraft. Men hvem bryr seg om de globale utslipp så lenge vi kan skryte av at vi har redusert våre egne? Dessuten hadde vi spart en bråte med penger siden elektrifisering av eksisterende plattformer er fryktelig dyrt. Men det syntes heller ikke å bety noe. Et høy-effektivt kombikraftverk på Snorre-B forsyner de fem plattformene på Gullfaks og Snorre med strøm. Så skal vi altså bruke 5 mrd nok til vindmøller, Hywind Tampen, for å forsyne de samme plattformene. På toppen av det skal de forsynes med vannkraft fra land. Noen har mistet kontakt med virkeligheten. Dette er riv, ruskende galskap.
 2. Sinnabyråkraten sier: Saksopplysninger: Den finske operatørens eget kostnadsoverslag var 3500 MEUR i 2012, dvs. ca 40 milliarder kroner i dag, ikke 5 milliarder. Og finsk lov forbyr import av radioaktivt avfall. Proton svar: I NS Energy kan man lese: The Onkalo nuclear waste disposal facility under construction in Olkiluoto, Finland will be the world’s first permanent geological repository for spent nuclear fuel and high-level radioactive waste. The £444m ($555m) underground nuclear waste storage facility is being developed and will be operated by Posiva, a joint-venture between Teollisuuden Voima (TVO, 60%) and Fortum Power and Heat (40%). Onkalo er ikke stort mer enn en lang tunell og et anlegg for å "pakke inn" avfallet i kontainere av støpejern og kopper. Jeg tviler på at anlegget koster mer enn 5 mrd nok. Mens samlede kostnader gjennom anleggets levetid på hundre år kan godt bli 40 mrd nok. Jeg var ikke klar over at finnene har en slik lov. Men lover kan endres/justeres, og et tilbud (fra Norge) kan gjøres for godt til å avslå. Alternativt vil det bli en uendelig og svindyr prosess om vi skal gjøre det samme som finnene og svenskene for å bygge et permanent deponi for vårt beskjedne volum av høyradioaktivt avfall.
 3. Frankrike er den eneste atommakt som reprosesserer sitt reaktor brensel. Reprosessering betyr å redusere avfallsvolumet ved å fjerne de ikke-radioktive elementene, og for å gjenvinne plutonium som alltid er et biprodukt i en urandrevet reaktor. Pu blandes med uran og inngår i MOX-brensel og er den beste måten å tilintetgjøre Pu. Reprosessering er en komplisert kjemisk/metallurgisk prosess, med mye konfidensiell teknologi, som utføres av det statlig kontrollerte selskap Orano. Selskapet prosesserer mer enn tusen tonn reaktorbrensel pr. år for de fleste,europeiske atommakter pluss Japan. Det er et rimelig krav at norsk offentlighet får vite hvor vårt avfall ender opp, Men om vi, i vårt beskjedne oppdrag, krever innsyn i Oranos teknologi, og stiller særegne krav i fht alle andre, så fremstår det litt amatørmessig og sært.
 4. Sturle S: Trist, men sidan dette er heilt ukontroversielle prosjekt reknar eg med det går greitt å få ny konsesjon med større turbinar. Evt selje prosjekta til ein utanlandsk storkapital som har kapasitet til å få opp vindparkane innan tidsfristen. Proton svar: Mulig prosjektet er ukontroversielt, men det er blandt mennesker som ikke bor i området som blir plaget av disse innretningene. Det er absolutt og totalt totalt meningsløst av norske myndigheter å slippe "utenlandsk storkapital" inn i landet og gjøre evig skade på vår ved å investere i vindkraft vi ikke trenger, som resulterer i null lokal verdiskapning, og hvor subsidier betalt av landets strømkunder forsvinner ut av landet. PS. Det slår meg plutselig at kommentaren din kanskje var ironisk ment. (så meningsløs var den)
 5. Å gjøre permanent lagring av radioaktivt avfall til et moralsk og politisk problem slik TU og Hanne Harlem gjør, og hvor påstått hemmelighold vitner om fravær av demokrati, virker perspektivløst og latterlig i et land som som ikke har oppløsningsrett, ingen folkeavstemning om viktige forhold, og hvor innbyggerne ikke engang velger sin egen statsminister.
 6. Finnene med sitt "Onkala Nuclear Waste Disposal Facility" er de som er kommet lengst når det gjelder permant lagring av høyradioaktivt avfall. Dette anlegget som koster 555 mill USD, eller rundt 5 mrd nok, vil starte operasjon om få år. Anlegget er bygget med en kapasitet på 6500 tonn, som tilsvarer 100 års atomkraft i Finland. Det er vanskelig å forstå hvorfor opprydding og langtidslagring av 15 tonn avfall fra Halden/Kjeller skal koste 20 mrd nok. Kanskje det er utslag av "Den Norske Syken" hvor ingen våger å ta en beslutning, alternativ utredels ad infinitum, ref. kvikksølvubåten ved Fedje og Stadt skipstunell m.f., og hvor den endelige løsning blir kritisert av alle. Anbefaling: Ta kontakt med finnene, avtal pris, og sende avfallet til Finland når Onkala er klar.
 7. La meg gjette. Du regner kun med arealet til betongfundamentet? Eller kanskje tverrsnitt på søylen. Vindkraftverk ødelegger naturen, og naturopplevelsen i mils omkrets. At vi slipper utenlandske investorer som Blackrock in i landet vårt for å bygge ut vindkraft vi slett ikke trenger, som gir nesten null lokal verdiskapning, og hvor de utenlandske eierne stikker av det som våre subsidier medvirker til av overskudd, er naturkriminalitet og politisk dumskap av værste slag. Det burde være forbud mot vindkraft i Norge.
 8. uname -l SSB beregnet mellom 20 - 30 000 tonnet for CO2-reduksjon gjennom elbilincentiver. Det er penger rett ut av vinduet for at den mest vestående del av befolkningen kan flotte seg med dyr elbil i stedet for å ta bussen til jobb. Proton: Bare en hjernedød person kan mene at reduksjon av skyhøye bilavgifter er penger ut av vinduet. Det flåsete argumenter som at "den mest vestående del av befolkningen kan flotte seg med dyr elbil" bekrefter dumskapen. Når penger ut av vinduet (reduserte avgifter) kan antaes å bety tap, så må vel økte avgifter bety inntekter. Da blir jo logikken at jo høyere avgifter, jo rikere blir vi - fjols!! Å legge til rette for elbiler i Norge, er det desidert beste miljøprosjekt i vårt land. Fremtidens lette landtransport blir elektrisk, og den utviklingen ville kommet uansett. men erfaringer som industrien høstet i Norge har akselerert overgangen. Det vil ledelsen i Tesla bekrefte.
 9. trikola: Aluminiumsskum har jeg null tro på. Den har like egenskaper i alle retninger, noe som man neppe er ute etter for en vinge/et rotorblad Proton svar. Betong har også sammen egenskaper i alle retninger, men ved å armere kan man få de egenskaper man ønsker. Det burde være mulig for Al-skum også. Det er normalt ikke lurt å utelukke en løsning før den er prøvd. Al-skum er lukkede celler som er fylt med en ikke-oksiderende gass. Så argumentet om at skummet er gjennomoksidert, og derfor ikke egnet til gjenvinning, er ikke riktig. Som en stor produsent av aluminium burde det jo være i vår interesse å finne nye bruksområder for metallet heller enn kun å selge det til andre i form av blokker til 1600 USD/tonn.
 10. Sturle S: Norsk Hydro bør utvikle teknologi for å produsere vindmølleblader av aluminiumsskum. Det blir lett, sterkt, varig og lett å gjenvinne. En flyvinge av Al har mye til felles et vindmølleblad. Så hvorfor ikke? Er det fleksibelt nok? Det skal ikkje mykje til før aluminium er varig deformert. Proton svar: Bruk av aluminium i flyvinger tilsier at materialet er både fleksibelt og sterkt.
 11. Sturle S: 40 minutes ago, JØI said: Lett, du har gassturbin ombord på installasjonene. Å dra strømkabler fra land til Nordsjøen er sløsing med ressurser. Då får du CO2-utsleppa, som er eit mykje større miljøproblem enn vindturbinblada. Proton svarer: Så du mener at miljøproblemet blir mindre om gassen sendes til Tyskland og brennes der? Selvsagt vil det redusere globale utslipp om vår overskudds vannkraft ble eksportert for å erstatte kullkraft, mens gasskraft fortsatt driver våre plattformer. På Eldfisk, Oseberg og Snorre-A produserer combi-kraftverk strøm som forsyner mange plattformer med samme høye virkningsgrad som et verk på land, og på andre plattformer utnyttes spillvarmen fra gassturbiner som prosessvarme. Argumentet om høyere virkningsgrad på land er tvilsomt. Innkluderes kostnaden er elektrifisering økonomisk galskap. Det eneste som med sikkerhet oppnås med elektrifisering er at utslipp flyttes fra Norge til et annet land. Det er nok den virkelige begrunnelsen.
 12. Norsk Hydro bør utvikle teknologi for å produsere vindmølleblader av aluminiumsskum. Det blir lett, sterkt, varig og lett å gjenvinne. En flyvinge av Al har mye til felles et vindmølleblad. Så hvorfor ikke?
 13. aanundo. Problemet ditt er at du skryter uhemmet av det besteforeldrene våre gjorde da de finansierte vannkraftutbyggingen over offentlige budsjetter. Verdiene dette skapte kalles med rette for "Arvesølvet", da det skaper inntekter for landet så lenge solen skinner. Vi kinne fortsatt i samme spor da markedet tok over strømsalget i 1992, ved å bruke "Elsertifikatene" for å finansiere utbyggingen av vind og bølger i Norsk Økonomisk Sone, men "Elsertifikater" ønsker du ikke. Proton svar: Vår vannkraft er en pengemaskin (den ble stort sett privatfinansiert, men neppe av din bestefar). Subsidiert vindkraft er et pengesluk. Å måle reell verdiskaping i samfunnet utfra din private lommebok blir feil, og er totalt uten interesse for alle andre enn deg selv.
 14. The Very End: Jeg var en av dem som lærte som liten at det hjalp ikke å syte over hva alle andre gjorde eller hvor god man var i forhold til andre - man skulle gjøre det beste man kan uansett. At vi har gjort mye rett med vannkraft og elektrifisering er en ting, men, vi kan ikke lene oss på gamle bragder og være fornøyd med det. Vi må, som samfunn og mennesker, stadig utvikle oss. Om så de andre landene slipper ut 999999999999999999999999999% mer utslipp enn oss har det ikke noe å si - vi har et eget ansvar her. Å mene at siden alle andre er dårlige skal vi la være å gjøre noe er direkte barnslig. Proton svar. Du har helt åpenbart fått en god oppdragelse. Selvsagt skal vi alle slutte med forsøpling og gjøre skade på naturen rundt oss. Selvsagt må vi slutte med å bruke havet og atmosfæren som deponi for avfallet fra menneskelig virksomhet. Men som alltid gjelder det å ha tunga beint i munnen. Med det mener jeg det er tre relevante hensyn som ofte blir oversett likevel gjelder: 1) Overbefolkning er den desidert største tusselen på sikt til livet på planeten vår. Politisk er det et ikke-tema. 2) Dernest er der en rekke forslag til tiltak som vil redusere utslipp i vårt land, men som vil øke utslippene andre steder. Det blir selvsagt feil. Eksempel på det er elektrifisering av vår sokkel. Erstatning av kullkraft med skifergass har redusert uslipp i USA over flere år. Vår gassproduksjon gjør det samme i Europa. Om vi slutter å produsere gass vil globale utslipp øke. 3) Vi har alltid vært et gjennomelektrifisert samfunn. Derfor kan ikke vi erstatte fossil kraft med grønn kraft som andre kan. Når utgangspunktet er så forskjellig blir det feil når vi prosentvis skal redusere like mye (eller mer) enn alle andre. Vi er tross alt avhengig av å selge våre produkter, og kan ikke blåøyd prise oss selv ut av markedet.
 15. En atomkrig mellom nasjoner med atomvåpen kan ikke vinnes. Alle vil være tapere, også vi som ikke er involvert. Det er umulig å tenke seg uenighet mellom nasjoner som som er så graverende at den rettferdiggjøre en total utslettelse av byer og millioner av ofre. Derfor er en planlagt atomkrig mellom stormaktene (nesten) utelukket. Derimot kan feil og misforståelser oppstå og tenne fyr på galskapen. Slike hendelser har bragt verden til kanten av armageddon flere ganger, en gang av en forskningsrakett skutt opp fra Andøya som ble detektert, og misforstått, av en russisk radar. Den aller største faren er at atomvåpen faller i hendene på gale mennesker og terrorister som har lite å tape på å bruke dem. Hverken Saddam Hussein eller Muammar Gaddafi ville bli tatt av dage om de hadde hatt atomvåpen å true med. Det vet selvsagt sjefen i Nord Korea. Derfor legger han de aldri bort. Han vil neppe ønske samme skjebne som den Gaddafi fikk med god, norsk hjelp.
×
×
 • Create New...