Jump to content
Ellen Viseth

– Ikke teknisk mulig å reversere ny nettleie nå

Recommended Posts

sverreb skrev (3 timer siden):

Hva de skal betalt fra nå til nyttår er selvfølgelig etter 2021 prising. Modellen for 2022 prisingen er gjerne lagt inn og databaser er migrert og testet. Det er særlig den siste delen som jo gjerne blir utfordrende å ha klar med en drastisk endring mellom nå og 1. januar. I tilegg vil de måtte beregne hva nettleie etter gammel modell skal bli for 2022. De som beholder gammel ordning må forvente å se en prisøkning, men da smurt flatt utover og ikke slik at de som belaster nettet mest betaler mest. Nettselskapene har jo ikke lov til å endre de faktiske inntektene sine p.g.a. en annen modell så alle endringer må være provenynøytrale.

Som Adm  Dir i Lofotkraft (Som er en av de som sier de kan utsette innføringen) sier om prisøkninger:
"– Dette er en avsporing av debatten. For nettselskapene har dette ingenting å si for bunnlinjen. Det er en omfordeling blant kundene. Nettleien kommer uansett til å gå opp i fremtiden"

Som apropos til tilknyttede debatter merker jeg meg uttalelsen fra Lnett:

"Økende strømtopper gjør at det blir nødvendig å forsterke «sideveiene» i strømnettet som går helt fram til kunder for å ha nok kapasitet i de timene med høyest forbruk. Når stadig flere lader elbiler på 11 og 22 kilowatt, så er det et økende behov for å forsterke nettstasjoner, kabelskap og strømkabler i boligområder før alder tilsier at det trengs."

 

kilde: https://e24.no/olje-og-energi/i/ALQbKA/flere-nettselskaper-utsetter-ny-nettleie

Aldri noen gang har jeg opplevd at en helt ny løsning må utvikles og kjøres parallelt med en annen for at en prisstruktur skal oppdateres, og at man da har gravd seg så langt ned i et hull at den gamle løsningen er ødelagt. Aldri. Og jeg har jobbet med mange utdaterte dinosaurer og dertil utdaterte system ila de årene jeg har vært i bransjen. Det betyr ikke at det ikke finnes folk som jobber så tungvint, men jeg hadde sluttet på dagen hadde jeg hoppet inn i et slikt elendig styrt prosjekt.

For øvrig stakkars de i forretning som jobber med så elendige system som krever utvikling for at man skal oppdatere en pris fra ett år til et annet. For det kan de jo åpenbart ikke, gitt at dette er irreversibelt ...

Ser det var en luring som prøvde seg på DeRe HaR iKkE jObBeT i SaP. SAP pleier folk å hjemmemekke til noe dritt sant nok, men så dritt er ikke SAP.

Edited by (not the real) Dr. Bombay
 • Like 4

Share this post


Link to post
nessuno skrev (7 timer siden):

Hva med å kansellere hele nettleiemodellen, ha hele nettet i statlig (nasjonalisert) eie, lyse ut utbygging og vedlikehold til private aktører og ha som policy at regnestykket skal gå i null - uteb profitt

Hva med det? Eller er det en nasjonal tradisjon å melke alt og alle for alt de eier? Hva med å... jobbe for pengene sine i stedet slik alle andre normale folk gjør.

Tror du er blitt fortalt dette før. Nettleien er strengt regulert fra NVE's side. Dette fordi det er monopolvirksomhet.

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/nett/nettleie/

Sitat

Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men RME kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder.

Så det er ikke mye hold i det du kommer med.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Hanhijnn skrev (7 timer siden):

Men det går visst helt greit å utsette den nye nettleie-modellen på ubestemt tid...:

https://www.elbil24.no/nyheter/na-staten-tar-storre-del-av-stromregningen/74949521

 

Tja, vi får se.

https://www.europower-energi.no/nett/tydelig-beskjed-fra-rme-ny-nettleie-modell-kan-innfores-fra-nyttar/2-1-1121514

"De kan fortsatt innføre den nye modellen, fordi den er innenfor det gamle regelverket, sier Langset."

 • Like 1

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (8 timer siden):

"Ikke teknisk mulig å reversere ny nettleie nå"

Da skulle de kanskje publisert detaljene litt tidligere da? Elvia publiserte detaljene for sin nye nettleie bare 4 uker før de skulle trådd i kraft.

Heldig de kundene. Midtkraft kom med detaljene 15.12

 • Like 2

Share this post


Link to post
grovetussen skrev (16 timer siden):

Var det ikke svenskene som reverserte tilsvarende prismodell noen få måneder etter den ble innført?

Nei. Modellen som Gøteborg Energi har innført, men som de nå planlegger å justere litt, er helt annerledes enn modellen som nettselskapene planlegger å innføre i Norge. I Gøteborg har de en vanlig effekttariff der en betaler pr kW.
 

I Norge planlegger man en modell med brede fastleddstrinn der en kommer i trinn 1 om kapaitetsbruken er mellom 0-5 kW, trinn 2 om kapasitetsbruken er mellom 5-10 kW, mm. I tillegg så planlegger en å ha et energiledd som er litt lavere om natta.

Edited by TorHansen
 • Like 1

Share this post


Link to post
arne22 skrev (5 timer siden):

Eksempel:


Lyse-konsernet eies av 14 kommuner som har aksjer i morselskapet Lyse AS.

https://www.lysekonsern.no/om-oss/eierskap-og-historie/

Og hvem er det som eier Statkraft?

Hvor blir det egentlig av alle disse inntektene?

Nettleien går til drift, vedlikehold og vider utbygging av nettet.

Kraftprisen går til drift, vedlikehold og nyinvesteringer i kraftselskapet samt utbytte til eierne.

Share this post


Link to post
kjetilkl skrev (5 timer siden):

Mitt strømselskap har akkurat publisert, og faktisk så viser det seg at jeg kommer til å spare en god del penger selv om jeg havner over på 10kW-trinnet - pga redusert energiledd (mens hos andre nettleverandører jeg har sett tabeller på kunne jeg fort komme til å betale 500,- ekstra i mnd) - Forstå det den som kan.

En mulig årsak er at nettet der du bor er bra utbygget og med lave driftsomkostninger.

Andre steder hvor det trengs vider utbygging av nettet så vil leien være høyere for å dette dette.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
nessuno skrev (4 timer siden):

I samme slengen synes jeg at "forbruksavgift" og annet svada skal strykes fra regningen. Flat MVA %sats på kilowattene man bruker, ingenting annet.

Her er jeg enig med deg. Det er ingen grunn til at en trenger å betale høyere skatt for effekten avenging av pris.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Gledelig å se at politikerne følger min oppfordring fra en annen tråd. Når det er sagt, er det åpenbart at vi har en svak mindretallsregjering som tvinges til retrett i sak etter sak……

 • Like 1

Share this post


Link to post

Ikke lar seg reversere? Det er da snakk om en av to ting, enten å ikke gjøre noenting, eller å rulle tilbake et datasystem til noen dager tidligeres tilstand. Om dette er utenfor nettselskapenes evner, kan vi ikke stole på dem til å drifte kritisk infrastruktur, og de bør straks nasjonaliseres.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Blir ny nett leie modell negativ for oss som er strøm kunder.?  

Lede tidligere Skagerak har laget en kalkulator og lagt inn forbruket som var i 2021 inn i ny nett leie modell som blir for 2022.

I utregningen så viser det at vi ville få et reduksjon på nettleien på drøye 500 kroner. Dette er uten at vi gjør noen tiltak selv.

Noe vi kommer til og gjøre. Prøve å jevne ut forbruket ved å ikke kjøre oppvask maskin og vaske maskin sammen. montere UR på Varmtvanns tank for å koble ut i de dyreste timene. og slik at den står på mer om natta. OSV. 

Eksempel . En i husholdningen begynner tidligere på jobb en resten av de som bor i huset. Den personen starter vaske maskinen slik at når neste står opp så er maskinen nesten ferdig og kan henges opp. alt gjøres klart kvelden i forveien og det er bare og trykke på knappen. Når maskinen går så er en eller flere personer våkene så det ikke økt brann fare.

Jeg tro de flest som er er negative til dette ikke har satt seg inn i forbruket sitt og prøvd og tenke ut muligheter med å få jevnet ut og bruke apparater / maskiner når strømmen er billig og forbruket er lavt. 

Slutt  å sutre og prøv og se muligheter.

Skjermbilde 2021-12-17 kl. 23.56.03.png

Share this post


Link to post
10 minutes ago, A6HJ3EP0 said:

Blir ny nett leie modell negativ for oss som er strøm kunder.?  

Lede tidligere Skagerak har laget en kalkulator og lagt inn forbruket som var i 2021 inn i ny nett leie modell som blir for 2022.

I utregningen så viser det at vi ville få et reduksjon på nettleien på drøye 500 kroner. Dette er uten at vi gjør noen tiltak selv.

Noe vi kommer til og gjøre. Prøve å jevne ut forbruket ved å ikke kjøre oppvask maskin og vaske maskin sammen. montere UR på Varmtvanns tank for å koble ut i de dyreste timene. og slik at den står på mer om natta. OSV. 

Eksempel . En i husholdningen begynner tidligere på jobb en resten av de som bor i huset. Den personen starter vaske maskinen slik at når neste står opp så er maskinen nesten ferdig og kan henges opp. alt gjøres klart kvelden i forveien og det er bare og trykke på knappen. Når maskinen går så er en eller flere personer våkene så det ikke økt brann fare.

Jeg tro de flest som er er negative til dette ikke har satt seg inn i forbruket sitt og prøvd og tenke ut muligheter med å få jevnet ut og bruke apparater / maskiner når strømmen er billig og forbruket er lavt. 

Slutt  å sutre og prøv og se muligheter.

Skjermbilde 2021-12-17 kl. 23.56.03.png

Virker jo som du er interessert å gira på dette? Kansje du klarer å spare litt da. Kansje du også kan hjelpe meg å få madammen til å forstå at man ikke må ha 35 grader varmt gulv over alt hvor det er varmekabler også? Eller at elbilen må programmeres til å bare lade om natten og så sakte som mulig? Kun dusjing på kvelden?

Slikt er vanskeligere enn man skulle tro, og mange (inkludert meg selv) vil lide av dette på strømregningen..

Å ha bare en time som referanse for hele måneden er idiotisk spør du meg.

Edited by Complexity
 • Like 6

Share this post


Link to post
Complexity skrev (1 minutt siden):

Å ha bare en time som referanse for hele måneden er idiotisk spør du meg.

Absolutt enig. Hvorfor skal enn "straffes" om enn er 0,0000000001 promille over grensa. Og attpå bare 1 gang.

Edited by spetter
 • Like 3

Share this post


Link to post
1 minute ago, spetter said:

Dem er jo på gamle modellen fortsatt ? hvordan er det da ikke mulig å rulle tilbake. Kan jo bare utsette datoen dem trykker på knappen

Kan være så enkelt som at fakturering kan være outsourcet og regulert av avtaler mellom bedrifter, da kan det være vanskelig å endre spesifikasjon på hva som skal leveres på så kort varsel - særlig i siste halvdel av desember da mange har ferie. Nettleverandører kan også ha valgt å bytte avtalepartner i forbindelse med omleggingen, slik at det ikke nødvendigvis er rett frem å få videreført eksisterende avtale. Det er også mulig at personell som er nødvendig for å gjøre endringer på en forsvarlig og kvalitetssikret måte ikke er tilgjengelig på så kort varsel - og den kommende endringen er nok lagt inn til å skje automatisk. Sannsynligvis er det ikke i noe tilfelle umulig - men kostnaden for først å innføre noe og så i tillegg forkaste det er det kundene som til syvende og sist må betale - og om hastebehandling fører til ekstrautgifter er det jammen kundene som må betale de og.

En annen ting er hvilke konsekvenser en slik vinglepolitikk har for de som har kastet bort titusner på å tilpasse forbruket til den nye nettleia.

10 minutes ago, spetter said:

Absolutt enig. Hvorfor skal enn "straffes" om enn er 0,0000000001 promille over grensa. Og attpå bare 1 gang.

Så absolutt enig - burde ikke vært trinnbasert. Etter min mening ville det gitt mye mer mening med en variabel nettleie basert på typisk belastning i nettet. Ingen grunn til å straffe noen for å ha et høyt forbruk utenom rushtiden.

 • Like 2

Share this post


Link to post
-Birger- skrev (7 timer siden):

Tror du er blitt fortalt dette før. Nettleien er strengt regulert fra NVE's side. Dette fordi det er monopolvirksomhet.

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/nett/nettleie/

Så det er ikke mye hold i det du kommer med.

Det er en vesentlig forskjell i å låse (hva som helst) til en aktør som skal teoretisk sett holde prisen lav - og faktisk konkurranse på markedet som SKAL holde prisen lav gjennom nettopp konkurranse.

Uten å se regnestykket (som forresten aldri vises frem om man skal "tie stille" skeptikere) så kan jeg ikke anta annet enn hva som er vanlig praksis ellers med alt som heter "forsynes fra statskassen" - nemlig at man sløser penger. Take your pick - fastleger med flere mill i lønn pga tryner på en liste, div kommuner som på liv og død skal holde fast på ansatte/stillinger.

 • Like 1

Share this post


Link to post
sverreb skrev (17 timer siden):

Dette er temmelig drøye beskyldninger du kommer med. Om du ikke har tilsvarende kraftige bevis for dine påstander havner dette i samme kurv som diverse andre konspirtasjonsteorier.

Håper at du får med deg at det snakkes hele tiden at nettet er underdimensjonert.

Det er to muligheter her - begge like tragiske: enten så er den helt ok og man må nå betale ekstra for ingenting... eller så er den underdimensjonert og folk HAR faktisk betalt nettleie for ingenting.

 • Like 4

Share this post


Link to post
nessuno skrev (26 minutter siden):

Håper at du får med deg at det snakkes hele tiden at nettet er underdimensjonert.

Det er to muligheter her - begge like tragiske: enten så er den helt ok og man må nå betale ekstra for ingenting... eller så er den underdimensjonert og folk HAR faktisk betalt nettleie for ingenting.

Tror du de nye kablene som tømmer vannmagasinene våre som går til Tyskland og England ikke kostet noe?..

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...